בנקים/כרטיסי אשראי

הגדרות לקוח - חשבונות בנק

בהגדרות לקוח חשבונות בנק נגדיר את חשבונות הבנק ברמת לקוח. חשבונות הבנק הרשומים בהגדרות אלה, יוצגו בתיקי התביעה וההוצאה לפועל.   לקבלת כספים מהוצאה לפועל לתשלום בגין ההליכים [הכוללים עלות] פירוט הכפתורים בכותרת החלון  - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך... קרא עוד

חוצץ תנועות חשבון

חוצץ תנועות חשבון מציגות את הפעולות החשבונאיות שבוצעו במערכת הקשורות לחשבון הבנק. התנועות יכולות להיות טפסי הפקדה, העברת כספים, ביצוע משיכות ותשלומים. בהתאם לסוג הפעולה [הכנסה/הוצאה] הערך הכספי ירשם תחת העמודה זכות או חובה. בנוסף יוצגו נתונים כדוגמת ... קרא עוד

תנועות לא מתואמות - מערכת

בחלון "תנועות לא מתואמות מערכת" מוצגות כל התנועות שנרשמו בתוכנה בעקבות פעולות חשבונאיות כדוגמת תשלומים/טפסי הפקדה/משיכות/העברות וכו’ ובהתאם לטווח התאריכים שנבחר. מהרשימה המוצגת בחר את התנועה או תנועות שברצונך לתאם ולחץ על הכפתור  לביטול בחירת ... קרא עוד

תנועות לא מתואמות - בנק

בחלון "תנועות לא מתואמות - בנק" מוצגות תנועות הבנק שהתווספו באופן ידני או באמצעות ממשק קליטת דפי בנק. התנועות הקיימות ברשימה מייצגות את הרישומים הקיימים בתדפיס חשבון הבנק [הפיזי לא בתוכנה] את התנועות ניתן להוסיף מחלון זה על ידי לחיצה על כפתור  או מחו... קרא עוד

פרטי תיאום

חלון "פרטי תיאום" מהווה את השלב האחרון בביצוע תיאום בנקים. בחלון זה מסוכמים הנתונים הבאים: כמות התנועות שסומנו לתיאום  - מערכת ובנק סה"כ התנועות שסומנו לתיאום - מערכת ובנק ההפרש במידה וקיים בין תנועות מערכת לתנועות בנק שסומנו לתיאום לחיצה על הכפתור... קרא עוד

חוצץ רשימת תיאומים שבוצעו

בחוצץ רשימת תיאומים שבוצעו מוצגים התיאומים שבוצעו בין תנועות מערכת [בחוצץ תנועות חשבון] לבין תנועות הבנק [בחוצץ תנועות בנק]. סינון ברירת המחדל הן תנועות שתואמו בהתאם לשנת המס הנוכחית. לשינוי תצוגת הנתונים וצפייה בטווח תאריכים שונה לחץ על כפתור  ובחר ... קרא עוד

הגדרת חשבון בנק

חברת עודכנית ממליצה לעבור על ההגדרות השונות, טרם ביצוע תיאום בנקים. יתרת פתיחה במערכת – יתרת חשבון הבנק נכון ליום שבו הוכנס חשבון הבנק למערכת עודכנית. במקרה בו חשבון הבנק הוזן כבר למערכת ללא הזנת יתרת פתיחה ונעשה בו שימוש (רישום תשלומים, הפקת חשבונית... קרא עוד

חוצץ תנועות בנק

חוצץ תנועות בנק מציג את התנועות הקיימות בבנק בו מתנהל החשבון. להוספת תנועות לחוצץ לחץ על כפתור   או באמצעות ממשק "קליטת דפי בנק" [מודול בתשלום]. רק לאחר הוספת תנועות חשבון בנק ניתן לבצע תיאום בנקים במערכת. פירוט הכפתורים והפעולות בחוצץ תנועות בנק  - ... קרא עוד

תנועות אשראי

בחוצץ תנועות כרטיס אשראי מוצגים התשלומים והמשיכות שבוצעו בכרטיס אשראי שלא "עברו" לחשבון בנק.[באמצעות לחיצה על הכפתור - בצע חיוב תקופתי]. מבין הנתונים המוצגים ניתן לראות את תאריך התנועה/תאריך חיוב כרטיס האשראי [בהתאם להגדרות כרטיס אשראי] תיאור התנועה/... קרא עוד

סומנו לתיאום - מערכת ובנק

בחלונות "סומנו לתיאום - מערכת" ו "סומנו לתיאום - בנק" מוצגות תנועות אשר נבחרו לתיאום. השלב הבא בתהליך התיאום הוא לחיצה על הכפתור  פירוט הכפתורים והפעולות הניתנות לביצוע ב"סומנו לתיאום"  - בחירה בתנועה/ות ולחיצה על הכפתור תגרע את התנועה/ות מרשימת "סומ... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 26 רשומות