עודכנית - מאגר ניהול ידע
הוצאות/תשלומים מאמרים RSS Feed
איך מוסיפים סעיף הוצאה
פורסם בתאריך Mon, Sep 29, 2014
     סעיף הוצאה   סעיפי הוצאה הוא מונח שמשתמשים בתוכנת עודכנית בהוצאות משרדיות. במידה ומשרדך מבצע רישום של הוצאות משרדיות יש צורך להגדיר סעיפי הוצאה. בחלון "פרטי סעיף הוצאה" נגדיר את אחוז המע"מ המוכר, וסוג החישוב (תוצאתי או מאזני) בתו... קרא עוד
איך מפיקים רשימת הוצאות בתיחום לפי סעיפי הוצאה ?
פורסם בתאריך Thu, Oct 23, 2014
 איך מפיקים רשימת הוצאות בתיחום לפי סעיפי הוצאה ? מסך ראשי > סרגל הניווט > כספים > סעיפי הוצאה. פעולות לביצוע: לחץ על האייקון לקבלת חלון סינון. סנן לפי תנאים רצויים (סטטוס, טווח תאריכים וכו.)מתוך הרשימה המוצגת: שור... קרא עוד
איך לרשום הוצאה בפטינום
פורסם בתאריך Mon, Mar 12, 2018
     איך רושמים/מוסיפים הוצאה בפלטינום      רישום הוצאות (משרד ולקוח) מאפשר למשרד עו"ד לשמור על ניהול תקין של הנה"ח. מסמכים אלו ישמשו בעתיד בסיס להפקת דו"חות חשבונאיים כדוגמת דו"ח מע"מ ודו"ח רווח והפסד, ודו"ח מקדמות מס.    הו... קרא עוד
איך לבטל הוצאה
פורסם בתאריך Mon, Mar 11, 2019
    איך  לבטל הוצאה       ביטול הוצאה בפלטינום יעשה מתוך תפריט כספים > הוצאות > ביצוע סינון   מתוך הרשימה המוצגת יש לבחור את ההוצאה הרצויה, לסמן אותה וללחוץ על הכפתור   שים לב ! פתיחת פרטי ההוצאה לא מאפשר לנו לבצע פעול... קרא עוד
הגדרת כרטיס ספק
פורסם בתאריך Mon, Jul 2, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]    בגרסה החדשה שיפרנו את צורת העבודה עם ספקים אשר נדרשים/לא נדרשים לניכוי מס במקור    בכרטיס הספק הוספנו שדות הקשורים "לפרטי ניכוי מס".    במידה והספק הוגדר כ"לא מדווח" בעת הוספת הוצאה, אם ירשם אחוז בשדה... קרא עוד
מתוך כרטיס תיק, בהדפסת מצב כספי לתיק - נוספה עמודה של שם משלם/ספק
פורסם בתאריך Wed, Jul 8, 2015
איפה? כרטיס תיק > חוצץ מצב כספי לתיק > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.69] נוסף דו"ח הדפסה הכולל שם משלם    קרא עוד
הוספת תשלום לספק
פורסם בתאריך Mon, Dec 18, 2017
איפה ?  תפריט כספים > הוסף תשלום מה התחדש בגרסה ? [1.78]      כדי להקטין אפשרות שתשלום נוסף בטעות ליישות ולא לספק, נוספה תיבת סימון מתחת/ליד השדה "לפקודת"    סימון "תיבת הסימון" יגרור הצגת ישויות מסוג "ספק", כ... קרא עוד
הצגת ישות/ספק מתוך רשימת התשלומים
פורסם בתאריך Tue, Jan 9, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]     מתוך רשימת התשלומים נוספה אפשרות להציג את הישות או הספק המקושר לתשלום  לחיצה על הכפתור   תציג את הישות במסך נפרד     איפה ?  בתפריט כספים > תשלומים > ביצוע סינון  מתו... קרא עוד
עדכון תאריך לדוח מע"מ בהוצאה
פורסם בתאריך Mon, Mar 12, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בגרסה החדשה ניתן לשנות בו זמנית תאריך לדוח מע"מ ממספר הוצאות.   שינוי תאריך לדוח מע"מ ניתן לביצוע במספר דרכים:  פתיחה של ההוצאה > לחיצה על כפתור עדכן > ושינוי תאריך לדוח מע"מ. בצורה זו המסמך המק... קרא עוד
בהוספת הוצאת לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק
פורסם בתאריך Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: הוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ  מה התחדש בגרסה? [1.73] בהוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק. לאחר שמירת פרטי ההוצאה (בתיק מסוג ת... קרא עוד
תשלום לישות
פורסם בתאריך Mon, Jan 15, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בזמן הוספת תשלום לישות, שם הישות יופיע באופן אוטומטי בשדה "לפקודת"    איפה ?    הצגת כרטיס ישות > חוצץ תשלומים > הוסף תשלום      ... קרא עוד
שמירת הערות ברישום הוצאה
פורסם בתאריך Sun, Nov 12, 2017
איפה ?   תפריט כספים > הוסף הוצאה מה התחדש בגרסה ? [1.77]   ברישום הוצאה חדשה, לאחר שבוחרים ספק, מלל שירשם בשדה "תיאור" יעבור באופן אוטומטי  ל "הערות קבועות למסמכים חשבונאים".   בעת רישום חדש של הוצאה לאותו ספ... קרא עוד
רשימת סעיפי הוצאה לפי חודשים
פורסם בתאריך Wed, Jun 14, 2017
איפה ?  כספים > סעיפי הוצאה > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוסף דוח הדפסה "רשימת סעיפי הוצאה בחיתוך לפי חודשים ולקוחות".  חיתוך לפי חודשים ואז רשימת סעיפי הוצאות בחלוקה לפי לקוחות ותיקים     ... קרא עוד
מעבר מפרטי תשלום לכרטיס לקוח
פורסם בתאריך Sun, Aug 6, 2017
איפה ?   כספים > תשלומים > הוספת תשלום ללקוח/ספק/ישות   מה התחדש בגרסה ? [1.76]   במקרים הבאים:   כספים > תשלומים > הוספת תשלום ללקוח/ספק/ישות > (לפני שמירה) הצג ישות   כספים תשלומים > הצגת תשל... קרא עוד
הוספת הוצאה
פורסם בתאריך Mon, Aug 7, 2017
איפה ?  כותרת כספים > הוסף הוצאה  כרטיס לקוח > חוצץ הוצאות > הוסף הוצאה  כרטיס תיק > חוצץ הוצאות > הוסף הוצאה מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לחיצה על   במסך הוסף הוצאה יפתח חלון של רשימת ספקים.   לרשימה... קרא עוד
הדפסת הוצאה
פורסם בתאריך Mon, Aug 21, 2017
איפה ?    כותרת כספים > הוסף הוצאה מה התחדש בגרסה ? [1.76]     בהוספת הוצאה נוספה אפשרות ל - הדפסה לאחר שמירה      ... קרא עוד
מרשימת סעיפי ההוצאה, בדו"ח הדפסה "סעיפי הוצאה-תשומות" - נוספה עמודה של מע"מ מוכר
פורסם בתאריך Sun, Mar 8, 2015
איפה? כספים > סעיפי הוצאה > הדפס > "דו"ח רשימת סעיפי הוצאה - תשומות" מה התחדש בגרסה? [1.67]  לדו"ח ההדפסה נוספה עמודה של "מע"מ מוכר"   ... קרא עוד
לרשימת סעיפי ההוצאה נוספו שדות של שם ומספר לקוח אב, ודו"ח הדפסה בחיתוך לפי לקוחות אב
פורסם בתאריך Wed, Mar 18, 2015
איפה? חוצץ מודול כספים > סעיפי הוצאה (סעיפים בהוצאות שנרשמו). מה התחדש בגרסה? [1.67] לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוספו השדות "שם לקוח אב" ו-"מספר לקוח אב". לדו"חות ההדפסה ברשימה זו נוסף דו"ח בחלוקה ללקוחות אב.   ... קרא עוד
נוסף כפתור "הצג שיק" לתשלומים ומשיכות פקדון בהם אמצעי התשלום הוא "המחאה"
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? כספים > הוסף תשלום. פקדונות > הוסף משיכה מפקדון.  מה התחדש בגרסה? [1.64] לתשלומים ומשיכות פקדון, בהם אמצעי התשלום הוא "המחאה", שהודפסו מתוך מודול הדפסת שיקים - לסרגל הכלים נוסף כפתור "הצג שיק". ... קרא עוד
בדו"ח רווח והפסד סכומים לא הגיוניים בהוצאות
פורסם בתאריך Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > כספים: סיווגים חשבונאיים (קוד 106). סעיפי הוצאה (קוד 37). פעולות לביצוע: 1. בדוק אם הוגדרו סיווגים חשבונאיים לסעיפי ההוצאה במשרד     מרשימת הסיווגים החשבונאיים (106): מצא את הסיווג לפי דו"ח... קרא עוד
סרטון הדרכה - הוספת הוצאה
פורסם בתאריך Tue, Mar 3, 2015
סרטון הדרכה - ניהול ספקים
פורסם בתאריך Tue, Mar 3, 2015
איך רושמים הוצאה?
פורסם בתאריך Tue, Nov 18, 2014
איך מגיעים? חלון פרטי רישום הוצאה ב: כרטיס ל... קרא עוד
איך רושמים הוצאה על כמה סעיפים ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? חלון פרטי רישום הוצאה ב: כרטיס ל... קרא עוד