עודכנית - מאגר ניהול ידע
לקוחות/יישויות מאמרים RSS Feed
ברשימת הישויות נוספו אפשרויות הוספת לקוח והוספת ספק
נצפה 146 פעמים מאז Sun, Mar 8, 2015
איפה? תיקים ולקוחות > רשימת ישויות מה התחדש בגרסה? [1.67] מרשימת הישויות, בנוסף להוספת ישות נוספה אפשרות להוספת לקוח והוספת ספק. ... קרא עוד
ברשימת הלקוחות - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור"
נצפה 180 פעמים מאז Tue, Mar 10, 2015
איפה? תיקים ולקוחות > רשימת לקוחות מה התחדש בגרסה? [1.67] לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור" - בשדה תוצג הכתובת שמופיעה בפרטי כתובת ברירת המחדל של הלקוח. ... קרא עוד
נוסף שדה סינון "סוג ישות" לחלון הוספת איש קשר מכרטיס לקוח
נצפה 191 פעמים מאז Wed, Dec 10, 2014
איפה? כרטיס לקוח > חוצץ "אנשי קשר" > הוסף > בחירה בישות קיימת מה התחדש בגרסה? [1.64] בבחירת ישות קיימת, לחלון הסינון נוסף שדה "סוג ישות". ... קרא עוד
לרשימת פריטי חיוב הוצל"פ נוסף שדה מספר לקוח
נצפה 170 פעמים מאז Thu, Dec 11, 2014
איפה? רשימת פירוט חיובי הוצל"פ (שוברים/דרישות תשלום). מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון ותצוגת הרשימה - נוסף שדה "מספר לקוח". ... קרא עוד
לדו"חות ההדפסה המתייחסים למצב כספי ללקוח > נוספה עמודת "הוצאות-חובה"
נצפה 186 פעמים מאז Mon, Dec 15, 2014
איפה? דו"ח מצב כספי ללקוח: כרטיס לקוח > חוצץ מצב כספי ללקוח > הדפס. רשימת הדו"חות > דו"ח 55 - מצב כספי ללקוח > הדפס.  מה התחדש בגרסה? [1.64] לדו"חות הדפסה אלה > נוספה עמודת "הוצאות-חובה". ... קרא עוד
איך מפיקים תדפיס כרטיס לקוח?
נצפה 189 פעמים מאז Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס לקוח לו רוצים להוציא תדפיס פעולות לביצוע: מתוך כרטיס לקוח :  לחיצה על כותרת "פרטי לקוח" "הדפס" במסך שנפתח > בחירה האם להציג למסך (כ WORD) , ל PDF , למדפסת ברירת המחדל או למדפסת אחרת. במסך שיפתח&g... קרא עוד
סרטון הדרכה - דו"חות מערכת - תיקים ולקוחות
נצפה 433 פעמים מאז Sun, Jan 18, 2015
מידור לקוח
נצפה 304 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  כרטיס לקוח > הגדרות > כללי > קשר לקבוצות מידור מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוספה אפשרות להציג ולשנות לאלו קבוצות מידור קשור הלקוח. במסך המוצג ניתן לבחור בין לאפשר הצגה / חסום הצגה לקבוצות הרשאה שנבחרו מראש מהג... קרא עוד
אנשי קשר
נצפה 323 פעמים מאז Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ אנשי קשר מה התחדש בגרסה? [1.75] בחוצץ אנשי קשר, בכרטיס לקוח נוסף כפתור "שלח בדואר אלקטרוני" לחיצה על הכפתור יפתח חלון "שליחת דואר חדש"     ... קרא עוד
צירוף אישור חשבון ללקוח
נצפה 286 פעמים מאז Tue, May 16, 2017
איפה?  בכרטיס תיק > הגדרות > הוצל"פ מה התחדש בגרסה? [1.75]  בהגדרות לקוח בכפתור הוצל"פ התווספה אפשרות לציין מספר אסמכתא לחשבון זיכוי אשרות זו מגיע עקב בקשה של רשות האכיפה לצרוף תיעוד של חשבון בנק של בא הכוח. נית... קרא עוד
תפריט החוצצים מימין נעלם (כרטיס לקוח או תיק)
נצפה 346 פעמים מאז Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס לקוח או התיק פעולות לביצוע: במקום בו היו נראים החוצצים> לחץ על כותרת החוצץ המוצג למטה, כך שסרגל החוצצים מתחתיה יופיע. בסרגל שהופיע מתחת לכותרת> קליק ימני בעכבר> "הצג סרגל ניווט". ... קרא עוד
מה ההבדל בין חוצץ מסוג טופס, לבין חוצץ מסוג רשימה?
נצפה 265 פעמים מאז Mon, Nov 24, 2014
 חוצץ טופס: בחוצץ מסוג טופס, השדות כמו שהם, ע... קרא עוד
איך מעבירים תיק מלקוח אחד ללקוח אחר?
נצפה 310 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? במסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה... קרא עוד
איך מוסיפים חוצצי משתמש ללקוח ?
נצפה 239 פעמים מאז Wed, Oct 1, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > קוד 100 - לקוחות - חו—... קרא עוד
סרטון הדרכה - הוספת לקוח
נצפה 190 פעמים מאז Sun, Nov 23, 2014
סרטון הדרכה - עבודה בכרטיס לקוח
נצפה 192 פעמים מאז Sun, Dec 28, 2014
איך מעדכנים פרטי חייב בתיק ?
נצפה 268 פעמים מאז Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מכרטיס התיק > חוצץ "חייבים". פעו–... קרא עוד
איך מוסיפים לקוח ?
נצפה 186 פעמים מאז Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > סרגל הניווט > תיקים ו–... קרא עוד
איך מוחקים לקוח?
נצפה 207 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים?  מתוך כרטיס הלקוח שרוצים למחו... קרא עוד
איך משנים מספר לקוח?
נצפה 203 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה > ... קרא עוד
איך הופכים תיק רגיל להיות תת תיק של לקוח אחר?
נצפה 274 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה >... קרא עוד