עודכנית - מאגר ניהול ידע
חיובים וחשבונות עסקה מאמרים RSS Feed
איך להפיק נוסח חשבון עסקה הממוין לפי תיקים
פורסם בתאריך Thu, Jul 23, 2015
      נספח חשבון עסקה הממוין לפי תיקים       כספים > חשבונות עסקה > בחירת נוסח חשבון עסקה           לרשימת הנוסחים נוסף נוסח  חשבון, נספח ממוין לפי תיקים    ... קרא עוד
בהדפסה של חשבונות עסקה - נוספה אפשרות להגדיר שיודפס מזהה החייב הראשי בתיק
פורסם בתאריך Wed, Jul 8, 2015
      איך להדפיס מזהה חייב ראשי בחשבון עסקה ?      הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 86 - כספים - כללי > פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > חשבון עסקה          מגרסה 1.69 נוספה תיבת סימון " מזהה חייב ראש... קרא עוד
ברישום חיוב, נוספה אפשרות לרשום כמות יחידות במינוס
פורסם בתאריך Thu, Jun 18, 2015
javascript: void(0)       איך לרשום חיוב במינוס ?    חוצץ מודול כספים > חיובים > הוספת חיוב     כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חיובים > הוספת חיוב          בגרסה 1.69 נוספה אפשרות לרשום חיובים עם כמות שלילית. ... קרא עוד
איך לקשר בין חיוב לסוג תיק
פורסם בתאריך Tue, Jul 9, 2019
       איך לקשר בין סוג תיק לחיוב             החל מגרסה 1.82 ניתן להגדיר שפריט חיוב מתוך המחירון הכללי יתווסף רק בסוג תיק מסויים   למשל: אני ארצה שרק בתיקים מסוג "נדלן" יהיה אפשרי להוסיף פריט חיוב מסוג "נסח טאבו" בהגדר... קרא עוד
בהפקת חשבון עסקה נוספה אפשרות להגדיר את פרטי חשבון הבנק להעברה
פורסם בתאריך Wed, Feb 24, 2016
   איך להגדיר חשבון בנק להעברה בחשבון עסקה    פרטי חשבון עסקה   החל מגרסה 1.71 בהפקת חשבון עסקה נוספה אפשרות להגדיר את פרטי חשבון הבנק להעברה.     ה ... קרא עוד
איך לאפס הנחה לחשבונות עסקה
פורסם בתאריך Tue, Oct 16, 2018
      איך לאפס הנחה בחשבון עסקה ?      בגרסה 1.80 נוספה אפשרות "לאפס" הנחה בחשבון עסקה במידה וניתנה.    איפוס ההנחה יכול לבוא לידי ביטוי או בפריט החיוב עצמו, או הוספת פריט חיוב מסוג הנחה/זיכוי.    במידה וניתנה הנחה בפריט החיוב - האי... קרא עוד
איך להעתיק הערה לחיוב חדש
פורסם בתאריך Thu, Oct 18, 2018
  איך להעתיק הערה מחיוב קודם לחיוב חדש     החל מגרסה 1.80 בהוספת חיוב חדש בתוכנה, מתוך כרטיס לקוח/תיק או מתפריט כספים    מתאפשר על ידי לחיצה על שלוש הנקודות בשדה הערות, להציג את ההערות האחרונות שנרשמו    בחירת אחת הרשומות "תעתיק" את ה... קרא עוד
איך להציג חיובים ששולמו
פורסם בתאריך Sun, Oct 28, 2018
  איך להציג בחשבון חיובים ששולמו        למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה, בגרסה החדשה ניתן להציג כספים ששולמו ברמה של חיוב בודד.    בהצגת חיובים שהועברו לחשבון עסקה או מתוך נספח חיובים בחשבון עסקה המערכת תוכל להציג נתונים ברמת חיוב ... קרא עוד
איך להדפיס רשימת חשבונות לפי לקוחות כולל הערות
פורסם בתאריך Sun, Oct 18, 2015
      איפה?    כספים > חשבונות עסקה > הדפס       מה התחדש בגרסה? [1.70]   לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה (הדפסה לרוחב) - רשימת חשבונות לפי לקוחות כולל הערות   הדו"ח כולל עמודות: תאריך, חשבון,... קרא עוד
איך ליצור נוסח לחשבון עסקה
פורסם בתאריך Wed, Nov 25, 2015
                 איפה? הגדרות מערכת > הגדרה 62 > נוסחים לחשבונות עסקה                 איך יוצרים נוסח לחשבון עסקה    החל מגרסה 1.70 נוספה אפשרות ליצור נוסח משתמש לחשבון עסקה - לערוך מלל, לשתול לוגו.   ... קרא עוד
איך לקבוע מספר למסמכים חשבונאים
פורסם בתאריך Thu, Dec 18, 2014
               שאלה: האם ואיך ניתן לקבוע את מספרי המסמכים החשבונאים, שמהם נתחיל לעבוד במערכת?                תשובה :   ניתן לקבוע מספור מסמכים חשבונאיים לפני תחילת העבודה במערכת , באופן הבא: ... קרא עוד
איך להוסיף הסכם ריטיינר
פורסם בתאריך Mon, Jul 8, 2019
       איך להוסיף חשבון ריטיינר              קרא עוד
איך לצרף חיובים פתוחים להסכם ריטיינר
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
        איך לצרף חיובים פתוחים להסכם ריטיינר ?        כספים > הסכמי ריטיינר > חייב ריטיינר     מה התחדש בגרסה? [1.68]    בחיוב תקופתי של הסכם ריטיינר, בחלון הבחירה " רשום חיוב ריטיינר והפק ח... קרא עוד
איך לחייב הסכם ריטיינר
פורסם בתאריך Thu, Oct 18, 2018
     איך לחייב הסכם ריטיינר      חיוב הסכם ריטיינר יכול להתבצע מתוך שני מקומות בתוכנה: תפריט כספים > הסכמי ריטיינר > ביצוע חיוב של הסכם ריטיינר. תפריט ניהול משרד > התראות שלי > הסכמי ריטיינר לחיוב    החל מ... קרא עוד
איך להוסיף הנחה לחשבון עסקה
פורסם בתאריך Mon, Mar 19, 2018
        איך להוסיף הנחה לחשבון עסקה ?       בתוכנת עודכנית ניתן להוסיף הנחה ללקוח בחשבון עסקה בשני אופנים הוספה נקודתית של חיוב מסוג הנחה - אשר "יתקזז" עם עלות החיובים הקיימת. הגדרה קבועה ברמת לקוח/תיק של הנחה בהוספת ... קרא עוד
איך להפיק מכתבי תזכורת לחשבונות עסקה פתוחים
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
      איך להפיק מכתבי תזכורת לחשבונות עסקה פתוחים ?         הגדרות מערכת > 77 - הגדרות חשבונות עסקה      מה התחדש בגרסה? [1.68]    לחלון הגדרות חשבונות עסקה, נוספה אפשרות להגדיר כך שלאחר הפקת חשבון עסקה - ... קרא עוד
איך לשלוח חשבון עסקה בדואר אלקטרוני
פורסם בתאריך Mon, Jun 10, 2019
      איך לשלוח חשבון עסקה בדואר אלקטרוני ?            בתוכנת הפלטינום ניתן להעביר חשבונות עסקה ללקוחות באמצעות תוכנת הדואר Microsoft Outlook   שליחת החשבונות יכול להעשות בכל מקום בו מוצג החשבון עסקה מתפריט כספים > ... קרא עוד
איך לבטל חשבון עסקה מבוטל
פורסם בתאריך Thu, Jun 6, 2019
      איך לבטל חשבון עסקה מבוטל           החל מגרסה 1.81 ניתן לבטל חשבונות עסקה בסטטוס מבוטל   לביצוע הפעולה יש להכנס לתפריט כספים > חשבונות עסקה > ולבצע סינון (למשל חשבונות עסקה בסטטוס בוטל)   מתוך הרשימה המתקבלת י... קרא עוד
איך למנוע שינוי בחשבון עסקה הנמצא בסטטוס עריכה
פורסם בתאריך Thu, Jan 31, 2019
      איך למנוע שינוי בחשבון עסקה הנמצא בסטטוס עריכה ?       בגרסה 1.81 חסמנו אפשרות לבצע שינויים בחשבון עסקה, במידה והוא נמצא במצב עריכה.    בצורה זו לא ניתן לבצע שינויים כל שהם בחשבון עסקה במידה והוא פתוח על ידי אחד המשתמשים ומבצעי... קרא עוד
איך לבטל חשבון עסקה
פורסם בתאריך Mon, Apr 1, 2019
           איך לבטל חשבון עסקה      זכור ! חשבון עסקה אינו מהווה מסמך חשבונאי, וביטול חן עסקה אינו גורר הפקת מסמך ביטול.  מאחר וחשבון עסקה מורכב מחיובים שונים, ביטול החשבון גורר התראה לגבי החיובים השונים.  במידה ומקושרים... קרא עוד
איך לקשר קבלה או חשבונית מס קבלה לחשבון עסקה
פורסם בתאריך Sun, Feb 24, 2019
    איך  לקשר קבלה או חשבונית מס קבלה לחשבון עסקה          בתוכנת עודכנית ניתן לבצע קישור בין דרישה לתשלום - חשבון עסקה, לבין קבלות או חשבוניות מס/קבלה.   בחלק מהמקרים המשרד מפיק בשלב הראשון חשבון עסקה, ובמועד מאוחר יותר מפיק קב... קרא עוד
איך להוסיף חיוב וחשבון עסקה
פורסם בתאריך Thu, Feb 21, 2019
     איך להוסיף חיוב וחשבון עסקה        רישום חיובים, שעות והוצאות, הוא כלי יעיל לשיפור רווחיות המשרד. שימוש יעיל ומושכל בשיטת רישום זו מאפשרת לנו להפוך זמן שהושקע בתיקים לכסף, להחזיר לנו הוצאות תעריפיות שהוצאו בתיק ולעקוב אחר... קרא עוד
מתצוגת רשימת חשבונות עסקה, בסרגל הכלים נוספה אפשרות "שלח לינק" - כולל בחירה מרובה
פורסם בתאריך Mon, Feb 22, 2016
איפה?  כספים > חשבונות עסקה > תצוגת הרשימה לאחר סינון מה התחדש בגרסה? [1.71] מתצוגת רשימת חשבונות העסקה, בסרגל הכלים נוסף כפתור [שלח לינק] בלחיצה יישלח קישור להודעת דוא"ל. ניתן שליחה של מספר קישורים על ידי סימון של ... קרא עוד
מהוספת חיובים, הוספנו כפתור [הוסף העדרות]
פורסם בתאריך Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > הוסף חיובים, הוסף חיובים מקוצר  מה התחדש בגרסה? [1.73] בהוספת חיוב, נוסף כפתור [הוסף העדרות]   ... קרא עוד
קבוצת תעריפים
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
  קבוצת תעריפים ? בתוכנת עודכנית ניתן "לתמחר" את עבודת עורך הדין בשתי צורות מחיר קבוע = עלות החיוב תקבע לפי מחיר פריט החיוב, כפי שהוגדר במחירון הכללי או בהתאם למחירן מיוחד, בלי קשר לרושם החיוב. קבוצת תעריפים = עלות החיוב תקבע לפ... קרא עוד
סינון חשבונות עסקה לפי תיק הוצל"פ ובימ"ש
פורסם בתאריך Wed, Dec 20, 2017
איפה ?     בתפריט כספים > חשבונות עסקה > ביצוע סינון מה התחדש בגרסה ? [1.78]     לחלון הסינון ולרשימה המתקבלת נוספו העמודות הבאות: תיק הוצאה לפועל מספר בית משפט     ... קרא עוד
סינון והצגת תאריך תקבול אחרון ברשימת חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Thu, Jan 4, 2018
איפה ?   תפריט כספים > חשבונות עסקה > חלון סינון מה התחדש בגרסה ? [1.78]    לחלון הסינון של חשבונות עסקה נוספה אפשרות לביצוע סינון עלפי תאריך תקבול אחרון    ברשימה המוצגת נוספה עמודה "תאריך תקבול אחרון"    ... קרא עוד
העתקת הערות מחשבון עסקה למסמכים חשבונאים
פורסם בתאריך Mon, Feb 5, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]    בהגדרות מערכת > חשבונות עסקה, נוספה אפשרות להעתיק את ההערות שנרשמו בחשבון עסקה, לקבלות/חשבוניות מס קבלה    האפשרות מאפשרת למשרדים אשר רושמים הערות בחשבונות עסקה - להעתיק נתונים אלה למסמכים החשבונאי... קרא עוד
הגדרת חשבונות עסקה - קוד מספר 77
פורסם בתאריך Tue, Feb 6, 2018
    הגדרות חשבונות עסקה     במאמר שלהלן אספנו את ההגדרות השונות אשר ניתן לבצע במסך כספים - הגדרות חשבונות עסקה - קוד 77    במסך זה ניתן להגדיר את צורת העבודה עם חשבונות העסקה במערכת      לחיצה על הגדרה הצבועה בצבע כחול, יציג חלון הסב... קרא עוד
הצגת מספר חשבון עסקה המקושר לחיוב
פורסם בתאריך Tue, Jan 9, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   חיובים "הנמצאים" בחשבונות עסקה   כאשר עומדים עם הסמן על השדה "אייקון סטטוס" יופיע מספר חשבון עסקה   איפה ?   מתוך רשימת חיובים, חוצצי חיובים בכרטיס לקוח וכרטיס תיק   סימון השדה "אי... קרא עוד
ישור חשבונות עסקה לימין
פורסם בתאריך Mon, Jan 8, 2018
איפה ?    הגדרות מערכת > קוד 62 "נוסחים לחשבונות עסקה" מה התחדש בגרסה ? [1.78]    לנוסחים של חשבונות עסקה, נוסף נוסח "חשבון עסקה בעברית-מיושר לימין"    בנוסח זה הטבלה תתחיל בקו של ה"לכבוד"     ... קרא עוד
נספח לחשבון עסקה הכולל שמות עובדים
פורסם בתאריך Mon, Oct 16, 2017
איפה ?   כותרת כספים > חשבונות עסקה > חשבון עסקה בנוסח "חשבון נספח לפי תיקים" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   בנספח, בפירוט שמות העובדים לא תודפס המילה "לא פעיל", במידה והעובד אינו פעיל עוד במשרד   בדוגמא ניתן לי... קרא עוד
דוח הדפסת חיובים לפי לקוח
פורסם בתאריך Thu, Nov 9, 2017
איפה ?   תפריט כספים > חיובים > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוח ההדפסה של החיובים נוסף דוח "חיובים לפי לקוחות-דף נפרד לכל לקוח"   נוספה עמודה "שעות עבודה" וסיכום      ... קרא עוד
ייצוא חן עסקה לקובץ
פורסם בתאריך Sun, May 21, 2017
איפה ?  תפריט כספים > חשבונות עסקה > סימון חשבון/מס' חשבונות > קליק ימני בעכבר   "יצוא חשבונות עסקה לפי מפרט לקובץ" >   מה התחדש בגרסה ? [1.76]  המערכת "תזכור" את הנתונים שהוזנו בשדות אלו, ... קרא עוד
חיובים בכרטיס אשראי
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?    תפריט כספים > כרטיסי אשראי > חוצץ חיובים תקופתיים > כפתור "בצע חיוב תקופתי" מה התחדש בגרסה ? [1.76]   כאשר קיים חיוב לתקופה וקיימות תנועות שתאריכן קטן מתאריך חיוב אחרון (לדוגמא חיוב תקופתי כל 3... קרא עוד
הגדרות חיובים
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  תפריט כספים > הוספת חיוב  מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוספה אפשרות לאפס את כמות החיובים לאחר שמירת חיוב.   על מנת שאפשרות זו תעבוד צריך לבצע את הפעולות הבאות בהגדרות מערכת:  תצוגה > כלים ותחזוקה > ... קרא עוד
חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  כספים חשבונות עסקה > הצגת חשבון עסקה שהופק ללקוח אב - חיובים המקושרים ללקוחות שונים הקשורים לאותו לקוח אב  עדכון > מתוך חוצץ "נספח חיובים" > הוסף > הוסף מחיובים פתוחים  מה התחדש בגרסה ? [1.76]  ... קרא עוד
הגדרות אישיות חיובים
פורסם בתאריך Sun, Jun 18, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > הגדרות אישיות > קוד 120 "הגדרות אישיות חיובים" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה הגדרה "מספר תיאורים אחרונים בהוספת חיוב". כברירת מחדל מוזן הערך 10. ערך זה נתון לשינוי ע"י משתמש.  שלבי ע... קרא עוד
הצגת ח-ן עסקה בפורמט PDF
פורסם בתאריך Sun, Jun 25, 2017
איפה ?  כספים > חשבונות עסקה > בחירת רשומה > לחיצה ימנית מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוסף כפתור להצגת חשבון עסקה בפורמט PDF        ... קרא עוד
חשבון עסקה מרכז
פורסם בתאריך Wed, Jul 5, 2017
איפה ?  כותרת כספים > חיובים > הפקה מרוכזת של חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות להזין הערה גורפת בכל החשבונות המופקים (שדה הערות ולא מלל עליון או תחתון).  בחלון "הפקת חשבונות ברצף" נוסף שדה... קרא עוד
דוח גיול חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Wed, Jul 5, 2017
איפה ?  כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 46 "דוח גיול חשבונות עסקה ללקוח" מה התחדש בגרסה ? [1.76] לחלון סינון, נוסף שדה "לא שולם מעל תקופה של". ניתן להזין כמות ימים (מעל 0) ולהציג את סיכום חשבונות עסקה,... קרא עוד
שליחת חשבון עסקה בדוא"ל
פורסם בתאריך Sun, Jul 9, 2017
איפה ?  כרטיס לקוח/תיק > חשבונות עסקה > בחירת חן עסקה > שליחה בדואר אלקטרוני  תפריט כספים > חשבונות עסקה > בחירת חן עסקה > שליחה בדואר אלקטרוני מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות סינון חשבונו... קרא עוד
זיכוי חשבון עסקה
פורסם בתאריך Sun, Aug 6, 2017
איפה ?   תפריט כספים > הוסף חשבונית מס/קבלה > בשלב ה-3 חשבונות עסקה לזיכוי מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לרשימת חשבונות עסקה לזיכוי נוספה עמודה "הערות חשבון"   "הערות חשבון" הוא שדה הקיים בהפקת חשבון עסקה, בשדה... קרא עוד
תיעוד סגירה מנהלתית של חשבון עסקה
פורסם בתאריך Tue, Aug 29, 2017
איפה ?   כותרת כספים > חשבונות עסקה > סימון חשבון > לחיצה ימנית > סגור מנהלתית מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בכלים ותחזוקה > לוג שינויים   ללוג שינויים נוסף מידע "סגירה מנהלתית של חשבון עסקה".   לתיאור... קרא עוד
חישוב שער בעת סגירת חשבון עסקה
פורסם בתאריך Wed, Aug 30, 2017
איפה ?   קישור של חשבון עסקה לקבלה/חשבונית מס קבלה מה התחדש בגרסה ? [1.76]   במידה וחשבון העסקה הופק במטבע זר, שער המטבע לחישוב יהיה נכון ליום הקישור   לדוגמא: הופק חשבון עסקה על סכום של 306 דולר לתאריך 06/08/201... קרא עוד
לדוח הדפסת חיובים נוספה עמודה - שעות עבודה
פורסם בתאריך Sun, Sep 24, 2017
איפה ?   כותרת כספים > חיובים > דו"ח הדפסה מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לדו"ח הדפסה "רשימת חיובים" נוספה עמודה "שעות עבודה"     ... קרא עוד
לדו"ח מסכם 80 - נוספה אפשרות להציג את חשבונות העסקה המרכיבים את שורת הסיכום
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? רשימת דוחות ניהול משרד > דו"ח 80 - "לקוחות חייבים ע"פ חשבון עסקה - בש"ח" מה התחדש בגרסה? [1.68] מתצוגת הדו"ח, בלחיצה על שורה בדו"ח (שורה מסכמת) - נוספה אפשרות להציג את חשבונות העסקה המרכיבים אותה. ... קרא עוד
לרשימת החיובים נוסף דו"ח הדפסה של חיובים ללא סכום, בחיתוך לפי מבצע
פורסם בתאריך Sun, May 31, 2015
איפה? כספים > חיובים > רשימת החיובים המוצגת לאחר סינון > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.68] נוסף דו"ח הדפסה "חיובים לפי מבצע (ללא סיכומים)"   ... קרא עוד
רשימת חיובים כולל שעות עבודה
פורסם בתאריך Sun, Nov 12, 2017
איפה ?   תפריט כספים > חיובים > ביצוע סינון > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]   בדוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות לרוחב" נוספה עמודה שעות עבודה      ... קרא עוד
לתצוגת רשימת חשבונות העסקה נוספו עמודות המציגות מלל עליון ומלל תחתון מתוך פרטי החשבון
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? המסך הראשי > חוצץ כספים > חשבונות עסקה כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.67] לתצוגת הרשימה של חשבונות עסקה נוספו עמודות "מלל עליון" ו-"מלל תחתון" מתוך פרטי חשבון העסקה. ... קרא עוד
בכרטיס לקוח/תיק, ברשימת חשבונות העסקה - נוסף שדה המציג את הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? בכרטיס לקוח/תיק > חוצץ "חשבונות עסקה" מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה עמודה של "נספח אחרון" - בה יוצג הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה.   ... קרא עוד
בדו"ח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות (ללא סכומים)" נוסף סיכום כמות לפי תיק
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
איפה? חוצץ כספים > חיובים > הדפס > דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.67] בדו"ח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות (ללא סכומים)" נוסף סיכום לפי תיק של עמודת הכמות. ... קרא עוד
לדו"ח 72 נוסף שדה/עמודה של "אחוז מהתקבול לרישום חיוב"
פורסם בתאריך Tue, Feb 17, 2015
איפה? ברשימת הדו"חות > דו"ח 72 "ריכוז הגדרות בתיק"  מה התחדש בגרסה? [1.67] לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "% מהתקבול לרישום חיוב"  בעמודה זו יוצג האחוז שהוגדר בתיק לרישום חיובים.   ... קרא עוד
מתצוגת רשימת חשבונות עסקה נוספה אפשרות להוסיף שורת נספח לחשבון - מבלי להכנס לפרטי חשבון העסקה
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
איפה? מסך ראשי > חוצץ כספים > חשבונות עסקה כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה אפשרות לרשום שורת נספח לחשבון - מהתצוגה של הרשימה ומבלי להציג את פרטי חשבון העסקה. להוספת שורת נספח יש ... קרא עוד
לרשימת חשבונות העסקה נוסף שדה סינון - "לא שולם מעל X ימים"
פורסם בתאריך Wed, Feb 25, 2015
איפה? בחלון הסינון של רשימת חשבונות העסקה  מה התחדש בגרסה? [1.67] לחלון הסינון של רשימת חשבונות עסקה נוסף שדה/עמודה "לא שולם מעל X ימים" ... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר כך שעל חשבונות העסקה יודפס שם החייב הראשון בתיק
פורסם בתאריך Wed, Feb 25, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כללי" מה התחדש בגרסה? [1.67] בפרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > בעמודת של "חשבונות עסקה" נוספה תיבת סימון "שם חייב ראשי" אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבונות העסקה שיופקו ... קרא עוד
בחשבון עסקה מוצג - אפשרות להוסיף הערה מהבהבת ליד שורת הכותרת
פורסם בתאריך Wed, Feb 25, 2015
איפה? בהצגת פרטי חשבון עסקה - ליד שורת כותרת החשבון מה התחדש בגרסה? [1.67] בחשבון עסקה מוצג, בכפתור "פעולות" > נוספה אפשרות "התראה לחשבון". בלחיצה על האפשרות, יוצג חלון עם שדה להזנת מלל חופשי - התראה אשר תוצג כ"הערה מ... קרא עוד
בדו"חות ההדפסה מרשימת חשבונות העסקה ורשימת החיובים - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים
פורסם בתאריך Mon, Mar 2, 2015
איפה? רשימת חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסה רשימת חיובים > הדפס > דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.67] בכל דו"חות ההדפסה מרשימות אלה - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים (בעבר נרשם "אין סיכום, הסכומים נקובים במטב... קרא עוד
ברשימת חשבונות העסקה נוסף דו"ח הדפסה "רשימת חשבונות כולל הערות"
פורסם בתאריך Sun, Mar 8, 2015
איפה? כספים > חוצץ רשימת חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסה כרטיס לקוח ותיק > חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.67] לרשימה נוסף דו"ח הדפסה "רשימת חשבונות כולל הערות". ... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר נוסחים לחשבון עסקה כ"לא פעילים" - כך שלא יוצגו ברשימת הנוסחים לבחירה בהפקת החשבון
פורסם בתאריך Mon, Mar 16, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 62 "נוסחים לחשבונות עסקה" > הצגת נוסח מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה אפשרות להגדיר נוסחים כ"לא פעילים", כך שלא יוצגו בגלילת הבחירה בהפקה או עדכון של חשבון עסקה. ... קרא עוד
מתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוסף כפתור "הדפס ל"
פורסם בתאריך Wed, Mar 18, 2015
איפה? חוצץ כספים > חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.67] מתצוגת רשימת חשבונות העסקה: בסרגל הכלים > הדפס > נוספה אפשרות של "הדפס חשבונות עסקה ל" הכפתור יעבוד כמו הכפתור "הדפס ל" מתוך פרטי החשבון. ... קרא עוד
בכרטיס תיק - נוספה אפשרות להגדיר הערה מהבהבת שתופיע בעת הוספת חיוב בתיק
פורסם בתאריך Wed, Mar 18, 2015
איפה? כרטיס תיק > חוצץ הגדרות מה התחדש בגרסה? [1.67] לחוצץ הגדרות בתיק נוסף שדה "הערה לרישום חיובים" - אם יוזן מלל בשדה זה, הוא יוצג בעת הוספת חיוב חדש בתיק כהערה מהבהבת בשורת כותרת החיוב (ראו צילום מסך). ... קרא עוד
לרשימת החיובים נוסף שדה/עמודה "תאריך סגירה ידנית"
פורסם בתאריך Sun, Jan 11, 2015
איפה? מסך ראשי > סרגל הניווט > חוצץ כספים > חיובים.  מה התחדש בגרסה? [1.66] ברשימת החיובים - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "תאריך סגירה ידנית".   ... קרא עוד
נוסף נוסח לחשבון עסקה הכולל מספר הוצל"פ בנספח
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
איפה? נוסחים לחשבונות עסקה ( הגדרות מערכת > נוסחים לחשבונות עסקה (קוד 62) מה התחדש בגרסה? [1.66] נוסף נוסח חשבון עסקה הכולל מספר הוצל"פ בנספח ... קרא עוד
המרת מטבע תצוגת החיובים בחשבון עסקה
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? מתוך חשבון עסקה (קיים) > נספח חיובים. מה התחדש בגרסה? [1.64] נוסף כפתור "מטבע" - באמצעותו ניתן לשנות את תצוגת החיובים בחשבון העסקה. בלחיצה על הכפתור תופיע התראה לגבי שינוי המטבע לתצוגה בלבד. ... קרא עוד
בהדפסת נוסח "ח-ן עסקה באנגלית" אפשרות להעביר לשדה "אחוז מע"מ" ערך 0.00
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? כספים > חשבונות עסקה בנוסח "ח-ן עסקה באנגלית". מה התחדש בגרסה? [1.64] בהצגת חשבון עסקה בנוסח "ח-ן עסקה באנגלית" > לשדה "% V.A.Tax 0" יועבר סכום מע"מ 0.00 ש"ח, כפי שמועבר בנוסח בעברית. ... קרא עוד
אפשרות לקשר/לתייק מסמך חדש - מתוך חשבון עסקה מוצג
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? הצגת חשבון עסקה > חוצץ "מסמכים מקושרים" מה התחדש בגרסה? [1.64] נוספה האפשרות להוסיף מסמך חדש. עד הגרסה ניתן היה לקשר מסמך קיים (מתויק) בלבד. ... קרא עוד
נוסף דוח "List of Billings"
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? רשימת דו"חות ההדפסה בחוצץ "כספים". מה התחדש בגרסה? [1.64] נוסף דו"ח הדפסה לרשימת חיובים באנגלית -"List of Billings". קרא עוד
ברשימת החיובים, בחלון הצגת פרטי חיוב - נוספו כפתורים "הצג לקוח" ו"הצג תיק"
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? כספים > חיובים > הצגת רשומת חיוב > חלון "פרטי חיוב". מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון פרטי החיוב נוספו הכפתורים "הצג לקוח" ו-"הצג תיק". ... קרא עוד
לתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוספו שתי עמודות של תקבולים המקושרים לחשבון
פורסם בתאריך Sun, Dec 28, 2014
איפה? כספים > חשבונות עסקה. מה התחדש בגרסה? [1.64] לתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוספו שתי עמודות: תקבולים עתידיים - יוצג סכום תקבולים המקושרים לחשבון העסקה - וטרם הגיע מועד פירעונם. תקבולים שנפרעו - יוצג סכום תקבול... קרא עוד
לרשימת דו"חות ההדפסה מרשימת החיובים נוסף דו"ח "חיובים לפי לקוחות כולל סיכום למטפל"
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? כספים > חיובים > הדפס > רשימת דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.64] לרשימת דו"חות ההדפסה מרשימת החיובים - נוסף הדו"ח "חיובים לפי לקוחות כולל סיכום למטפל".   ... קרא עוד
בדו"ח גיול חשבונות עסקה ללקוח נוסף שדה/עמודה "יתרת חשבונות 90-120 יום"
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? רשימת דו"חות > דו"ח 46 "גיול חשבונות עסקה ללקוח".  מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון, תצוגת הרשימה ודו"ח ההדפסה - נוסף שדה/עמודה "יתרת חשבונות 90-120 יום".  ... קרא עוד
לדו"חות ההדפסה ברשימת החיובים נוסף דו"ח - חיובים וסיכומים לפי לקוחות ותיקים
פורסם בתאריך Tue, May 31, 2016
איפה? כספים > חיובים > סינון ותצוגת רשימת החיובים > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.72] לדו"חות ההדפסה ברשימת החיובים נוסף דו"ח - חיובים וסיכומים לפי לקוחות ותיקים      ... קרא עוד
בוצע שינוי בשני נוסחים לחשבון עסקה, כך שלא יופיעו שדות הנחה או זיכוי בסיכומים
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? פרטי חשבון עסקה > נוסח ח-ן עסקה בעברית ו- נוסח ח-ן עסקה באנגלית מה התחדש בגרסה? [1.72] בוצע שינוי בשני הנוסחים הנ"ל, כך שלא יופיעו שדות זיכוי/הנחה במכתב הסיכומי במידה ולא ניתן זיכוי או הנחה בחשבון (לפני כן הופיעו... קרא עוד
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת החיובים, נוסף שדה נרשמה הוצאה עם ערכים כן/לא
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? כספים > חיובים מה התחדש בגרסה? [1.72] לחלון הסינון ולתצוגת רשימת החיובים, נוסף שדה נרשמה הוצאה עם ערכים כן/לא   קרא עוד
בנתוני לקוח ולקוח אב, להגדרות חשבונות עסקה נוספה אפשרות לעדכן חשבון להעברה שיופיע על חשבונות העסקה
פורסם בתאריך Mon, Jun 20, 2016
איפה? לקוח > הגדרות > הנה"ח לקוח אב > הגדרות מה התחדש בגרסה? [1.72] בהגדרות פרטי לקוח ולקוח אב, להגדרות חשבונות עסקה נוסף שדה חשבון להעברה   ... קרא עוד
בהגדרות אישיות של רישום חיובים (120) נוספה אפשרות לניקוי שדות של כמות/שעות עבודה
פורסם בתאריך Sun, Jun 26, 2016
איפה? הגדרות מערכת > הגדרה 120 - הגדרות אישיות - חיובים מה התחדש בגרסה? [1.72] לאפשרות ניקוי שדות חיוב נוספה הגדרת פרטי כמות/שעות עבודה   ... קרא עוד
נוספה אפשרות לקשר לנוסח חשבון עסקה מסויים - נוסח הדפסת חיובים מסויים
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? הגדרות מערכת > הגדרת נוסחים לחשבונות עסקה (קוד 62) מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה אפשרות לקשר לנוסח חשבון עסקה כלשהו, את אחד מסוגי ההדפסות (דו"חות ההדפסה) מרשימת החיובים במערכת. כך שלנוסח ח-ן עסקה-A מקושר נוסח הדפס... קרא עוד
מתוך טיוטת חשבון עסקה - הוספנו כפתור "אשר חשבון"
פורסם בתאריך Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבונות עסקה > חלון פרטי חשבון עסקה  מה התחדש בגרסה? [1.73] מתוך חלון פרטי חשבון עסקה - הוספנו כפתור [אשר חשבון] הכפתור יחליף את "נעילת" חשבון העסקה לשינויים לאחר ההדפסה ויהיה פעיל: ... קרא עוד
הדפסת חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  להדפסת חשבונות עסקה התווסף דוח הדפסה חדש "מכתב תזכורת לחשבונות פתוחים לפי תיקים כולל מלל מהחשבון" להדפסת הדוח יש לבחור את דוח ההדפס... קרא עוד
נוסח חשבון עסקה
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 62 כספים - נוסחים לחשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה של הנחה/זיכוי לנוסח "חשבון עסקה ללא מסגרות" במידה וקיים ערך כספי בעמודות אלו.   ... קרא עוד
סינון חיובים
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה? בתפריט כספים > חיובים בכרטיס לקוח > בחוצץ חיובים בכרטיס תיק > בחוצץ חיובים מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה האפשרות לביצוע סינון לפי "קבוצת משתמשים".      ... קרא עוד
סיכום שעות עבודה ללקוח בדוח הדפסה
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה?  בתפריט כספים > חיובים > בחירת דוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה לדוח הדפסה "שעות עבודה" כאשר מתבצע סיכום שעות עבודה ללקוח.   ... קרא עוד
הצגת חיובים שנרשמו היום
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה? כספים > הוסף חיוב  מה התחדש בגרסה? [1.75] אם למשתמש אין הרשאות לצפיה בסכומי כסף ו/או חיובים של משתמשים אחרים, במסך חיובים שנרשמו היום יוצגו נתונים בעמודה של כמות          ... קרא עוד
סרטון הדרכה - חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Tue, Nov 25, 2014
בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב החיוב?
פורסם בתאריך Mon, Jan 26, 2015
שאלה: בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב ה... קרא עוד
סרטון הדרכה - זיכוי חן עסקה שונים דרך חשבונית אחת
פורסם בתאריך Wed, Nov 26, 2014
10 ראו קישור במקרה ולא נפתח לצפיה ישירה - https://www.youtube.com/... קרא עוד