עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונות עסקה מאמרים RSS Feed
מתוך טיוטת חשבון עסקה - הוספנו כפתור "אשר חשבון"
נצפה 273 פעמים מאז Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבונות עסקה > חלון פרטי חשבון עסקה  מה התחדש בגרסה? [1.73] מתוך חלון פרטי חשבון עסקה - הוספנו כפתור [אשר חשבון] הכפתור יחליף את "נעילת" חשבון העסקה לשינויים לאחר ההדפסה ויהיה פעיל: ... קרא עוד
הדפסת חשבונות עסקה
נצפה 386 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  להדפסת חשבונות עסקה התווסף דוח הדפסה חדש "מכתב תזכורת לחשבונות פתוחים לפי תיקים כולל מלל מהחשבון" להדפסת הדוח יש לבחור את דוח ההדפס... קרא עוד
נוסח חשבון עסקה
נצפה 401 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 62 כספים - נוסחים לחשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה של הנחה/זיכוי לנוסח "חשבון עסקה ללא מסגרות" במידה וקיים ערך כספי בעמודות אלו.   ... קרא עוד
סינון חיובים
נצפה 369 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה? בתפריט כספים > חיובים בכרטיס לקוח > בחוצץ חיובים בכרטיס תיק > בחוצץ חיובים מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה האפשרות לביצוע סינון לפי "קבוצת משתמשים".      ... קרא עוד
סיכום שעות עבודה ללקוח בדוח הדפסה
נצפה 408 פעמים מאז Tue, Apr 25, 2017
איפה?  בתפריט כספים > חיובים > בחירת דוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה לדוח הדפסה "שעות עבודה" כאשר מתבצע סיכום שעות עבודה ללקוח.   ... קרא עוד
הצגת חיובים שנרשמו היום
נצפה 503 פעמים מאז Tue, Apr 25, 2017
איפה? כספים > הוסף חיוב  מה התחדש בגרסה? [1.75] אם למשתמש אין הרשאות לצפיה בסכומי כסף ו/או חיובים של משתמשים אחרים, במסך חיובים שנרשמו היום יוצגו נתונים בעמודה של כמות          ... קרא עוד
בהדפסה של חשבונות עסקה - נוספה אפשרות להגדיר שיודפס מזהה החייב הראשי בתיק
נצפה 424 פעמים מאז Wed, Jul 8, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 86 - כספים - כללי > פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > חשבון עסקה מה התחדש בגרסה? [1.69] נוספה תיבת סימון "מזהה חייב ראשי" - אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבונות עסקה שיופק... קרא עוד
קביעת מספור למסמכים חשבונאיים
נצפה 451 פעמים מאז Thu, Dec 18, 2014
שאלה: האם ואיך ניתן לקבוע את מספרי המסמכים &... קרא עוד
סרטון הדרכה - חשבונות עסקה
נצפה 310 פעמים מאז Tue, Nov 25, 2014
בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב החיוב?
נצפה 345 פעמים מאז Mon, Jan 26, 2015
שאלה: בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב ה... קרא עוד
סרטון הדרכה - זיכוי חן עסקה שונים דרך חשבונית אחת
נצפה 466 פעמים מאז Wed, Nov 26, 2014
10 ראו קישור במקרה ולא נפתח לצפיה ישירה - https://www.youtube.com/... קרא עוד