עודכנית - מאגר ניהול ידע
חיובים וחשבונות עסקה מאמרים RSS Feed
הגדרת חשבונות עסקה - קוד מספר 77
פורסם בתאריך Tue, Feb 6, 2018
    הגדרות חשבונות עסקה     במאמר שלהלן אספנו את ההגדרות השונות אשר ניתן לבצע במסך כספים - הגדרות חשבונות עסקה - קוד 77    במסך זה ניתן להגדיר את צורת העבודה עם חשבונות העסקה במערכת      לחיצה על הגדרה הצבועה בצבע כחול, יציג חלון הסב... קרא עוד
נספח לחשבון עסקה הכולל שמות עובדים
פורסם בתאריך Mon, Oct 16, 2017
איפה ?   כותרת כספים > חשבונות עסקה > חשבון עסקה בנוסח "חשבון נספח לפי תיקים" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   בנספח, בפירוט שמות העובדים לא תודפס המילה "לא פעיל", במידה והעובד אינו פעיל עוד במשרד   בדוגמא ניתן לי... קרא עוד
דוח הדפסת חיובים לפי לקוח
פורסם בתאריך Thu, Nov 9, 2017
איפה ?   תפריט כספים > חיובים > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לדוח ההדפסה של החיובים נוסף דוח "חיובים לפי לקוחות-דף נפרד לכל לקוח"   נוספה עמודה "שעות עבודה" וסיכום      ... קרא עוד
ייצוא חן עסקה לקובץ
פורסם בתאריך Sun, May 21, 2017
איפה ?  תפריט כספים > חשבונות עסקה > סימון חשבון/מס' חשבונות > קליק ימני בעכבר   "יצוא חשבונות עסקה לפי מפרט לקובץ" >   מה התחדש בגרסה ? [1.76]  המערכת "תזכור" את הנתונים שהוזנו בשדות אלו, ... קרא עוד
חיובים בכרטיס אשראי
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?    תפריט כספים > כרטיסי אשראי > חוצץ חיובים תקופתיים > כפתור "בצע חיוב תקופתי" מה התחדש בגרסה ? [1.76]   כאשר קיים חיוב לתקופה וקיימות תנועות שתאריכן קטן מתאריך חיוב אחרון (לדוגמא חיוב תקופתי כל 3... קרא עוד
הגדרות חיובים
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  תפריט כספים > הוספת חיוב  מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוספה אפשרות לאפס את כמות החיובים לאחר שמירת חיוב.   על מנת שאפשרות זו תעבוד צריך לבצע את הפעולות הבאות בהגדרות מערכת:  תצוגה > כלים ותחזוקה > ... קרא עוד
חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  כספים חשבונות עסקה > הצגת חשבון עסקה שהופק ללקוח אב - חיובים המקושרים ללקוחות שונים הקשורים לאותו לקוח אב  עדכון > מתוך חוצץ "נספח חיובים" > הוסף > הוסף מחיובים פתוחים  מה התחדש בגרסה ? [1.76]  ... קרא עוד
הגדרות אישיות חיובים
פורסם בתאריך Sun, Jun 18, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > הגדרות אישיות > קוד 120 "הגדרות אישיות חיובים" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה הגדרה "מספר תיאורים אחרונים בהוספת חיוב". כברירת מחדל מוזן הערך 10. ערך זה נתון לשינוי ע"י משתמש.  שלבי ע... קרא עוד
הצגת ח-ן עסקה בפורמט PDF
פורסם בתאריך Sun, Jun 25, 2017
איפה ?  כספים > חשבונות עסקה > בחירת רשומה > לחיצה ימנית מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוסף כפתור להצגת חשבון עסקה בפורמט PDF        ... קרא עוד
חשבון עסקה מרכז
פורסם בתאריך Wed, Jul 5, 2017
איפה ?  כותרת כספים > חיובים > הפקה מרוכזת של חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות להזין הערה גורפת בכל החשבונות המופקים (שדה הערות ולא מלל עליון או תחתון).  בחלון "הפקת חשבונות ברצף" נוסף שדה... קרא עוד
דוח גיול חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Wed, Jul 5, 2017
איפה ?  כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 46 "דוח גיול חשבונות עסקה ללקוח" מה התחדש בגרסה ? [1.76] לחלון סינון, נוסף שדה "לא שולם מעל תקופה של". ניתן להזין כמות ימים (מעל 0) ולהציג את סיכום חשבונות עסקה,... קרא עוד
שליחת חשבון עסקה בדוא"ל
פורסם בתאריך Sun, Jul 9, 2017
איפה ?  כרטיס לקוח/תיק > חשבונות עסקה > בחירת חן עסקה > שליחה בדואר אלקטרוני  תפריט כספים > חשבונות עסקה > בחירת חן עסקה > שליחה בדואר אלקטרוני מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות סינון חשבונו... קרא עוד
זיכוי חשבון עסקה
פורסם בתאריך Sun, Aug 6, 2017
איפה ?   תפריט כספים > הוסף חשבונית מס/קבלה > בשלב ה-3 חשבונות עסקה לזיכוי מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לרשימת חשבונות עסקה לזיכוי נוספה עמודה "הערות חשבון"   "הערות חשבון" הוא שדה הקיים בהפקת חשבון עסקה, בשדה... קרא עוד
תיעוד סגירה מנהלתית של חשבון עסקה
פורסם בתאריך Tue, Aug 29, 2017
איפה ?   כותרת כספים > חשבונות עסקה > סימון חשבון > לחיצה ימנית > סגור מנהלתית מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בכלים ותחזוקה > לוג שינויים   ללוג שינויים נוסף מידע "סגירה מנהלתית של חשבון עסקה".   לתיאור... קרא עוד
חישוב שער בעת סגירת חשבון עסקה
פורסם בתאריך Wed, Aug 30, 2017
איפה ?   קישור של חשבון עסקה לקבלה/חשבונית מס קבלה מה התחדש בגרסה ? [1.76]   במידה וחשבון העסקה הופק במטבע זר, שער המטבע לחישוב יהיה נכון ליום הקישור   לדוגמא: הופק חשבון עסקה על סכום של 306 דולר לתאריך 06/08/201... קרא עוד
לדוח הדפסת חיובים נוספה עמודה - שעות עבודה
פורסם בתאריך Sun, Sep 24, 2017
איפה ?   כותרת כספים > חיובים > דו"ח הדפסה מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לדו"ח הדפסה "רשימת חיובים" נוספה עמודה "שעות עבודה"     ... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר כך שלאחר הפקת חשבון עסקה - יופק מכתב תזכורת לחשבונות שטרם שולמו
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? הגדרות מערכת > 77 - הגדרות חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.68] לחלון הגדרות חשבונות עסקה, נוספה אפשרות להגדיר כך שלאחר הפקת חשבון עסקה - יופק מכתב תזכורת לחשבונות שטרם שולמו. ... קרא עוד
בהגדרות לקוח/תיק נוספה אפשרות לקביעת תעריפים לחיובים עם יחידת מניה "שעה" (כאלה המחושבים לפי שעות)
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? כרטיס לקוח/תיק > חוצץ הגדרות מה התחדש בגרסה? [1.68] נוספה אפשרות לקבוע קבוצת תעריפים לפריטים עם יחידה "שעה". להבדיל מהגדרת מחירון מיוחד לתיק, באפשרות זו התעריף יירשם על כל פריטי החיוב מהיחידה "שעה" ומבלי לקשר פר... קרא עוד
לדו"ח מסכם 80 - נוספה אפשרות להציג את חשבונות העסקה המרכיבים את שורת הסיכום
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? רשימת דוחות ניהול משרד > דו"ח 80 - "לקוחות חייבים ע"פ חשבון עסקה - בש"ח" מה התחדש בגרסה? [1.68] מתצוגת הדו"ח, בלחיצה על שורה בדו"ח (שורה מסכמת) - נוספה אפשרות להציג את חשבונות העסקה המרכיבים אותה. ... קרא עוד
לרשימת החיובים נוסף דו"ח הדפסה של חיובים ללא סכום, בחיתוך לפי מבצע
פורסם בתאריך Sun, May 31, 2015
איפה? כספים > חיובים > רשימת החיובים המוצגת לאחר סינון > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.68] נוסף דו"ח הדפסה "חיובים לפי מבצע (ללא סיכומים)"   ... קרא עוד
רשימת חיובים כולל שעות עבודה
פורסם בתאריך Sun, Nov 12, 2017
איפה ?   תפריט כספים > חיובים > ביצוע סינון > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]   בדוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות לרוחב" נוספה עמודה שעות עבודה      ... קרא עוד
לתצוגת רשימת חשבונות העסקה נוספו עמודות המציגות מלל עליון ומלל תחתון מתוך פרטי החשבון
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? המסך הראשי > חוצץ כספים > חשבונות עסקה כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.67] לתצוגת הרשימה של חשבונות עסקה נוספו עמודות "מלל עליון" ו-"מלל תחתון" מתוך פרטי חשבון העסקה. ... קרא עוד
בכרטיס לקוח/תיק, ברשימת חשבונות העסקה - נוסף שדה המציג את הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? בכרטיס לקוח/תיק > חוצץ "חשבונות עסקה" מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה עמודה של "נספח אחרון" - בה יוצג הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה.   ... קרא עוד
בדו"ח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות (ללא סכומים)" נוסף סיכום כמות לפי תיק
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
איפה? חוצץ כספים > חיובים > הדפס > דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.67] בדו"ח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות (ללא סכומים)" נוסף סיכום לפי תיק של עמודת הכמות. ... קרא עוד
לדו"ח 72 נוסף שדה/עמודה של "אחוז מהתקבול לרישום חיוב"
פורסם בתאריך Tue, Feb 17, 2015
איפה? ברשימת הדו"חות > דו"ח 72 "ריכוז הגדרות בתיק"  מה התחדש בגרסה? [1.67] לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "% מהתקבול לרישום חיוב"  בעמודה זו יוצג האחוז שהוגדר בתיק לרישום חיובים.   ... קרא עוד
מתצוגת רשימת חשבונות עסקה נוספה אפשרות להוסיף שורת נספח לחשבון - מבלי להכנס לפרטי חשבון העסקה
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
איפה? מסך ראשי > חוצץ כספים > חשבונות עסקה כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה אפשרות לרשום שורת נספח לחשבון - מהתצוגה של הרשימה ומבלי להציג את פרטי חשבון העסקה. להוספת שורת נספח יש ... קרא עוד
לרשימת חשבונות העסקה נוסף שדה סינון - "לא שולם מעל X ימים"
פורסם בתאריך Wed, Feb 25, 2015
איפה? בחלון הסינון של רשימת חשבונות העסקה  מה התחדש בגרסה? [1.67] לחלון הסינון של רשימת חשבונות עסקה נוסף שדה/עמודה "לא שולם מעל X ימים" ... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר כך שעל חשבונות העסקה יודפס שם החייב הראשון בתיק
פורסם בתאריך Wed, Feb 25, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כללי" מה התחדש בגרסה? [1.67] בפרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > בעמודת של "חשבונות עסקה" נוספה תיבת סימון "שם חייב ראשי" אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבונות העסקה שיופקו ... קרא עוד
בחשבון עסקה מוצג - אפשרות להוסיף הערה מהבהבת ליד שורת הכותרת
פורסם בתאריך Wed, Feb 25, 2015
איפה? בהצגת פרטי חשבון עסקה - ליד שורת כותרת החשבון מה התחדש בגרסה? [1.67] בחשבון עסקה מוצג, בכפתור "פעולות" > נוספה אפשרות "התראה לחשבון". בלחיצה על האפשרות, יוצג חלון עם שדה להזנת מלל חופשי - התראה אשר תוצג כ"הערה מ... קרא עוד
בדו"חות ההדפסה מרשימת חשבונות העסקה ורשימת החיובים - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים
פורסם בתאריך Mon, Mar 2, 2015
איפה? רשימת חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסה רשימת חיובים > הדפס > דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.67] בכל דו"חות ההדפסה מרשימות אלה - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים (בעבר נרשם "אין סיכום, הסכומים נקובים במטב... קרא עוד
ברשימת חשבונות העסקה נוסף דו"ח הדפסה "רשימת חשבונות כולל הערות"
פורסם בתאריך Sun, Mar 8, 2015
איפה? כספים > חוצץ רשימת חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסה כרטיס לקוח ותיק > חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.67] לרשימה נוסף דו"ח הדפסה "רשימת חשבונות כולל הערות". ... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר נוסחים לחשבון עסקה כ"לא פעילים" - כך שלא יוצגו ברשימת הנוסחים לבחירה בהפקת החשבון
פורסם בתאריך Mon, Mar 16, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 62 "נוסחים לחשבונות עסקה" > הצגת נוסח מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה אפשרות להגדיר נוסחים כ"לא פעילים", כך שלא יוצגו בגלילת הבחירה בהפקה או עדכון של חשבון עסקה. ... קרא עוד
מתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוסף כפתור "הדפס ל"
פורסם בתאריך Wed, Mar 18, 2015
איפה? חוצץ כספים > חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.67] מתצוגת רשימת חשבונות העסקה: בסרגל הכלים > הדפס > נוספה אפשרות של "הדפס חשבונות עסקה ל" הכפתור יעבוד כמו הכפתור "הדפס ל" מתוך פרטי החשבון. ... קרא עוד
בכרטיס תיק - נוספה אפשרות להגדיר הערה מהבהבת שתופיע בעת הוספת חיוב בתיק
פורסם בתאריך Wed, Mar 18, 2015
איפה? כרטיס תיק > חוצץ הגדרות מה התחדש בגרסה? [1.67] לחוצץ הגדרות בתיק נוסף שדה "הערה לרישום חיובים" - אם יוזן מלל בשדה זה, הוא יוצג בעת הוספת חיוב חדש בתיק כהערה מהבהבת בשורת כותרת החיוב (ראו צילום מסך). ... קרא עוד
לרשימת החיובים נוסף שדה/עמודה "תאריך סגירה ידנית"
פורסם בתאריך Sun, Jan 11, 2015
איפה? מסך ראשי > סרגל הניווט > חוצץ כספים > חיובים.  מה התחדש בגרסה? [1.66] ברשימת החיובים - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "תאריך סגירה ידנית".   ... קרא עוד
נוסף נוסח לחשבון עסקה הכולל מספר הוצל"פ בנספח
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
איפה? נוסחים לחשבונות עסקה ( הגדרות מערכת > נוסחים לחשבונות עסקה (קוד 62) מה התחדש בגרסה? [1.66] נוסף נוסח חשבון עסקה הכולל מספר הוצל"פ בנספח ... קרא עוד
המרת מטבע תצוגת החיובים בחשבון עסקה
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? מתוך חשבון עסקה (קיים) > נספח חיובים. מה התחדש בגרסה? [1.64] נוסף כפתור "מטבע" - באמצעותו ניתן לשנות את תצוגת החיובים בחשבון העסקה. בלחיצה על הכפתור תופיע התראה לגבי שינוי המטבע לתצוגה בלבד. ... קרא עוד
בהדפסת נוסח "ח-ן עסקה באנגלית" אפשרות להעביר לשדה "אחוז מע"מ" ערך 0.00
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? כספים > חשבונות עסקה בנוסח "ח-ן עסקה באנגלית". מה התחדש בגרסה? [1.64] בהצגת חשבון עסקה בנוסח "ח-ן עסקה באנגלית" > לשדה "% V.A.Tax 0" יועבר סכום מע"מ 0.00 ש"ח, כפי שמועבר בנוסח בעברית. ... קרא עוד
אפשרות לקשר/לתייק מסמך חדש - מתוך חשבון עסקה מוצג
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? הצגת חשבון עסקה > חוצץ "מסמכים מקושרים" מה התחדש בגרסה? [1.64] נוספה האפשרות להוסיף מסמך חדש. עד הגרסה ניתן היה לקשר מסמך קיים (מתויק) בלבד. ... קרא עוד
נוסף דוח "List of Billings"
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? רשימת דו"חות ההדפסה בחוצץ "כספים". מה התחדש בגרסה? [1.64] נוסף דו"ח הדפסה לרשימת חיובים באנגלית -"List of Billings". קרא עוד
ברשימת החיובים, בחלון הצגת פרטי חיוב - נוספו כפתורים "הצג לקוח" ו"הצג תיק"
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? כספים > חיובים > הצגת רשומת חיוב > חלון "פרטי חיוב". מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון פרטי החיוב נוספו הכפתורים "הצג לקוח" ו-"הצג תיק". ... קרא עוד
לתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוספו שתי עמודות של תקבולים המקושרים לחשבון
פורסם בתאריך Sun, Dec 28, 2014
איפה? כספים > חשבונות עסקה. מה התחדש בגרסה? [1.64] לתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוספו שתי עמודות: תקבולים עתידיים - יוצג סכום תקבולים המקושרים לחשבון העסקה - וטרם הגיע מועד פירעונם. תקבולים שנפרעו - יוצג סכום תקבול... קרא עוד
לרשימת דו"חות ההדפסה מרשימת החיובים נוסף דו"ח "חיובים לפי לקוחות כולל סיכום למטפל"
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? כספים > חיובים > הדפס > רשימת דו"חות הדפסה מה התחדש בגרסה? [1.64] לרשימת דו"חות ההדפסה מרשימת החיובים - נוסף הדו"ח "חיובים לפי לקוחות כולל סיכום למטפל".   ... קרא עוד
בדו"ח גיול חשבונות עסקה ללקוח נוסף שדה/עמודה "יתרת חשבונות 90-120 יום"
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? רשימת דו"חות > דו"ח 46 "גיול חשבונות עסקה ללקוח".  מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון, תצוגת הרשימה ודו"ח ההדפסה - נוסף שדה/עמודה "יתרת חשבונות 90-120 יום".  ... קרא עוד
לדו"חות ההדפסה ברשימת החיובים נוסף דו"ח - חיובים וסיכומים לפי לקוחות ותיקים
פורסם בתאריך Tue, May 31, 2016
איפה? כספים > חיובים > סינון ותצוגת רשימת החיובים > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.72] לדו"חות ההדפסה ברשימת החיובים נוסף דו"ח - חיובים וסיכומים לפי לקוחות ותיקים      ... קרא עוד
בוצע שינוי בשני נוסחים לחשבון עסקה, כך שלא יופיעו שדות הנחה או זיכוי בסיכומים
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? פרטי חשבון עסקה > נוסח ח-ן עסקה בעברית ו- נוסח ח-ן עסקה באנגלית מה התחדש בגרסה? [1.72] בוצע שינוי בשני הנוסחים הנ"ל, כך שלא יופיעו שדות זיכוי/הנחה במכתב הסיכומי במידה ולא ניתן זיכוי או הנחה בחשבון (לפני כן הופיעו... קרא עוד
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת החיובים, נוסף שדה נרשמה הוצאה עם ערכים כן/לא
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? כספים > חיובים מה התחדש בגרסה? [1.72] לחלון הסינון ולתצוגת רשימת החיובים, נוסף שדה נרשמה הוצאה עם ערכים כן/לא   קרא עוד
בנתוני לקוח ולקוח אב, להגדרות חשבונות עסקה נוספה אפשרות לעדכן חשבון להעברה שיופיע על חשבונות העסקה
פורסם בתאריך Mon, Jun 20, 2016
איפה? לקוח > הגדרות > הנה"ח לקוח אב > הגדרות מה התחדש בגרסה? [1.72] בהגדרות פרטי לקוח ולקוח אב, להגדרות חשבונות עסקה נוסף שדה חשבון להעברה   ... קרא עוד
בהגדרות אישיות של רישום חיובים (120) נוספה אפשרות לניקוי שדות של כמות/שעות עבודה
פורסם בתאריך Sun, Jun 26, 2016
איפה? הגדרות מערכת > הגדרה 120 - הגדרות אישיות - חיובים מה התחדש בגרסה? [1.72] לאפשרות ניקוי שדות חיוב נוספה הגדרת פרטי כמות/שעות עבודה   ... קרא עוד
לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה של חשבונות בחיתוך לפי תיקים
פורסם בתאריך Tue, Jul 5, 2016
איפה? כספים > חשבונות עסקה > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.72] מתצוגת חשבונות עסקה, נוסף דו"ח הדפסה רשימת חשבונות עסקה לפי תיקים    ... קרא עוד
נוספה אפשרות לקשר לנוסח חשבון עסקה מסויים - נוסח הדפסת חיובים מסויים
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? הגדרות מערכת > הגדרת נוסחים לחשבונות עסקה (קוד 62) מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה אפשרות לקשר לנוסח חשבון עסקה כלשהו, את אחד מסוגי ההדפסות (דו"חות ההדפסה) מרשימת החיובים במערכת. כך שלנוסח ח-ן עסקה-A מקושר נוסח הדפס... קרא עוד
מתוך טיוטת חשבון עסקה - הוספנו כפתור "אשר חשבון"
פורסם בתאריך Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבונות עסקה > חלון פרטי חשבון עסקה  מה התחדש בגרסה? [1.73] מתוך חלון פרטי חשבון עסקה - הוספנו כפתור [אשר חשבון] הכפתור יחליף את "נעילת" חשבון העסקה לשינויים לאחר ההדפסה ויהיה פעיל: ... קרא עוד
הדפסת חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  להדפסת חשבונות עסקה התווסף דוח הדפסה חדש "מכתב תזכורת לחשבונות פתוחים לפי תיקים כולל מלל מהחשבון" להדפסת הדוח יש לבחור את דוח ההדפס... קרא עוד
נוסח חשבון עסקה
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 62 כספים - נוסחים לחשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה של הנחה/זיכוי לנוסח "חשבון עסקה ללא מסגרות" במידה וקיים ערך כספי בעמודות אלו.   ... קרא עוד
סינון חיובים
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה? בתפריט כספים > חיובים בכרטיס לקוח > בחוצץ חיובים בכרטיס תיק > בחוצץ חיובים מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה האפשרות לביצוע סינון לפי "קבוצת משתמשים".      ... קרא עוד
סיכום שעות עבודה ללקוח בדוח הדפסה
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה?  בתפריט כספים > חיובים > בחירת דוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה לדוח הדפסה "שעות עבודה" כאשר מתבצע סיכום שעות עבודה ללקוח.   ... קרא עוד
הצגת חיובים שנרשמו היום
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה? כספים > הוסף חיוב  מה התחדש בגרסה? [1.75] אם למשתמש אין הרשאות לצפיה בסכומי כסף ו/או חיובים של משתמשים אחרים, במסך חיובים שנרשמו היום יוצגו נתונים בעמודה של כמות          ... קרא עוד
בהדפסה של חשבונות עסקה - נוספה אפשרות להגדיר שיודפס מזהה החייב הראשי בתיק
פורסם בתאריך Wed, Jul 8, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 86 - כספים - כללי > פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > חשבון עסקה מה התחדש בגרסה? [1.69] נוספה תיבת סימון "מזהה חייב ראשי" - אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבונות עסקה שיופק... קרא עוד
קביעת מספור למסמכים חשבונאיים
פורסם בתאריך Thu, Dec 18, 2014
שאלה: האם ואיך ניתן לקבוע את מספרי המסמכים &... קרא עוד
סרטון הדרכה - חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Tue, Nov 25, 2014
בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב החיוב?
פורסם בתאריך Mon, Jan 26, 2015
שאלה: בעבודה עם מונה זמן, באיזה אופן מחושב ה... קרא עוד
סרטון הדרכה - זיכוי חן עסקה שונים דרך חשבונית אחת
פורסם בתאריך Wed, Nov 26, 2014
10 ראו קישור במקרה ולא נפתח לצפיה ישירה - https://www.youtube.com/... קרא עוד