התראות חוצצים

מידע רכב

בחוצץ "מידע - רכב" מוצגים תשובות הוצאה לפועל בעקבות בקשות לעיקול רכב. לחיצה על כפתור  תפתח בפנינו מסך המחולק לשני חלונות עקריים. בחלון העליון"פרטי מידע - רכב" יוצגו הנתונים השונים בכותרת [מידע רכב] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה]י  בחלון התחתון י... קרא עוד

מידע פירוקים

בחוצץ "מידע - פירוקים" מוצגים נתוני צווי הפירוק. סוגי צו הפירוק יכולים להיות: הקפאת הליכים / כינוס נכסים / פירוק / פירוק זמני / פשיטת רגל ומידע מהסבה. מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "מספר הצו" / "סוג צו פירוק"/ "מועד מתן הצו"/ "הערות"  ל... קרא עוד

מידע כניסות ויציאות

בחוצץ "מידע - כניסות ויציאות" מוצגים תאריכי היציאה והכניסה של החייב לישראל. הנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מרשות האוכלוסין וההגירה. מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "האם קיים מידע" / "תאריך יציאה ותאריך כניסה". לחיצה על כפתור ... קרא עוד

מידע נכסים כספיים

במידע נכסים כספיים מוצגים הנכסים הכספיים של החייב כדוגמת חשבונות בנק, פקדונות, הלוואות שנתנו לחייב תוכניות חסכון ועוד.  הנתונים הקיימים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מגורמים שונים כדוגמת בנקים, חברות ביטוח, ביטוח לאומי, קרנות השתלמות ועוד. מרשימת הנתו... קרא עוד

מידע תנועות חשבון

בחוצץ "מידע - תנועות חשבון" מוצגות הפעולות החשבוניות הנעשות בחשבונות החייבים. הפעולות יכולות להיות זקיפת ריבית חובה, משיכות או ביצוע הפקדות, הוראות קבע וכו’. מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "תיאור הפעולה" / "סכום הפעולה"/ "יתרה לאחר ... קרא עוד

מידע נכסים לא כספיים

בחוצץ מידע - נכסים לא כספיים מוצגים הנכסים של החייב כדוגמת דירות מגורים/ זכויות מקרקעין/ כלי טיס ושיט / זכויות במבנים/ מניות ועוד.מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "סוג הנכס" / "שווי הנכס"/ "מקום רישום הנכס"/ "סוג הזכויות בנכס" / "פרטי שעבוד... קרא עוד

מידע כתובות

בחוצץ "מידע - כתובות" מוצגות כתובות החייב. הנתונים הקיימים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מגורמים שונים כדוגמת מרשם האוכלוסין/ביטוח לאומי/חברות אשראי וחברות ביטוח/בנקים עיריות ומועצות שונות של החייב כפי שהנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מרשו... קרא עוד

פעולות אגרת ביצוע,שכ"ט או שכ"ט ב

חוצצי פעולות מציגים נתונים כפי שהם רשומים בהוצאה לפועל כנגד אותם נתונים כפי שהם רשומים בתיקים הפנימיים בתוכנה.הדבר מסייע למשתמש להשוות בין הנתונים בתיק הפנימי לתיק התקשורת, להבחין ולתקן חוסרים ואי התאמות בתיק הפנימי. במידת הצורך המערכת מאפשרת למשתמש... קרא עוד

מידע חובות והוצאות

בחוצץ "מידע - חובות והוצאות"  מוצגים גובה החובות והההצאות שעומדות כנגד החייב.  הנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מהגורמים הבאים: חברות כרטיס אשראי / חברות תקשורת/ בזק ואחר מתוך הנתונים המוצגים ברשימה חשוב לשים לב לשדות "סוג ההוצאה" / "סכום... קרא עוד

מידע הכנסות

בחוצץ "מידע - הכנסות" מוצגים נתוני השתכרות של החייבים כפי שהועברו להוצאה לפועל מהגורמים השונים, בעקבות הבקשות למסירת מידע שביצע עורך הדין. ברשימת הנתונים מוצגים נתוני ההשתכרות של החייב, פרטי המעסיק ונתוני השכר האחרון ברמה חודשית או שנתית. בין השאר נ... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 18 רשומות