עודכנית - מאגר ניהול ידע

פקדונות Sub-Categories

פקדונות מאמרים RSS Feed
יתרת פתיחה לפקדונות
פורסם בתאריך Mon, May 29, 2017
איפה ?  פקדונות > יתרות פתיחה ורישומים ידניים > הוסף > יתרת פתיחה מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות לאפשר להוסיף יתרות פתיחה במטבעות שונים.  כיום ניתן להוסיף יתרת פתיחה אחת בלבד בתיק במטבע אחד. ... קרא עוד
לרשימות קבלות פקדון ותקבולים לפקדון נוסף שדה/עמודה של שלב גבייה
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? מסך ראשי > חוצץ מודול פקדונות: רשימת קבלות פקדון רשימת תקבולים לפקדון מה התחדש בגרסה? [1.67]  לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "שלב גביה" ... קרא עוד
בהצגת פרטי כרטסת פקדון - בדו"ח ההדפסה "תנועות פקדון - רחב" נוסף סיכום לעמודת "יתרה לשיוך".
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
איפה? בכרטיסי לקוח/תיק > חוצץ "פקדונות" > הצגת פירוט הפקדון > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.67] בדו"ח ההדפסה "תנועות פקדון - רחב" - נוסף שדה מסכם בעמודת "יתרה לשיוך". ... קרא עוד
לדו"ח ההדפסה של תנועות פקדון לקוח נוספה עמודת "יתרה לשיוך"
פורסם בתאריך Sun, Feb 1, 2015
איפה? כרטיס לקוח > פקדונות > תנועות פקדון > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.66] לדו"ח ההדפסה "תנועות בפקדון ללקוח - רחב" , נוספה עמודת יתרה לשיוך. ... קרא עוד
לתצוגת פירוט התנועות בפקדון ולחלון סינון הרשימה - נוסף שדה/עמודה "חשבון בנק"
פורסם בתאריך Mon, Dec 29, 2014
איפה? סרגל הניווט > פקדונות: כרטסת פקדונות לפי לקוחות > הצגת פירוט כרטסת פקדונות לפי תיקים > הצגת פירוט כרטיס לקוח/ תיק > חוצץ פקדון > הצגת פירוט    מה התחדש בגרסה? [1.64] לתצוגת פירוט התנועות בפקדו... קרא עוד
הוספנו כפתור "סמן כנפרע" לחוצץ הפקדונות בתיק
פורסם בתאריך Mon, Feb 13, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: תיקים ולקוחות > תיקים > הצגת תיק > חוצץ פקדונות > חוצץ תקבולים עתידיים מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו כפתור [סמן כנפרע], בדומה למה שקיים ברשימת תקבולי פקדון שטרם נפרעו (רשימה חיצונית). ... קרא עוד
הגדרת פקדונות
פורסם בתאריך Wed, Mar 4, 2015
מתי נצטרך?   לפני תחילת העבודה עם פקדונות במערכת או בהמשך, אם נרצה לשנות את אחת ההגדרות. איך מגיעים? מהמסך הראשי: תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 68 או הקיצור Shift+F10... קרא עוד
הרשאה להפקת קבלת פקדון באשראי בלבד
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה?  הגדרות מערכת > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה הרשאה להפקת קבלת פקדון בכרטיס אשראי בלבד. לביצוע הפעולה 1. יש לבחור את קבוצת ההרשאה הרצויה 2. לאתר את ההרשאה "קבלת פקדון ... קרא עוד
הוספת שדה סכום עמלה לקבלות פקדון בכרטיס אשראי
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה? הוספת שדה לקבלת פקדון: "סכום עמלה"  מה התחדש בגרסה? [1.75] נוסף שדה "סכום עמלה" אשר יופיע רק אם מדובר באופן תשלום בכרטיס אשראי ולסוג כרטיס האשראי הוגדרה עמלה, והוגדר שמותר לגבות עמלה ברמת לקוח/לקוח אב.     הוגדר... קרא עוד
רישום חשבונית מס/קבלה בגין הפקת קבלת פקדון בכ.א
פורסם בתאריך Mon, Apr 24, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 162 הגדרות עמלות בכ.א  בפקדונות מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות להפקת חשבונית מס/קבלה ברקע בגין הפקת קבלת פיקדון בכרטיס אשראי. במסך ההגדרה ניתן לקבוע א... קרא עוד
הפקת קבלת פקדון בתיק הוצל"פ
פורסם בתאריך Mon, May 15, 2017
איפה?  כרטיס תיק מסוג הוצל"פ > חוצץ קבלות פקדון > הוסף קבלת פקדון כותרת כלים שלובים > התראות > תקבולי מס"ב > הוסף קבלת פקדון מה התחדש בגרסה? [1.75] בתיקי הוצאה לפועל שנמצאים בתקשורת, בעת הפקת קבלת פקדון, ... קרא עוד
איפה רואים את רשימת קבלות הפקדון הזמניות שהוסבו מהזהב?
פורסם בתאריך Tue, Oct 14, 2014
  קבלות זמניות עבור תקבולי פקדון, שלא הופקה בגינם חשבונית (פקדון) ועברו בהסבה לפלטינום מופיעות כ"תקבולים חיצוניים". לרשימת כל התקבולים הנובעים מהקבלות הנ"ל: סרגל הניווט במסך הראשי > לחץ על חוצץ "הוצל"פ. תקבולים חיצוניים > סנן את הרש... קרא עוד
איפה רואים בפלטינום את הקבלות הזמניות שהופקו בזהב?
פורסם בתאריך Wed, Jan 14, 2015
בהסבת הנתונים מהזהב - למערכת הפלטינום, בגלל ההפרדה בין המודולים "כספים" ו"פקדונות", קבלות זמניות שהופקו בזהב מוסבות בשני אופנים. לכן, יש להבחין קודם האם בזהב מדובר בקבלה רגילה או קבלה מסוג פקדון. קבלות פקדון תקבולים זמניים, מקבלות פקדון שלא ... קרא עוד
כרטסת פקדונות בתחילת שנה - 2017
פורסם בתאריך Wed, Dec 28, 2016
  חשוב לשים לב... החל מה - 01/01/17, בהצגת פרטים בכרטסת... קרא עוד
דגשים לעבודה בתחילת השנה האזרחית החדשה - 2017
פורסם בתאריך Wed, Dec 28, 2016
כברירת המחדל, התאריכים במערכת לרוב הרשימ... קרא עוד
שינוי תצוגת הנתונים, בחוצצים בכרטסת הפקדון - כתוצאה משינוי השנה (2016-2017)
פורסם בתאריך Thu, Dec 31, 2015
  חשוב לשים לב... החל מה - 01/01/17, בהצגת פרטים בכרטסת... קרא עוד
מה ההבדל בין שיוך משיכה ידני לאוטומטי ?
פורסם בתאריך Sun, Oct 12, 2014
  שיוך ידני = בחירה עצמית מאיזה תקבול או תקב&... קרא עוד
הגדרה 68 - הגדרות לפקדונות
פורסם בתאריך Thu, Mar 5, 2015
מתי נצטרך? לפני תחילת העבודה עם פקדונות ב&... קרא עוד
איך מבטלים קבלת פקדון ?
פורסם בתאריך Sun, Oct 26, 2014
איך מגיעים? קבלת הפקדון שרוצים לבטל > "תקבו... קרא עוד
בנסיון להפיק קבלת פקדון לא מזהה את התיק
פורסם בתאריך Sun, Oct 12, 2014
איך מגיעים? כרטיס התיק > חוצץ "צדדים". פעולו—... קרא עוד
ממה נובעת יתרת הפקדון
פורסם בתאריך Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? כרטסת פקדונות לתיק או ללקוח > י... קרא עוד