עודכנית - מאגר ניהול ידע
נאמנות מאמרים RSS Feed
ביטול תקבול בקבלת נאמנות
פורסם בתאריך Sun, Sep 10, 2017
איפה ?   מתוך תיק נאמנות > חוצץ "תנועות חשבון נאמנות" > הצגת קבלת נאמנות > ביטול תקבול מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בעת ביטול תקבול מתוך קבלת נאמנות, המערכת תבצע רענון אוטומטי לרשימת התקבולים ותשנה את סטטוס... קרא עוד
הדפסת קבלות נאמנות
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה? תפריט נאמנות > צלמית תנועות נאמנות > הדפס  בכרטיס תיק נאמנות > חוצץ חשבון נאמנות > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה האפשרות לבחור מספר רשומות ולהדפיס קבלות נאמנות ברצף       ... קרא עוד
לסרגל הניווט נוסף תפריט נאמנות
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה?  בסרגל הניווט > תפריט נאמנות מה התחדש בגרסה? [1.75]  בתפריט נאמנות ניתן לבצע את הפעולות הבאות  1. הצגת תיקי נאמנות בלבד. 2. הוספת תיקי נאמנות. 3. הצגת תנועות נאמנות (קבלות/משיכות/יתרות פתיחה) מפורטים ברמה של תיק ... קרא עוד