עודכנית - מאגר ניהול ידע
דוחות מאמרים RSS Feed
איך רואים תקבולים שהפסיקו להתקבל
פורסם בתאריך Tue, Feb 17, 2015
        איך רואים תיקים שלא מגיעים יותר תקבולים מהוצאה לפועל  ?     ברשימת הדו"חות > דו"ח 32 "תיקי תביעה והוצל"פ עם תקבולים שהפסיקו להתקבל"         לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה " תאריך סטטוס תיק ... קרא עוד
איך להציג תיקים ללא חשבוניות מס בסעיף שכ"ט
פורסם בתאריך Thu, Jul 23, 2015
              איך להציג תיקים שלא נרשמו בהם חשבוניות תחת סעיף שכ"ט ?    ברשימת דוחות ניהול משרד          נוסף דו"ח 150 - תיקים ללא חשבוניות מס בסעיף שכ"ט.   בדוח יוצגו תיקים בהם לא הופקו חשבוניות בכלל ... קרא עוד
איך רואים התפלגות תוצאות עיקולים לגורם עלפי לקוח
פורסם בתאריך Thu, Jul 23, 2015
               התפלגות תוצאות עיקולים לגורם לפי לקוח  רשימת הדוחות > דו"ח 151 - התפלגות תוצאות עיקולים לגורם לפי לקוח        בגרסה 1.69 נוסף דוח חדש - התפלגות תוצאות עיקולים לגורם על פי לקוח   ... קרא עוד
צפיה בתיקים ללא פעילות לפני סגירה
פורסם בתאריך Wed, Jul 8, 2015
                איך רואים תיקים לפני סגירה בהוצל"פ ? רשימת דוחות ניהול משרד > דו"ח 109 - תיקים ללא פעילות לפני גניזה > תצוגת רשימת תיקים לאחר סינון רצוי        החל מגרסה 1.69 מתצוגת רשימת התיקים בדו"ח נוספו הכפתור... קרא עוד
לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח כמות תשלומים לחייבים מוגבלים (154)
פורסם בתאריך Thu, Oct 22, 2015
       איפה רואים תשלומים של חייבים מוגבלים  ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 154 - כמות תשלומים לחייבים מוגבלים        החל מגרסה 1.70 נוסף דו"ח 154 - כמות תשלומים לחייבים מוגבלים. הדו"ח מציג חייבים בסטטוס ח... קרא עוד
איך להפיק דוח מעמ זמני
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
  איך להפיק דוח מע"מ זמני ? סרגל הניווט > כספים > דו"חות מע"מ          מה התחדש בגרסה? [1.66] בסרגל הכלים > נוסף כפתור דו"ח מע"מ זמני , המאפשר להפיק דו"ח מע"מ לטווח תאריכים רצוי.  ... קרא עוד
איך מפיקים דו"ח רווח הפסד ?
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
  דו"ח רווח והפסד   הפקת דו"ח רווח והפסד מתאפשר בתוכנה במידה ומשרדך מבצע רישום של הכנסות - קבלות/חשבוניות והוצאות- משרד או לקוח   הדו"ח יופק ברמה חודשית או דו-חודשית כפי שמוגדר בהגדרה 42 "פרטי העסק". הפקת הדו"ח היא ידנית ולא נעשי... קרא עוד
הדפסת דו"ח מע"מ בפורמט שובר לתשלום
פורסם בתאריך Tue, May 29, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]     בעת הפקת דו"ח מע"מ חודשי או דו-חודשי, לדוחות ההדפסה נוספה אפשרות של הדפסה בפורמט של שובר תשלום   איפה ?    בתפריט כספים > דוחות מע"מ > במידה והדו"ח הופק, סמן אותו ולחץ על... קרא עוד
דו"ח מצב כספי תקופתי
פורסם בתאריך Mon, Jun 18, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]       למערכת עודכנית נוסף דו"ח חדש "דו"ח מצב כספי-תקופתי" קוד 195    הדו"ח זהה לדוח 55 - מצב כספי ללקוח, בשילוב עמודות: סה"כ תקבולים בקבלות הוצאות משרד לפני מע"מ הוצאות משרד-מע"מ הוצאות משרד-כולל מע"מ ... קרא עוד
הרשאות לדוחות
פורסם בתאריך Mon, Jun 25, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]    בגרסה החדשה יצרנו הרשאות לצפייה בדוחות.    ההרשאות ינתנו ברמה של קבוצות משתמשים. כל קבוצת יכולה להכיל ממשתמש אחד ועד מספר רב של משתמשים.    בהתאם להרשאות המקושרות לקבוצות המשתמשים כך יוצגו/יוסתרו ... קרא עוד
הרשאות לצפייה בדוחות
פורסם בתאריך Wed, Jul 4, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]        בגרסה החדשה ניתן להעניק לקובצות משתמשים הרשאות לצפייה בדוחות השונים הקיימים במערכת, מתוך רשימת הדוחות.     מתוך רשימת דוחות נוסף כפתור     הכפתור יוצג רק למשתמשים אשר יש להם הרשאות ניהול, ויאפש... קרא עוד
דוח התפלגות חודשי של הכנסות עלפי תיק
פורסם בתאריך Tue, Jul 24, 2018
מה התחדש בגרסה ? [1.79]         בתפריט ניהול משרד > דוחות נוסף דוח חדש "התפלגות חודשית של הכנסות עלפי תיק", מספר 193    הדוח מציג את ההכנסות השונות (סוכם את החשבוניות מס שהופקו תוך פירוט הסעיפים השונים) בהתאם לתיקים שנבחרו. העמ... קרא עוד
דוח סיכום פעילות למשתמש בתקופה
פורסם בתאריך Tue, Dec 19, 2017
איפה ?    תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח "סיכום פעילות למשתמש בתקופה" מה התחדש בגרסה ? [1.78]      מטרת הדוח היא להציג סיכום פעולות שביצע המשתמש בתקופת זמן נבחרת.   הפעולות המוצגות יהיו:  - שם משתמש -... קרא עוד
ריכוז הגדרות ללקוח
פורסם בתאריך Wed, Mar 14, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]       בגרסה החדשה נוסף דוח "ריכוז הגדרות ללקוח"   הדוח מרכז נתונים אשר נמצאים בחוצץ "הגדרות" בכרטיס הלקוח. מבין ההגדרות ניתן למצוא הגדרות חשבונות עסקה, קישור למחירונים או קבו' תעריפים, מידור וכו�... קרא עוד
דוח הליכים אחרונים בתיק תקשורת
פורסם בתאריך Mon, Mar 19, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]       נוסף דוח חדש בכלים שלובים, המציג את ההליכים האחרונים שהתבצעו בתיק תקשורת   בחלון הסינון ניתן לבצע סינון עלפי מספר הליכים אחרונים, תאריך יצירה, תאריך ביצוע או לפי אחד מהתנאים השונים המוצגים   בנתונ... קרא עוד
דוח הוצאות כנגד גביה מלקוחות
פורסם בתאריך Thu, Mar 22, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]      נוסף דוח חדש "הוצאות לקוח וגביה מלקוחות". הדוח מציג סיכומי סעיפי הוצאה אשר נרשמו ללקוח, כנגד סיכומי התקבולים מקבלות של הלקוח   הדוח מאפשר פירוט של הנתונים על ידי לחיצה כפולה על שורת הלקוח. בפירו... קרא עוד
דו"ח סיכום פעילות בתיקים לתקופה
פורסם בתאריך Tue, Apr 3, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]      דו"ח סיכום פעילות בתיקים לתקופה נועד להציג פעילות בתיקים שביצע המשתמש בתקופת זמן   ניתן להשתמש בדו"ח גם בדרך השלילה, ולהציג למשתמש מסויים בטווח זמן פעולות שלא ביצע בתיקים   שדות שיהיו בסינון הדוח ו... קרא עוד
דוח סיכום תיקים ללשכה
פורסם בתאריך Thu, Mar 22, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]       דו"ח 18 דוח סיכום תיקים ללשכה, בתוצאות הדוח מתאפשר להציג פירוט תיקים (רשימת תיקים) רלוונטים לשורות סיכום   לדוח נוסף כפתור "הצג תיקים"     איפה ?    כותרת ניהול משרד > דוחות... קרא עוד
דוח שעות חיוב לעובד ברמה יומית
פורסם בתאריך Mon, Dec 25, 2017
איפה ?     בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 64 מה התחדש בגרסה ? [1.78]     לדו"ח 64 - דוח שעות חיוב לעובד ברמה יומית -   יוצגו גם עובדים אשר להם אין ערכים כלל      ... קרא עוד
אין התאמה בין חשבונות בנק לזיכוי
פורסם בתאריך Thu, Oct 19, 2017
איפה ?   כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 155 - דוח אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוח נוספו כפתורים [צרף לקבוצה] ו [הסר מקבוצה]   הכפתורים משמשים משרדים העובדי... קרא עוד
דוח גיול חשבונות עסקה ללקוח
פורסם בתאריך Sun, Oct 22, 2017
איפה ?   ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 46 - "דוח גיול חשבונות עסקה ללקוח" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוח נוספה אפשרות הדפסה   לחיצה על הדוח יפתח חלון סינון, להצגת הדוח ללא קביעת תנאים לחץ על כפתור [סנן]  ... קרא עוד
רשימת תיקים לפני גניזה מחוסר פעילות
פורסם בתאריך Sun, Oct 22, 2017
איפה ?   כותרת ניהול משרד > דוחות > דו"ח 109 - רשימת תיקים לפני גניזה מחוסר פעילות מה התחדש בגרסה ? [1.77]  נוסף שדה לתצוגה ולסינון > פעולת עיקול אחרונה בתיק פנימי    הצגת הדוח     ... קרא עוד
דוח תיקים ללא פעילות לפני גניזה
פורסם בתאריך Mon, Nov 20, 2017
איפה ?   תפריט ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 109-דוח תיקים ללא פעילות לפני גניזה מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדו"ח נוספו שדות הבאים: תאריך מסירה אחרון האם קיים עיכוב הליכים בתיק      ... קרא עוד
דוח תיקים ללא פעילות מקיף
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   תפריט ניהול משרד > דוחות > דוח 172 "דוח תיקים ללא פעילות-מקיף" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לחלון סינון "סוג פעילות" נוסף ערך "חשבונות עסקה"   נוספה אפשרות חיפוש בתיקים אשר בהם לא קיימים חשבונות עסקה ... קרא עוד
דו"ח סיכום הכנסות לשנה
פורסם בתאריך Sun, May 21, 2017
איפה ?  תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 42 "דו"ח סיכום הכנסות לשנה, לפי חודשים" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספו עמודות המסכמות את עמודות השכ"ט. שכ"ט חייב ושכ"ט נוטריון - סה"כ שכ"ט חייב. כך גם לגבי ... קרא עוד
דו"ח אי התאמה בין כלים שלובים לתיק פנימי
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?   תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 155 דוח אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי מה התחדש בגרסה ? [1.76]    נוסף דו"ח חדש "אי התאמה בין חשבון בנק לזיכוי בתיקי תקשורת לתיקים פנימיים".    ... קרא עוד
דוח פעולות לחייבים מרוכז
פורסם בתאריך Tue, May 23, 2017
איפה ? תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 166 "דוח פעולות לחייבים מרוכז"  מה התחדש בגרסה ? [1.76] דוח 166 מציג רשימת חייבים בהם בוצעו/לא בוצעו פעולות שונות.ניתן לבחור עד 20 פעולות (מתוך הדוח בכפתור [הגדרו... קרא עוד
דוח מצב כספי לספק
פורסם בתאריך Sun, Jun 25, 2017
איפה ?   ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 84 דו"ח מצב כספי - ספקים (סיכומים) מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוספה עמודה "הוצאות עם יתרה לתשלום".   אם מקושר תשלום עתידי להוצאה מחוץ לטווח תאריך הנבחר, היתרה תחושב אך... קרא עוד
דוח ניכוי מס במקור
פורסם בתאריך Thu, Jul 20, 2017
איפה ?  כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח מס' 182 מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוסף דוח "ניכוי מס מלקוחות". בדוח יוצג סיכום על פי לקוח/חודש/שנה אשר היה להם ערך כספי בשדה "ניכוי מס" בתקבולים.  בחלון סינו... קרא עוד
דו"ח ניכוי מס במקור
פורסם בתאריך Wed, Jul 26, 2017
איפה ?   כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 182 דו"ח ניכוי מס מלקוחות מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוסף דוח ניכוי מס במקור. הנתונים יוצגו בדוח במידה ובחשבונית קיים סכום ניכוי.     ... קרא עוד
דו"ח תיקים ללא פעילות
פורסם בתאריך Mon, Aug 21, 2017
איפה ?   כותרת ניהול משרד > דוחות מה התחדש בגרסה ? [1.76]     לדו"ח מס' 172 "דו"ח תיקים ללא פעילות-מקיף"   נוספו סוגי פעילות נוספים, ראה את רשימת הפעילויות שהדו"ח מציג        ... קרא עוד
עדכון דוח הכנסות לפי לקוחות
פורסם בתאריך Wed, Nov 1, 2017
איפה ?  תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 41 "דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוח ההדפסה נוספה עמודה "קבוצת ישויות"     ... קרא עוד
דוח מצב כספי ללקוח
פורסם בתאריך Sun, Dec 10, 2017
איפה ?  תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 55 "דוח מצב כספי ללקוח" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוח מצב כספי ללקוח נוספה עמודה "שעות עבודה"      ... קרא עוד
בהדפסת דו"ח - "סיכום הכנסות לפי תיקים" (40) נוספה אפשרות להדפיס "סיכום הכנסות לפי מהות", ללא פירוט תיקים/לקוחות
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 40 "סיכום הכנסות לפי תיקים" > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.68] מתצוגת דו"ח 40, לרשימת דו"חות ההדפסה נוסף הדו"ח "סיכום הכנסות לפי מהות" - הנתונים בו יופיעו מסוכמים ע"פ מהות בלבד (... קרא עוד
בתצוגת דו"ח "לקוחות חייבים החורגים מתנאי תשלום" (100) - בלחיצה על שורה בדו"ח תוצג רשימת החשבונות המרכיבים אותה
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 100 "לקוחות חייבים החורגים מתנאי תשלום" מה התחדש בגרסה? [1.68] מתצוגת הדו"ח, בהצגת פרטי רשומת לקוח חייב > תוצג רשימת החשבונות המרכיבים את שורות הסיכום. ... קרא עוד
לדו"ח עיקול רכב (דו"ח 146) נוסף כפתור "פעולות מורכבות
פורסם בתאריך Sun, May 31, 2015
איפה? רשימת דוחות ניהול משרד > דו"ח 146 מה התחדש בגרסה? [1.68] ל"דו"ח עיקולים רכב" (146) בסרגל הכלים נוסף כפתור פעולות מורכבות ... קרא עוד
בתצוגת דו"ח 148 - דו"ח צו הבאה - נוסף כפתור "פעולות מורכבות"
פורסם בתאריך Sun, May 31, 2015
איפה? ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 148  - דו"ח צו הבאה מה התחדש בגרסה? [1.68] מתצוגת הדו"ח, בסרגל הכלים נוסף כפתור פעולות מורכבות   ... קרא עוד
לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח זמני הצגת תיקים (מס’ 149)
פורסם בתאריך Tue, Jun 9, 2015
איפה? ניהול משרד > רשימת דוחות מה התחדש בגרסה? [1.68] לרשימת דוחות ניהול משרד נוסף דו"ח 149 - "דוח זמני הצגת תיקים" - הדו"ח מתאים למעקב על הזמן שהושקע בעבודה על תיק. הדו"ח מציג רשימת תיקים - כמה זמן התיק היה פתוח על המ... קרא עוד
דוח תיקים בהם התבצעה פעולה מסויימת ולאחריה פעולה אחרת
פורסם בתאריך Thu, Nov 9, 2017
איפה ?  תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לרשימת הדוחות נוסף דו"ח  "דוח 183 "דוח תיקים בהם בוצעה פעולה X ואחריה בוצעה פעולה Y"      ... קרא עוד
עדכון דוח הכנסות לפי לקוחות - חשבונאית
פורסם בתאריך Sun, Nov 5, 2017
  איפה ?       כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 41 דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות    מה התחדש בגרסה 1.10 ?     לדוח ההדפסה נוספה העמודה "קבוצת ישויות"     ... קרא עוד
דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות
פורסם בתאריך Tue, Oct 31, 2017
איפה ?   תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 41 "דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   בדוח הנוכחי, בהתאם לתנאי הסינון שבוצע   יצגו לקוחות גם אם תוצאת סה"כ ההכנסות שלהם היא "0". כמו כן לדו... קרא עוד
לדו"ח 40 "סיכום הכנסות לפי תיקים" - נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי לקוח
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 40 "סיכום הכנסות לפי תיקים" > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.67]  לתצוגת דו"ח 40 - נוסף דו"ח ההדפסה "סיכום הכנסות בתיקים לפי לקוח" ... קרא עוד
דו"ח 129 "חשבונות עסקה לפי תיקים, בחיתוך לפי מטפל" - יסוכם לפי מטבע החשבון
פורסם בתאריך Tue, Feb 17, 2015
איפה?  ברשימת הדו"חות > דו"ח 129 "חשבונות עסקה לפי תיקים, בחיתוך לפי מטפל" > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.67] לדו"ח ההדפסה נוסף מטבע החשבון. שורת הסיכום תחושב לפי רב מטבעי - בנפרד למטבעות השונים.   ... קרא עוד
לדו"ח 41 "סיכום הכנסות לפי לקוחות" נוסף שדה/עמודה של מהות תיק
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? ברשימת הדו"חות > דו"ח 41 "סיכום הכנסות לפי לקוחות" מה התחדש בגרסה? [1.67] לחלון הסינון ותצוגת הדו"ח נוסף שדה/עמודה "מהות תיק". ... קרא עוד
דוח רשימת תיקי הוצל"פ בהם סה"כ תקבולים אינו תואם את סה"כ תקבולים בתיק תקשורת
פורסם בתאריך Wed, Oct 18, 2017
איפה ?  ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 83 "דוח רשימת תיקי הוצל"פ בהם סה"כ תקבולים אינו תואם את סה"כ תקבולים בתיק תקשורת" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוח נוספה אפשרות הדפסה      ... קרא עוד
לדו"ח סיכום הכנסות לפי תיקים נוסף שדה/עמודה "מהות תיק"
פורסם בתאריך Mon, Jan 12, 2015
איפה? רשימת דו"חות > דו"ח 40 - "סיכום הכנסות לפי תיקים". מה התחדש בגרסה? [1.66] לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "מהות תיק". ... קרא עוד
לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח 139 - סיכום חשבונות עסקה לפי לקוח, שנה, חודש וסיווג
פורסם בתאריך Sun, Feb 1, 2015
איפה? סרגל הניווט > ניהול משרד > רשימת דו"חות מה התחדש בגרסה? [1.66] נוסף דו"ח 139 - סיכום חשבונות עסקה לפי לקוח, שנה, חודש וסיווג  ... קרא עוד
לדוחות עלות (לקוח/תיק) - נוספה עמודה המציגה שכ"ט בחשבוניות ללקוח/תיק
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"חות עלות - 66, ו - 112-116 מה התחדש בגרסה? [1.66] לדו"חות אלה נוספה עמודת "סכום שכ"ט בחשבוניות (ע"פ כרטיס לקוח/תיק מקושר). עמודה זו מציגה סכומים מקושרים לפי כרטיס הלקוח/תיק מקושר... קרא עוד
ברשימת התיקים נוסף דו"ח הדפסה "רשימת תיקים כולל מקום תיוק"
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה?  רשימת תיקים > דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.64] לרשימת התיקים נוסף דו"ח ההדפסה (לרוחב) -  "רשימת תיקים כולל מקום תיוק". ... קרא עוד
נוספו עמודות לדו"חות סיכום שעות עבודה - 65 ו-126
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? סרגל הניווט > ניהול משרד > רשימת דו"חות: דוח מס' 65 - סיכום שעות עבודה וכמות חיובים ללקוח, לפי עובד דוח מס' 126 - סיכום שעות עבודה וכמות חיובים לתיק, לפי עובד מה התחדש בגרסה? [1.64] לדו"חות אלה נ... קרא עוד
בדו"חות מצב כספי ללקוח ו/או לתיק נוספה עמודת "משלם/ספק"
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? כרטיס לקוח > חוצץ "מצב כספי ללקוח". כרטיס תיק > חוצץ "מצב כספי לתיק". ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 88 "מצב כספי לקוח - מפורט".  מה התחדש בגרסה? [1.64] לדו"חות אלה נוספה עמודת "משלם/ספק" - המציגה ... קרא עוד
**לדוח "תיקים לפני גניזה" נוסף כפתור "הדפס" ודו"ח הדפסה
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות > "דו"ח תיקים ללא פעילות לפני גניזה" (מספר 109)  מה התחדש בגרסה? [1.64] לדוח 109 נוסף כפתור "הדפס" ודו"ח הדפסה.  ... קרא עוד
לדו"ח 76 "סיכום שעות וחיובים לתיק" - נוסף שדה "סוג תיק"
פורסם בתאריך Tue, Dec 23, 2014
איפה? רשימת דו"חות > "דו"ח סיכום שעות וחיובים לתיק" - דו"ח מספר 76 מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון ותצוגת הרשימה, נוסף שדה/עמודה "סוג תיק". ... קרא עוד
**לדו"ח 108 נוסף כפתור "הדפס" ודו"ח הדפסה
פורסם בתאריך Thu, Dec 25, 2014
איפה? ניהול משרד > רשימת דוחות > 108 "דוח תיקים עם תקבולים שעבר פרק זמן של מעל לחודש מתאריך התקבול האחרון".  מה התחדש בגרסה? [1.64] נוסף כפתור "הדפס" ודו"ח הדפסה . ... קרא עוד
דו"ח חייבים בתקשורת להגבלות (דו"ח מספר 90) הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Mon, Dec 29, 2014
איפה? רשימת דו"חות  > "דו"ח מספר 90 - "דו"ח חייבים בתקשורת להגבלות"  מה התחדש בגרסה? [1.64] דו"ח חייבים בתקשורת להגבלות (דו"ח מספר 90) הותאם לכלים שלובים.  ... קרא עוד
דו"ח "חייבים באיחוד שחדלו מתשלום" - הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? רשימת דוחות מה התחדש בגרסה? [1.64]  דו"ח 17 - "חייבים באיחוד שחדלו מתשלום" - הותאם לכלים שלובים. קרא עוד
דוח "אי התאמה בין חייבים בתיקי תקשורת - לתיקים פנימיים" - הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? רשימת דוחות מה התחדש בגרסה? [1.64] דו"ח  107 - "אי התאמה בין חייבים בתיקי תקשורת - לתיקים פנימיים" - הותאם לכלים שלובים.  ... קרא עוד
דו"ח "תיקים שנפתחו ונסגרו בחיתוך לפי שנה" הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? רשימת דו"חות  מה התחדש בגרסה? [1.64] דו"ח 8 - "תיקים שנפתחו ונסגרו - בחיתוך לפי שנה" - הותאם לכלים שלובים. קרא עוד
דוח חייבים עם צו פינוי לא ממומש - הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? רשימת דוחות מה התחדש בגרסה? [1.64] דו"ח 15 - "חייבים עם צו פינוי לא ממומש" - הותאם לכלים שלובים. קרא עוד
דו"ח 21 - "התפלגות חייבים ע"פ סוג זיהוי" הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? רשימת דו"חות  מה התחדש בגרסה? [1.64] דו"ח 21 - "התפלגות חייבים ע"פ סוג זיהוי" - הותאם לכלים שלובים.   קרא עוד
דו"ח 18 "סיכום תיקים ללשכה" - הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? רשימת דו"חות  מה התחדש בגרסה? [1.64] דו"ח 18 - "סיכום תיקים ללשכה" - הותאם לכלים שלובים. קרא עוד
דו"ח 23 "התפלגות תוצאות עיקולים לגורם" - הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? רשימת דו"חות   מה התחדש בגרסה? [1.64] דו"ח 23 - "התפלגות תוצאות עיקולים לגורם" - הותאם לכלים שלובים.   הדוח מסכם תוצאות עיקולים לכל גורם, שבוצעו לשנה, לפי עורך דין מטפל, כפי שנתקבלו ממחשוב הוצל"פ. ... קרא עוד
דו"ח 20 "התפלגות עיקולי צד ג’ ע"פ גורם" - הותאם לכלים שלובים
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? רשימת דו"חות  מה התחדש בגרסה? [1.64] דו"ח 20 - "התפלגות עיקולי צד ג' ע"פ גורם" - הותאם לכלים שלובים. קרא עוד
לדו"חות 75 ו - 76 נוספו שדות/עמודות
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה?  ניהול משרד > רשימת דו"חות דו"ח 75 "סיכום שעות וחיובים ללקוח" דו"ח 76 "סיכום שעות וחיובים לתיק" מה התחדש בגרסה? [1.64] לתצוגת הדו"חות וחלון הסינון נוספו העמודות: "שכ"ט חייב ", "שכ"ט פטור", "שונות חייב", "שונ... קרא עוד
נוסף דו"ח 137 - תשלומים מול הוצאות
פורסם בתאריך Wed, Jan 7, 2015
איפה? ניהול משרד - רשימת דו"חות  מה התחדש בגרסה? [1.64] נוסף דו"ח 137 - "דו"ח תשלומים מול הוצאות" קרא עוד
לסינון ותצוגת דו"ח 155 נוספו שדות/עמודות של סטטוס תיק פנימי וסטטוס תיק תקשורת
פורסם בתאריך Thu, May 26, 2016
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 155 - אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי מה התחדש בגרסה? [1.72] לחלון סינון הדו"ח ולתצוגת הרשימה המתקבלת, נוספו שדות/עמודות של סטטוס תיק פנימי ו - סטטוס תיק תקשורת ... קרא עוד
לרשימת הדו"חות נוסף דו"ח תקבולים מול חשבונות עסקה (167)
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות מה התחדש בגרסה? [1.72] נוסף דו"ח 167 - דו"ח תקבולים מול חשבונות עסקה - המציג כל תקבול בשורה נפרדת. מדובר בדו"ח הפוך לדוח 145 המציג חשבונות עסקה מול תקבולים - כשכל חשבון עסקה מופיע בשורה ... קרא עוד
לדו"ח 104 נוסף דו"ח הדפסה - תקבולים ומשיכות סיכום לפי לקוח
פורסם בתאריך Mon, Jun 20, 2016
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 104 - מצב תקבולים ומשיכות לפי תיקים > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.72] לדו"ח 104 נוסף דו"ח הדפסה - תקבולים ומשיכות סיכום לפי לקוח   ... קרא עוד
נעשה שינוי בדו"ח 157 כך שיציג רק חייבים עם אישור מסירה
פורסם בתאריך Mon, Jun 20, 2016
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 157 דוח תיקי הוצל"פ ללא עיקול צד ג' לגורם מה התחדש בגרסה? [1.72] נעשה שינוי בדו"ח 157 כך שיציג רק חייבים עם אישור מסירה.   ... קרא עוד
לדו"ח קרנות מפורט (26) נוספו שדות של תאריך סגירה ותאריך עדכון סטטוס
פורסם בתאריך Tue, Jul 5, 2016
איפה? רשימת דו"חות ניהול משרד > דו"ח 26 - דוח קרנות מפורט מה התחדש בגרסה? [1.72] לחלון סינון הדו"ח ולרשימה המוצגת לאחר הסינון הוספנו שדות/עמודות תאריך סגירה ו - תאריך עדכון סטטוס    ... קרא עוד
לרשימת הדו"חות נוסף דוח 166 - דו"ח פעולות לחייבים - מרוכז
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות מה התחדש בגרסה? [1.72] נוסף דו"ח 166 - דו"ח פעולות לחייבים - מרוכז הדו"ח מציג רשימת חייבים בהם בוצעו/לא בוצעו פעולות שונות. ניתן לבחור עד 20 פעולות (מתוך הדוח בכפתור הגדרות), לכל חייב מצ... קרא עוד
בחלון סינון דו"ח 166 הוספנו שדה לבחירת טווח תאריכים של פעולות
פורסם בתאריך Wed, Dec 7, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 166 - פעולות לחייבים - מרוכז מה התחדש בגרסה? [1.73] בדו"ח 166: בחלון סינון הדו"ח הוספנו שדה לבחירת טווח תאריכים של פעולות.   ... קרא עוד
בדו"ח רווח והפסד סכומים לא הגיוניים בהוצאות
פורסם בתאריך Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > כספים: סיווגים חשבונאיים (קוד 106). סעיפי הוצאה (קוד 37). פעולות לביצוע: 1. בדוק אם הוגדרו סיווגים חשבונאיים לסעיפי ההוצאה במשרד     מרשימת הסיווגים החשבונאיים (106): מצא את הסיווג לפי דו"ח... קרא עוד
סרטון הדרכה - דו"חות מערכת - תיקים ולקוחות
פורסם בתאריך Sun, Jan 18, 2015
סרטון הדרכה - רשימת דו"חות המערכת
פורסם בתאריך Mon, Mar 16, 2015
איך לייצא נתונים לאקסל?
פורסם בתאריך Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? לאחר סינון הרשימה שרוצים לייצא> מתצוגת הרשימה פעולות לביצוע: מתצוגת הרשימה אותה רוצים לייצא: בסרגל הכלים שלמעלה> לוחצים על כפתור "ייצא" במסך שנפתח> בוחרים באפשרות של ייצוא לאקסל, ואחת משתי אפשרויות הייצו... קרא עוד
בדוח תזרים מזומנים התווספה אפשרות לסיכום סכומים גם במטבע זר
פורסם בתאריך Mon, May 1, 2017
איפה?  ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 59 "דוח תזרים מזומנים מה התחדש בגרסה? [1.75]    התווסף סיכום סכומים גם כאשר יש מט"ח.         ... קרא עוד
דוח סיכום חייבים ע"פ חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Mon, Apr 24, 2017
איפה?  כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 80 "דוח סיכום לקוחות חייבים ע"פ חשבונות עסקה" מה התחדש בגרסה? [1.75]  בדוח סיכום לקוחות חייבים על פי חשבונות עסקה התווסף שדה סה"כ תקבולים על חשבון.       ... קרא עוד
בדוח 46 התווסף כפתור הצג לקוח
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה? ניהול משרד > רשימת דו"חות > דוח 46 - גיול חשבונות עסקה ללקוח מה התחדש בגרסה? [1.75] הוספנו לדו"ח 46 כפתור [הצג לקוח]    ... קרא עוד
התווסף שדה "תוצאת מסירה" לדוח > בקשות לצו מידע"
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה?  ניהול משרד > רשימת דוחות > "דוח בקשות לצו מידע" מה התחדש בגרסה? [1.75]  בדוח בקשות לצו מידע התווסף שדה תוצאות מסירה.      ... קרא עוד
דוח אי התאמה בין חייבים בתיקי תקשורת לתיקים פנימיים
פורסם בתאריך Sun, Apr 23, 2017
איפה?  תפריט ניהול משרד > דוחות מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף שדה "סוג אי התאמה" בדוח "אי התאמה בין חייבים בתיקי תקשורת לתיקים פנימיים" המידעים לגבי סוגי אי ההתאמה הם:      ... קרא עוד
דו"ח הכנסות לתקופה בהשוואה לאשתקד
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  כותרת ניהול משרד > דוחות > דוח 103 דו"ח הכנסות לתקופה בהשוואה לאשתקד" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף לדוח שדה "תקבולים עתידיים".      ... קרא עוד
דוחות מקבוצת כלים שלובים
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט ניהול משרד > צלמית רשימת דוחות מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף שדה/ עמודה "עו"ד מטפל " לחלון סינון ולרשימת תוצאות הדוח דוחות מקבוצת "כלים שלובים",  - דוח 14 "דוח חייבים עם אישור מסירה ללא הליכים"- דוח 90 "ד... קרא עוד
דוח ריכוז הגדרות בתיק
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 72 "דוח ריכוז הגדרות בתיק" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות מתוך רשימת התיקים המתקבלת בדוח לפתיחת תיקים לחיוב ו סגירת תיקים לחיוב. לביצוע האפשרות מתוך הרשימה יש לבצ... קרא עוד
קבוצת ישויות
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 44 "דוח לקוחות חייבים ע"פ חשבונות עסקה" בתפריט תיקים ולקוחות > תיקים ולקוחות > ישויות בתפריט תיקים ולקוחות > לקוחות מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות לצרף... קרא עוד
כותרות בדוחות - הסבר כללי
פורסם בתאריך Tue, Dec 23, 2014
כותרות בדו"חות הגדרות מערכת > כותרות בדו"חות (קוד 53) - הינן כותרות לוגו המשרד. הלוגו יופיע כפי שהוגדר - בכותרת עליונה ו/או התחתונה, ע"ג המסמכים השונים שיודפסו בתוכנה - למעט מסמכים מבוססי שבלונה. במידה ולא יוגדרו כותרות לדו... קרא עוד
יצירת קובץ כותרת לוגו - להדפסה ע"ג מסמכים חשבונאיים ודו"חות
פורסם בתאריך Tue, Dec 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > ניהול משרד > כותרות לדוחות (קוד 53). פעולות לביצוע: מהגדרה 53: בסרגל הכלים > לחץ על כפתור "צור כותרת". בחלון שנפתח - בתיבות הסימון הרצויות סמן את סוג המסמך עליו תופיע כותרת ז... קרא עוד
סרטון הדרכה - כותרות לוגו להדפסה
פורסם בתאריך Mon, Apr 6, 2015
דגשים להכנת קובץ עם תמונת הלוגו לשתילה בכותרות לדו"חות
פורסם בתאריך Tue, Dec 23, 2014
לשתילת תמונת לוגו בכותרות להדפסה, יש להכין מראש קובץ RTF עם תמונת הכותרת, או להדביק את התמונה על גבי קובץ הלוגו הקיים שיצרנו במערכת (לחץ להסבר). דגשים להכנת מסמך תמונת הכותרת: תמונה סרוקה, רצוי עם סיומת JPG או JPEG, בגודל שלא יעלה על חצי מגה... קרא עוד