עודכנית - מאגר ניהול ידע
הגדרות ראשוניות לאחר התקנה מאמרים RSS Feed
נוספה אפשרות להגדיר מספר תיק ראשון, ממנו יתחיל מספור התיקים לכל לקוח - לפי סוג התיק
פורסם בתאריך Mon, Apr 11, 2016
איפה? חשבונאית > אופן מספור תיקים הגדרות מערכת > 34 - סוגי תיקים > חלון "פרטי סוג תיק" - שדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח. מה התחדש בגרסה? [1.06] בחלון פרטי סוג תיק נוסף השדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח. הדבר מאפש... קרא עוד
הגדרות ראשוניות לאחר התקנה
פורסם בתאריך Sun, Jul 16, 2017
  1.   הגדרות כלליות בחשבונאית לאחר התקנה    טרם תחילת עבודה עם התוכנה מומלץ לבצע הגדרות ראשוניות בתוכנה.   לביצוע ההגדרות לחץ על תצוגה > כלים ותחזוקה > ניהול מערכת >ניהול משרד  ברשימת ההגדרות סמן את ההגדרה "ניהול משרד"         ... קרא עוד