עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - שעות נוכחות והעדרות מאמרים RSS Feed
שינויים ותוספות בתצוגת שעות העבודה לעובד
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > שעות נוכחות והעדרויות > שעות עבודה לעובד > תצוגת הרשימה לאחר סינון   מה התחדש בגרסה? [1.07] ברשימה המוצגת נעשו השינויים הבאים: שם העמודה שעות חוסר נוכחות שונה לחוסר דיווח נוכחות. הסרנו את העמודות... קרא עוד
לרשימת שעות כניסה ויציאה נוסף שדה/עמודה של עדכון ידני
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > שעות נוכחות והעדרויות > שעות כניסה ויציאה מה התחדש בגרסה? [1.07] ברשימת שעות כניסה ויציאה, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה עודכן ידנית כן - יוצג על עדכונים ידניים לשעות העבודה. לא - יוצג ... קרא עוד
ברישום נוכחות והעדרות, מתצוגת רשימת שעות העבודה לעובד נוספה אפשרות לעדכון ידני
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > שעות נוכחות והעדרויות > תצוגת שעות נוכחות לעובד (לאחר סינון)  > לחיצה על רשומה מה התחדש בגרסה? [1.07] בלחיצה על שורה מהרשימה המוצגת, יפתח חלון רשימת חיובים והעדרויות.   בחלון תוצג רשימת שעות כניס... קרא עוד
בשעות נוכחות והעדרות, שעות העבודה לעובד, נוספה העדרות מסוג "הפסקה באישור"
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > שעות נוכחות והעדרויות > שעות עבודה לעובד מה התחדש בגרסה? [1.07] בסרגל הכלים, נוספה העדרות מסוג מערכת - הפסקה באישור בתצוגת השעות, בעמודה העדרויות באישור, תוצג כמות שעות שאינה עולה על מה שהוגדר בפרט... קרא עוד
הגדרה 143 - סוגי העדרויות
פורסם בתאריך Sun, Mar 27, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרות ניהול משרד > הגדרה 143 - סוגי העדרויות מה התחדש בגרסה? [1.06] נוספה הגדרה חדשה - 143 - ניהול משרד - סוגי העדרויות כברירת מחדל יוצגו הסוגים הבאים: חופשה, מחלה, מילואים. המשת... קרא עוד
הגדרה 144 - ימי שבתון
פורסם בתאריך Mon, Apr 11, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 144 - ימי שבתון מה התחדש בגרסה? [1.06] לרשימת הגדרות ניהול המשרד נוספה הגדרה 144 - ימי שבתון    ... קרא עוד
בחלון פרטי הוספת העדרות נוספה תיבת הסימון הצג ביומן
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית >שעות נוכחות והעדרות > שעות עבודה לעובד > הוסף העדרות מה התחדש בגרסה? [1.06] בחלון פרטי הוספת העדרות נוספה תיבת הסימון הצג ביומן (כברירת מחדל - לא מסומן). בסוגי רישום ביומן (הגדרות מערכת > הגדרה... קרא עוד
לתצוגת רשימת שעות עבודה לעובד - נוספו עמודות של חוסר בנוכחות וחוסר בחיובים
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > שעות עבודה לעובד מה התחדש בגרסה? [1.06] שם העמודה שונה מ"שעות חוסר" ל"שעות חוסר נוכחות". נוספה עמודה של "שעות חוסר בחיובים". שעות חוסר יוצגו בצבע אדום.   ... קרא עוד
לחוצץ "מחירי עלות" נוסף שדה כמות שעות עבודה - 100%
פורסם בתאריך Wed, Apr 13, 2016
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 13 - רשימת משתמשים > חלון פרטי משתמש > חוצץ מחירי עלות מה התחדש בגרסה? [1.06] לחוצץ מחירי עלות נוסף שדה כמות שעות עבודה - 100% - שיחושבו בדו"ח 110 - דוח שעות עבודה למשתמש.... קרא עוד
חישוב שעות עבודה
פורסם בתאריך Thu, May 25, 2017
איפה ?     תפריט שעות נוכחות והעדרות > שעות עבודה לעובד מה התחדש בגרסה ? [1.09]  נוסף שדה "סיבת הערה" לרשימה המוצגת.   חישוב "שעות נדרשות" נעשה מול שעות נוכחות (שעות עבודה בפועל)   במידה והעובד עבד יותר "משעות נד... קרא עוד
שעות עבודה לעובד שבועי
פורסם בתאריך Mon, Jun 19, 2017
איפה ?     כותרת שעות נוכחות והעדרות > שעות עבודה לעובד שבועי מה התחדש בגרסה ? [1.09]   נוספה רשימה חדשה (כולל אייקון חדש): שעות עבודה לעובד - שבועי.  להציג נתונים בסיכום לפי שבוע, בטווח תאריכים שנבחר. לחשב את שע... קרא עוד
דוח הדפסה סיכום שעות עבודה שבועי
פורסם בתאריך Mon, Jun 19, 2017
איפה ?     שעות נוכחות והעדרויות > שעות עבודה לעובד - שבועי > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.09]  נוסף דוח הדפסה.        קרא עוד
הדפסת שעות נוכחות והעדרות לעובד
פורסם בתאריך Wed, Jul 12, 2017
איפה ?     כותרת שעות נוכחות והעדרות > שעות עבודה לעובד > ביצוע סינון > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.09]   לדחות ההדפסה נוספה אפשרות להדפיס "שעות עבודה בחלוקה למשתמשים-דף נפרד לכל עובד"       ... קרא עוד
הוספת העדרות
פורסם בתאריך Thu, Aug 17, 2017
    איפה ?  ניהול משרד > רשימת העדרויות > הוסף      מה התחדש בגרסה ? [1.09]   נוסף שדה חדש "עד תאריך" כברירת מחדל   כאשר מוזן מזינים ערך בשדה "תאריך" מועתק הערך באופן אוטומטי לשדה "עד תאריך".   השדה ניתן לשינ... קרא עוד