עודכנית - מאגר ניהול ידע
הוצל"פ 1.80 מאמרים RSS Feed
כתובות חייבים
פורסם בתאריך Thu, Nov 29, 2018
מה התחדש בגרסה ? [1.80]        בתפריט הוצאה לפועל נוסף תפריט מידע "חייבים כל הכתובות"     בתפריט זה יוצגו כל כתובות החייבים.    במידה ולחייב קיימות מספר כתובות, גם הן יופיעו ברשימה המוצגת    ... קרא עוד
צירוף מסמך אישור ניהול חשבון
פורסם בתאריך Thu, Nov 29, 2018
מה התחדש בגרסה ? [1.80]        בכרטיס לקוח בחוצץ הגדרות > הוצל"פ, בחלון ההגדרות נוספה אפשרות לצרף מסמך המעיד על אישור ניהול חשבון    מסמך זה יופיע אוטומטית בכל פתיחת תיק בתיקי הלקוח (כפי שמצרפים ייפוי כח, מסמך זה בא להחליף מ... קרא עוד