עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבוניות/קבלות מאמרים RSS Feed
דו"ח הכנסות
נצפה 413 פעמים מאז Tue, Dec 9, 2014
שאלה: איזה דוחות מתייחסים להכנסות, ואיפה ניתן לראות אותם? תשובה : סרגל הניווט > ניהול משרד > רשימת דוחות (דוחות המערכת):  40 - דוח סיכום הכנסות לפי תיקים 41 - דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות 42 - דוח ס... קרא עוד
הדפסת חשבוניות מס
נצפה 419 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט כספים > חשבוניות מס > הדפס > רשימת חשבוניות מפורטות(כולל ניכוי מס במקור) מה התחדש בגרסה? [1.75] התווסף סיכום לעמודות: מע"מ, סה"כ, ניכוי מס במקור לדוח הדפסה.          ... קרא עוד
סרטון הדרכה - הפקת קבלות
נצפה 470 פעמים מאז Sun, Feb 22, 2015
סרטון הדרכה - חשבונית זיכוי ותיקון קבלה
נצפה 495 פעמים מאז Sun, Feb 22, 2015
בהדפסה מתוך הצגת חשבונית עצמית, נוספה עמודת "תיק פנימי" הכוללת את מספר ושם התיק
נצפה 397 פעמים מאז Thu, Jul 23, 2015
איפה? כספים > הוצאות > הצגת חשבונית עצמית > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.69] להדפסה נוספה עמודת תיק פנימי עם פרטי מספר התיק ושם התיק. ... קרא עוד
איפה רואים את הקבלות הזמניות (לא פקדון) שהוסבו מהזהב?
נצפה 367 פעמים מאז Tue, Oct 7, 2014
  תקבולים זמניים (לא פקדון) שלא הופקה בגינם חשבונית בזהב ועברו בהסבה לפלטינום, מופיעות כ"תנועה ללא מסמך".   לרשימת כל הקבלות המוסבות: סרגל הניווט במסך הראשי > חוצץ "כספים" > קבלות > בחלון הסינון סנן את הרשימה לפי מספר קבלה - ריק.... קרא עוד
איפה רואים בפלטינום את הקבלות הזמניות שהופקו בזהב?
נצפה 486 פעמים מאז Wed, Jan 14, 2015
בהסבת הנתונים מהזהב - למערכת הפלטינום, בגלל ההפרדה בין המודולים "כספים" ו"פקדונות", קבלות זמניות שהופקו בזהב מוסבות בשני אופנים. לכן, יש להבחין קודם האם בזהב מדובר בקבלה רגילה או קבלה מסוג פקדון. קבלות פקדון תקבולים זמניים, מקבלות פקדון שלא ... קרא עוד
קביעת מספור למסמכים חשבונאיים
נצפה 451 פעמים מאז Thu, Dec 18, 2014
שאלה: האם ואיך ניתן לקבוע את מספרי המסמכים &... קרא עוד
סרטון הדרכה - חשבוניות וקבלות
נצפה 328 פעמים מאז Wed, Nov 26, 2014
סרטון הדרכה - הפקת חשבונית מס/קבלה
נצפה 468 פעמים מאז Tue, Feb 17, 2015
איך מבטלים חשבונית מס/קבלה ?
נצפה 488 פעמים מאז Tue, Dec 16, 2014
שאלה: איך ניתן לבטל ו/או למחוק חשבונית מס/קב... קרא עוד
איך מבטלים חשבונית מס?
נצפה 637 פעמים מאז Sun, Dec 14, 2014
שאלה: איך ניתן לבטל ו/או למחוק חשבונית מס? ת... קרא עוד
למה חשבונית מס/קבלה מופיעה גם בחוצץ חשבוניות וגם בחוצץ קבלות
נצפה 236 פעמים מאז Wed, Nov 26, 2014
שאלה: האם יש הבדל בין חשבונית מס/קבלה שמפיק&... קרא עוד
מה ההבדל בין חשבונית מס/קבלה לבין חשבונית מס בלבד ?
נצפה 307 פעמים מאז Sun, Sep 28, 2014
קבלה/חשבונית מס = מופקת עם פרטי תקבול וריש... קרא עוד
איך מוסיפים חשבונית מס/קבלה ?
נצפה 360 פעמים מאז Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט > חוצץ "כספים"> "הוסף ... קרא עוד
איך מוסיפים חשבונית מס בלבד ?
נצפה 340 פעמים מאז Sun, Oct 5, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט > חוצץ "כספים"> "הוסף ... קרא עוד