הוצל"פ-סוגי מידע

רשימת תיקים בשאילתה פשוטה

לאחר ביצוע השאילתה מוצג חלון עם רשימת תיקים. מרשימה זו ניתן לבצע את הפעולות הבאות: הצג תיק  - הצגת כרטיס התיק בחלון נפרד.  שערך תיקים - ביצוע שערוך לכלל התיקים הקיימים ברשימה.  פעולות מורכבות - לקריאה עבור לקישור הבא פעולות מורכבות מיזוג דואר - לקריא... קרא עוד

פעולות לביצוע

ברשימת פעולות לביצוע מוצגות הפעולות שיש לבצע בעקבות פעולה שכבר נעשתה. מתוך רשימת פעולות לביצוע אתר את הפעולה שברצונך לבצע ולחץ על הכפתור  תוצג בפניך רשימת תיקים הנכללים לביצוע הפעולה החדשה. ברשימה ניתן לראות את תיאור הפעולה הקודמת - ותיאור הפעולה לבי... קרא עוד

הוספה ועדכון שאילתה פשוטה

חלון פרטי שאילתה פשוטה מוצג בעדכון או בהוספת שאילתה פשוטה.  להוספת שאילתה חדשה: בחלון רשימת שאילתות מורכבות לחץ על הכפתור  להוספת שאילתה פשוטה. הקלד שם לשיאלתה הקלד טווח תאריכים אליהם מתייחסת השאילתה. קבע את יחס הפעולות, אלה שבוצעו ואלה שלא בוצעו. ... קרא עוד

מצב הוראת תשלום

הרשימה מציגה את התשלומים השונים שנעשו שהתקבלו ברשות האכיפה והועברו בתקשורת לתיקים המתנהלים בתוכנה. מבין הנתונים המוצגים ניתן לראות את שיטת התשלום/ מזהה הוראת התשלום מספר העברה נתונים נוספים וכמובן את סכום התשלום. נתוני רשימת מצב הוראת התשלום מוצגים ב... קרא עוד

תקשורת אוטומטית

בתפריט תקשורת אוטומטית נבצע קבלה ושליחת נתונים להוצאה לפועל. נתונים אלה יועברו תיקי תקשורת המקושרים לתיקים הפנימיים. הנתונים בתיקי התקשורת נשמרים בחוצצים השונים בהתאם לסוג המידע, כדוגמת "חייבים" "זוכים" "קרן" מס"בים ועוד. לביצוע תקשורת במסך הראשי לחץ... קרא עוד

סיכומים

חוצץ סיכומים בכרטיס תיק תביעה והוצאה לפועל מציג את מבנה התיק בהתאם לסוגי הפעולות המכילות ערכים כספיים. לכל אחת מהפעולות הללו יכול להיות "ערך נומינלי"[ראשוני] סכום ריבית והצמדה ולבסוף סה"כ צמוד. בחוצץ יוצגו כספים ששולמו או שנכללו ביתרת חוב ותשלומים עת... קרא עוד

משכוני רכב

מטרתו של תיק משכון היא להוציא לפועל את התשלום מבעל חוב בגין פיגורים בדמי המשכנתה. משכון הוא שיעבוד נכס כערובה לחיוב, הוא מאפשר לנושה (מי שתובעים החזר הלוואה) להיפרע מהמשכון (לקבל תשלום מהנכס הממושכן) אם לא סולק החוב. הערובה יכולה להיות לחיוב כולו א... קרא עוד

פריט בהליך עיקול צד ג

ברשימה מוצגים כל אותם פריטים שבוצע כנגדם הליך עיקול צד שלישי. אותם פריטים יכולים להיות עיקול משכורת או עיקול קופת גמל או חסכון השייכת לחשבון בנק החייב או הליכי עיקול כנגד כל צד המחזיק בנכסי החיייב או גוף החייב לו כסף. הנתונים מוצגים בהתאם לתנאים שנקב... קרא עוד

משכנתאות

מטרתו של תיק משכון היא להוציא לפועל את התשלום מבעל חוב בגין פיגורים בדמי המשכנתה. משכון הוא שיעבוד נכס כערובה לחיוב, הוא מאפשר לנושה (מי שתובעים החזר הלוואה) להיפרע מהמשכון (לקבל תשלום מהנכס הממושכן) אם לא סולק החוב. הערובה יכולה להיות לחיוב כולו א... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 54 רשומות