עודכנית - מאגר ניהול ידע
חיובים וחשבונות עסקה מאמרים RSS Feed
לרשימת החיובים נוסף שדה/עמודה "תאריך סגירה ידנית"
נצפה 213 פעמים מאז Sun, Jan 11, 2015
איפה? מסך ראשי > סרגל הניווט > חוצץ כספים > חיובים.  מה התחדש בגרסה? [1.66] ברשימת החיובים - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "תאריך סגירה ידנית".   ... קרא עוד
נוסף נוסח לחשבון עסקה הכולל מספר הוצל"פ בנספח
נצפה 232 פעמים מאז Mon, Feb 2, 2015
איפה? נוסחים לחשבונות עסקה ( הגדרות מערכת > נוסחים לחשבונות עסקה (קוד 62) מה התחדש בגרסה? [1.66] נוסף נוסח חשבון עסקה הכולל מספר הוצל"פ בנספח ... קרא עוד
המרת מטבע תצוגת החיובים בחשבון עסקה
נצפה 212 פעמים מאז Wed, Dec 10, 2014
איפה? מתוך חשבון עסקה (קיים) > נספח חיובים. מה התחדש בגרסה? [1.64] נוסף כפתור "מטבע" - באמצעותו ניתן לשנות את תצוגת החיובים בחשבון העסקה. בלחיצה על הכפתור תופיע התראה לגבי שינוי המטבע לתצוגה בלבד. ... קרא עוד
בהדפסת נוסח "ח-ן עסקה באנגלית" אפשרות להעביר לשדה "אחוז מע"מ" ערך 0.00
נצפה 235 פעמים מאז Wed, Dec 10, 2014
איפה? כספים > חשבונות עסקה בנוסח "ח-ן עסקה באנגלית". מה התחדש בגרסה? [1.64] בהצגת חשבון עסקה בנוסח "ח-ן עסקה באנגלית" > לשדה "% V.A.Tax 0" יועבר סכום מע"מ 0.00 ש"ח, כפי שמועבר בנוסח בעברית. ... קרא עוד
אפשרות לקשר/לתייק מסמך חדש - מתוך חשבון עסקה מוצג
נצפה 219 פעמים מאז Wed, Dec 10, 2014
איפה? הצגת חשבון עסקה > חוצץ "מסמכים מקושרים" מה התחדש בגרסה? [1.64] נוספה האפשרות להוסיף מסמך חדש. עד הגרסה ניתן היה לקשר מסמך קיים (מתויק) בלבד. ... קרא עוד
נוסף דוח "List of Billings"
נצפה 221 פעמים מאז Mon, Dec 22, 2014
איפה? רשימת דו"חות ההדפסה בחוצץ "כספים". מה התחדש בגרסה? [1.64] נוסף דו"ח הדפסה לרשימת חיובים באנגלית -"List of Billings". קרא עוד
ברשימת החיובים, בחלון הצגת פרטי חיוב - נוספו כפתורים "הצג לקוח" ו"הצג תיק"
נצפה 206 פעמים מאז Mon, Dec 22, 2014
איפה? כספים > חיובים > הצגת רשומת חיוב > חלון "פרטי חיוב". מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון פרטי החיוב נוספו הכפתורים "הצג לקוח" ו-"הצג תיק". ... קרא עוד
לתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוספו שתי עמודות של תקבולים המקושרים לחשבון
נצפה 221 פעמים מאז Sun, Dec 28, 2014
איפה? כספים > חשבונות עסקה. מה התחדש בגרסה? [1.64] לתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוספו שתי עמודות: תקבולים עתידיים - יוצג סכום תקבולים המקושרים לחשבון העסקה - וטרם הגיע מועד פירעונם. תקבולים שנפרעו - יוצג סכום תקבול... קרא עוד
לרשימת דו"חות ההדפסה מרשימת החיובים נוסף דו"ח "חיובים לפי לקוחות כולל סיכום למטפל"
נצפה 233 פעמים מאז Tue, Dec 30, 2014
איפה? כספים > חיובים > הדפס > רשימת דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.64] לרשימת דו"חות ההדפסה מרשימת החיובים - נוסף הדו"ח "חיובים לפי לקוחות כולל סיכום למטפל".   ... קרא עוד
בדו"ח גיול חשבונות עסקה ללקוח נוסף שדה/עמודה "יתרת חשבונות 90-120 יום"
נצפה 218 פעמים מאז Sun, Jan 4, 2015
איפה? רשימת דו"חות > דו"ח 46 "גיול חשבונות עסקה ללקוח".  מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון, תצוגת הרשימה ודו"ח ההדפסה - נוסף שדה/עמודה "יתרת חשבונות 90-120 יום".  ... קרא עוד
לדו"חות ההדפסה ברשימת החיובים נוסף דו"ח - חיובים וסיכומים לפי לקוחות ותיקים
נצפה 251 פעמים מאז Tue, May 31, 2016
איפה? כספים > חיובים > סינון ותצוגת רשימת החיובים > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.72] לדו"חות ההדפסה ברשימת החיובים נוסף דו"ח - חיובים וסיכומים לפי לקוחות ותיקים      ... קרא עוד
בוצע שינוי בשני נוסחים לחשבון עסקה, כך שלא יופיעו שדות הנחה או זיכוי בסיכומים
נצפה 260 פעמים מאז Sun, Jun 19, 2016
איפה? פרטי חשבון עסקה > נוסח ח-ן עסקה בעברית ו- נוסח ח-ן עסקה באנגלית מה התחדש בגרסה? [1.72] בוצע שינוי בשני הנוסחים הנ"ל, כך שלא יופיעו שדות זיכוי/הנחה במכתב הסיכומי במידה ולא ניתן זיכוי או הנחה בחשבון (לפני כן הופיעו... קרא עוד
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת החיובים, נוסף שדה נרשמה הוצאה עם ערכים כן/לא
נצפה 270 פעמים מאז Sun, Jun 19, 2016
איפה? כספים > חיובים מה התחדש בגרסה? [1.72] לחלון הסינון ולתצוגת רשימת החיובים, נוסף שדה נרשמה הוצאה עם ערכים כן/לא   קרא עוד
בנתוני לקוח ולקוח אב, להגדרות חשבונות עסקה נוספה אפשרות לעדכן חשבון להעברה שיופיע על חשבונות העסקה
נצפה 264 פעמים מאז Mon, Jun 20, 2016
איפה? לקוח > הגדרות > הנה"ח לקוח אב > הגדרות מה התחדש בגרסה? [1.72] בהגדרות פרטי לקוח ולקוח אב, להגדרות חשבונות עסקה נוסף שדה חשבון להעברה   ... קרא עוד
בהגדרות אישיות של רישום חיובים (120) נוספה אפשרות לניקוי שדות של כמות/שעות עבודה
נצפה 254 פעמים מאז Sun, Jun 26, 2016
איפה? הגדרות מערכת > הגדרה 120 - הגדרות אישיות - חיובים מה התחדש בגרסה? [1.72] לאפשרות ניקוי שדות חיוב נוספה הגדרת פרטי כמות/שעות עבודה   ... קרא עוד
לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה של חשבונות בחיתוך לפי תיקים
נצפה 257 פעמים מאז Tue, Jul 5, 2016
איפה? כספים > חשבונות עסקה > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.72] מתצוגת חשבונות עסקה, נוסף דו"ח הדפסה רשימת חשבונות עסקה לפי תיקים    ... קרא עוד
נוספה אפשרות לקשר לנוסח חשבון עסקה מסויים - נוסח הדפסת חיובים מסויים
נצפה 268 פעמים מאז Sun, Jun 19, 2016
איפה? הגדרות מערכת > הגדרת נוסחים לחשבונות עסקה (קוד 62) מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה אפשרות לקשר לנוסח חשבון עסקה כלשהו, את אחד מסוגי ההדפסות (דו"חות ההדפסה) מרשימת החיובים במערכת. כך שלנוסח ח-ן עסקה-A מקושר נוסח הדפס... קרא עוד
מתוך טיוטת חשבון עסקה - הוספנו כפתור "אשר חשבון"
נצפה 281 פעמים מאז Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבונות עסקה > חלון פרטי חשבון עסקה  מה התחדש בגרסה? [1.73] מתוך חלון פרטי חשבון עסקה - הוספנו כפתור [אשר חשבון] הכפתור יחליף את "נעילת" חשבון העסקה לשינויים לאחר ההדפסה ויהיה פעיל: ... קרא עוד
הדפסת חשבונות עסקה
נצפה 454 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  להדפסת חשבונות עסקה התווסף דוח הדפסה חדש "מכתב תזכורת לחשבונות פתוחים לפי תיקים כולל מלל מהחשבון" להדפסת הדוח יש לבחור את דוח ההדפס... קרא עוד
נוסח חשבון עסקה
נצפה 469 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 62 כספים - נוסחים לחשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה של הנחה/זיכוי לנוסח "חשבון עסקה ללא מסגרות" במידה וקיים ערך כספי בעמודות אלו.   ... קרא עוד
סינון חיובים
נצפה 456 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה? בתפריט כספים > חיובים בכרטיס לקוח > בחוצץ חיובים בכרטיס תיק > בחוצץ חיובים מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה האפשרות לביצוע סינון לפי "קבוצת משתמשים".      ... קרא עוד
סיכום שעות עבודה ללקוח בדוח הדפסה
נצפה 443 פעמים מאז Tue, Apr 25, 2017
איפה?  בתפריט כספים > חיובים > בחירת דוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה לדוח הדפסה "שעות עבודה" כאשר מתבצע סיכום שעות עבודה ללקוח.   ... קרא עוד
הצגת חיובים שנרשמו היום
נצפה 548 פעמים מאז Tue, Apr 25, 2017
איפה? כספים > הוסף חיוב  מה התחדש בגרסה? [1.75] אם למשתמש אין הרשאות לצפיה בסכומי כסף ו/או חיובים של משתמשים אחרים, במסך חיובים שנרשמו היום יוצגו נתונים בעמודה של כמות          ... קרא עוד
בהדפסה של חשבונות עסקה - נוספה אפשרות להגדיר שיודפס מזהה החייב הראשי בתיק
נצפה 500 פעמים מאז Wed, Jul 8, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 86 - כספים - כללי > פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > חשבון עסקה מה התחדש בגרסה? [1.69] נוספה תיבת סימון "מזהה חייב ראשי" - אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבונות עסקה שיופק... קרא עוד
קביעת מספור למסמכים חשבונאיים
נצפה 441 פעמים מאז Thu, Dec 18, 2014
שאלה: האם ואיך ניתן לקבוע את מספרי המסמכים &... קרא עוד
סרטון הדרכה - חשבונות עסקה
נצפה 319 פעמים מאז Tue, Nov 25, 2014
בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב החיוב?
נצפה 330 פעמים מאז Mon, Jan 26, 2015
שאלה: בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב ה... קרא עוד
סרטון הדרכה - זיכוי חן עסקה שונים דרך חשבונית אחת
נצפה 348 פעמים מאז Wed, Nov 26, 2014
10 ראו קישור במקרה ולא נפתח לצפיה ישירה - https://www.youtube.com/... קרא עוד