עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - דוחות מאמרים RSS Feed
דוח תיקים ללא פעילות
פורסם בתאריך Mon, Oct 16, 2017
  איפה ?      כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 125 "דוח תיקים ללא פעילות מקיף"    מה התחדש בגירסה 1.10 ?    נוספה אפשרות הדפסה לדוח.   הדוח כולל את הפעילות הבאה:      ... קרא עוד
לרשימת הדו"חות נוסף דוח חיובים על פי מחירי עלות (118 )
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות מה התחדש בגרסה? [1.07] נוסף דו"ח  - חיובים על פי מחירי עלות - מפורט (מס' 18) סינון הדו"ח יתאפשר לפי שדות: תאריכים, לקוח, תיק, עובד, מחלקה, תקופת דיווח, האם בריטיינר ... קרא עוד
לרשימת דו"חות ניהול משרד נוספו דו"חות חדשים
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות מה התחדש בגרסה? [1.07] לרשימת הדוחות נוספו הדוחות הבאים:   119 - דו"ח שעות עבודה לעובד- שבועי   120 - דו"ח שעות עבודה לעובד - חודשי   121 - דו"ח רווחיות ריטיינר   122 - ... קרא עוד
דוח 113 - שעות עבודה לעובד לפי לקוח - חודשי
פורסם בתאריך Mon, Apr 4, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות  מה התחדש בגרסה? [1.06] לרשימת הדוחות נוסף דוח 113 - שעות עבודה לעובד לפי לקוח - חודשי ... קרא עוד
לתצוגת שעות עבודה לעובד נוסף דו"ח הדפסה - שעות עבודה בחלוקה למשתמשים
פורסם בתאריך Mon, Apr 4, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > שעות עבודה לעובד > סינום ותצוגת הרשימה > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.06] לתצוגת שעות עבודה לעובד/ים נוסף דו"ח הדפסה. אם נבחר יותר ממשתמש אחד בסינון, בדו"ח תוצג חלוקה לפי המשתמשים, כול... קרא עוד
דו"ח 117 - סיכום חיובים ע"פ מחירי עלות לפי לקוחות
פורסם בתאריך Mon, Apr 11, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות מה התחדש בגרסה? [1.06] נוסף דו"ח 117 - סיכום חיובים ע"פ מחירי עלות לפי לקוחות   קרא עוד
בחלון פרטי הוספת העדרות נוספה תיבת הסימון הצג ביומן
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית >שעות נוכחות והעדרות > שעות עבודה לעובד > הוסף העדרות מה התחדש בגרסה? [1.06] בחלון פרטי הוספת העדרות נוספה תיבת הסימון הצג ביומן (כברירת מחדל - לא מסומן). בסוגי רישום ביומן (הגדרות מערכת > הגדרה... קרא עוד
לתצוגת רשימת שעות עבודה לעובד - נוספו עמודות של חוסר בנוכחות וחוסר בחיובים
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > שעות עבודה לעובד מה התחדש בגרסה? [1.06] שם העמודה שונה מ"שעות חוסר" ל"שעות חוסר נוכחות". נוספה עמודה של "שעות חוסר בחיובים". שעות חוסר יוצגו בצבע אדום.   ... קרא עוד
לחוצץ "מחירי עלות" נוסף שדה כמות שעות עבודה - 100%
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 13 - רשימת משתמשים > חלון פרטי משתמש > חוצץ מחירי עלות מה התחדש בגרסה? [1.06] לחוצץ מחירי עלות נוסף שדה כמות שעות עבודה - 100% - שיחושבו בדו"ח 110 - דוח שעות עבודה למשתמש.... קרא עוד
בדו"ח שעות עבודה למשתמש (ניהול משרד - דו"ח 110) נוספו אפשרויות עדכון שעות, הדפסה והוספת חיוב
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 100 - שעות עבודה למשתמש מה התחדש בגרסה? [1.04] מתצוגת הדו"ח, בסרגל הכלים: נוסף כפתור [עדכן שעות כניסה/יציאה] - האפשרות תלויה בהרשאה של העובד לעדכון שעות עבודה.  נוס... קרא עוד
ביומן ומשימות, לתצוגת רשימת המשימות נוסף דו"ח הדפסה לפי מטפל
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: יומן ומשימות > משימות (רשימה) > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.04]   מהדפסת המשימות, נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי עובד/מטפל במשימה. בדו"ח יוצגו מספר/שם לקוח, תאריך המשימה, תיאור במשימה, הערות.   ... קרא עוד
לדו"ח סיכום משימות לסטטוס ושלב (ניהול משרד - דו"ח 111) נוסף דו"ח הדפסה
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 111 - סיכום משימות לסטטוס ושלב מה התחדש בגרסה? [1.04] לתצוגת דו"ח סיכום משימות לסטטוס ושלב (111) נוספה אפשרות ודו"ח הדפסה. ... קרא עוד
קליטת קובץ שעות עבודה למערכת
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: ניהול משרד > דו"ח שעות עבודה > קלוט קובץ שעות. מה התחדש בגרסה? [1.04]   נוספה אפשרות  לקלוט למערכת קובץ שעות עבודה. על הקובץ להיות Excel במבנה קבוע. דוג' למבנה ניתן לראות בקובץ המצורף למאמר. ... קרא עוד
דוח סיכום שעות וחיובים ללקוח
פורסם בתאריך Thu, May 25, 2017
איפה ?     תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות >  דו"ח 65 "דוח סיכום שעות עבודה וכמות חיובים ללקוח, לפי שם עובד" מה התחדש בגרסה ? [1.09]   להוסיף דו"ח זהה שיסכם את הנתונים לפי תיק.   נוסף דוח 124 "דוח סיכום שעות ... קרא עוד
דוח תזרים מזומנים
פורסם בתאריך Thu, Jul 20, 2017
איפה ?     כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 59 "דוח תזרים מזומנים" מה התחדש בגרסה ? [1.09]     נוספה האפשרות לסכם סכומים במטבעות שונים.     מסך הצגת דוח תזרים מזומנים                                      ... קרא עוד
דוח מצב כספי ספקים
פורסם בתאריך Thu, Jul 20, 2017
איפה ?     ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 84 [דוח מצב כספי-ספקים] מה התחדש בגרסה ? [1.09]   לדוח נוספה אפשרות לסיכום במטבעות שונים     הצגת הדוח:      הצגת הדוח     ... קרא עוד
איך לייצא נתונים לאקסל?
פורסם בתאריך Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? לאחר סינון הרשימה שרוצים לייצא> מתצוגת הרשימה פעולות לביצוע: מתצוגת הרשימה אותה רוצים לייצא: בסרגל הכלים שלמעלה> לוחצים על כפתור "ייצא" במסך שנפתח> בוחרים באפשרות של ייצוא לאקסל, ואחת משתי אפשרויות הייצו... קרא עוד