עודכנית - מאגר ניהול ידע
דוחות 1.80 מאמרים RSS Feed
לוג שינויים במערכת
פורסם בתאריך Wed, Nov 21, 2018
מה התחדש בגרסה ? [1.80]     בגרסה החדשה ללוג המערכת הוספנו את הנתונים הבאים   מידע על שינויים ומחיקות ילקח מטבלאות:   לקוחות/ישויות- עדכון פרטי לקוח/ישות - כולל מחיקת נתונים- מחיקת לקוח- עדכון פרטי כתובת - כולל מחיקת כתובת ושינוי... קרא עוד