עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - הגדרות מערכת מאמרים RSS Feed
ביחידות מניה הוספנו אפשרות לנעול שדות של כמות שעות לעריכה (כך שיחושבו אוטומטית)
פורסם בתאריך Wed, Mar 29, 2017
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 2 - כספים - יחידות מניה מה התחדש בגרסה? [1.07] הוספנו אפשרות להגדיר לכל יחידה, האם בעת הזנה ועדכון חיוב עם יחידה זו ינעלו שדות של כמות ו-שעות עבודה. והזנה תהיה אפשרית רק באמצעות... קרא עוד
ברישום נוכחות עובדים נוספה אפשרות לבחור עדכון שעת סיום באופן אוטומטי או ידני
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > ניהול משרד > הגדרה 54 מה התחדש בגרסה? [1.07] לחישוב שעות פעילות בתוכנה, נוספה אפשרות לבחור את אופן רישום שעת סיום יום העבודה:   אוטומטי ברקע - שעת היציאה מהתוכנה תרשם כשעת סיום ... קרא עוד
הגדרת מערכת של מסמכים לדיווח שנתי והצהרת הון (הגדרה 146)
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית >  הגדרות מערכת > הגדרה 146 מה התחדש בגרסה? [1.07] נוספה הגדרה 146 - ניהול משרד - סוגי חומר שמתקבל לדוחות שנתיים והצהרות הון    ... קרא עוד
הגדרה 143 - סוגי העדרויות
פורסם בתאריך Sun, Mar 27, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרות ניהול משרד > הגדרה 143 - סוגי העדרויות מה התחדש בגרסה? [1.06] נוספה הגדרה חדשה - 143 - ניהול משרד - סוגי העדרויות כברירת מחדל יוצגו הסוגים הבאים: חופשה, מחלה, מילואים. המשת... קרא עוד
הגדרה 144 - ימי שבתון
פורסם בתאריך Mon, Apr 11, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 144 - ימי שבתון מה התחדש בגרסה? [1.06] לרשימת הגדרות ניהול המשרד נוספה הגדרה 144 - ימי שבתון    ... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר מספר תיק ראשון, ממנו יתחיל מספור התיקים לכל לקוח - לפי סוג התיק
פורסם בתאריך Mon, Apr 11, 2016
איפה? חשבונאית > אופן מספור תיקים הגדרות מערכת > 34 - סוגי תיקים > חלון "פרטי סוג תיק" - שדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח. מה התחדש בגרסה? [1.06] בחלון פרטי סוג תיק נוסף השדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח. הדבר מאפש... קרא עוד
בחלון פרטי הוספת העדרות נוספה תיבת הסימון הצג ביומן
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית >שעות נוכחות והעדרות > שעות עבודה לעובד > הוסף העדרות מה התחדש בגרסה? [1.06] בחלון פרטי הוספת העדרות נוספה תיבת הסימון הצג ביומן (כברירת מחדל - לא מסומן). בסוגי רישום ביומן (הגדרות מערכת > הגדרה... קרא עוד
להגדרת מחירונים מיוחדים (3) - נוספה אפשרות להגדיר הסכם גלובלי
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרות כספים > הגדרה 03 - מחירונים מיוחדים/הסכמים מה התחדש בגרסה? [1.06] להגדרה 3, בנוסף למחירון מיוחד, נוספה אפשרות להוסיף הסכם גלובלי - שם ההגדרה שונה למחירונים מיוחדים/הסכמים. ק... קרא עוד
לחוצץ "מחירי עלות" נוסף שדה כמות שעות עבודה - 100%
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 13 - רשימת משתמשים > חלון פרטי משתמש > חוצץ מחירי עלות מה התחדש בגרסה? [1.06] לחוצץ מחירי עלות נוסף שדה כמות שעות עבודה - 100% - שיחושבו בדו"ח 110 - דוח שעות עבודה למשתמש.... קרא עוד
הגדרת מערכת 138 - שלבי משימות
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? הגדרות מערכת > הגדרות ניהול משרד יומן ומשימות > משימות מה התחדש בגרסה? [1.04] נוספה הגדרה 138 - ניהול משרד - שלבי משימות. מהגדרה זו ניתן להוסיף, לעדכן, למחוק שלבים של משימות. השלבים שהוספנו בהגדרת המערכת... קרא עוד
לתצוגת רשימת הקלסרים נוספו שדות/עמודות ואפשרות להוסיף סטטוסים (הגדרת מערכת 139)
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: הגדרות מערכת > תיקים  תיקים ולקוחות > קלסרים תצוגת כרטיס תיק > חוצץ קלסרים הוספת/עדכון פרטי קלסר מה התחדש בגרסה? [1.04] בהגדרות מערכת > תיקים: נוספה הגדרה 139 - רשימת סטטוסים לקלסרים. מהגד... קרא עוד
דוח שעות וחיובים
פורסם בתאריך Thu, May 25, 2017
איפה ?     תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 124-דוח סיכום שעות וחיובים ללקוח לפי מבצע ותיק מה התחדש בגרסה ? [1.09]   לדוח נוספה אפשרות הדפסה      ... קרא עוד
הרשאה לצפיה בדוחות חודשיים ושנתיים
פורסם בתאריך Thu, May 25, 2017
איפה ?     הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות מה התחדש בגרסה ? [1.09]  נוספה הרשאה לצפיה בדוחות חודשיים ודוחות שנתיים/הצהרות הון.  שלבי עבודה:   הצג קוד 26   בחר קבוצת הרשא... קרא עוד
להגדרות המערכת נוספה הגדרה 134 - רשימת פקידי שומה
פורסם בתאריך Sun, Jun 28, 2015
איפה? חשבונאית: הגדרות מערכת  מה התחדש בגרסה? [1.03] לרשימת הגדרות המערכת נוספה הגדרה 134 - טבלאות - פקידי שומה  קרא עוד
נוסחים קבועים לדוא"ל מרשימת דוחות
פורסם בתאריך Wed, Jun 21, 2017
איפה ?     הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 141 "ניהול משרד - נוסחים קבועים לדוא"ל מרשימת הדוחות מה התחדש בגרסה ? [1.09]   נוספה אפשרות במסך "פרטי נוסח ההודעה" להוסיף שדות אוטומטיים.   אפשרויות הבחירה: מספר לקו... קרא עוד