עודכנית - מאגר ניהול ידע
חלוקת תקבולים מאמרים RSS Feed
דיווח ללקוח מצטבר
פורסם בתאריך Sun, Oct 15, 2017
איפה ?   כותרת חלוקת תקבולים > דיווח ללקוח מצטבר מה התחדש בגרסה ? [1.77]   במסך "דווח תקבולים ללקוח-מצטבר" נוספה עמודה "הערות"   הנתונים נלקחים מתוך שדה הערות הקיים בקבלת פקדון     ... קרא עוד
חלוקת תקבולים
פורסם בתאריך Sun, Jun 18, 2017
איפה ?  כותרת חלוקת תקבולים > דיווח ללקוח מצטבר מה התחדש בגרסה ? [1.76]  לחלון סינון נוסף שדה "מספר קבלה"     קרא עוד
חלוקת תקבולים הגדרות
פורסם בתאריך Tue, Aug 29, 2017
איפה ?  הגדרת מערכת > כספים > קוד 171 כספים-חלוקת תקבולים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוספה הגדרה חדשה "כספים - חלוקת תקבולים"   במסך הגדרה יתאפשר להגדיר סכום יתרת תיק מינימלי (ניתן להזין סכום שלילי) להצגת הת... קרא עוד
במודול חלוקת תקבולים, יוצג סוג התיק ברשימת התקבולים שחולקו
פורסם בתאריך Mon, Jun 20, 2016
איפה? מודול חלוקת תקבולים > תקבולים שחולקו מה התחדש בגרסה? [1.72] לרשימת תקבולים שחולקו נוספה עמודת סוג תיק   קרא עוד