עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבוניות/קבלות מאמרים RSS Feed
מרשימת החשבוניות נוסף דו"ח הדפסה של סיכום לפי חודשים
נצפה 159 פעמים מאז Sun, Feb 15, 2015
איפה? כספים > חשבוניות מס > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.67] נוסף דו"ח הדפסה חדש "רשימת חשבוניות בחיתוך לפי חודשים"  בדו"ח תוצג רשימת החשבוניות עם שורה מסכמת לכל חודש ובסוף הדו"ח יוצג הסיכום הכללי לטווח הנבחר. ... קרא עוד
נוספה אפשרות להדפיס "ע.מ משלם" על גבי חשבוניות מס וחשבוניות מס/קבלה
נצפה 185 פעמים מאז Tue, Feb 24, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כספים - כללי" מה התחדש בגרסה? [1.67] לתפריט "פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים", לעמודות "חשבונית מס" ו-"חשבונית מס/קבלה", נוספה תיבת סימון "ע.מ. משלם" ... קרא עוד
בדו"ח הדפסה של חשבוניות בחיתוך לפי לקוח - נוסף מס’ מזהה משלם
נצפה 195 פעמים מאז Wed, Feb 25, 2015
איפה? כספים > רשימת חשבוניות מס > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.67] מתצוגת רשימת החשבוניות, בדו"ח ההדפסה "רשימת חשבוניות לפי לקוח", לעמודה של "שם משלם" נוסף מספר מזהה של המשלם. ... קרא עוד
בהגדרות "כספים -כללי" (קוד 86) - נוספה אפשרות להגדיר העברת תואר נמען למסמכים חשבונאיים
נצפה 184 פעמים מאז Sun, Mar 15, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כספים - כללי" מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה תיבת סימון "העברת תואר לשדות נמען במסמכים חשבונאיים" אם תסומן תיבה זו, בחשבוניות, קבלות, קבלות פקדון וכו' שיופקו, לפני שם הנמען יו... קרא עוד
בדו"חות ההדפסה מרשימת הקבלות - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים
נצפה 158 פעמים מאז Thu, Mar 26, 2015
איפה? חוצץ כספים > קבלות > הדפס  מה התחדש בגרסה? [1.67] בדו"חות ההדפסה מרשימת הקבלות - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים (בעבר נרשם "אין סיכום, הסכומים נקובים במטבעות שונים").  ... קרא עוד
נוסף כפתור "הוסף מע"מ" בחלון הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה
נצפה 253 פעמים מאז Wed, Dec 17, 2014
איפה? חלון הוספת קבלה ו/או חשבונית מס/קבלה  מה התחדש בגרסה? [1.64] בפרטי תקבול, ליד שדה "סכום" > נוסף כפתור "הוסף מע"מ".   קרא עוד
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת הקבלות בכרטיס לקוח/תיק נוסף שדה חשבוניות מקושרות
נצפה 176 פעמים מאז Mon, Jun 20, 2016
איפה? כרטיס לקוח/תיק > קבלות מה התחדש בגרסה? [1.72] לחלון הסינון ולתצוגת רשימת הקבלות בכרטיס לקוח/תיק נוסף שדה חשבוניות מקושרות   ... קרא עוד
ברשימת ההתראות למשתמש נוספה התראה על מסמכי הנה"ח דיגיטליים שטרם הופקו
נצפה 237 פעמים מאז Sun, Sep 18, 2016
איפה? ניהול משרד > ההתראות שלי מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה התראה חדשה - מסמכי הנה"ח דיגיטליים שטרם הופקו    קרא עוד
דו"ח הכנסות
נצפה 281 פעמים מאז Tue, Dec 9, 2014
שאלה: איזה דוחות מתייחסים להכנסות, ואיפה ניתן לראות אותם? תשובה : סרגל הניווט > ניהול משרד > רשימת דוחות (דוחות המערכת):  40 - דוח סיכום הכנסות לפי תיקים 41 - דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות 42 - דוח ס... קרא עוד
הדפסת חשבוניות מס
נצפה 320 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט כספים > חשבוניות מס > הדפס > רשימת חשבוניות מפורטות(כולל ניכוי מס במקור) מה התחדש בגרסה? [1.75] התווסף סיכום לעמודות: מע"מ, סה"כ, ניכוי מס במקור לדוח הדפסה.          ... קרא עוד
סרטון הדרכה - הפקת קבלות
נצפה 306 פעמים מאז Sun, Feb 22, 2015
סרטון הדרכה - חשבונית זיכוי ותיקון קבלה
נצפה 295 פעמים מאז Sun, Feb 22, 2015
בהדפסה מתוך הצגת חשבונית עצמית, נוספה עמודת "תיק פנימי" הכוללת את מספר ושם התיק
נצפה 254 פעמים מאז Thu, Jul 23, 2015
איפה? כספים > הוצאות > הצגת חשבונית עצמית > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.69] להדפסה נוספה עמודת תיק פנימי עם פרטי מספר התיק ושם התיק. ... קרא עוד
איפה רואים את הקבלות הזמניות (לא פקדון) שהוסבו מהזהב?
נצפה 242 פעמים מאז Tue, Oct 7, 2014
  תקבולים זמניים (לא פקדון) שלא הופקה בגינם חשבונית בזהב ועברו בהסבה לפלטינום, מופיעות כ"תנועה ללא מסמך".   לרשימת כל הקבלות המוסבות: סרגל הניווט במסך הראשי > חוצץ "כספים" > קבלות > בחלון הסינון סנן את הרשימה לפי מספר קבלה - ריק.... קרא עוד
איפה רואים בפלטינום את הקבלות הזמניות שהופקו בזהב?
נצפה 304 פעמים מאז Wed, Jan 14, 2015
בהסבת הנתונים מהזהב - למערכת הפלטינום, בגלל ההפרדה בין המודולים "כספים" ו"פקדונות", קבלות זמניות שהופקו בזהב מוסבות בשני אופנים. לכן, יש להבחין קודם האם בזהב מדובר בקבלה רגילה או קבלה מסוג פקדון. קבלות פקדון תקבולים זמניים, מקבלות פקדון שלא ... קרא עוד
קביעת מספור למסמכים חשבונאיים
נצפה 301 פעמים מאז Thu, Dec 18, 2014
שאלה: האם ואיך ניתן לקבוע את מספרי המסמכים &... קרא עוד
סרטון הדרכה - חשבוניות וקבלות
נצפה 229 פעמים מאז Wed, Nov 26, 2014
סרטון הדרכה - הפקת חשבונית מס/קבלה
נצפה 266 פעמים מאז Tue, Feb 17, 2015
איך מבטלים חשבונית מס/קבלה ?
נצפה 255 פעמים מאז Tue, Dec 16, 2014
שאלה: איך ניתן לבטל ו/או למחוק חשבונית מס/קב... קרא עוד
איך מבטלים חשבונית מס?
נצפה 272 פעמים מאז Sun, Dec 14, 2014
שאלה: איך ניתן לבטל ו/או למחוק חשבונית מס? ת... קרא עוד
למה חשבונית מס/קבלה מופיעה גם בחוצץ חשבוניות וגם בחוצץ קבלות
נצפה 134 פעמים מאז Wed, Nov 26, 2014
שאלה: האם יש הבדל בין חשבונית מס/קבלה שמפיק&... קרא עוד
מה ההבדל בין חשבונית מס/קבלה לבין חשבונית מס בלבד ?
נצפה 171 פעמים מאז Sun, Sep 28, 2014
קבלה/חשבונית מס = מופקת עם פרטי תקבול וריש... קרא עוד
איך מוסיפים חשבונית מס/קבלה ?
נצפה 210 פעמים מאז Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט > חוצץ "כספים"> "הוסף ... קרא עוד
איך מוסיפים חשבונית מס בלבד ?
נצפה 208 פעמים מאז Sun, Oct 5, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט > חוצץ "כספים"> "הוסף ... קרא עוד