דואר היברידי

פרטי דואר היברידי

חלון פרטי דואר היברידי מרכז פרטים שונים לגבי המכתב שנשלח בדואר היברידי. ניתן לחלק את סוגי המידע לארבע חלקים עיקריים: פרטי הלקוח - יוצגו פרטי הלקוח אליו מקושר המסמך ופרטי הנמען אליו מיועד המסמך נתוני המסמך - יוצגו פרטים הקשורים לתאריך יצירת ושליחת המ... קרא עוד

פרטי חשבונית דואר היברידי

מסך פרטי החשבונית  מורכב משני חלונות: בחלון העליון מוצגים פרטים כלליים של החשבונית כדוגמת סה"כ עלות, כמות מכתבים אשר נשלחו, לקוחות מקושרים ועוד. בחלון התחתון קיימות רשימת פעולות לביצוע כדוגמת רישום חיוב/הוצאה/פעולה ועוד. פעולות לביצוע ב... קרא עוד

פרטי רישום חיוב

חלון פרטי רישום חיוב מוצג בתוכנה בתפריטים שונים. אם זאת הפעולות הניתנות לביצוע הן זהות רשום חיובים ברקע - במידה ומסומן המערכת תבצע רישום חיוב מבלי להציג את חלון פרטי החיוב. הצג חלון חיוב עבור כל רשומה - במידה ומסומן, בהתאם לכמות הרשומות שנבחרו לחיוב,... קרא עוד

תבניות הדפסה לאישורי מסירה בדואר היברידי

למשרדים העובדים עם מודול  דואר היברידי נוספה אפשרות של משיכת פרטים מכרטיס התיק /פרטי מסמך/פרטי נמען בתוכנה לטופס אישור מסירה סרוק. חברת עודכנית באישור דואר ישראל יצרה "טופס אישור מסירה" מיוחד המכיל פרטים מהתיק בו נשלח המסמך  במידה ונבחר מסמך לשליחה ... קרא עוד

דואר היברידי

רשימת דואר היברידי מציגה נתונים שונים לגבי המסמכים שנבחרו למשלוח בדואר היברידי. הרשימה קיימת בתפריטים שונים בתוכנה כדוגמת כרטיס לקוח או תיק, מתוך תפריט דואר היברידי ועוד. מבין נתוני הרשימה נשים לב לשדות: "תיאור קובץ/ומסמך" אשר מציין אם מדובר על מסמך ... קרא עוד

הגדרות מערכת - דואר היברידי כללי

בהגדרת דואר היברידי כללי נבצע קישור בין פעולה אשר תירשם בתיק הוצאה לפועל בגין פריט דואר שנמסר או שחזר. כמו כן בהתאם לתיקון חוק הדואר מס’ 12 נגדיר שם מייפה כח . (ראה ציתות החוק...שם השולח ואם השולח הוא מיופה כוח - גם את שם האדם שייפה את כוחו,... קרא עוד

מעטפות לדואר היברידי הגדרה מספר 143

בהגדרה זו נקבע מעטפה למשלוח בדואר היברידי. הזנת קוד מעטפה יתבצע על ידי נציג מטעם חברת עודכנית ומשמש לזיהוי משרדך מול בית הדפוס. להוספת מעטפה חדשה לחץ על כפתור  מלא את הפרטים ולסיום לחץ על הכפתור  קוד מעטפה – מספר קוד זיהוי. קוד זה ניתן על ידי חברת ... קרא עוד

פרטי תבנית הדפסה דואר היברידי

לאחר שיצרנו את התבנית בהגדרה 177 יש להגדיר את השדות השונים אשר יוצגו בתבנית ההדפסה. נזכור שהשדות מייצגים נתונים מכרטיס התיק/הלקוח פרטי הנמען ועוד. להוספת שדות חדשים לתבנית הצג את פרטי התבנית על ידי לחיצה כפולה על הרשומה או על ידי לחיצה על הכפתור  בח... קרא עוד

בחירת מסמך למשלוח בדואר היברידי

  מיזוג דואר ושליחה באמצעות דואר היברידי יכולים להתבצע מתוך רשימת המסמכים הכללית/מתוך כרטיס לקוח/ כרטיס תיק או מתוך רשימת קבלות/חשבוניות חשוב לזכור! מסמך יכול להיות מבוסס שבלונה, מסמך וורד רגיל או קובץ גרפי. משלוח מסמך/חשבונית בדואר היברידי יתאפשר במ... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 19 רשומות