דוחות

דוח מספר 184 - סיכום פעילות למשתמש בתקופה

  מטרת הדוח היא להציג סיכום פעולות שביצע המשתמש בתקופת זמן נבחרת.   הנתונים המוצגים:  - שם משתמש  - כמות "תיקים שנפתחו"  - כמות "נספחים"  - כמות "פגישות/דיונים (נרשמו)"  - כמות "פגישות/דיונים (משתמש משתתף)"  - כמות "משימות (נרשמו)"  -... קרא עוד

דו"ח מצב כספי תקופתי

דוח מצב כספי - תקופתי ללקוח מספר  195 מציג נתונים כדוגמת חיובים/חשבונות עסקה/תקבולים עתידיים חשבוניות וקבלות פקדון. בחירה בדוח יציג חלון סינון ברירת מחדל לתיחום תאריך, סטטוס חיוב וחשבון עסקה ומטבע. בכל אחד מהנתונים שיוצגו חיובים, חשבונות עסקה, וחשבו... קרא עוד

הרשאות לצפייה בדוחות

בתוכנת עודכנית ניתן להעניק לקבוצות משתמשים הרשאות לצפייה בדוחות. ההרשאה יכולה להינתן משני מקומות בתוכנה: 1. מקבוצות משתמשים > חוצץ הרשאות דוחות > סימון הדו"ח הרצוי ולחיצה על הכפתור  2. מתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות ולחיצה על הכפתור    כפתו... קרא עוד

דוח התפלגות חודשי של הכנסות עלפי תיק

בתפריט ניהול משרד > דוחות נוסף דוח חדש "התפלגות חודשית של הכנסות עלפי תיק", מספר 193 הדוח מציג את ההכנסות השונות (סוכם את החשבוניות מס שהופקו תוך פירוט הסעיפים השונים) בהתאם לתיקים שנבחרו. העמודות(נתונים) המופיעים בדוח: שם תיק, מספר תיק, שם לקוח... קרא עוד

רשימת דוחות

רשימת דוחות בתוכנת עודכנית קיימים דוחות מובנים בנושאים שונים. הדוחות מחולקים לקבוצות וכל קבוצה מחולקת לתת-קטגוריה. את הנתונים ניתן להדפיס או לייצא לתוכנות חיצוניות כדוגמת Word או Excel או לפורמטים HTML או PDF. לכל אחד מהדוחות ניתן לקשר קבוצות הרשאה ו... קרא עוד

ייצוא נתונים לאקסל

לאחר סינון הרשימה שרוצים לייצא> מתצוגת הרשימה פעולות לביצוע: בסרגל הכלים שלמעלה> לוחצים על כפתור "ייצא" במסך שנפתח> בוחרים באפשרות של ייצוא לאקסל, ואחת משתי אפשרויות הייצוא: פשוט - יצוא כל העמודות המוצגות על המסך.  מתקדם - יצוא ... קרא עוד

דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא דו"ח המסכם את הכנסות והוצאות המשרד, תוך פירוט סעיפי ההכנסה וההוצאה ומציג את רווחי או הפסדי המשרד בתקופה מסוימת. הדוח מרכז נתונים ברמה שנה קלנדרית, אך המערכת מאפשר הפקת דו"ח רווח והפסד זמני תוך בחירת טווח תאריכים רצוי. על מנת שהדו"... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 62 רשומות