עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - חיובים /חן עסקה/ריטיינרים/הסכמים מאמרים RSS Feed
שינויים ותוספות בעבודה עם הסכמי ריטיינר
נצפה 154 פעמים מאז Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית: כספים > הסכמי ריטיינר > חלון פרטי הסכם ריטיינר תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת כרטיס לקוח  ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 121 - רווחיות ריטיינר ניהול משרד > התראות > התראת הסכמי ריטיינר לחיוב ... קרא עוד
בסגירה מנהלתית של חשבון עסקה, נוספה אפשרות לבחור מלל מוגדר
נצפה 185 פעמים מאז Wed, Jan 21, 2015
איפה? בסגירה מנהלתית של חשבון עסקה  מה התחדש בגרסה? [1.66] ליד השדה "סיבת סגירה" נוסף כפתור שמאפשר לבחור מלל שהוגדר בהערות קבועות למסמכים חשבונאיים ( הגדרות מערכת > הגדרה 94). ... קרא עוד
בהגדרות הנה"ח בכרטיס הלקוח נוספה אפשרות להגדיר אזהרה שתופיע בעת הפקת חשבון עסקה ללקוח
נצפה 194 פעמים מאז Sun, Feb 1, 2015
איפה? כרטיס לקוח > חוצץ הגדרות > הנה"ח מה התחדש בגרסה? [1.66] נוספה אפשרות להגדיר התראה/אזהרה אשר תוצג למשתמש בעת הפקת חשבון עסקה ללקוח (האזהרה תוצג למשתמש ולא תירשם על חשבון העסקה).   ... קרא עוד
דוח 113 - שעות עבודה לעובד לפי לקוח - חודשי
נצפה 247 פעמים מאז Mon, Apr 4, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות  מה התחדש בגרסה? [1.06] לרשימת הדוחות נוסף דוח 113 - שעות עבודה לעובד לפי לקוח - חודשי ... קרא עוד
לתצוגת שעות עבודה לעובד נוסף דו"ח הדפסה - שעות עבודה בחלוקה למשתמשים
נצפה 248 פעמים מאז Mon, Apr 4, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > שעות עבודה לעובד > סינום ותצוגת הרשימה > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.06] לתצוגת שעות עבודה לעובד/ים נוסף דו"ח הדפסה. אם נבחר יותר ממשתמש אחד בסינון, בדו"ח תוצג חלוקה לפי המשתמשים, כול... קרא עוד
להגדרת מחירונים מיוחדים (3) - נוספה אפשרות להגדיר הסכם גלובלי
נצפה 218 פעמים מאז Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרות כספים > הגדרה 03 - מחירונים מיוחדים/הסכמים מה התחדש בגרסה? [1.06] להגדרה 3, בנוסף למחירון מיוחד, נוספה אפשרות להוסיף הסכם גלובלי - שם ההגדרה שונה למחירונים מיוחדים/הסכמים. ק... קרא עוד
בתצוגת "יומן ומשימות" נוספה אפשרות לרשום חיוב עבור הרשומה ביומן (פגישה/דיון וכו’)
נצפה 243 פעמים מאז Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: יומן ומשימות > יומן יומן ומשימות > תיחום יומן יומן ומשימות > יומן ומשימות > כותרת עליונה - יומן פגישות והופעות מה התחדש בגרסה? [1.04] בכל התצוגות הנ"ל נוסף כפתור [רשום חיוב] ושדה/עמודה האם ... קרא עוד
בחלון הוספת חיוב, לרשימת החיובים שנרשמו היום נוסף כפתור [ייצא]
נצפה 183 פעמים מאז Mon, Jun 15, 2015
איפה? כספים > הוסף חיובים כספים > הוסף חיובים - מקוצר מה התחדש בגרסה? [1.03] לרשימת החיובים שנרשמו היום, נוסף הכפתור [ייצא] - המאפשר ייצוא של הרשימה לקובץ Excel. בדומה לרשימות אחרות במערכת, ניתן לייצא את כל הרשימ... קרא עוד
רשום חיוב ב"יומן ומשימות"
נצפה 192 פעמים מאז Mon, Jun 22, 2015
איפה? חשבונאית: חוצץ יומן ומשימות > משימות > הצגת משימה מה התחדש בגרסה? [1.03] מתצוגת פרטי משימה > בסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף חיוב] ... קרא עוד
הרשאות למס"ב
נצפה 156 פעמים מאז Thu, May 25, 2017
איפה ?     תפריט כספים > חשבונות עסקה למס"ב  תפריט כספים > מס"ב קבצים להפקת חשבוניות  תפריט כספים > מס"ב חזרות מה התחדש בגרסה ? [109]  נוספה הרשאה לצפייה בחשבונות עסקה וצפייה במס"ב    שלבי עבודה:   הגדרו... קרא עוד
קישור לקוח אב לקבוצת תעריפים
נצפה 234 פעמים מאז Tue, Jun 23, 2015
איפה? חשבונאית: חוצץ תיקים ולקוחות > לקוחות אב > הצגת פרטי כרטיס לקוח אב הגדרות מערכת > הגדרה 61 - קבוצות תעריפים מה התחדש בגרסה? [1.03] נוספה אפשרות לקשר ללקוח אב קבוצת תעריפים.  ניתן לקשר קבוצת תעריפי מערכת... קרא עוד
התראה ביציאה ממערכת
נצפה 137 פעמים מאז Thu, May 25, 2017
איפה ?     הגדרות מערכת > קוד 54 ניהול משרד - כללי מה התחדש בגרסה ? [1.09]   נוספה אפשרות להצגת התראה ביציאה מהמערכת על חוסר ברישום חיובים.   המערכת מבצעת השוואה בין שעות העבודה שמוגדרות לעובד לבין סה"כ שעות עבוד... קרא עוד
סרטון הדרכה - מחירון כללי והגדרות מונה זמן
נצפה 425 פעמים מאז Sun, Feb 8, 2015
מחיר פריט קבוע/קבוצת תעריפים
נצפה 155 פעמים מאז Mon, Dec 8, 2014
מאיפה מגיעים? הגדרות מערכת : המחירון הכללי (... קרא עוד
הגדרה 03 - מחירונים מיוחדים
נצפה 283 פעמים מאז Sun, Mar 15, 2015
מתי נצטרך? אם נרצה להגדיר ללקוחות או לתיקי... קרא עוד
הגדרה 01 - המחירון הכללי
נצפה 195 פעמים מאז Thu, Mar 5, 2015
מתי נצטרך? בהגדרה זו נמצא מחירון המשרד הכ&... קרא עוד
הגדרה 120 - הגדרות אישיות - חיובים
נצפה 229 פעמים מאז Wed, May 27, 2015
מתי נצטרך? בדרך כלל ניגש להגדרה זו במקרה ונ... קרא עוד
הגדרה 02 - יחידות מניה
נצפה 190 פעמים מאז Sun, Mar 8, 2015
מתי נצטרך? כשנרצה להוסיף, לעדכן או למחוק שי... קרא עוד
איך אני מגדיר מחיר לפריט חיוב כך שישתנה בלקוחות או תיקים מסויימים ?
נצפה 275 פעמים מאז Mon, Oct 6, 2014
שאלה: איך אני מגדיר מחיר שונה (מהמחירון הכל... קרא עוד
סרטון הדרכה - הוספת חיוב + מונה זמן
נצפה 225 פעמים מאז Tue, Nov 25, 2014
בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב החיוב?
נצפה 208 פעמים מאז Mon, Jan 26, 2015
שאלה: בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב ה... קרא עוד