בנקים/כרטיסי אשראי

תנועות לא מתואמות - בנק

בחלון "תנועות לא מתואמות - בנק" מוצגות תנועות הבנק שהתווספו באופן ידני או באמצעות ממשק קליטת דפי בנק. התנועות הקיימות ברשימה מייצגות את הרישומים הקיימים בתדפיס חשבון הבנק [הפיזי לא בתוכנה] את התנועות ניתן להוסיף מחלון זה על ידי לחיצה על כפתור  או מחו... קרא עוד

חוצץ תנועות חשבון

חוצץ תנועות חשבון מציגות את הפעולות החשבונאיות שבוצעו במערכת הקשורות לחשבון הבנק. התנועות יכולות להיות טפסי הפקדה, העברת כספים, ביצוע משיכות ותשלומים. בהתאם לסוג הפעולה [הכנסה/הוצאה] הערך הכספי ירשם תחת העמודה זכות או חובה. בנוסף יוצגו נתונים כדוגמת ... קרא עוד

פרטי תנועת בנק

בחלון פרטי תנועת בנק נוסיף את תנועת הבנק כפי שהיא מופיע בתדפיס חשבון הבנק. פירוט השדות השונים: תאריך תנועה - תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם במערכת עודכנית. תאריך ערך - תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בתדפיס בחשבון הבנק. חובה/זכות - רישום ערך כספי של התנוע... קרא עוד

הגדרת חשבון בנק

חברת עודכנית ממליצה לעבור על ההגדרות השונות, טרם ביצוע תיאום בנקים. יתרת פתיחה במערכת – יתרת חשבון הבנק נכון ליום שבו הוכנס חשבון הבנק למערכת עודכנית. במקרה בו חשבון הבנק הוזן כבר למערכת ללא הזנת יתרת פתיחה ונעשה בו שימוש (רישום תשלומים, הפקת חשבונית... קרא עוד

סומנו לתיאום - מערכת ובנק

בחלונות "סומנו לתיאום - מערכת" ו "סומנו לתיאום - בנק" מוצגות תנועות אשר נבחרו לתיאום. השלב הבא בתהליך התיאום הוא לחיצה על הכפתור  פירוט הכפתורים והפעולות הניתנות לביצוע ב"סומנו לתיאום"  - בחירה בתנועה/ות ולחיצה על הכפתור תגרע את התנועה/ות מרשימת "סומ... קרא עוד

תנועות לא מתואמות - מערכת

בחלון "תנועות לא מתואמות מערכת" מוצגות כל התנועות שנרשמו בתוכנה בעקבות פעולות חשבונאיות כדוגמת תשלומים/טפסי הפקדה/משיכות/העברות וכו’ ובהתאם לטווח התאריכים שנבחר. מהרשימה המוצגת בחר את התנועה או תנועות שברצונך לתאם ולחץ על הכפתור  לביטול בחירת ... קרא עוד

חוצץ תנועות בנק

חוצץ תנועות בנק מציג את התנועות הקיימות בבנק בו מתנהל החשבון. להוספת תנועות לחוצץ לחץ על כפתור   או באמצעות ממשק "קליטת דפי בנק" [מודול בתשלום]. רק לאחר הוספת תנועות חשבון בנק ניתן לבצע תיאום בנקים במערכת. פירוט הכפתורים והפעולות בחוצץ תנועות בנק  - ... קרא עוד

פרטי תיאום

חלון "פרטי תיאום" מהווה את השלב האחרון בביצוע תיאום בנקים. בחלון זה מסוכמים הנתונים הבאים: כמות התנועות שסומנו לתיאום  - מערכת ובנק סה"כ התנועות שסומנו לתיאום - מערכת ובנק ההפרש במידה וקיים בין תנועות מערכת לתנועות בנק שסומנו לתיאום לחיצה על הכפתור... קרא עוד

חוצץ רשימת תיאומים שבוצעו

בחוצץ רשימת תיאומים שבוצעו מוצגים התיאומים שבוצעו בין תנועות מערכת [בחוצץ תנועות חשבון] לבין תנועות הבנק [בחוצץ תנועות בנק]. סינון ברירת המחדל הן תנועות שתואמו בהתאם לשנת המס הנוכחית. לשינוי תצוגת הנתונים וצפייה בטווח תאריכים שונה לחץ על כפתור  ובחר ... קרא עוד

הוספה ועדכון חשבון בנק

להוספת חשבן בנק חדש בתפריט כספים לחץ על חשבונות בנק. בחלון הסינון לחץ על כפתור  ומהרשימה המוצגת לחץ על כפתור  לעדכון חשבון בנק קיים סמן את החשבון הרצוי ולחץ על כפתור  בחלון פרטי חשבון בנק לחץ על כפתור  לעדכון הפרטים הנדרשים חלון הסינון: לשינוי סינון... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 25 רשומות