עודכנית - מאגר ניהול ידע
יומן מאמרים RSS Feed
הדפסת יומן
פורסם בתאריך Tue, Jun 27, 2017
איפה ?  כותרת יומן ומשימות > תיחום יומן > הדפס > דוח הדפסה "יומן פגישות ודיונים רחב" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה עמודה "תאריך סיום".     ... קרא עוד
הוספת דיונים ברצף
פורסם בתאריך Tue, Aug 22, 2017
איפה ?   כותרת יומן ומשימות > הוספת דיונים ברצף מה התחדש בגרסה ? [1.76]   למשרדים שרכשו סנכרון מול אווטלוק. בעת הוספת דיונים ברצף   המערכת תשמור סימון/אי סימון בתיבת הסימון "פתח פגישה לפי שמירה"    ... קרא עוד
לדוח הדפסה של יומן נוספה עמודה - סוג דיון
פורסם בתאריך Sun, Sep 24, 2017
איפה ?   כותרת יומן ומשימות > יומן > דוח הדפסה "ישיבות בית משפט בחיתוך לפי בימ"ש" מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לדוח הדפסה נוספה עמודה של "סוג דיון"   בחירת דו"ח להדפסה  תצוגת הדו"ח     ... קרא עוד
בהוספת פגישה או דיון ביומן - המערכת תזכור בחירה אחרונה של סוג הרישום
פורסם בתאריך Tue, Dec 16, 2014
איפה? בהוספת פגישה או דיון ליומן  מה התחדש בגרסה? [1.64] לכל משתמש, המערכת תזכור בחירה אחרונה של סוג הרישום. לדוג' - אם בפעם האחרונה משתמש רשם ביומן דיון, בחלון הרישום הבא שיפתח יהיה מסומן "דיון". ... קרא עוד
בחלון הסינון של "תיחום יומן" נוסף שדה "קבוצת משתתפים"
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? יומן ומשימות > תיחום יומן מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון נוסף שדה  - "קבוצת משתתפים".   הקבוצות ברשימה הן קבוצות המשתמשים/עובדים המופיעות ב:הגדרות מערכת > ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26). ... קרא עוד
הגדרות אישיות
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  הגדרות מערכת > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות - יומן" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות לזכור את סימון המשתמשים שנבחרו ברישום פגישה/ דיון אחרון.       ... קרא עוד
הגדרות אישיות יומן
פורסם בתאריך Mon, Apr 24, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות-יומן" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרויות בהגדרות אישיות > יומן להסיר או להשאיר את רושם הפגישה כמשתתף באירוע. הסרת האפשרות תמנע את... קרא עוד
סרטון הדרכה - יומן
פורסם בתאריך Tue, Jan 27, 2015
הוספת דיון ליומן בעו"דכנית - מנתוני התקשורת בכלים שלובים
פורסם בתאריך Thu, Dec 4, 2014
איך מגיעים? חוצץ מודול "כלים שלובים": התראות... קרא עוד
תצוגה משובשת ביומן, התאריכון מימין "חתוך"
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? מתפריט "יומן ומשימות"> תצוגת "יו&#... קרא עוד