עודכנית - מאגר ניהול ידע
הסדרים מאמרים RSS Feed
הסדרים ותשלומים
פורסם בתאריך Mon, Apr 30, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]     למודול הסדרים ותשלומים נוספו עוד שתי הגדרות מערכת "עבודה ללא עיגול סכומים" - סימון ההגדרה ימנע עיגול סכומים ביצירת התשלומים בהסדר "אפשר עדכון תאריך וסכום שובר לאחר ההדפסה" - סימון ההגדרה יאפשר עדכו... קרא עוד
מודול ניהול הסדרים ושוברים - מסמך הדרכה
פורסם בתאריך Sun, Apr 9, 2017
 תוכן עניינים על המודולים חלק ראשון - הסדרים יצירת הסדר חדש צפייה בהסדר רשימת ההסדרים תשלומים לפרעון כל התשלומים רשימת ההתראות על המודולים מודול ניהול הסדרים ושוברים נועד לספק יכולת בקרה וניהול בכל הקשור לביצוע הסדרי חוב ו... קרא עוד
פקדים חדשים בהתראות
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?   כותרת ניהול משרד > התראות שלי > תזכורות תשלומים בהסדרים מה התחדש בגרסה ? [1.76]    למסך "תזכורות תשלומים בהסדרים" נוספו כפתורים לייעול העבודה, ומעבר מהיר יותר בין הפעולות השונות בתוכנה.   מעבר לכרט... קרא עוד
מחיקת מספר תזכורות בהסדרים
פורסם בתאריך Tue, Jun 20, 2017
איפה ?  כותרת הסדרים ותשלומים > תשלומים לפרעון > בצע סינון רצוי > "מחיקת תזכורת" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות לבחור מספר רשומות מתוך הרשימה המוצגת, ולמחוק את התזכורות בפעולה אחת.     ... קרא עוד
ביטול הסדר
פורסם בתאריך Mon, Aug 7, 2017
איפה ?  כותרת הסדרים ותשלומים > הסדרים > ביצוע סינן מה התחדש בגרסה ? [1.76]  למסך רשימת הסדרים נוסף כפתור  לחיצה על הכפתור תגרור מחיקת ההסדר.  שים לב ! מחיקת ההסדר מתאפשרת במידה ולא נפרעו חלק מהתשלומים.  ... קרא עוד
ביטול שובר
פורסם בתאריך Mon, Aug 21, 2017
איפה ?   כותרת הסדרים ותשלומים > הסדרים > הצגת הסדר > חוצץ תשלומים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   במסך "פרטי הסדר" בכותרת תשלומים נוספה אפשרות ל-   לחיצה על הכפתור תשנה את סטטוס השובר. מפעיל ללא פעיל   לחיצה... קרא עוד
הסדרים
פורסם בתאריך Sun, Apr 23, 2017
איפה?  במסך ההסדר > בכותרת תשלומים > בטל תשלום מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף כפתור בטל תשלום  במסך הסדר. ניתן לבטל תשלום מתוך הסדר, כל עוד התשלום לא סומן כ- "שולם" . ביטול התשלום  יגרום לשינוי סטטוס "לא פעיל".   ... קרא עוד