עודכנית - מאגר ניהול ידע
מסמכים מאמרים RSS Feed
איך מבצעים תצוגה מקדימה של מסמכים
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
      איך מבצעים הצגה מקדימה של מסמכים ?      מסמכים > חיפוש טקסטואלי > הצגת פרטי חיפוש          החל מגרסה 1.67   בביצוע חיפוש טקסטואלי, בחלון המציג את תוצאות החיפוש - נוסף חלק המראה תצוגה מקדימה של המסמך (את המ... קרא עוד
איך לתייק קבצים מהמייל לתיק בעודכנית
פורסם בתאריך Wed, May 29, 2019
           איך לתייק הודעות ומסמכים מאווטלוק ישירות לכרטיס התיק        בתוכנת עודכנית קיימת אפשרות לתייק מיילים וקבצים מצורפים מהמייל באמצעות לחיצה על הכפתורים תייק פריט - תיוק ההודעה כולל קובצים מצורפים תייק צרופות - תיוק קבצים מ... קרא עוד
ברשימת המסמכים, לפעולות על מסמכים נוספו אפשרויות צירוף והסרה מקבוצה
פורסם בתאריך Sun, Nov 22, 2015
איפה? מסמכים > רשימת מסמכים > פעולות מה התחדש בגרסה? [1.71] מרשימת המסמכים, לפעולות על מסמכים נוספו כפתורים של [צרף לקבוצה] ו- [הסר מקבוצה]   ... קרא עוד
איך לעבוד עם מיזוג דואר
פורסם בתאריך Mon, Dec 28, 2015
      איך לעבוד עם מיזוג דואר   בתהליך של מיזוג דואר מרשימות במערכת         החל מגרסה 1.71 בתהליך של מיזוג דואר ניתן לבחור:   השתמש ב - שבלונה או מסמך קיים.   אפשרויות בחירה: - הדפס - דואר היברידי (יו... קרא עוד
איך לתייק מסמך מהאווטלוק
פורסם בתאריך Sun, Oct 28, 2018
מה התחדש בגרסה ? [1.80]         בגרסה החדשה שפרנו את אופן תיוק המסמכים מתוכנת ה-Outlook    בעת תיוק דוא"ל מתוך ה- Outlook - (לחיצה על כפתור "תייק פריט או "תייק צרופה")במידה והקובץ קיים בתוכנת הפלטינום תוצג התראה    בנוסף, בחלון "ת... קרא עוד
איך מוסיפים סטטוסים למסמכים
פורסם בתאריך Sun, Oct 18, 2015
       איפה מקשרים בין סטטוס למסמך  מסמכים : במסך הראשי > חוצץ מסמכים > תצוגת רשימת המסמכים לאחר סינון כרטיס לקוח/תיק > חוצץ מסמכים > תצוגת הרשימה       היכן מגדירים סטטוסים חדשים     החל... קרא עוד
איך שולחים מסמך וחותמים דיגיטלי
פורסם בתאריך Sun, Oct 18, 2015
                איפה ?   מסך ראשי > חוצץ מסמכים > רשימת מסמכים > סרגל הכלים > פעולות כרטיס לקוח/תיק > חוצץ מסמכים         איך שולחים מסמך במייל וחותמים דיגיטלי ?   החל מגרסה 1.70 לרשימת הפעולות ע... קרא עוד
איך לשנות קבוצת שבלונות באופן גורף
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
                   הגדרות מערכת > מסמכים > קוד 9 - "מסמכים - שבלונות"                בסרגל הכלים נוסף הכפתור " שנה קבוצה " - בלחיצה עליו ניתן לשנות באופן גורף קבוצה של שבלונות מסומנות.    ... קרא עוד
איך להוציא מסמך לעריכה
פורסם בתאריך Tue, Dec 4, 2018
      איך להוציא מסמך לעריכה ?      בתוכנת עודכנית ניתן להוציא מסמך מתוך המערכת "לעריכה"    הוצאת המסמך לעריכת "נועלת" את המסמך לשינוי על-ידי המשתמשים השונים במשרד ורק לאחר שהמסמך חוזר "מעריכה" ניתן לבצע שינויים    בגרסה 1.81 מסמכים ... קרא עוד
איך לשחזר מסמך שנמחק
פורסם בתאריך Thu, Mar 7, 2019
איך לשחזר מסמך שנמחק        בתוכנת עודכנית קיימת אפשרות לשחזר מסמך במידה ונמחק.    כברירת מחדל תוכנת עודכנית "שומרת" על המסמך כ-30 יום, לאחריו המסמך נמחק לצמיתות. כדי לשנות הגדרה זו או להציג חלון התראה לפני מחיקה יש להכנס להגדרו... קרא עוד
נוספה הרשאה לצפיה בנתיב המסמך ברשימות המסמכים במערכת
פורסם בתאריך Wed, Feb 24, 2016
איפה? הגדרות מערכת > הגדרה 26 - קבוצות משתמשים/הרשאות מה התחדש בגרסה? [1.71]  נוספה הרשאה לצפיה בנתיב המסמך ברשימות המסמכים במערכת   ... קרא עוד
במחיקה של מסמך, ניתן יהיה להגדיר האם יימחק מהמערכת או יעבור לסל המיחזור
פורסם בתאריך Tue, Nov 15, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדרה 11 - מסמכים כללי מסמכים > מחיקה של מסמך מסך ראשי > חוצץ מסמכים > סל מחזור  מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו סל מיחזור פנימי במערכת פלטינום. במחיקה של מסמך, ניתן יהי... קרא עוד
בחיפוש מסמכים טקסטואלי נוספה אפשרות לחיפוש בטווח תאריכים
פורסם בתאריך Mon, Nov 28, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: מסמכים > חיפוש טקסטואלי  מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו אפשרות להגביל את תנאי החיפוש בטווח התאריכים של יצירת המסמך. בבחירת חיפוש לפי שדה זה - המערכת תחפש חיפוש טקסטואלי במסמכים שנוצרו בטווח התאר... קרא עוד
הוספת משימה למסמך
פורסם בתאריך Mon, Apr 27, 2015
איפה? בתיוק קובץ חיצוני למערכת > בחלון התיוק מה התחדש בגרסה? [1.68] לכפתור [שמור ו...] נוספה אפשרות [שמור והוסף משימה]   קרא עוד
גיבוי מסמכים בתוכנת עודכנית פלטינום
פורסם בתאריך Sun, Mar 11, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]      גיבוי הנתונים בתוכנת עודכנית פלטינום מגבה את נתוני התוכנה כדוגמת לקוחות, תיקים, הנהלת חשבונות, יומן, משימות ועוד.   את המסמכים המתויקים בתוכנה יש לגבות באופן ידני. (המסמכים אינם נכללים בנתוני הגיבו... קרא עוד
הצגת תאריך עדכון פיזי של מסמך
פורסם בתאריך Thu, Dec 21, 2017
איפה ?      כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > הגדרות אישיות מסמכים > סימון התיבה "עדכן תאריך עדכון קובץ בכניסה לכרטיס לקוח/תיק" מה התחדש בגרסה ? [1.78]    עד לביצוע השינוי פתיחה של מסמך בכרטיס הלקוח או בכרט... קרא עוד
עדכון תאריך קובץ
פורסם בתאריך Mon, Jan 8, 2018
איפה ?    הגדרות מערכת > הגדרה 113 "הגדרות אישיות-מסמכים" מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בהגדרות אישיות נוספה אפשרות של עדכון שדה "תאריך עדכון קובץ"   שדה זה, להבדיל מהשדה "תאריך עדכון" ישתנה רק במידה והתבצע עדכון ... קרא עוד
שליחת מסמך או קובץ כלינק
פורסם בתאריך Mon, Jan 8, 2018
איפה ?      הגדרות מערכת> "הגדרה 113 הגדרות אישיות-מסמכים" מה התחדש בגרסה ? [1.78]   שליחת מסמך או קובץ באמצעות לינק בדואר אלקטרוני היה מציג בפני מקבל ההודעה את פרטי ההודעה.   בגרסה החדשה ניתן לקבו... קרא עוד
שליחת קובץ בדואר אלקטרוני
פורסם בתאריך Thu, Jan 11, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   הצגת כתובת דואר אלקטרוני למשלוח, בעת שליחת מסמך באמצעות Microsoft Outlook   במידה ובפרטי המסמך, בשדה "נמען" הוגדרה ישות שלה כתובת דואר אלקטרוני, הכתובת "תלקח" באופן אוטומטי לשדה To במכתב לשליחה ... קרא עוד
צירוף מסמך מעודכנית להודעת דואר
פורסם בתאריך Sun, Jan 14, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]       ביצירת הודעת דואר חדשה, לחיצה על הכפתור      יפתח חלון סינון ללא  "תאריך מסמך" כפי שהיה בעבר   איפה ?   תוכנת דואר Outlook > יצירת הודעת דואר חדשה/או מענה להודעה קיימת ... קרא עוד
הרשאה להוספת גרסה למסמך
פורסם בתאריך Sun, Feb 25, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]       נוספה הרשאה חדשה להוספת גרסה למסמך   במידה והרשאה זו לא מסומנת, בחלון פרטי מסמך, תחת חוצץ  גרסאות מסמך לא יופיע הכפתור "צור גרסה למסמך"   איפה ?   לסימון ההגדרה יש לבצע את הפ... קרא עוד
תיוק מסמך לתיקייה חדשה
פורסם בתאריך Mon, Mar 5, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]    למשרדים אשר מתקיים מסמכים בעודכנית, נוספה אפשרות של תיוק מסמך בתיקייה בתוכנה    בעת תיוק מסמך פנימי או חיצוני ניתן "להקים" תיקיה חדשה במידה והיא לא קיימת בתוכנת הפלטינום      איפה ? ... קרא עוד
הוספת סיווג משפטי
פורסם בתאריך Sun, Mar 11, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בגרסה החדשה ניתן להוסיף סיווג משפטי לרשימה הקיימת בהגדרות מערכת   סיווג משפטי משמש לשייך מסמכים לקבוצה מסויימת. בתוכנת עודכנית לניתן לשייך מסמך לאחד מהסיווגים הקיימים או להוסיף סיווג חדש בהתאם לצורך ... קרא עוד
הדפסת רשימת מסמכים שאינם נמצאים בנתיב הראשי
פורסם בתאריך Tue, Mar 20, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]      בחלון ביצוע גיבוי של תוכנת עודכנית נוספה אפשרות הצגה והדפסת רשימת המסמכים שאינם נמצאים בנתיב הראשי של התוכנה   מסמכים אשר אינם נמצאים בנתיב הראשי לא יפתחו מתוך תוכנת עודכנית   בגרסה החדשה ניתן... קרא עוד
גרסאות למסמך
פורסם בתאריך Wed, Feb 21, 2018
    גרסאות למסמך       ניהול גרסאות מאפשר יצירת שינויים במסמך ושמירתם ללא צורך בשכפול המסמך המקורי.    בשיטה זו, כאשר רוצים לשנות מסמך מסוים יוצרים גרסה חדשה שבה נשמרים השינויים שבוצעו.     הלכה למעשה בתוכנה "קיים" מסמך אחד, בעל מספ... קרא עוד
לוג שינויים
פורסם בתאריך Sun, Oct 15, 2017
איפה ?   כותרת מסמכים > סל מחזור > מחק מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לפעולת מחיקת מסמכים מסל המחזור נוספה התראה   מחיקת המסמך ירשם במקביל בלוג שינויים של המערכת     ... קרא עוד
צירוף מסמכים לדואר אלקטרוני
פורסם בתאריך Sun, Nov 12, 2017
איפה ?   תפריט מסמכים > רשימת מסמכים > הדגשת מסמך/מספר מסמכים > שלח בדוא"ל מה התחדש בגרסה ? [1.77]   במידה וגודל המסמך, או כמות המסמכים שנבחרה עוברת את הגודל המקסימלי לשליחת מסמכים בדואר אלקטרוני   תוצג ... קרא עוד
סדר שבלונות מועדפות
פורסם בתאריך Mon, Dec 4, 2017
איפה ?   כרטיס תיק > מסמכים > הוסף משבלונות מעודפות   כרטיס לקוח > מסמכים > הוסף משבלונות מועדפות מה התחדש בגרסה ? [1.77]   גם מתוך כרטיס לקוח וכרטיס תיק, בהוספת שבלונה מרשימת שבלונות מועדפות, סדר השב... קרא עוד
שליחת מסמכים
פורסם בתאריך Tue, May 23, 2017
איפה ? מסמכים > בחירת מספר מסמכים > שליחה בדוא"ל   מה התחדש בגרסה ? [1.76] נוספה אפשרות לשליחת מסמכים מעודכנית בדואר אלקטרוני בליווי חתימת השולח ניתן למזער את חלון "הודעה חדשה" ולעבוד במקביל.    ... קרא עוד
הצגת פרטי מסמך
פורסם בתאריך Tue, Jun 13, 2017
איפה ?  מסמכים > הוספה או שכפול מסמך מה התחדש בגרסה ? [1.76]  לחלון פרטי המסמך נוספה תיבת סימון  "הצג פרטי מסמך לאחר שמירה" עם אפשרות שמירת בחירת משתמש אחרונה.                              ... קרא עוד
שדות מידע בשבלונה
פורסם בתאריך Sun, Jun 18, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > מסמכים > קוד מס' 9 מסמכים - שבלונות מה התחדש בגרסה ? [1.76]  הצגת שבלונה > שדות בשבלונה מסוג מידע "תיק" שינוי השדות הבאים: תיק_מיקום_דיון_אחרון תיק_שופט_בדיון_אחרון תיק_שעת_ד... קרא עוד
הרשאות למסמכים
פורסם בתאריך Sun, Jul 9, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > ניהול משרד < קוד 26 "ניהול משרד-קבוצות משתמשים/הרשאות" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה הרשאה להצגת נתיב הקובץ     ... קרא עוד
איתור מסמכים
פורסם בתאריך Sun, Aug 6, 2017
איפה ?   כותרת מסמכים > חיפוש טקסטואלי מה התחדש בגרסה ? [1.76]    למסך חיפוש תוכן במסמך נוסף כפתור [כמות מסמכים שנסרקו]     הכפתור יציג את סה"כ המסמכים וכמות המסמכים שעברו אינדקס.     מסך סיכום לאחר לחיצה על ... קרא עוד
בעריכת שבלונה - לקבוצת שדות "תיק" נוספו השדות תאריך דיון אחרון ומיקום דיון אחרון
פורסם בתאריך Tue, Dec 16, 2014
איפה? הגדרות מערכת > רשימת שבלונות > הצגת שבלונה > קבוצת שדות "תיק". מה התחדש בגרסה? [1.64] לקבוצת השדות "תיק" נוספו השדות "תאריך דיון אחרון" ו"מיקום דיון אחרון" - אותם ניתן להוסיף לשבלונה.   ... קרא עוד
נוספה אפשרות להוסיף מספר מסמכים באופן גורף לרשימת המסמכים המועדפים
פורסם בתאריך Wed, Jun 15, 2016
איפה? מסמכים > תצוגת רשימה של מסמכים (לאחר סינון) מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה אפשרות להוסיף מספר מסמכים באופן גורף לרשימת המסמכים המועדפים    ... קרא עוד
אוגדן מסמכים
פורסם בתאריך Mon, Aug 21, 2017
איפה ?  כותרת מסמכים > אוגדן מסמכים מה התחדש בגרסה ? [1.76]    לעבודה עם מסמכים נוספה אפשרות "לאגד מסמכים"  ניתן ברמת משתמש לצרף מסמכים ממקומות שונים בתוכנה לכדי "אוגדן"  המשתמש יכול לפתוח את האוגדן, לערוך א... קרא עוד
לרשימות המסמכים הכלליות או בכרטיס תיק/לקוח נוספה עמודה "מס’ גרסאות" אשר תציג את מספר הגרסאות של המסמך במערכת
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס תיק/לקוח > חוצץ "מסמכים" המסך הראשי > חוצץ מסמכים > רשימות מסמכים מה התחדש בגרסה? [1.67] לכל רשימות המסמכים נוסף שדה/עמודה "מס' גרסאות" אשר יציג את מספר הגרסאות הקיימות ... קרא עוד
בהפקת חשבון עסקה, ב"מסמכים מקושרים" נוסף כפתור לשכפול מסמך קיים מכרטיס התיק/לקוח
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? כספים > חשבונות עסקה > הפקת חשבון עסקה > מסמכים מקושרים מה התחדש בגרסה? [1.67] נוסף כפתור [שכפל מסמך קיים] - מאפשר לשכפל מסמך מרשימת המסמכים המתויקים בכרטיס תיק/לקוח ולצרפו לחשבון העסקה. ... קרא עוד
בחלון תיוק מסמך חיצוני בכפתור שמור ו... נוספה אפשרות של "שמור ושלח בדואר פנימי"
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
איפה? בחלון תיוק מסמך מה התחדש בגרסה? [1.67] נוסף כפתור [שמור ושלח בדואר פנימי] קרא עוד
ברשימת המסמכים נוספה אפשרות לסינון לפי מס’ הוצל"פ
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה?  רשימת המסמכים מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה - נוסף השדה "מס' תיק הוצל"פ". קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר תיקיות אליהן יתוייקו מסמכים - ברמה כללית ו/או ברמת תיק
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? הגדרות מערכת > מסמכים > מסמכים - תיקיות (קוד 135)ו/או כרטיס תיק > חוצץ הגדרות > תיקיות מסמכים מה התחדש בגרסה? [1.64] נוספה הגדרת "מסמכים - תיקיות".  דרך הגדרה זו ניתן להוסיף תיקיות בהן ישמרו מסמכים ה... קרא עוד
בעריכת שבלונה - לקבוצת שדות של פרטי חייב נוסף שדה "תאריך אישור מסירת הוצל"פ"
פורסם בתאריך Mon, Dec 29, 2014
איפה? הגדרות מערכת > רשימת שבלונות > הצגת שבלונה   מה התחדש בגרסה? [1.64] לקבוצת השדות של פרטי חייב - נוסף שדה "תאריך_אישור_מסירת_הוצלפ"  ... קרא עוד
נוספה אפשרות לקשר מסמך שמתייקים - כגרסה למסמך קיים
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? בחלון התיוק - חלון הנפתח בהוספת מסמך חיצוני למערכת (ראו הסבר נוסף כאן). מה התחדש בגרסה? [1.64] נוספה אפשרות לקשר את המסמך שמתייקים - כגרסה למסמך קיים. רלוונטי בעיקר במקרים בהם שולחים את המסמך לגורם חיצוני ומקבלים א... קרא עוד
בשמירה או שליחה של מסמכים כPDF נוספה אפשרות לקבוע את סדר העמודים
פורסם בתאריך Mon, May 30, 2016
איפה? מסמכים > רשימת מסמכים מוצגת (לאחר סינון) > סימון מספר מסמכים רצויים לשליחה > פעולות > בחירה באחת מהאפשרויות: שמור כ - PDF שלח כ - PDF שלח במייל וחתום דיגיטלית כ - PDF מה התחדש בגרסה? [1.72] בשמירה ... קרא עוד
לתפריט המסמכים נוספה רשימה חדשה - מסמכים דורשים טיפול
פורסם בתאריך Tue, Dec 6, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: המסך הראשי > סרגל הניווט > חוצץ מסמכים  מה התחדש בגרסה? [1.73] לתפריט המסמכים נוספה רשימה חדשה - מסמכים דורשים טיפול העמודה תציג מסמכים אשר בסטטוס דרוש טיפול   ... קרא עוד
תיוק מסמכים
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה?  תפריט מסמכים > הוסף > חלון פרטי מסמך > שדה "שם תיקייה" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות הקמת תיקייה חדשה תוך כדי תיוק מסמך חדש למערכת. המערכת תשאל את המשתמש האם הוא רוצה לשמור את  התיקייה ברמת המערכת ... קרא עוד
שבלונות מועדפות
פורסם בתאריך Sun, Apr 23, 2017
איפה? תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 163 הגדרות אישיות - שבלונות מעודפות מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות בהגדרות אישיות, ליצור רשימה של שבלונות מועדפות למשתמשים אשר אין להם אפשרות הרשאה להג... קרא עוד
בנסיון לתייק מסמך, לא נפתח חלון התיוק
פורסם בתאריך Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי> תצוגה> כלים ותחזוקה פעולות לביצוע: בכלים ותחזוקה: בחירה באפשרות "הפעל "Data Agent" במידה ונפתחו חלונות התיוק - ניתן לתייק את המסמך/מסמכים.  במידה ולא נפתחו חלונות תיוק, יש לנסות לתייק מסמך שו... קרא עוד
איך מוסיפים שבלונה חדשה ?
פורסם בתאריך Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? מסמך Word במחשב עליו רוצים לבסס את השבלונה. הגדרות מערכת > חוצץ "מסמכים"> שבלונות (קוד 9). פעולות לביצוע: שמור מסמך Word כ Template . (לפירוט נוסף ראה - שמירת מסמך Word להכנת שבלונה) מהגדרות המערכת : ... קרא עוד
כיצד יוצרים שבלונה בוורד (WORD)
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
  פתח מסמך Word חדש או קיים, עליו תרצה לבסס שבלונה. שמור את המסמך בשם. בחלון פרטי השמירה: שנה את סוג הקובץ לסוג תבנית (Template). בחר מיקום לשמירה שיהיה לך נוח למצוא בו את המסמך (בהוספת השבלונה למערכת, יועבר או יועתק למיקום הנכון). חשו... קרא עוד
סרטון הדרכה - שבלונות למסמכים
פורסם בתאריך Mon, Jan 26, 2015
מה ההבדל בין תיוק פריט לבין תיוק צרופה (ב outlook)?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
 מה זה? תייק פריט = פריט המייל כולו - ההודעה וקבצים מצורפים אם יש. תייק צרופה = הקובץ המצורף בלבד, ללא ההודעה. קרא עוד
סרטון הדרכה - תיוק מסמכים
פורסם בתאריך Mon, Jan 19, 2015