עודכנית - מאגר ניהול ידע
הגדרות ראשוניות חשבונאית מאמרים RSS Feed
נוספה הגדרת "בעלי תפקידים" (לקוח/תיק/דו"ח)
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית: הגדרות מערכת > הגדרה 149 - בעלי תפקידים כרטיס לקוח/כרטיס תיק/דו"ח שנתי - בעלי תפקידים מה התחדש בגרסה? [1.07] נוספה רשימת בעלי תפקידים, מהם ניתן לבחור לעדכן בלקוחות/תיקים. בהגדרות המערכת נוספה הגדרה... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר מספר תיק ראשון, ממנו יתחיל מספור התיקים לכל לקוח - לפי סוג התיק
פורסם בתאריך Mon, Apr 11, 2016
איפה? חשבונאית > אופן מספור תיקים הגדרות מערכת > 34 - סוגי תיקים > חלון "פרטי סוג תיק" - שדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח. מה התחדש בגרסה? [1.06] בחלון פרטי סוג תיק נוסף השדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח. הדבר מאפש... קרא עוד