עודכנית - מאגר ניהול ידע

מחירונים/רטיינרים Sub-Categories

מחירונים/רטיינרים מאמרים RSS Feed
נוספה הגדרה 139 - הגדרות הסכמי ריטיינר
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? הגדרות מערכת  מה התחדש בגרסה? [1.68] נוספה הגדרה 139 - הגדרות הסכמי ריטיינר. בחלון ההגדרה - ב"נוסח תיאור חיוב תקופתי" ניתן לציין נוסח ברירת מחדל, שיירשם בשורת החיוב בעת ביצוע חיוב ריטיינר. בחלון ניתן לרשום מלל חופשי... קרא עוד
במחירון הכללי (הגדרה 1) לפריטי החיוב נוסף שדה "תיאור חיוב"
פורסם בתאריך Wed, Feb 25, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 1 - "מחירון כללי - פריטי חיוב" מה התחדש בגרסה? [1.67] נוסף שדה/עמודה "תיאור חיוב" - לא שדה חובה, רלוונטי בעיקר למקרים בהם רוצים שירשם מידע נוסף על החיוב (בנוסף ל"תיאור הפריט"). כבר... קרא עוד
כספים > הסכמי ריטיינר > חייב ריטיינר - לשמור את הבחירה האחרונה של המשתמש בחלון בחירת אופן החיוב.
פורסם בתאריך Wed, Mar 18, 2015
איפה? חוצץ מודול כספים > רשימת הסכמי ריטיינר > סרגל הכלים > "חייב ריטיינר" מה התחדש בגרסה? [1.67] כברירת מחדל, אופן החיוב יהיה לפי הבחירה האחרונה של המשתמש. ... קרא עוד
אפשרות לבחירה מרובה של הסכמי ריטיינר לחיוב
פורסם בתאריך Wed, Dec 17, 2014
איפה? ההתראות שלי > התראת "הסכמי ריטיינר לחיוב".  מה התחדש בגרסה? [1.64] ברשימת הסכמי ריטיינר לחיוב > נוספה האפשרות לסמן ולחייב את כל הריטיינרים ברשימה (לפני הגרסה התאפשר רק אחד-אחד).  ... קרא עוד
לרשימת הקבוצות - הוספנו עמודות של כמות לקוחות מקושרים וכמות תיקים מקושרים
פורסם בתאריך Wed, Nov 23, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > כספים > הגדרה 61 - קבוצות תעריפים  מה התחדש בגרסה? [1.73] לרשימת הקבוצות - הוספנו עמודות של כמות לקוחות מקושרים וכמות תיקים מקושרים   ... קרא עוד
סרטון הדרכה - מחירון כללי והגדרות מונה זמן
פורסם בתאריך Sun, Feb 8, 2015