עודכנית - מאגר ניהול ידע
הוצאות/תשלומים מאמרים RSS Feed
איך מגדירים סיווגים חשבונאיים לסעיפי הוצאה?
נצפה 67 פעמים מאז Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > כספים > רשימת סעי... קרא עוד
איך רושמים הוצאה?
נצפה 62 פעמים מאז Tue, Nov 18, 2014
איך מגיעים? חלון פרטי רישום הוצאה ב: כרטיס ל... קרא עוד
איך מוסיפים סעיף הוצאה ?
נצפה 57 פעמים מאז Thu, Oct 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > כספים > רשימת סעי... קרא עוד
סרטון הדרכה - ניהול ספקים
נצפה 57 פעמים מאז Tue, Mar 3, 2015
איך מפיקים רשימת הוצאות בתיחום לפי סעיפי הוצאה ?
נצפה 53 פעמים מאז Thu, Oct 23, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > סרגל הניווט > כספים > ס... קרא עוד
בחוצץ כספים, ברשימת סעיפי ההוצאה - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "סיווג חשבונאי"
נצפה 53 פעמים מאז Wed, Jul 8, 2015
איפה? כספים > סעיפי הוצאה  מה התחדש בגרסה? [1.69] ... קרא עוד
בדו"ח רווח והפסד סכומים לא הגיוניים בהוצאות
נצפה 52 פעמים מאז Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > כספים: סיווגים ח... קרא עוד
סרטון הדרכה - הוספת הוצאה
נצפה 47 פעמים מאז Tue, Mar 3, 2015
איך רושמים הוצאה על כמה סעיפים ?
נצפה 45 פעמים מאז Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? חלון פרטי רישום הוצאה ב: כרטיס ל... קרא עוד