עודכנית - מאגר ניהול ידע
הגדרות מערכת 1.80 מאמרים RSS Feed
דואר היברידי
פורסם בתאריך Thu, Nov 29, 2018
מה התחדש בגרסה [?1.80]          למשרדים העובדים עם מודול דואר היברידי נוספה אפשרות של משיכת פרטים מהתיק לטופס אישור מסירה סרוק.   חברת עודכנית באישור דואר ישראל יצרה "טופס אישור מסירה" מיוחד המכיל פרטים מהתיק בו נשלח המסמך  ... קרא עוד
חיובי נוטריון
פורסם בתאריך Sat, Oct 20, 2018
מה התחדש בגרסה ? [1.80]     בגרסה החדשה במודול נוטריון, נוספה אפשרות להגדיר פריט חיוב כ"ברירת מחדל"    מתוך הגדרות מערכת, הגדרה 101 "נוטריון - רשימת טפסים"    הצגת חלון פרטי טופס בכותרת "רשימת פרטי חיוב מקושרים"    נוסף כפתו... קרא עוד