עודכנית - מאגר ניהול ידע
הגדרות מערכת מאמרים RSS Feed
בהדפסה של חשבונות עסקה - נוספה אפשרות להגדיר שיודפס מזהה החייב הראשי בתיק
פורסם בתאריך Wed, Jul 8, 2015
      איך להדפיס מזהה חייב ראשי בחשבון עסקה ?      הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 86 - כספים - כללי > פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > חשבון עסקה          מגרסה 1.69 נוספה תיבת סימון " מזהה חייב ראש... קרא עוד
לוג שינויים במערכת
פורסם בתאריך Wed, Nov 21, 2018
  לוג שינויים     בגרסה החדשה 1.80 ללוג המערכת הוספנו את הנתונים הבאים   מידע על שינויים ומחיקות ילקח מטבלאות:   לקוחות/ישויות- עדכון פרטי לקוח/ישות - כולל מחיקת נתונים- מחיקת לקוח- עדכון פרטי כתובת - כולל מחיקת כתובת ושינוי כתובת ב... קרא עוד
נתונים חדשים ללוג מערכת
פורסם בתאריך Tue, Feb 5, 2019
מה התחדש בגרסה ? [1.81]     בגרסה החדשה ללוג השינויים הקיים במערכת הוכנסו סוגי הנתונים הבאים:    מתוך כרטיס לקוח > חוצץ הגדרות: כפתור כללי > מידור תיקי ברירת מחדל, ובחירת מעטפה ברירת מחדל כפתור הנה"ח > חשבון בנק להעברה, ... קרא עוד
איך להוסיף קבוצות גורמי עיקול במדיה
פורסם בתאריך Mon, Aug 14, 2017
  איך להוסיף גורמי עיקול   להוספת גורמי עיקול יש להכנס להגדרות מערכת > קוד 57 - קבוצות גורמי עיקול       בחלון ההגדרה נלחץ על כפתור  בחלון פרטי קבוצות עיקול ניתן שם לקבוצה החדשה, מצד שמאל נבחר את גורמי ... קרא עוד
בחירת מדפסת להפקת מסמכים חשבונאים
פורסם בתאריך Thu, Jan 18, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   נוספה אפשרות לבחירת מדפסת להדפסת מסמכים חשבונאים.   ההגדרה היא אישית, וכל משתמש יכול לקבוע מדפסת ברירת מחדל. במידה ולא תוגדר כזו בתוכנה, ההדפסות יופנו למדפסת ברירת המחדל של מערכת ההפעלה. ... קרא עוד
גורמי עיקול
פורסם בתאריך Sun, Sep 17, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > הוצל"פ > קבוצות גורמי עיקול במידה מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בגרסה החדשה עבור כל קבוצה מוצגים רק הגורמים שמדווחים במדיה   כשגורם עובר להיות לא מדווח, הוא לא מוצג אבל נשאר ברקע   במידה... קרא עוד
טופס בקשה לביצוע חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה
פורסם בתאריך Tue, May 23, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76] בוצע שינוי בטופס 200 "בקשה לביצוע חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה" טפסי פתיחת תיקים  החדשים יפורסמו באתר האינטרנט של הרש... קרא עוד
עידכון לוג שינויים
פורסם בתאריך Sun, Jun 18, 2017
איפה ?  תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוסף תיעוד על שינוי סטטוס חייב/תיק בלוג שינויים במקרים הבאים:  כותרת כלים שלובים > התראות > השוואת תיקי איחוד  כלים שלובים > חייב... קרא עוד
הגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (מחליף את קופת ההפקדות)
פורסם בתאריך Thu, Oct 30, 2014
  על מנת לרשום ולשדר פעולות עיקול, יש צורך להגדיר חשבון בנק לחיוב - לפי המוגדר בלשכה.בגרסאות האחרונות הוספנו הודעה שתופיע בעת רישום פעולת העיקול בתיק, במידה ולא הוגדר חשבון. לגבי עיקולים שנשלחו לפני הוספת ההודעה, ולא התקבלה עליהם תשובה,  יש... קרא עוד
בתיק התקשורת לא מופיע חשבון לזיכוי
פורסם בתאריך Sun, Nov 2, 2014
 פירוט התקלה, ופתרון - כמו שהתקבל מרשות האכיפה והגבייה: קרא עוד
רשימת הגורמים לעיקול המדווחים במדיה
פורסם בתאריך Tue, Nov 4, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > רשימת גורמי עיקול (קוד 20). פעולות לביצוע: ברשימה מופיעים כל גורמי העיקול - כאלו שמדווחים במדיה מגנטית (בתקשורת) וגם אלו שלא. לצפייה בגורמים המדווחים במדיה > סנן את הרשימה לפי: ה... קרא עוד
הגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (לפי עו"ד)
פורסם בתאריך Wed, Nov 5, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > נתונים למילוי טפסים (קוד 32). פעולות לביצוע: להגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (בעבר קופת ההפקדות) לפי עורך דין: הגדרות מערכת > "נתונים למילוי טפסים" (קוד 32): בחר עו"ד מהרשימה והצג... קרא עוד
הגדרת חשבון בנק ברמת עורך דין
פורסם בתאריך Wed, Nov 5, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > ברירת מחדל לנתונים למילוי טפסים (קוד 31). פעולות לביצוע: להגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (בעבר קופת ההפקדות) כללי למשרד: הגדרות מערכת > "ברירת מחדל לנתונים למילוי טפסים" (קוד 31): ... קרא עוד
רשימת בנקים
פורסם בתאריך Sun, Jan 14, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]    לרשימת הבנקים נוסף סניף מספר 491 Digital Jerusalem    כתובת הסניף עודכנה בהתאם לכתובת שקיימת באתר בנק הפועלים   איפה ?    תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 15 טבל... קרא עוד
מטפלים בתיק
פורסם בתאריך Mon, Dec 4, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד-קבוצות משתמשים/הרשאות" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   נוספה הרשאה להוסיף, לעדכן ולמחוק מטפלים בתיק (חוצץ מטפלים)   בלוג שינויים נוספו מחיקות או שינויים של ... קרא עוד
הגדרות ייצוא חשבשבת/פריוריטי
פורסם בתאריך Tue, Aug 8, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > הגדרות ייצוא חשבשבת/פריוריטי מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוסף "אופן קביעת קוד יצוא לקוחות"   אפשרויות : על פי מספר לקוח עודכנית (ברירת מחדל)   עלפי הגדרת משתמש  לאפשר שינוי רק עם סיסמא חוד... קרא עוד
מחיקת צדדים
פורסם בתאריך Tue, Aug 22, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > קוד מס' 14 תיקים - סוגי צדדים מה התחדש בגרסה ? [1.76]    מחיקה של סוג צד תפתח חלון לבחירת סוג צד חלופי   לסיום הפעולה לחץ על כפתור     ... קרא עוד
הרשאה לצפיה ביומן של משתמשים אחרים
פורסם בתאריך Wed, Aug 23, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות > הצגת קבוצה > ניהול משרד מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בניהול משרד נוספה אפשרות המונעת/מאפשרת הצגת פגישות או דיונים של משתמש... קרא עוד
לוג שינויים
פורסם בתאריך Wed, Aug 23, 2017
איפה ?   כותרת תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לדוח לוג שינויים נוסף תיעוד פעולות שנמחקו או שעודכנו בהגדרות מערכת > פעולות הוצל"פ     ... קרא עוד
התראה שעות נוכחות
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > מה התחדש בגרסה ? [1.76]   אם מוגדר לחשב שעות נוכחות בתוכנה, ביציאה מהמערכת, להציג התראה למשתמש אם לא רשם שעות עבודה ביום שעבד בו.  שלבי עבודה: הגדרות מערכת... קרא עוד
הפקת קובץ במבנה אחיד
פורסם בתאריך Tue, Jun 27, 2017
איפה ?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > ממשק פתוח OPEN FORMAT מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות לבחור האם לכלול גם כרטיסים שלא נכללים במאזן, כדוגמת כרטיסי פקדונות.      ... קרא עוד
הערות קבועות למסמכים
פורסם בתאריך Wed, Aug 30, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > כספים > קוד 94 - כספים הערות קבועות למסמכים חשבונאיים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לשיוך הערות קבועות נוספו המסמכים הבאים: חשבונות עסקה, תשלום, משיכה, טופס הפקדה, תיקון קבלה   כמו כן ני... קרא עוד
מיקום קובץ מטרופייל
פורסם בתאריך Wed, Dec 6, 2017
איפה ?  תצוגה > תקשורת הוצל"פ > קביעת פרמטרים > בחירת נתיב בשדה "מיקום קובץ מטרופייל"  ירשם באופן אוטומטי בהגדרות מערכת > ניהול משרד > כללי. מה התחדש בגרסה ? [1.77]  בחירת מיקום הקובץ MetroFile.ExE... קרא עוד
להגדרה 54 נוסף השדה "אופן הצגת שם משתמש"
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? הגדרות מערכת > הגדרה 54 - ניהול משרד - כללי  מה התחדש בגרסה? [1.68] להגדרה 54 נוסף השדה "אופן הצגת שם משתמש" - האם להציג שם משתמש מלא או את שם הכניסה, בסינונים ורשימות במערכת. ... קרא עוד
לטבלת מדד המחירים לצרכן נוסף דו"ח הדפסה
פורסם בתאריך Wed, Jan 21, 2015
איפה? הגדרות מערכת > טבלאות - מדד המחירים לצרכן (קוד 18) > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.66] לטבלת מדד המחירים לצרכן נוסף דו"ח הדפסה ... קרא עוד
מרשימת מדד תשומות הבנייה נוסף דו"ח הדפסה
פורסם בתאריך Wed, Jan 21, 2015
איפה? הגדרות מערכת > ניהול משרד > "טבלאות - מדד תשומות הבנייה" (קוד 19). מה התחדש בגרסה? [1.66] מרשימת מדד תשומות הבנייה נוסף דו"ח הדפסה. ... קרא עוד
אפשרות להדפסת ע.מ של הלקוח על גבי חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Thu, Dec 11, 2014
איפה?  הגדרות מערכת > כספים כללי (קוד 86) מה התחדש בגרסה? [1.64] פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים: חשבונות עסקה > נוספה תיבת סימון  - ע.מ. לקוח (אם תסומן תיבה זו, מספר ע.מ של הלקוח יודפס על גבי חשבונות העסקה)... קרא עוד
אפשרות להדפסת סוג תיק על גבי חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? הגדרות מערכת > כספים - כללי (קוד 86). מה התחדש בגרסה? [1.64] פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים: חשבונות עסקה > נוספה תיבת סימון  - סוג תיק (אם תסומן תיבה זו, סוג התיק יודפס על גבי חשבונות העסקה) ... קרא עוד
נוספה הרשאה "חוצץ קרנות" - לעדכון ומחיקה של קרנות בתיק
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? הגדרות מערכת > ניהול משרד > קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26) > הצגת קבוצת הרשאות - הוצל"פ. מה התחדש בגרסה? [1.64] ברשימת הרשאות הוצל"פ > נוספה הרשאה "חוצץ קרנות" - לעדכון ומחיקה של קרנות בתיקי תביעה/הוצל"פ... קרא עוד
ברוכים הבאים - ביצוע הגדרות ראשונות במערכת עו"דכנית פלטינום
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
הגדרות ראשוניות לפני תחילת העבודה במערכת עו"דכנית פלטינום, קיימות הגדרות אשר חשוב להזין בהן נתונים התחלתיים, כמו הוספת המשתמשים למערכת, מספור הנה"ח, הגדרות הוצל"פ וכו'. במאמר המצורף הבאנו לפניכם את עיקר השינויים שיש לבצע, לפי הסדר המו... קרא עוד
סרטון הדרכה - הגדרות ניהול משתמשים
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
קבוצת משתמשים/הרשאות
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה?  הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות: מה התחדש בגרסה? [1.75] לרשימת קבוצות נוספו העמודות: משמשים מקושרים האם קיים מידור לקוחות האם קיים מידור תיקים     ... קרא עוד
קבוצות הרשאה
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 13 "ניהול משרד - רשימת משתמשים" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות לבחור מספר משתמשים לצרף/להסיר אותם מקבוצת הרשאה  שלבי עבודה: 1. במסך קבוצות משתמשים/ הר... קרא עוד
קבוצות משימה
פורסם בתאריך Mon, Apr 24, 2017
איפה?  בתפריט תצוגה > כלים ותצוגה > הגדרות מערכת > קוד 128 תיקים-קבוצות משימה מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות בקבוצות משימה, ליצור יותר ממשימה אחת לאותו יום. לביצוע יש להזין את הערך "0" בשדה "משך ביצוע". ... קרא עוד
מידור סעיפי הוצאה
פורסם בתאריך Wed, Apr 19, 2017
איפה?  הגדרות מערכת > קבוצות הרשאה > בחירת אחת הקבוצות > חוצץ מידור סעיפי הוצאה מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות למידור סעיפי הוצאה. קבוצת הרשאה אשר לא יהיו בעלי הרשאות מתאימות, המשתמשים המשויכים לקבוצה ז... קרא עוד
כותרות בדוחות - הסבר כללי
פורסם בתאריך Tue, Dec 23, 2014
כותרות בדו"חות הגדרות מערכת > כותרות בדו"חות (קוד 53) - הינן כותרות לוגו המשרד. הלוגו יופיע כפי שהוגדר - בכותרת עליונה ו/או התחתונה, ע"ג המסמכים השונים שיודפסו בתוכנה - למעט מסמכים מבוססי שבלונה. במידה ולא יוגדרו כותרות לדו... קרא עוד
יצירת קובץ כותרת לוגו - להדפסה ע"ג מסמכים חשבונאיים ודו"חות
פורסם בתאריך Tue, Dec 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > ניהול משרד > כותרות לדוחות (קוד 53). פעולות לביצוע: מהגדרה 53: בסרגל הכלים > לחץ על כפתור "צור כותרת". בחלון שנפתח - בתיבות הסימון הרצויות סמן את סוג המסמך עליו תופיע כותרת ז... קרא עוד
סרטון הדרכה - כותרות לוגו להדפסה
פורסם בתאריך Mon, Apr 6, 2015
איפה מגדירים אחוז מקדמות מס ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 14, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > רשימת משתמשים (קוד 13) פעולות לביצוע: מרשימת המשתמשים: בחר את העובד לו רוצים להגדיר או לשנות אחוז מקדמות מס > לחץ על מנת להציג את כרטיס המשתמש שלו. "עדכן". בשדה "אחוז מקדמה" (למטה מימין) רש... קרא עוד
הגדרה 9 - שבלונות
פורסם בתאריך Tue, Jun 16, 2015
מתי נצטרך? הגדרה זו מכילה את רשימת השבלונות במערכת. שבלונות הן תבניות למסמכים, להן ניתן להוסיף שדות שימולאו באופן אוטומטי ע"י המערכת כשנפיק מסמך המבוסס על השבלונה. איך מגיעים? מהמסך הראשי: תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה &... קרא עוד
ברשימת השבלונות (קוד 9) נוספו עמודות "כמות מסמכים מבוססים..." ו"תאריך שימוש אחרון"
פורסם בתאריך Sun, Dec 28, 2014
איפה? הגדרות מערכת > מסמכים - שבלונות (קוד 9). מה התחדש בגרסה? [1.64] מתצוגת רשימת השבלונות - בסרגל הכלים > בחר תצוגה > נוספה אפשרות "תצוגה מורחבת". בתצוגה המורחבת נראה שתי עמודות נוספות: כמות מסמכים מבוססים על ... קרא עוד
סרטון הדרכה - שבלונות למסמכים
פורסם בתאריך Mon, Jan 26, 2015
סרטון הדרכה - הגדרות מסמכים
פורסם בתאריך Mon, Jan 26, 2015
הגדרה 11 - מסמכים - כללי
פורסם בתאריך Wed, Apr 1, 2015
מתי נצטרך? הגדרת מסמכים כללית נצטרך בתחילת העבודה במערכת ולאחר מכן במקרה ונרצה לשנות את אחת האפשרויות המפורטות בהמשך. איך מגיעים? מהמסך הראשי: תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 11 או הקיצור Shift+F1... קרא עוד
מחיקת צד
פורסם בתאריך Sun, Jun 25, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > תיקים - סוגי צדדים קוד מס' 14 מה התחדש בגרסה ? [1.76]  מחיקת סוג צד קיים במערכת יפתח מסך לבחירת סוג צד חלופי.         ... קרא עוד