התראות חוצצים

התראות כלים שלובים - הסבר על החוצצים

      התראות תפריט התראות בכלים שלובים מרכז נתונים שונים המגיעים מרשות האכיפה.   כל חוצץ מייצג נתונים מאותו סוג, ומשוייך לתיקים שונים.  מרשימת הנתונים המוצגת המשתמש יכול לבצע פעולות בהתאם לסוג המידע והחוצץ שאליו משויך. ... קרא עוד