עודכנית - מאגר ניהול ידע

יומן ומשימות Sub-Categories

יומן ומשימות מאמרים RSS Feed
סיכומי פגישות וישיבות
פורסם בתאריך Wed, Jul 31, 2019
  סיכומי פגישות וישיבות       צפייה בהתראות הנוגעות לסכומי פגישה וישיבה     קרא עוד
דוח הדפסת פגישות ודיונים עם שעת התחלה
פורסם בתאריך Tue, Jan 9, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]    נוספה אפשרות הדפסת לוח פגישות ודיונים עם שדה "שעת התחלה"   איפה ?  בתפריט יומן ומשימות > יומן>הדפס  נוסף דוח הדפסה "יומן פגישות ודיונים-שעת התחלה"     ... קרא עוד
הדפסת יומן בחיתוך לפי תאריך ובית משפט
פורסם בתאריך Sun, Oct 15, 2017
איפה ?  כותרת יומן ומשימות > יומן > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוחות ההדפסה נוסף דו"ח "יומן ישיבות בימ"ש בחיתוך לפי תאריך ובית משפט"   חיתוך הדוח יעשה עלפי תאריך, ומתחת לתאריך יעשה חיתוך עלפי בית משפט ... קרא עוד
דוחות הדפסה של יומן
פורסם בתאריך Wed, Oct 18, 2017
איפה ?   מתוך כרטיס תיק > חוצץ יומן > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוחות ההדפסה לעמודה שעות, נוסף השדה "שעת סיום"     ... קרא עוד
הגדרות יומן
פורסם בתאריך Sun, Nov 5, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > קוד 91 ניהול משרד - הגדרות יומן מה התחדש בגרסה ? [1.77]   להגדרות יומן נוספה תיבת סימון לבחירה "סוג דיון"   אם תסומן התיבה, בתצוגות היומן הגרפי יופיע סוג הדיון כחלק מתיאור הפגישה/דיון ... קרא עוד
הדפסת יומן ללא פרטי לקוח
פורסם בתאריך Sun, Nov 12, 2017
איפה ?   תפריט יומן ומשימות > יומן גרפי > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]   נוסף דוח הדפסה "ישיבות לפי תאריך ובית משפט - ללא פרטי לקוח"      ... קרא עוד
דוח יומן לפי ימים כולל חוב לקוח
פורסם בתאריך Wed, Dec 6, 2017
איפה ?   תפריט יומן ומשימות > צלמית יומן > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לרשימת דוחות ההדפסה נוסף דוח "יומן לפי ימים כולל חוב הלקוח"     תיאור הדו"ח     ... קרא עוד
אפשרות מחיקה של מספר אירועים מהיומן המשרדי
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   תפריט יומן ומשימות > יומן > סימון מספר רשומות > מחק מה התחדש בגרסה ? [1.77]   התווספה אפשרות מחיקה של מספר רשומות בו-זמנית     ... קרא עוד
הצגת משימות
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   כרטיס לקוח/תיק > חוצץ משימות מה התחדש בגרסה ? [1.77]   משימות אשר עבר תאריך לביצוע יוצגו בצבע אדום      ... קרא עוד
לתצוגת יומן ומשימות נוסף דו"ח הדפסה של "פגישות ומשימות"
פורסם בתאריך Mon, Jun 8, 2015
איפה? חוצץ יומן ומשימות > יומן ומשימות > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.68] נוסף דו"ח הדפסה "פגישות ומשימות" המשלב את הנתונים מהיומן וגם מרשימת המשימות. ... קרא עוד
ברשימת משימות ותזכורות נוספו כפתורים של צרף לקבוצה והסר מקבוצה (קבוצות עבודה)
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? במסך הראשי > חוצץ יומן ומשימות משימות תזכורות לביצוע יומן ומשימות > תצוגת משימות (חלק תחתון של המסך) מה התחדש בגרסה? [1.67] ברשימות המשימות והתזכורות לביצוע, בסרגל הכלים > נוספו אפשרויות של "צרף לקבוצה... קרא עוד
הגדרות אישיות
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  הגדרות מערכת > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות - יומן" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות לזכור את סימון המשתמשים שנבחרו ברישום פגישה/ דיון אחרון.       ... קרא עוד
דוח משימות
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט יומן ומשימות > צלמית משימות > תצוגה > משימות כולל סיכומים כספיים מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף כפתור סכם לתצוגת משימות עם סיכומים כספיים. כדי להציג אפשרות תצוגה זו יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. לחיצה... קרא עוד
הגדרות אישיות יומן
פורסם בתאריך Mon, Apr 24, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות-יומן" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרויות בהגדרות אישיות > יומן להסיר או להשאיר את רושם הפגישה כמשתתף באירוע. הסרת האפשרות תמנע את... קרא עוד