עודכנית - מאגר ניהול ידע
הוצאות/תשלומים מאמרים RSS Feed
נוסף כפתור "הצג שיק" לתשלומים ומשיכות פקדון בהם אמצעי התשלום הוא "המחאה"
נצפה 277 פעמים מאז Sun, Jan 4, 2015
איפה? כספים > הוסף תשלום. פקדונות > הוסף משיכה מפקדון.  מה התחדש בגרסה? [1.64] לתשלומים ומשיכות פקדון, בהם אמצעי התשלום הוא "המחאה", שהודפסו מתוך מודול הדפסת שיקים - לסרגל הכלים נוסף כפתור "הצג שיק". ... קרא עוד
בהוספת הוצאת לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק
נצפה 314 פעמים מאז Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: הוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ  מה התחדש בגרסה? [1.73] בהוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק. לאחר שמירת פרטי ההוצאה (בתיק מסוג ת... קרא עוד
בדו"ח רווח והפסד סכומים לא הגיוניים בהוצאות
נצפה 357 פעמים מאז Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > כספים: סיווגים חשבונאיים (קוד 106). סעיפי הוצאה (קוד 37). פעולות לביצוע: 1. בדוק אם הוגדרו סיווגים חשבונאיים לסעיפי ההוצאה במשרד     מרשימת הסיווגים החשבונאיים (106): מצא את הסיווג לפי דו"ח... קרא עוד
איך מפיקים רשימת הוצאות בתיחום לפי סעיפי הוצאה ?
נצפה 309 פעמים מאז Thu, Oct 23, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > סרגל הניווט > כספים > סעיפי הוצאה. פעולות לביצוע: לחץ על האייקון לקבלת חלון סינון. סנן לפי תנאים רצויים (סטטוס, טווח תאריכים וכו.)מתוך הרשימה המוצגת: שורת התפריטים > הדפס. בחר מהרשימה בדו... קרא עוד
בחוצץ כספים, ברשימת סעיפי ההוצאה - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "סיווג חשבונאי"
נצפה 363 פעמים מאז Wed, Jul 8, 2015
איפה? כספים > סעיפי הוצאה  מה התחדש בגרסה? [1.69] ... קרא עוד
סרטון הדרכה - הוספת הוצאה
נצפה 363 פעמים מאז Tue, Mar 3, 2015
סרטון הדרכה - ניהול ספקים
נצפה 404 פעמים מאז Tue, Mar 3, 2015
איך מוסיפים סעיף הוצאה ?
נצפה 368 פעמים מאז Thu, Oct 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > כספים > רשימת סעי... קרא עוד
איך רושמים הוצאה?
נצפה 328 פעמים מאז Tue, Nov 18, 2014
איך מגיעים? חלון פרטי רישום הוצאה ב: כרטיס ל... קרא עוד
איך מגדירים סיווגים חשבונאיים לסעיפי הוצאה?
נצפה 388 פעמים מאז Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > כספים > רשימת סעי... קרא עוד
איך רושמים הוצאה על כמה סעיפים ?
נצפה 215 פעמים מאז Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? חלון פרטי רישום הוצאה ב: כרטיס ל... קרא עוד