עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבוניות/קבלות מאמרים RSS Feed
איך לשלוח קבלות וחשבוניות בדואר אלקטרוני
פורסם בתאריך Wed, Apr 10, 2019
   איך   לשלוח קבלות וחשבוניות בדואר אלקטרוני ?            החל מגרסה 1.81 אנו מאפשרים יצירת מלל אשר יופיע בעת שליחת מסמכים חשבונאים בדוא"ל. במאמר    נציג כיצד לבצע זאת בצורה מפורטת.    ... קרא עוד
ביטול חשבונית מס/קבלה וביטול חשבונית מס
פורסם בתאריך Tue, Apr 2, 2019
   איך לבטל קבלה או חשבונית מס/קבלה        ביטול חשבונית מס/קבלה או חשבונית מס יכול להעשות מהמקומות הבאים בתוכנה: מתוך תפריט כספים > חשבוניות מתוך כרטיס לקוח > חוצץ קבלות או חוצץ חשבוניות מתוך כרטיס תיק > חוצץ קבל... קרא עוד
איך לשנות שם משלם בקבלה ובחשבונית
פורסם בתאריך Mon, Mar 11, 2019
  איך לשנות שם משלם בחשבוניות וקבלות      בתוכנת הפלטינום לא ניתן לבצע שינויים כולל שם משלם במסמכים חשבונאים לאחר שהופקו.  הדרך היחידה לשנות שם משלם בקבלה או בחשבונית היא: ביטול קבלה והפקה חוזרת זיכוי חשבונית והפקה חוזרת   להסבר על... קרא עוד
איך לבטל קבלה
פורסם בתאריך Wed, Feb 13, 2019
   איך לבטל קבלה ?          ביטול קבלה נעשה במידה ואחד הפרטים שנרשמו בקבלה אינו תקין.    מאחר ולא ניתן "לשנות" קבלה קיימת, הדרך היחידה היא ביטול הקבלה, והפקה של קבלה חדשה.    במקרה זה הקבלה המקורית תשנה את הסטטוס שלה מפעיל ל... קרא עוד
סרטון הדרכה - חשבונית זיכוי ותיקון קבלה
פורסם בתאריך Sun, Feb 22, 2015
חשבונית מס חדשה
פורסם בתאריך Sun, Oct 5, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט > תפריט "כספים"> "הוסף חשבונית מס/קבלה > בחר באפשרות חשבונית מס מתוך כרטיס לקוח או כרטיס תיק > חוצץ "חשבוניות"> לחץ על כפתור הוסף > בחר באפשרות חשבונית מס פעולות לביצוע: בסוג הח... קרא עוד
סרטון הדרכה - הפקת קבלות
פורסם בתאריך Sun, Feb 22, 2015
חשבונית מס במקור
פורסם בתאריך Wed, Apr 25, 2018
  מה זה ניכוי מס במקור  לפי ההגדרה מדובר באחוז מסוים שנקבע על-ידי מס הכנסה עבור כל בעל עסק או חברה בע"מ. סכום זה מנוכה מסך החשבונית שהוא מוציא ללקוח שלו, ומועבר ישירות למס הכנסה. במילים אחרות, במקום שמקבל התשלום (בעל העסק או ... קרא עוד
רשימת חשבוניות מס כולל תאריך סגירת תיק
פורסם בתאריך Tue, Dec 19, 2017
איפה ?    תפריט כספים > חשבוניות מס מה התחדש בגרסה ? [1.78]    לרשימת חשבוניות נוספה עמודה "תאריך סגירת תיק".     ... קרא עוד
קביעת חשבונות בנק ברירת מחדל להפקדות תקבולים והפקת מסמכים חשבונאים
פורסם בתאריך Tue, Jan 9, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בהגדרות מערכת ניתן להגדיר חשבונות אשר יוזנו אוטומטית בעת הפקדת תקבולים מקבלות מסוג קבלות פקדון וקבלות רגילות   כמו כן ניתן להגדיר חשבונות בנק ברירת מחדל בהפקת קבלות פקדון וקבלות או חשבוניות מס/קבלה   בה... קרא עוד
זיכוי חשבונית מס
פורסם בתאריך Sun, Jan 14, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]    ב-חשבונית / חשבונית מס קבלה  נוסף כיתוב אדום, במידה ובוצע זיכוי.    הערת הזיכוי תופיע במסמך המקורי שזוכה.   איפה ?    שורת התיאור מופיע במסך הזיכוי עצמו     ... קרא עוד
הגדרות לקוח - חשבון ברירת מחדל להפקדות בקבלות פקדון
פורסם בתאריך Tue, Feb 6, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   נוספה אפשרות להגדיר חשבון ברירת מחדל להפקדת קבלות מסוג פקדון   במידה ומשרדך מבצע הפקדות באמצעות התוכנה, בעת ביצוע טופס ההפקדה, חשבון הבנק אשר יצויין בהגדרות מערכת ירשם באופן אוטומטי בטופס ההפקדה. ... קרא עוד
איתור קבלה בהתאם לתקבול שהתקבל
פורסם בתאריך Mon, Mar 19, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]        נוספה אפשרות חדשה לאתר קבלה בהתאם לתקבול שהתקבל   בחלון הסינון בצלמית רשימת תקבולים, נוספה אפשרות לבצע סינון בהתאם לסוג הקבלה, בכך ניתן להציג תקבולים המשויכים לקבלה רגילה או לקבלה מסוג פקדון ... קרא עוד
עדכון כתובת מתוך הפקת מסמך חשבונאי
פורסם בתאריך Mon, Nov 6, 2017
איפה ?   בעת הפקת קבלה/חשבונית מס קבלה - חשבונית זיכוי   בעת הפקת קבלת פקדון - זיכוי קבלת פקדון מה התחדש בגרסה ? [1.77]    ניתן לעדכן כתובת משלם בתהליך הפקת המסמך החשבונאי    בעת הפקת המסמך, במידה ומשנים את כתוב... קרא עוד
הפקת קבלה בכרטיס אשראי
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   תפריט כספים > הוספת קבלה/חשבונית מס/קבלה מה התחדש בגרסה ? [1.77]   בהוספת תקבול מסוג כרטיס אשראי, נוספו סוגי אשראי נוספים     ... קרא עוד
מסמכים חשבונאים דיגיטליים
פורסם בתאריך Tue, May 23, 2017
איפה ?  >חשבונית מס  >חשבונית מס קבלה >קבלה >קבלת פקדון  מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוסף שדה "הופק כ" למסמכים חשבונאים, המציג את אופן הפקת המסמך.     ... קרא עוד
תקבול באשראי
פורסם בתאריך Sun, Jun 18, 2017
איפה ?  הוספת קבלת פקדון > תקבול באשראי בתקשורת  הוספת חשבונית מס/קבלה > תקבול באשראי בתקשורת מה התחדש בגרסה ? [1.76]  במידה והוגדר בהגדרות מערכת > כספים > קוד מס' 75 - רשימת מסופי סליקת אשראי  ה... קרא עוד
מרשימת החשבוניות נוסף דו"ח הדפסה של סיכום לפי חודשים
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? כספים > חשבוניות מס > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.67] נוסף דו"ח הדפסה חדש "רשימת חשבוניות בחיתוך לפי חודשים"  בדו"ח תוצג רשימת החשבוניות עם שורה מסכמת לכל חודש ובסוף הדו"ח יוצג הסיכום הכללי לטווח הנבחר. ... קרא עוד
נוספה אפשרות להדפיס "ע.מ משלם" על גבי חשבוניות מס וחשבוניות מס/קבלה
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כספים - כללי" מה התחדש בגרסה? [1.67] לתפריט "פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים", לעמודות "חשבונית מס" ו-"חשבונית מס/קבלה", נוספה תיבת סימון "ע.מ. משלם" ... קרא עוד
בדו"ח הדפסה של חשבוניות בחיתוך לפי לקוח - נוסף מס’ מזהה משלם
פורסם בתאריך Wed, Feb 25, 2015
איפה? כספים > רשימת חשבוניות מס > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.67] מתצוגת רשימת החשבוניות, בדו"ח ההדפסה "רשימת חשבוניות לפי לקוח", לעמודה של "שם משלם" נוסף מספר מזהה של המשלם. ... קרא עוד
בהגדרות "כספים -כללי" (קוד 86) - נוספה אפשרות להגדיר העברת תואר נמען למסמכים חשבונאיים
פורסם בתאריך Sun, Mar 15, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כספים - כללי" מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה תיבת סימון "העברת תואר לשדות נמען במסמכים חשבונאיים" אם תסומן תיבה זו, בחשבוניות, קבלות, קבלות פקדון וכו' שיופקו, לפני שם הנמען יו... קרא עוד
בדו"חות ההדפסה מרשימת הקבלות - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים
פורסם בתאריך Thu, Mar 26, 2015
איפה? חוצץ כספים > קבלות > הדפס  מה התחדש בגרסה? [1.67] בדו"חות ההדפסה מרשימת הקבלות - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים (בעבר נרשם "אין סיכום, הסכומים נקובים במטבעות שונים").  ... קרא עוד
נוסף כפתור "הוסף מע"מ" בחלון הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה
פורסם בתאריך Wed, Dec 17, 2014
איפה? חלון הוספת קבלה ו/או חשבונית מס/קבלה  מה התחדש בגרסה? [1.64] בפרטי תקבול, ליד שדה "סכום" > נוסף כפתור "הוסף מע"מ".   קרא עוד
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת הקבלות בכרטיס לקוח/תיק נוסף שדה חשבוניות מקושרות
פורסם בתאריך Mon, Jun 20, 2016
איפה? כרטיס לקוח/תיק > קבלות מה התחדש בגרסה? [1.72] לחלון הסינון ולתצוגת רשימת הקבלות בכרטיס לקוח/תיק נוסף שדה חשבוניות מקושרות   ... קרא עוד
ברשימת ההתראות למשתמש נוספה התראה על מסמכי הנה"ח דיגיטליים שטרם הופקו
פורסם בתאריך Sun, Sep 18, 2016
איפה? ניהול משרד > ההתראות שלי מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה התראה חדשה - מסמכי הנה"ח דיגיטליים שטרם הופקו    קרא עוד
דו"ח הכנסות
פורסם בתאריך Tue, Dec 9, 2014
שאלה: איזה דוחות מתייחסים להכנסות, ואיפה ניתן לראות אותם? תשובה : סרגל הניווט > ניהול משרד > רשימת דוחות (דוחות המערכת):  40 - דוח סיכום הכנסות לפי תיקים 41 - דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות 42 - דוח ס... קרא עוד
הדפסת חשבוניות מס
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט כספים > חשבוניות מס > הדפס > רשימת חשבוניות מפורטות(כולל ניכוי מס במקור) מה התחדש בגרסה? [1.75] התווסף סיכום לעמודות: מע"מ, סה"כ, ניכוי מס במקור לדוח הדפסה.          ... קרא עוד
בהדפסה מתוך הצגת חשבונית עצמית, נוספה עמודת "תיק פנימי" הכוללת את מספר ושם התיק
פורסם בתאריך Thu, Jul 23, 2015
איפה? כספים > הוצאות > הצגת חשבונית עצמית > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.69] להדפסה נוספה עמודת תיק פנימי עם פרטי מספר התיק ושם התיק. ... קרא עוד
איפה רואים את הקבלות הזמניות (לא פקדון) שהוסבו מהזהב?
פורסם בתאריך Tue, Oct 7, 2014
  תקבולים זמניים (לא פקדון) שלא הופקה בגינם חשבונית בזהב ועברו בהסבה לפלטינום, מופיעות כ"תנועה ללא מסמך".   לרשימת כל הקבלות המוסבות: סרגל הניווט במסך הראשי > חוצץ "כספים" > קבלות > בחלון הסינון סנן את הרשימה לפי מספר קבלה - ריק.... קרא עוד
איפה רואים בפלטינום את הקבלות הזמניות שהופקו בזהב?
פורסם בתאריך Wed, Jan 14, 2015
בהסבת הנתונים מהזהב - למערכת הפלטינום, בגלל ההפרדה בין המודולים "כספים" ו"פקדונות", קבלות זמניות שהופקו בזהב מוסבות בשני אופנים. לכן, יש להבחין קודם האם בזהב מדובר בקבלה רגילה או קבלה מסוג פקדון. קבלות פקדון תקבולים זמניים, מקבלות פקדון שלא ... קרא עוד
קביעת מספור למסמכים חשבונאיים
פורסם בתאריך Thu, Dec 18, 2014
שאלה: האם ואיך ניתן לקבוע את מספרי המסמכים &... קרא עוד
סרטון הדרכה - חשבוניות וקבלות
פורסם בתאריך Wed, Nov 26, 2014
סרטון הדרכה - הפקת חשבונית מס/קבלה
פורסם בתאריך Tue, Feb 17, 2015
איך מבטלים חשבונית מס/קבלה ?
פורסם בתאריך Tue, Dec 16, 2014
שאלה: איך ניתן לבטל ו/או למחוק חשבונית מס/קב... קרא עוד
איך מבטלים חשבונית מס?
פורסם בתאריך Sun, Dec 14, 2014
שאלה: איך ניתן לבטל ו/או למחוק חשבונית מס? ת... קרא עוד
למה חשבונית מס/קבלה מופיעה גם בחוצץ חשבוניות וגם בחוצץ קבלות
פורסם בתאריך Wed, Nov 26, 2014
שאלה: האם יש הבדל בין חשבונית מס/קבלה שמפיק&... קרא עוד
מה ההבדל בין חשבונית מס/קבלה לבין חשבונית מס בלבד ?
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
קבלה/חשבונית מס = מופקת עם פרטי תקבול וריש... קרא עוד
איך מוסיפים חשבונית מס/קבלה ?
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט > חוצץ "כספים"> "הוסף ... קרא עוד