חיובים וחשבונות עסקה

עדכון סכום סעיף בחשבון עסקה

עדכון סעיף בחשבון עסקה מאפשר לקבוע סכום כספי לסעיף שנבחר. ביצוע פעולה זו אפשרי רק לאחר עדכון החשבון עסקה על ידי לחיצה על הכפתור  סוג החיוב - בחירה בסעיף סוג החיוב. סעיפי החיוב יהיו בהתאם לסוגי החיובים הקיימים בחשבון עסקה. ערך נוכחי - סה"כ ערך כספי ש... קרא עוד

סיכומי חשבון עסקה

סיכומי חשבון עסקה מהווה חלק מחשבון העסקה ומוצגים בו סה"כ סכומי הסעיפים אליהם קשורים החיובים בחשבון עסקה. במידה ולאותו סעיף קיים חיוב הכולל מע"מ וחיוב ללא מע"מ [אגרות] יוצגו שתי רשומות נפרדות.  סעיפי חשבון העסקה יכולים להיות מסוג: שכ"ט  הוצאות  שונו... קרא עוד

עדכון חשבון עסקה

חלון "פרטי חשבון עסקה" מופיע הן בהוספת חשבון עסקה חדש ובעדכון חשבון עסקה קיים. לעדכון פרטי חשבון העסקה או נספח החיובים סמן את כותרת החלון המתאימה ולחץ על הכפתור  חשוב! עדכון החשבון "מנתק" את הקבלות המקושרות. קישור הקבלות מחדש יעשה לאחר שמירת החשבון ... קרא עוד

סיכום נספח חשבון עסקה

סיכום נספח חשבון עסקה מציג את סה"כ החיובים בהתאם לסעיף אליו הם מקושרים. הסעיפים יכולים להיות שכ"ט/ הוצאות/נוטריון/שונות. חיובים הכוללים מע"מ יוצגו בסעיף נפרד מאלה הלא כוללים מע"מ גם אם שייכים לאותו סעיף. לחיצה על כפתור  תגדיל את החלון למלוא גודל המסך... קרא עוד

הוספת הנחה לסעיף

הוספת הנחה לסעיף בחשבון עסקה מאפשר לקבוע אחוז או סכום הנחה לסעיף שנבחר. ביצוע פעולה זו אפשרי רק לאחר עדכון החשבון עסקה על ידי לחיצה על הכפתור  סכומים בחשבון - הצגת סכומי החיובים כולל סה"כ הנחה וסה"כ זיכוי לפני קביעת אחוז/סכום ההנחה ערך נוכחי - סה"כ ... קרא עוד

שעות עבודה בכרטיס לקוח ותיק

חוצץ שעות העבודה בכרטיס לקוח ובכרטיס התיק מציג חיובים שנרשם בהם ערך בשדה "שעות עבודה". מטרת החוצץ הוא "לבודד" את חיובי השעות משאר החיובים שנרשמו בכרטיס הלקוח או התיק. כברירת מחדל בחוצץ יוצגו חיובים בסטטוסים שונים כדוגמת חיובים פתוחים חיובים בחשבונות ... קרא עוד

חשבונות עסקה למס"ב

חשבונות עסקה למס"ב ברשימה מוצגים חשבונות עסקה ללקוחות שהוגדר להם - חיוב חשבונות עסקה למס"ב, וכן הוגדרו בהגדרות מערכת קוד מוסד וקוד שולח. ללקוחות אשר לא בוצעו הגדרות אלה, חשבונות העסקה יוצגו בתפריט כספים > חשבונות עסקה. מהרשימה המוצגת יכול המשתמש ל... קרא עוד

נספח הערות בחשבון עסקה

נספח הערות בחשבון עסקה יכול לשמש אותך במקרים הבאים: כאשר רוצים לרשום הערה הנוגעת לחשבון עסקה. הערה זו תוצג רק בפרומט הממוחשב או בזמן עדכון החשבון. מלל שנרשם אוטומטית בעקבות ביטול או סגירה ידנית של חשבון עסקה. רישומים אלה ניתנים להצגה בפורמט הממוחש... קרא עוד

מסמכים מקושרים בחשבון עסקה

חוצץ מסמכים מקושרים בחשבון עסקה מאפשר לצרף מסמכים מבוססי שבלונה או מסמכים פנימיים וחיצוניים לחשבון עסקה. צירוף המסמכים יכול להעשות בשתי צורות קביעת אופן צירוף המסמכים בהגדרות מערכת - להסבר מפורט עבור לקישור הבא:נוסח חשבון עסקה חדש צירוף ידני בחשבון ... קרא עוד

פרטי נספח חשבון עסקה

פרטי נספח - חשבון עסקה מוצג לאחר לחיצה על כפתור [הוסף] פירוט השדות בחלון: סוג הנספח: בחירה בסוג הנספח בין הרשימה המוצעת. להסבר נוסף על סוגי נספח עבור לקישור הבא: הגדרת סוגי נספח תאריך/שעה - מוזנים באופן אוטומטי וניתנים לשינוי. טלפון - הקלדת מספר טלפו... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 79 רשומות