התראות חוצצים

התראות כלים שלובים

התראות תפריט התראות בכלים שלובים מרכז נתונים שונים המגיעים מרשות האכיפה.   כל חוצץ מייצג נתונים מאותו סוג, ומשוייך לתיקים שונים.  מרשימת הנתונים המוצגת המשתמש יכול לבצע פעולות בהתאם לסוג המידע והחוצץ שאליו משויך.   במידה והמשתמש מבצע ... קרא עוד

סגירת תיקים מחוסר מעש

סגירת תיקים מחוסר מעש בתוכנת עודכנית מוצגים תיקים אשר בהתאם לנתונים הרשומים במערכת כלים שלובים עומדים להיסגר. רשימה זו נקלטת בתוכנה ומאפשרת למשרד להערך בהתאם. במאמר נציג שדות חשובים ופעולות הניתנות לביצוע שדות חשובים: תיאור אירוע/מצב התיק תיאור ה... קרא עוד

תקבולים במס"ב

תקבולים במס"ב בתפריט תקבולים במס"ב מוצגים כספים המועברים לבא כוח הזוכה או ישירות ללקוח. מקור הכספים יכול להיות תשלום של חיייבים זיכויים שונים וכו'. הנתונים המוצגים בתפריט זהים לתקבולי מס"ב הקיימים בתיקי-התקשורת. מרשימת הנתונים המשתמש יכול... קרא עוד

רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים הצגת הנתון הנבחר בחלון נפרד. הצגת תיק התקשורת אליו קשור הנתון הנבחר.   הצגת כרטיס התיק אליו קשור המס"ב. הדפסת רשומות נבחרות או כל הרשומות לאחד מהדוחות המוצגים.  ייצוא הנתון או הנתונים ... קרא עוד

תפריטי מידע בכלים שלובים

תפריטי מידע בתפריטי המידע בתוכנה כדוגמת מידע - בית משפט, הכנסות, חובות והוצאות, כניסות ויציאות וכו'. מוצגים תשובות הלשכה בעקבות בקשות למסירת מידע שנעשו בידי עורכי הדין.  כל תפריט מייצג נתונים יחודיים בהתאם לבקשה שנקלטה. במאמר נציג חלק מהפעולות ... קרא עוד

דיווח ביצוע הליך

דיווח ביצוע הליך חוצץ דיווח ביצוע הליך מציג דיווחים אודות ההליכים השונים ש בוצעו בתיקים (עיקולי צד ג', פתיחת תיק, בקשות מאסר וכו'). כחלק מהנתונים ניתן לראות כספים אשר קיימים בחשבונות החייב/ צד ג', תשובות לגבי עיקולי מטלטלין ועוד.  סוג... קרא עוד

פעולות אגרת ביצוע,שכ"ט או שכ"ט ב

פעולות אגרת ביצוע /  פעולות שכ"ט א'/ פעולות שכ"ט ב' חוצצי פעולות מציגים נתונים כפי שהם רשומים בהוצאה לפועל כנגד אותם נתונים כפי שהם רשומים בתיקים הפנימיים בתוכנה. בכך יכול המשתמש יכול להשוואת בין הנתונים בתיק הפנימי לתיק התקשורת, ולהבחין ב... קרא עוד

בקשות והחלטות

בקשות והחלטות   בתפריט בקשות והחלטות מוצגות הבקשות וההחלטות אשר הועברו בתקשורת לתיקים השונים.    לחיצה על כפתור תציג את הבקשה וההחלטה בחלון אחד. (הצגת ההחלטה תתאפשר במידה ומערכת כלים שלובים ביצע סריקה של מסמך ההחלטה) להלן פעולות נוספות הניתנות לביצ... קרא עוד

מסמכי פעילות לצדדים

מסמכי פעילות לצדדים ברשימת מסמכי פעילות לצדדים מוצגים נתונים הקשורים לפעולות שבוצעו בידי הרשם. פעולות אלו יכולות להתבצע באופן יזום או כתגובה לבקשה של אחד הצדדים בתיק. או בעקבות העברת פעילות(שאינה החלטה) לטיפול הצדדים השונים. בחלק מהמקרים ל... קרא עוד