עודכנית - מאגר ניהול ידע
יומן מאמרים RSS Feed
הגדרות אישיות
נצפה 390 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  הגדרות מערכת > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות - יומן" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות לזכור את סימון המשתמשים שנבחרו ברישום פגישה/ דיון אחרון.       ... קרא עוד
הגדרות אישיות יומן
נצפה 413 פעמים מאז Mon, Apr 24, 2017
איפה?  תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות-יומן" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרויות בהגדרות אישיות > יומן להסיר או להשאיר את רושם הפגישה כמשתתף באירוע. הסרת האפשרות תמנע את... קרא עוד
בחלון הסינון של "תיחום יומן" נוסף שדה "קבוצת משתתפים"
נצפה 336 פעמים מאז Mon, Dec 22, 2014
איפה? יומן ומשימות > תיחום יומן מה התחדש ב... קרא עוד
סרטון הדרכה - יומן
נצפה 307 פעמים מאז Tue, Jan 27, 2015
הוספת דיון ליומן בעו"דכנית - מנתוני התקשורת בכלים שלובים
נצפה 311 פעמים מאז Thu, Dec 4, 2014
איך מגיעים? חוצץ מודול "כלים שלובים": התראות... קרא עוד
תצוגה משובשת ביומן, התאריכון מימין "חתוך"
נצפה 341 פעמים מאז Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? מתפריט "יומן ומשימות"> תצוגת "יו&#... קרא עוד