עודכנית - מאגר ניהול ידע
דואר היברידי מאמרים RSS Feed
איך להדפיס את פרטי התיק לטופס אישור מסירה
פורסם בתאריך Thu, Nov 29, 2018
  איך להדפיס את פרטי התיק לטופס אישור מסירה          למשרדים העובדים עם מודול דואר היברידי נוספה אפשרות של משיכת פרטים מהתיק לטופס אישור מסירה סרוק.   חברת עודכנית באישור דואר ישראל יצרה "טופס אישור מסירה" מיוחד המכיל פרטים מהתיק... קרא עוד
איך לשלוח טופס בדואר היברידי
פורסם בתאריך Mon, May 27, 2019
      איך לשלוח טופס בדואר היברידי ?      בתוכנת עודכנית ניתן לשלוח טפסי PDF בדואר היברידי. (למשרדים בעלי מודול דואר-הברידי)   משלוח הטפסים אפשרי מהמיקומים הבאים:   1. ניהול משרד > רשימת טפסים   2. הוצל"פ > רשימת טפסים   בג... קרא עוד
רישום מויפה כח על גבי מעטפות בדואר היברידי
פורסם בתאריך Thu, Mar 22, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]       בהתאם לחוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ז-2017  קובע כי מי ששולח דואר רשום חייב לציין על גבי דבר הדואר את הפרטים הבאים:   שם השולח ואם השולח הוא מיופה כוח - גם את שם האדם שייפה את כוחו, מען השו... קרא עוד
התראות דואר היברידי
פורסם בתאריך Tue, Aug 8, 2017
  התראות דואר היברידי     התראות דואר היברידי נועד להציג מכתבים ששודרו בדואר היברידי וקיים שינוי סטטוס.  מכתבים אשר לגבם אין שינוי סטטוס לא יוצגו ברשימה זו.     הצגת כלל המכתבים ובחירת סוג הסטטוס לצפיה יתבצע דרך הצלמית ... קרא עוד
חשבוניות דואר היברידי
פורסם בתאריך Mon, Apr 24, 2017
     חשבוניות דואר היברידי       למשרדים העובדים עם מודול דואר היברידי, חברת עודכנית מעבירה את החשבוניות בגין הגבייה שנעשתה ישירות לתוכנה.   החשבוניות מופקות ומועברות לצלמית "חשבוניות דואר היברידי" לאחר שידור המסמכים מתוכנת ע... קרא עוד
דואר היברידי
פורסם בתאריך Wed, Apr 19, 2017
     דואר היברידי        מודול דואר היברידי מאפשר לשלוח מסמכים המתוייקים בתוכנת עודכנית לנמענים בארץ ללא צורך בביול ומשלוח המכתב בצורה פיזית.     באמצעות המודול  המסמך ישלח לבית הדפוס, שם יעבור תהליך הדפסה, יוכנס למעטפה עם ל... קרא עוד
רישום הוצאה בדואר היברידי
פורסם בתאריך Wed, Jul 26, 2017
איפה ?  כותרת ניהול משרד > דואר היברידי > רשום הוצאה  כותרת ניהול משרד > חשבוניות דואר היברידי > הצג > סימון רשומה במסך [דואר היברידי] >רשום הוצאה מה התחדש בגרסה ? [1.76]   אם קיימת חשבוניות מס ... קרא עוד
הדפסת התראות דואר היברידי
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?   כותרת ניהול משרד >התראות דואר היברידי מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוסף דוח הדפסה "התראות דואר היברידי"     ... קרא עוד
הוספנו אפשרות לשלוח דואר היברידי לכתובת ללא רחוב
פורסם בתאריך Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: דואר היברידי > בדיקת כתובת לפני שליחה מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו אפשרות לשלוח דואר היברידי לכתובת ללא רחוב. ... קרא עוד
במודול דואר היברידי, בהגדרות לקוח ולקוח אב נוספה אפשרות לבחירת מעטפה לדואר היברידי
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? לקוח > הגדרות > כללי לקוח אב > הגדרות מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה אפשרות לבחירת מעטפה  לדואר היברידי (מודול חדש בתשלום)   ... קרא עוד
במודול דואר היברידי, נוספה אפשרות לביטול אישור שליחה על רשומות והחזרת הסטטוס שלהן ל-חדש
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? ניהול משרד > דואר היברידי (מודול חדש בתשלום) מה התחדש בגרסה? [1.72] מרשימת הנתונים בסטטוס אושר לשליחה נוספה אפשרות לסימון רשומות שלא מעוניינים לשלוח וביטול האישור לשליחה. סטטוס רשומות שבוטל בהן אישור שליחה יהפוך ... קרא עוד
ללקוחות עם מודול דואר היברידי - לא תתאפשר מחיקה של מסמך שנשלח, או כזה שמיועד לשליחה
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? אצל לקוחות עם מודול דואר היברידי מכל רשימות המסמכים במערכת > בנסיון למחוק מסמך מה התחדש בגרסה? [1.72] בלחיצה על [מחק] המערכת תבדוק האם המסמך בסטטוס חדש או תקלה (סטטוס המסמך בדואר היברידי) במידה וכן - המסמך יימ... קרא עוד
ללקוחות עם מודול דואר היברידי - נוסף חוצץ "דואר היברידי" בכרטיס לקוח
פורסם בתאריך Thu, May 26, 2016
איפה? תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת כרטיס לקוח מה התחדש בגרסה? [1.72] נוסף חוצץ דואר היברידי (מודול חדש בתשלום), בדומה לקיים בכרטיס תיק.    ... קרא עוד
תקשורת דואר היברידי
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה?  ניהול משרד > דואר היברידי > סימון רשומות > אשר שליחה מה התחדש בגרסה? [1.75] נוספה אפשרות לאחר לחיצה על הכפתור "אישור שליחה" של דואר היברידי, לשדר את הרשומות שנבחרו. שלבי עבודה: כנס לתפריט ניהול משרד > ... קרא עוד
רישום פעולה בדואר היברידי
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותצוגה > הגדרות מערכת > קוד 160 "ניהול משרד - דואר היברידי - כללי" מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוספה אפשרות להוסיף פעולה בתיק לאחר קבלת סטטוס דואר היברידי. הפעולה תירשם באופן אוטומטי עם קבלת... קרא עוד
חיובים בדואר היברידי
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה?  ניהול משרד > דואר היברידי > סימון רשומה אחת/מספר רשומות > רשום חיוב מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות לרישום חיוב בהתאם לעלות משלוח בדואר היברידי. נבצע פעולה של חיוב כאשר מתקבל מחיר סופי בגין המשלוח. ... קרא עוד