עודכנית - מאגר ניהול ידע

פקדונות Sub-Categories

פקדונות מאמרים RSS Feed
לדו"ח ההדפסה של תנועות פקדון לקוח נוספה עמודת "יתרה לשיוך"
נצפה 229 פעמים מאז Sun, Feb 1, 2015
איפה? כרטיס לקוח > פקדונות > תנועות פקדון > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.66] לדו"ח ההדפסה "תנועות בפקדון ללקוח - רחב" , נוספה עמודת יתרה לשיוך. ... קרא עוד
לתצוגת פירוט התנועות בפקדון ולחלון סינון הרשימה - נוסף שדה/עמודה "חשבון בנק"
נצפה 250 פעמים מאז Mon, Dec 29, 2014
איפה? סרגל הניווט > פקדונות: כרטסת פקדונות לפי לקוחות > הצגת פירוט כרטסת פקדונות לפי תיקים > הצגת פירוט כרטיס לקוח/ תיק > חוצץ פקדון > הצגת פירוט    מה התחדש בגרסה? [1.64] לתצוגת פירוט התנועות בפקדו... קרא עוד
הוספנו כפתור "סמן כנפרע" לחוצץ הפקדונות בתיק
נצפה 283 פעמים מאז Mon, Feb 13, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: תיקים ולקוחות > תיקים > הצגת תיק > חוצץ פקדונות > חוצץ תקבולים עתידיים מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו כפתור [סמן כנפרע], בדומה למה שקיים ברשימת תקבולי פקדון שטרם נפרעו (רשימה חיצונית). ... קרא עוד
הגדרת פקדונות
נצפה 467 פעמים מאז Wed, Mar 4, 2015
מתי נצטרך?   לפני תחילת העבודה עם פקדונות במערכת או בהמשך, אם נרצה לשנות את אחת ההגדרות. איך מגיעים? מהמסך הראשי: תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 68 או הקיצור Shift+F10... קרא עוד
הרשאה להפקת קבלת פקדון באשראי בלבד
נצפה 460 פעמים מאז Thu, Apr 13, 2017
איפה?  הגדרות מערכת > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה הרשאה להפקת קבלת פקדון בכרטיס אשראי בלבד. לביצוע הפעולה 1. יש לבחור את קבוצת ההרשאה הרצויה 2. לאתר את ההרשאה "קבלת פקדון ... קרא עוד
הוספת שדה סכום עמלה לקבלות פקדון בכרטיס אשראי
נצפה 449 פעמים מאז Thu, Apr 13, 2017
איפה? הוספת שדה לקבלת פקדון: "סכום עמלה"  מה התחדש בגרסה? [1.75] נוסף שדה "סכום עמלה" אשר יופיע רק אם מדובר באופן תשלום בכרטיס אשראי ולסוג כרטיס האשראי הוגדרה עמלה, והוגדר שמותר לגבות עמלה ברמת לקוח/לקוח אב.     הוגדר... קרא עוד
רישום חשבונית מס/קבלה בגין הפקת קבלת פקדון בכ.א
נצפה 372 פעמים מאז Mon, Apr 24, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 162 הגדרות עמלות בכ.א  בפקדונות מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות להפקת חשבונית מס/קבלה ברקע בגין הפקת קבלת פיקדון בכרטיס אשראי. במסך ההגדרה ניתן לקבוע א... קרא עוד
הפקת קבלת פקדון בתיק הוצל"פ
נצפה 418 פעמים מאז Mon, May 15, 2017
איפה?  כרטיס תיק מסוג הוצל"פ > חוצץ קבלות פקדון > הוסף קבלת פקדון כותרת כלים שלובים > התראות > תקבולי מס"ב > הוסף קבלת פקדון מה התחדש בגרסה? [1.75] בתיקי הוצאה לפועל שנמצאים בתקשורת, בעת הפקת קבלת פקדון, ... קרא עוד
איפה רואים את רשימת קבלות הפקדון הזמניות שהוסבו מהזהב?
נצפה 438 פעמים מאז Tue, Oct 14, 2014
  קבלות זמניות עבור תקבולי פקדון, שלא הופקה בגינם חשבונית (פקדון) ועברו בהסבה לפלטינום מופיעות כ"תקבולים חיצוניים". לרשימת כל התקבולים הנובעים מהקבלות הנ"ל: סרגל הניווט במסך הראשי > לחץ על חוצץ "הוצל"פ. תקבולים חיצוניים > סנן את הרש... קרא עוד
איפה רואים בפלטינום את הקבלות הזמניות שהופקו בזהב?
נצפה 494 פעמים מאז Wed, Jan 14, 2015
בהסבת הנתונים מהזהב - למערכת הפלטינום, בגלל ההפרדה בין המודולים "כספים" ו"פקדונות", קבלות זמניות שהופקו בזהב מוסבות בשני אופנים. לכן, יש להבחין קודם האם בזהב מדובר בקבלה רגילה או קבלה מסוג פקדון. קבלות פקדון תקבולים זמניים, מקבלות פקדון שלא ... קרא עוד
כרטסת פקדונות בתחילת שנה - 2017
נצפה 365 פעמים מאז Wed, Dec 28, 2016
  חשוב לשים לב... החל מה - 01/01/17, בהצגת פרטים בכרטסת... קרא עוד
דגשים לעבודה בתחילת השנה האזרחית החדשה - 2017
נצפה 342 פעמים מאז Wed, Dec 28, 2016
כברירת המחדל, התאריכים במערכת לרוב הרשימ... קרא עוד
שינוי תצוגת הנתונים, בחוצצים בכרטסת הפקדון - כתוצאה משינוי השנה (2016-2017)
נצפה 331 פעמים מאז Thu, Dec 31, 2015
  חשוב לשים לב... החל מה - 01/01/17, בהצגת פרטים בכרטסת... קרא עוד
מה ההבדל בין שיוך משיכה ידני לאוטומטי ?
נצפה 207 פעמים מאז Sun, Oct 12, 2014
  שיוך ידני = בחירה עצמית מאיזה תקבול או תקב&... קרא עוד
הגדרה 68 - הגדרות לפקדונות
נצפה 327 פעמים מאז Thu, Mar 5, 2015
מתי נצטרך? לפני תחילת העבודה עם פקדונות ב&... קרא עוד
איך מבטלים קבלת פקדון ?
נצפה 352 פעמים מאז Sun, Oct 26, 2014
איך מגיעים? קבלת הפקדון שרוצים לבטל > "תקבו... קרא עוד
בנסיון להפיק קבלת פקדון לא מזהה את התיק
נצפה 336 פעמים מאז Sun, Oct 12, 2014
איך מגיעים? כרטיס התיק > חוצץ "צדדים". פעולו—... קרא עוד
ממה נובעת יתרת הפקדון
נצפה 202 פעמים מאז Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? כרטסת פקדונות לתיק או ללקוח > י... קרא עוד