עודכנית - מאגר ניהול ידע
לקוחות/יישויות מאמרים RSS Feed
איך למחוק ישויות אשר לא קשורות לתיק
פורסם בתאריך Sun, Oct 18, 2015
    איפה?   תיקים ולקוחות > רשימת ישויות    מה התחדש בגרסה? [1.70] נוספה אפשרות למחוק ישויות בצורה גורפת (כאלה שלא מקושרות לכרטיס כלשהו כמו לקוח/ספק/עובד או שמקושר להן מסמך חשבונאי). למחיקת מ... קרא עוד
איך מוסיפים חוצצי משתמש ללקוח ?
פורסם בתאריך Wed, Oct 1, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > קוד 100 - לקוחות - חוצצי משתמש פעולות לביצוע: מרשימת חוצצי המשתמש: בסרגל הכלים > לחץ הוסף. בחלון פרטי החוצץ שנפתח > ציין את שם החוצץ החדש, בחר האם יהיה מסוג טופס או מסוג רשימה (לחץ להסבר... קרא עוד
איך להוסיף צוות חדש למערכת
פורסם בתאריך Mon, Jul 8, 2019
     איך להוסיף צוות חדש במערכת     בתוכנת עודכנית אפשר לשייך עובדים מהמשרד לצוותים שונים   הצוותים יהיו בהתאם לאופי העבודה במשרד, כדוגמת צוות ליטגציה, צוות פלילי וכו'.   יצירת צוותים יאפשר לקשר לקוחות לצוותים ולבצע סינון בהתאם... קרא עוד
איך להציג חשבון עסקה עלפי רפרנט
פורסם בתאריך Mon, May 29, 2017
 איך להציג חשבון עסקה עלפי רפרנט  תפריט תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס לקוח > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה ? [1.76]    לחוצץ "חשבונות עסקה" בפרטי לקוח, נוספה עמודה ואפשרות סינון של "רפרנט"     ... קרא עוד
איך להעביר תיק מלקוח אחד ללקוח אחר?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? במסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות פעולות לביצוע: בחר באפשרות "העבר תיק מלקוח אחד ללקוח אחר" בשדות שם או מספר לקוח ושם או מספר תיק > ציין את פרטי התיק הקיים - אותו רוצים ל... קרא עוד
איך מוסיפים ספק
פורסם בתאריך Sun, Mar 8, 2015
    איך מוסיפים ספק  בתוכנת עודכנית ניתן לנהל את כל המערך הכספי של המשרד. הוספת ספק ישמש משרדים הרוצים לנהל את מערך רישום ההוצאות בתוכנה.  הוצאות בתוכנת עודכנית יכולות להירשם כהוצאה משרדית וכהוצאות לקוח. טרם רישום ההוצאות יש להקים בתוכנה ... קרא עוד
עדכון פרטי חייב
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מכרטיס התיק > חוצץ "חייבים". פעולות לביצוע: מרשימת החייבים בתיק: הצג את החייב לו רוצים לעדכן פרטים. בכרטיס הישות > עדכן. שנה את הפרטים הרצויים. שמור. חשוב לשים לב... ניתן לעדכן את פרטי החייב גם מרשימת ה... קרא עוד
הוספת לקוח אב
פורסם בתאריך Tue, Feb 6, 2018
      לקוח אב        לקוח אב הינו לקוח ראשי המכיל קבוצה של לקוחות. לדוגמא, בנק פועלים הינו לקוח אב וסניפיו הינם הלקוחות המשוייכים אליו.     ניתן להשתמש בלקוח האב בעת סינון רשימת הלקוחות וכך לקבל מספר לקוחות, בעלי מכנה... קרא עוד
כפתור תצוגה
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  תפריט תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת לקוח > חוצץ תיקים  מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוסף כפתור [בחר תצוגה].          ... קרא עוד
שינוי סטטוס לקוח
פורסם בתאריך Mon, Aug 21, 2017
איפה ?   כותרת תיקים ולקוחות > לקוחות > ביצוע סינון > בחירת רשומה/מס' רשומות > פעולות מה התחדש בגרסה ? [1.76]     לכפתור     נוספה אפשרות "שינוי סטטוס".   לחיצה על הכפתור פעולות מאפשר שינוי סטטוס... קרא עוד
ברשימת הלקוחות - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור"
פורסם בתאריך Tue, Mar 10, 2015
איפה? תיקים ולקוחות > רשימת לקוחות מה התחדש בגרסה? [1.67] לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור" - בשדה תוצג הכתובת שמופיעה בפרטי כתובת ברירת המחדל של הלקוח. ... קרא עוד
נוסף שדה סינון "סוג ישות" לחלון הוספת איש קשר מכרטיס לקוח
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? כרטיס לקוח > חוצץ "אנשי קשר" > הוסף > בחירה בישות קיימת מה התחדש בגרסה? [1.64] בבחירת ישות קיימת, לחלון הסינון נוסף שדה "סוג ישות". ... קרא עוד
לרשימת פריטי חיוב הוצל"פ נוסף שדה מספר לקוח
פורסם בתאריך Thu, Dec 11, 2014
איפה? רשימת פירוט חיובי הוצל"פ (שוברים/דרישות תשלום). מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון ותצוגת הרשימה - נוסף שדה "מספר לקוח". ... קרא עוד
לדו"חות ההדפסה המתייחסים למצב כספי ללקוח > נוספה עמודת "הוצאות-חובה"
פורסם בתאריך Mon, Dec 15, 2014
איפה? דו"ח מצב כספי ללקוח: כרטיס לקוח > חוצץ מצב כספי ללקוח > הדפס. רשימת הדו"חות > דו"ח 55 - מצב כספי ללקוח > הדפס.  מה התחדש בגרסה? [1.64] לדו"חות הדפסה אלה > נוספה עמודת "הוצאות-חובה". ... קרא עוד
איך מפיקים תדפיס כרטיס לקוח?
פורסם בתאריך Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס לקוח לו רוצים להוציא תדפיס פעולות לביצוע: מתוך כרטיס לקוח :  לחיצה על כותרת "פרטי לקוח" "הדפס" במסך שנפתח > בחירה האם להציג למסך (כ WORD) , ל PDF , למדפסת ברירת המחדל או למדפסת אחרת. במסך שיפתח&g... קרא עוד
סרטון הדרכה - דו"חות מערכת - תיקים ולקוחות
פורסם בתאריך Sun, Jan 18, 2015
מידור לקוח
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  כרטיס לקוח > הגדרות > כללי > קשר לקבוצות מידור מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוספה אפשרות להציג ולשנות לאלו קבוצות מידור קשור הלקוח. במסך המוצג ניתן לבחור בין לאפשר הצגה / חסום הצגה לקבוצות הרשאה שנבחרו מראש מהג... קרא עוד
אנשי קשר
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ אנשי קשר מה התחדש בגרסה? [1.75] בחוצץ אנשי קשר, בכרטיס לקוח נוסף כפתור "שלח בדואר אלקטרוני" לחיצה על הכפתור יפתח חלון "שליחת דואר חדש"     ... קרא עוד
צירוף אישור חשבון ללקוח
פורסם בתאריך Tue, May 16, 2017
איפה?  בכרטיס תיק > הגדרות > הוצל"פ מה התחדש בגרסה? [1.75]  בהגדרות לקוח בכפתור הוצל"פ התווספה אפשרות לציין מספר אסמכתא לחשבון זיכוי אשרות זו מגיע עקב בקשה של רשות האכיפה לצרוף תיעוד של חשבון בנק של בא הכוח. נית... קרא עוד
תפריט החוצצים מימין נעלם (כרטיס לקוח או תיק)
פורסם בתאריך Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס לקוח או התיק פעולות לביצוע: במקום בו היו נראים החוצצים> לחץ על כותרת החוצץ המוצג למטה, כך שסרגל החוצצים מתחתיה יופיע. בסרגל שהופיע מתחת לכותרת> קליק ימני בעכבר> "הצג סרגל ניווט". ... קרא עוד
סרטון הדרכה - הוספת לקוח
פורסם בתאריך Sun, Nov 23, 2014
סרטון הדרכה - עבודה בכרטיס לקוח
פורסם בתאריך Sun, Dec 28, 2014
איך מוסיפים לקוח ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > סרגל הניווט > תיקים ו–... קרא עוד
איך מוחקים לקוח?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים?  מתוך כרטיס הלקוח שרוצים למחו... קרא עוד
איך משנים מספר לקוח?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה > ... קרא עוד
איך הופכים תיק רגיל להיות תת תיק של לקוח אחר?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה >... קרא עוד