עודכנית - מאגר ניהול ידע

טלפונים והודעות Sub-Categories

טלפונים והודעות מאמרים RSS Feed
איך לגרור הודעת דואר לתיקייה בפלטפורמה החדשה
פורסם בתאריך Mon, Jul 15, 2019
        ניהול משרד-דואר   בפלטפורמה החדשה מתוך תפריט טלפונים והודעות > הודעות    אנו מאפשרים לראשונה גרירה של הודעה מתוך רשימת ההודעות הכללית לאחת התיקיות  דוגמא לגרירת הודעת דואר לתיקיית - חומר לטיפול                          ... קרא עוד
הצגת סטטוס הודעות
פורסם בתאריך Sun, Apr 29, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]   בגרסה החדשה לרשימת הודעות דואר נוספה עמודה חדשה "סטטוס קריאה"   מתוך התפריט הראשי בתפריט הודעות, או מכרטיס לקוח/תיק בחוצץ הודעות נוספה עמודה חדשה "סטטוס קריאה" המציגה האם ההודעה נקראה   סטטוס ההודעות הן... קרא עוד
סימון הודעות
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   תפריט טלפונים והודעות > הודעות מה התחדש בגרסה ? [1.77]   בלחיצה ימנית בעכבר על רשומה אחת או מספר רשומות   נוספה אפשרות לסימון כנקרא או לא נקרא      ... קרא עוד
לעובדים עם מודול המרכזייה - בכל טפסי התצוגה בהם מופיע מספר טלפון - יתאפשר חיוג למספר
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? בשדות בהם מופיעים מספרי טלפון, בתצוגות המסכים מסוג טופס (ראו הסבר) מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה אפשרות לחייג למספרי הטלפון הרשומים בשדות אלה. (לעובדים עם המודול ובמידה והוגדרה מרכזייה בהגדרות מערכת > הגדרה 130). ... קרא עוד
ברשימת "טלפונים משרד" נוספה אפשרות להסיר מספר רשומות באופן גורף מספר הטלפונים
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? מסך ראשי > חוצץ טלפונים והודעות > ספר טלפונים משרד מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה אפשרות לסמן מספר רשומות ולהסיר באופן גורף מהצגה בספר הטלפונים (מסיר את ה -√ מתיבת הסימון "הצג בספר טלפונים"). ... קרא עוד
כלים שלובים - הודעות שמצורף אליהן מסמך תוצגנה במסך משולב
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? סרגל הניווט > כלים שלובים > הודעותו/או התראות כלים שלובים > הודעות מה התחדש בגרסה? [1.64] בהצגת פרטי הודעה (כפתור הצג), אם מצורף אליה מסמך > ההודעה תוצג במסך משולב. >... קרא עוד