עודכנית - מאגר ניהול ידע
יומן מאמרים RSS Feed
איך להעביר פגישה ולעדכן משתתפים
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
            איך להעביר פגישה ולעדכן משתתפים ?    יומן > תצוגת יומן > סימון פגישה/דיון > פעולות > העבר         בהעברת פגישה ביומן, נוס פה אפשרות לעדכן משתתפים.   בסימון האפשרות תיפתח רשימה של מש... קרא עוד
איך להוסיף סוג רישום חדש ביומן המשרדי
פורסם בתאריך Wed, Apr 3, 2019
איך להוסיף סוג רישום חדש ביומן המשרדי ?         קרא עוד
איך ליצור תזכורות קבועות ביומן
פורסם בתאריך Sun, Mar 10, 2019
    איך ליצור תזכורת קבועה ביומן איך ליצור הודעת sms באופן אוטומטי ביומן           חשוב קישור תזכורת להודעת SMS אפשרית רק מגרסה 1.81 במידה ואפשרות זו אינה זמינה, בדוק שמשרדך רכש את המודול, או בצע עדכון לתוכנה.       ... קרא עוד
איך להוסיף פגישה או דיון
פורסם בתאריך Tue, Feb 19, 2019
איך להוסיף פגישה או דיון     בתוכנת הפלטינום קיים יומן משרדי המאפשר הוספת פגישות דיונים ימי חופשה ועוד.   היומן מופיע בשני אופנים. האחד יומן גרפי והשני יומן רשומות. הרישום ביומן יכול להעשות בצורה ידנית, באמצעות הורדות לוח דיונים מ... קרא עוד
אפשרות סימון רישום ביומן כ-לא פעיל
פורסם בתאריך Sun, Jun 10, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]       בהגדרות מערכת > בסוגי רישומים ביומן, לכל אחד מסוגי הרישומים נוספה אפשרות סימון של "האם פעיל"    במידה והתיבה לא מסומנת סוג הרישום יהיה "לא פעיל", ובכך לא יוצג לבחירה בשדה "סוג" בעת הוספה או עדכ... קרא עוד
הדפסת יומן
פורסם בתאריך Tue, Jun 27, 2017
איפה ?  כותרת יומן ומשימות > תיחום יומן > הדפס > דוח הדפסה "יומן פגישות ודיונים רחב" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה עמודה "תאריך סיום".     ... קרא עוד
הוספת דיונים ברצף
פורסם בתאריך Tue, Aug 22, 2017
איפה ?   כותרת יומן ומשימות > הוספת דיונים ברצף מה התחדש בגרסה ? [1.76]   למשרדים שרכשו סנכרון מול אווטלוק. בעת הוספת דיונים ברצף   המערכת תשמור סימון/אי סימון בתיבת הסימון "פתח פגישה לפי שמירה"    ... קרא עוד
לדוח הדפסה של יומן נוספה עמודה - סוג דיון
פורסם בתאריך Sun, Sep 24, 2017
איפה ?   כותרת יומן ומשימות > יומן > דוח הדפסה "ישיבות בית משפט בחיתוך לפי בימ"ש" מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לדוח הדפסה נוספה עמודה של "סוג דיון"   בחירת דו"ח להדפסה  תצוגת הדו"ח     ... קרא עוד
בהוספת פגישה או דיון ביומן - המערכת תזכור בחירה אחרונה של סוג הרישום
פורסם בתאריך Tue, Dec 16, 2014
איפה? בהוספת פגישה או דיון ליומן  מה התחדש בגרסה? [1.64] לכל משתמש, המערכת תזכור בחירה אחרונה של סוג הרישום. לדוג' - אם בפעם האחרונה משתמש רשם ביומן דיון, בחלון הרישום הבא שיפתח יהיה מסומן "דיון". ... קרא עוד
בחלון הסינון של "תיחום יומן" נוסף שדה "קבוצת משתתפים"
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? יומן ומשימות > תיחום יומן מה התחדש בגרסה? [1.64] לחלון הסינון נוסף שדה  - "קבוצת משתתפים".   הקבוצות ברשימה הן קבוצות המשתמשים/עובדים המופיעות ב:הגדרות מערכת > ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26). ... קרא עוד
הגדרות אישיות
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  הגדרות מערכת > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות - יומן" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות לזכור את סימון המשתמשים שנבחרו ברישום פגישה/ דיון אחרון.       ... קרא עוד
הגדרות אישיות יומן
פורסם בתאריך Mon, Apr 24, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות-יומן" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרויות בהגדרות אישיות > יומן להסיר או להשאיר את רושם הפגישה כמשתתף באירוע. הסרת האפשרות תמנע את... קרא עוד
סרטון הדרכה - יומן
פורסם בתאריך Tue, Jan 27, 2015
הוספת דיון ליומן בעו"דכנית - מנתוני התקשורת בכלים שלובים
פורסם בתאריך Thu, Dec 4, 2014
איך מגיעים? חוצץ מודול "כלים שלובים": התראות... קרא עוד
תצוגה משובשת ביומן, התאריכון מימין "חתוך"
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? מתפריט "יומן ומשימות"> תצוגת "יו&#... קרא עוד