עודכנית - מאגר ניהול ידע
כלים שלובים-סוגי מידע מאמרים RSS Feed
פירוט חיובי הוצל"פ
פורסם בתאריך Sun, Jan 27, 2019
     איך להדפיס פירוט חיובי הוצל"פ ?      פירוט חיובי הוצאה לפועל מציג בפניך את החיובים השונים שבצעה הוצאה לפועל בגין ההליכים השונים שהתבצעו בתיקים.    את הדוח ניתן להדפיס את מתוך המיקומים השונים בתוכנה: תפריט כלים שלובים > התראו... קרא עוד
איך לשנות סטטוס תיק תקשורת
פורסם בתאריך Sun, Feb 3, 2019
      איך לשנות סטטוס תיק תקשורת          החל מגרסה 1.81 אנו מאפשרים שינוי סטטוס תיק תקשורת.    דרך הגדרות מערכת > פעולות עודכנית > "שינוי סטטוס תיק תקשורת" > ביצוע סינון    ניתן לבחור תיק, או מספר תיקים ולשנות את ס... קרא עוד
האייקונים בכלים שלובים (*חדש*)
פורסם בתאריך Tue, Dec 2, 2014
איך מגיעים?    סרגל הניווט > כלים שלובים > רשימות הנתונים        אייקון         שם הרשימה   תיאור הנתונים לחץ לפירוט השדות    תיקים בהם התקבלו נתונים פילוח הנתונים שהתקבלו בתקשורת, לפי ה... קרא עוד
שגיאות בעקבות בקשות בתקשורת כלים שלובים
פורסם בתאריך Wed, Apr 17, 2019
    שגיאות בעקבות בקשות בתקשורת כלים שלובים     שם הבקשה שגיאה פתרון דיווח על מסירת אזהרה מרחוק לא צורפו כל מסמכי החובה לסוג הבקשה יש לוודא צירוף מסמכי חובה כל אחד בנפרד ובחירה בסוג מסמך רלוונטי:... קרא עוד
איך ניתן לראות חיובים מהוצאה לפועל
פורסם בתאריך Thu, Mar 1, 2018
      סה"כ חיובי הוצל"פ      סכומי כסף שהוצאה לפועל מחייבת בגין ההליכים השונים נמצאים בתוכנה במקומות הבאים: תפריט כלים לשלובים > התראות > פירוט חיובי הוצאה לפועל תפריט כלים שלובים > סה"כ חיובי הוצאה לפועל תפריט כל... קרא עוד
איך ניתן לראות העברות או כספים מהוצאה לפועל
פורסם בתאריך Mon, Apr 8, 2019
איך ניתן לראות העברות או כספים מהוצאה לפועל        כספים או מס"בים המועברים בתקשורת לחשבון בנק בא-כוח הזוכה או לזוכה מוצגים בתוכנה בתפריט כלים שלובים באייקונים הבאים: כלים שלובים > התראות > בחוצץ תקבולי מס"ב כלים שלוב... קרא עוד
איך להדפיס מסמכי אזהרה לחייב
פורסם בתאריך Sun, May 13, 2018
     איך ניתן להדפיס את מסמכי האזהרות לחייב        את מסמכי האזהרה ניתן להדפיס בתוכנה: מתוך תפריט כלים שלובים > התראות > חוצץ מסמכי אזהרה לחייב      לכפתור ההדפסה נוספה אפשרות הדפסה של "המצאת אזהרה".    זכור! במקרים שביצוע ... קרא עוד
איך ניתן לראות עיקולים שנתפסו
פורסם בתאריך Sun, Mar 17, 2019
איך לראות עיקולים שנתפסו   תשובות לגבי עיקולים שנתפסו ניתן לראות בתוכנה מתוך:   תפריט כלים שלובים > התראות > דיווח ביצוע הליך   תפריט כלים שלובים > לחיצה על הצלמיות של פריט בהליך ופריטים שסולקו.   במידה והמטרה היא אית... קרא עוד
חיובים מהוצאה לפועל ורישום חיובים
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
 חיובים מהוצאה לפועל בתוכנת עודכנית ניתן לראות את סכומי הכסף שהוצאה לפועל גובה בגין ההליכים השונים שמבצעים משרדי עורכי הדין בתיקים. מתוך רשימת החיובים המשתמש יכול לבצע את הפעולות הבאות      רישום חיוב המשמש את המשרד ליצירת חשבון עסקה,... קרא עוד
בדיקת כפילות מספר תיק הוצל"פ
פורסם בתאריך Tue, May 29, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]    בפתיחת תיק מסוג הוצל"פ תוכנת הפלטינום בודקת האם מספר תיק הוצל"פ שמוזן קיים כבר במערכת    במידה וכן, תופיע התראה למשמש.    הופעת ההתראה לא תמנע מהמשתמש להמשיך ולפתוח את התיק בתוכנה.   איפה ... קרא עוד
עיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב
פורסם בתאריך Mon, Jul 9, 2018
מה התחדש בגרסה ? [1.79]        למערכת כלים שלובים נוספה פעולה לשידור "עיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב    בטופס שמקושר לפעולה:   אם בוחרים עיכוב/שינוי - חובה להזין "עד תאריך", וכן אחד השדות "כל סכום"/"מסכום"/"עד סכום".   אם ב... קרא עוד
מסייעים
פורסם בתאריך Wed, Jul 18, 2018
מה התחדש בגרסה ? [1.79]        בעקבות גרסה של כלים שלובים (יולי 2018) "המסייעים" יבואו לידי ביטוי בכלים שלובים בתפריטים הבאים:    1. ברשימת מסייעים בתיקים, ברשימת אזהרות לחייב    2. ברקע נוסף קשר בין החייב למסייע בתיקי תקשו... קרא עוד
בתקשורת הוצל"פ, מתצוגת האירועים שנקלטו בקובץ - נוסף דו"ח הדפסה
פורסם בתאריך Wed, Jul 22, 2015
איפה? תקשורת הוצל"פ > קבצים שנקלטו > הצגת פרטי קובץ > אירועים בקובץ  מה התחדש בגרסה? [1.69] מתצוגת האירועים בקבצים שנקלטו בתקשורת - נוסף דו"ח הדפסה ... קרא עוד
כפתורים ופעולות בהתראות כלים שלובים
פורסם בתאריך Mon, Feb 12, 2018
  יציאה מתוך המסך הנוכחי וחזרה למסך הראשי  הצגת הרשומה במסך נפרד, משמש להצגת הנתונים בפורמט טופס    הצגת תיק תקשורת שאליו קשורה הרשומה(הנתון)    הצגת תיק פנימי שאליו קשורה הרשומה(הנתון)    הדפסת כלל הנתונים. אפשרוי... קרא עוד
מנתוני תקשורת כלים שלובים בתנועות דף חשבון - נוסף כפתור "שלח בדואר פנימי
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? כלים שלובים > תנועות דף חשבון תצוגת תיק תקשורת > חוצץ תנועות דף חשבון מה התחדש בגרסה? [1.68] מתצוגת תנועות דף החשבון, בסרגל הכלים נוסף כפתור [שלח בדואר פנימי].  הכפתור מאפשר שליחת מידע - כדוגמת תנועות חשבון,... קרא עוד
דוח הדפסה חיובי הוצל"פ
פורסם בתאריך Thu, Dec 21, 2017
איפה ?     תפריט כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ > ביצוע סינון מה התחדש בגרסה ? [1.78]       לדוח הדפסה "פירוט חיובי הוצל"פ לפי תיקים"    נוסף שדה "תאריך חיוב" - השדה מורה על התאריך שבו חויב חשבון בא הכח ב... קרא עוד
החזרת תקבול ותשלום מרשות האכיפה והגביה
פורסם בתאריך Mon, Apr 9, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]     בגרסה החדשה נוספו שני אירועים חדשים לנתוני כלים שלובים   אירוע בגין מס"ב חוזר שיציג בין היתר את סיבת החזרה של תקבולי מס"ב. האירוע ייקלט לטבלת סה"כ העברות, והפירוט ייקלט לטבלת תקבולים במס"ב   אירוע בגי... קרא עוד
רשימת תיקי תקשורת
פורסם בתאריך Tue, Jun 27, 2017
איפה ?  כותרת כלים שלובים > תיקי הוצל"פ בתקשורת > ביצוע סינון. מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוספה עמודה סה"כ תקבולים. החישוב הוא לפי חוצץ "תנועות דף חשבון" במידה וקיים סכום בזכות וקיימת אסמכתא.     ... קרא עוד
איתור החלטות עלפי מלל
פורסם בתאריך Tue, Jul 11, 2017
איפה ?  כותרת תקשורת הוצל"פ > חלץ טקסט ממסמכי החלטות מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות לבצע חיפוש של החלטה בהתאם לטקסט המופיע בה.  טרם ביצוע החיפוש יש לבצע את הפעולות הבאות: בכותרת הוצל"פ > לחץ על הצלמ... קרא עוד
צפיה בתיקי איחוד
פורסם בתאריך Mon, Aug 7, 2017
איפה ?  כותרת כלים שלובים > תיקי הוצל"פ בתקשורת  כותרת כלים שלובים > תיקים חדשים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  לתצוגת הנתונים נוסף שדה [האם תיק איחוד]   שדה זה מתווסף לסינונים ולתצוגות.      ... קרא עוד
תקנות חדשות לביצוע פעולה מסירה אישית של אזהרה
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?  כרטיס תיק > חוצץ פעולה > הוספה מה התחדש בגרסה ? [1.76]  לפעולות:  מסירה אישית של אזהרה הפקה של אזהרה חוזרת (משלוח אזהרה בדואר רשום)  לשתי פעולות אלו אין צורך בהפקת טופס בשידור בקשה בתקשורת   בהוספ... קרא עוד
פריט להליך ביצוע
פורסם בתאריך Mon, Aug 14, 2017
איפה ?  כותרת כלים שלובים > הליכי ביצוע > הצגת פריט הליך ביצוע > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.76]    לדוח הדפסה נוסף שדה "החזר הוצאות"     שלב ראשון "פריט הליך"  שלב שני לחיצה על כפתור הדפס והצגת הדוח ... קרא עוד
עדכון חשבון בא כח
פורסם בתאריך Tue, Aug 22, 2017
איפה ?    כרטיס תיק > פעולות מה התחדש בגרסה ? [1.76]     נוספה פעולה חדשה בתקשורת "עדכון חשבון בא כח זוכה"     קרא עוד
הצגת מסמך החלטה
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  כלים שלובים > בקשות והחלטות  כלים שובים > התראות > בקשות והחלטות  מה התחדש בגרסה ? [1.76]  לכפתור [הדפס] נוספה אפשרות "הצג מסמך החלטה למסך". לאפשר להציג מספר מסמכים בו זמנית ע"י סימון הרשומות. ... קרא עוד
מקור קובץ
פורסם בתאריך Tue, May 23, 2017
איפה ?  מתוך נתוני כלים שלובים  בכל הרשימות הקיימות ובכל חוצצי התיק האפשריים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות בתפריט של קליק ימני > כפתור "פרטי קובץ". לאחר בחירת האפשרות יוצג חלון פרטים אשר יכלול פרטי הקו... קרא עוד
תיקים חדשים
פורסם בתאריך Thu, Feb 15, 2018
     תיקים חדשים       הרשימה מציגה תיקים פעילים ברשות האכיפה ללא  קישור לתיק פנימי בתוכנת עודכנית.      על המשתמש לבצע קישור בין התיקים המוצגים ברשימה לבין כרטיס תיק פנימי.    הקישור יכול להעשות או על ידי הקמת תיק חדש ... קרא עוד
תיקי הוצל"פ בתקשורת
פורסם בתאריך Thu, Feb 15, 2018
    תיקי הוצל"פ בתקשורת     תפריט תיקי הוצל"פ בתקשורת מציג תיקים המקושרים למערכת כלים שלובים.    תיקים אשר לא מחוברים לכלים שלובים, וללא תיק תקשורת לא יוצגו ברשימה הנ"ל.    המשתמש יכול להעזר בנתונים המוצגים, לקבלת מידע לגבי נתוני תי... קרא עוד
הודעה על פרטי חייב לא תואמים בנסיון לשלוח עיקול מדיה
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
  הודעה לגבי פרטי חייב לא תואמים, מתריעה על חוסר התאמה בסוג או במספר מזהה בין התיקים. פרטי החייב (סוג ומספר מזהה) בתיק הפנימי, צריכים להיות תואמים למה שמופיע בתיק התקשורת.  בדוק מה סוג ומספר המזהה של החייב בתיק התקשורת. עדכן את פרטי החייב ... קרא עוד
לא מקבלים תשובות על עיקולים
פורסם בתאריך Sun, Nov 16, 2014
  במקרים בהם לא מתקיימים כל התנאים לשליחה באופן מקוון - הבקשות לא ישלחו ותופיע שגיאה בה מפורטת סיבה. חלק מהשגיאות הן הודעות מנחות, כך שניתן בקלות לתקן את הבעיה ולשלוח את העיקולים מחדש. במשרד אשר לא קיבל תשובות על עיקולים ששלחו - קודם יש לבד... קרא עוד
לא ניתן לרשום עיקול - מתקבלת הודעה לגבי חשבון לא מוגדר
פורסם בתאריך Wed, Nov 5, 2014
  לפני רישום עיקולי מדיה, יש צורך להגדיר במערכת את חשבון הבנק לתשלום אגרות, כמו שעודכן בלשכה. להסבר בנושא הגדרת חשבון בנק  - ראו  הגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (מחליף את קופת ההפקדות). במידה וחשבון הבנק לא הוגדר במערכת - ברישום פעולת עיקול מ... קרא עוד
איפה ניתן לראות אם קיים עיכוב הליכים?
פורסם בתאריך Tue, Nov 18, 2014
  עיכוב הליכים הוא נתון המגיע בתקשורת. לכן, נראה את המידע בנתוני התקשורת. בתיק התקשורת > לחץ על חוצץ "חייבים". ברשומת פרטי החייב > בשדה "עיכוב הליכים" יופיע:כן - במידה וקיים עיכוב הליכים. אם נציג את חלון פרטי החייב נראה שתיבת הסימון ... קרא עוד
כמות חייבים בתיק
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה?  תפריט הוצל"פ > חייבים תפריט כלים שלובים > חייבים מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוספה עמודה "כמות חייבים בתיק נוספה עמודה ואפשרות סינון לפי "כמות חייבים בתיק"     ... קרא עוד
מספר מזהה של חייב ראשי
פורסם בתאריך Sun, Oct 15, 2017
איפה ?   כותרת כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ לפי תיק > ביצוע סינון מה התחדש בגרסה ? [1.77]   למסך "פירוט חיובי הוצל"פ לפי תיק" נוספה עמודה "מזהה חייב ראשי"    השדה נוסף גם לאפשרויות החיפוש בחלון הסינון ... קרא עוד
הדפסה תקבולי מס"ב
פורסם בתאריך Thu, Oct 19, 2017
איפה ?   כלים שלובים > תקבולים במס"ב > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.77]    לאפשרויות ההדפסה נוסף דוח הדפסה - תקבולי מס"ב במיון לפי תאריך ועם חיתוך לפי חשבונות בנק    הדוח מציג מיון לפי תאריך ומתחת לכל תאריך קיי... קרא עוד
סגירת תיקים מחוסר מעש
פורסם בתאריך Sun, Nov 5, 2017
איפה ?   תפריט כלים שלובים > התראות   תפריט כלים שלובים > סגירת תיקים מחוסר מעש מה התחדש בגרסה ? [1.77]   הן בהתראות ובסגירת תיקים מחוסר מעש, תחת כותרת כלים שלובים יהיה ניתן לצפות בתיקים אשר עומדים להסגר ב... קרא עוד
תדפיס מס"ב לפי תיקים
פורסם בתאריך Mon, Nov 6, 2017
איפה ?   תפריט כלים שלובים > תקבולים במס"ב מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לתקבולים במס"ב נוסף דוח הדפסה בחלוקה לפי תיקים      ... קרא עוד