עודכנית - מאגר ניהול ידע

בנקים/כרטיסי אשראי Sub-Categories

בנקים/כרטיסי אשראי מאמרים RSS Feed
נתוני חובה בחיוב כרטיס אשראי בתקשורת
פורסם בתאריך Tue, Oct 17, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > כספים > קוד 172 כספים - הגדרות תקשורת כרטיסי אשראי מה התחדש בגרסה ? [1.77]   נוספה הגדרה אשר תחייב את המשתמש להזין מספר תעודת זהות ומספר בטחון בשימוש כרטיס אשראי בתקשורת    ... קרא עוד
ימים לתשלום שובר
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   כרטיס לקוח > הגדרות > שוברים מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לחלון הגדרות שוברים נוסף שדה "ימים לתשלום שובר"     ... קרא עוד
תיאום בנקים
פורסם בתאריך Mon, Aug 7, 2017
      איפה ?  כותרת כספים > חשבונות בנק > בחירת חן בנק מתוך הרשימה > לחיצה על הכפתור [תיאום ידני] מה התחדש בגרסה ? [1.76]   למסך "תיאום חשבון בנק" נוסף כפתור [הוסף]   לחיצה על הכפתור יציג את האפשרויות הב... קרא עוד
אפשרות קביעת חשבון בנק ברירת מחדל בהפקת תקבולים מסוגים שונים
פורסם בתאריך Tue, Sep 19, 2017
      איפה ?   הגדרות מערכת > קוד 109 הגדרות חשבונות בנק מה התחדש בגרסה ? [1.76]    בהגדרות חשבונות בנק נוספה אפשרות להגדיר בהתאם לאופן הפקת התקבול - חשבון בנק ברירת מחדל    סימון אחת האפשרויות המוצגות, יגרור ... קרא עוד
בהצגת פרטי חשבון בנק, בחוצץ תיאומים שבוצעו נוסף שדה סינון של "תאריך ערך בתנועות
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? כספים > חשבונות בנק > הצגת חשבון בנק > חוצץ תיאומים שבוצעו מה התחדש בגרסה? [1.68] לחלון הסינון נוסף שדה של "תאריך ערך בתנועות" - המאפשר תיחום של תצוגת התנועות לפי תאריכי ערך. ... קרא עוד
לתצוגת רשימת חשבונות הבנק נוסף שדה/עמודה של "יתרת שורה"
פורסם בתאריך Sun, Feb 15, 2015
איפה? מסך ראשי > כותרת כספים > חשבונות בנק מה התחדש בגרסה? [1.67] לתצוגת רשימת חשבונות הבנק, נוסף שדה/עמודה יתרת דף בנק - המציג את יתרת השורה לדף הבנק של אותו החשבון  ... קרא עוד
בהפקת קבלות וחשבוניות מס/קבלה - נוספה אפשרות להגדיר חשבון ברירת מחדל בהפקדות תקבולים מסוג "העברה"
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד 109 "כספים - חשבונות בנק" מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה אפשרות לקבוע חשבון בנק ברירת מחדל להפקדה - אשר יופיע אוטומטית בפרטי תקבול מסוג העברה (רלוונטי לקבלה ולחשבונית מס/קבלה). ... קרא עוד
ברשימת תקבולי המס"ב, בדו"ח תקבולים בסינון לפי חשבון בנק נוספה עמודה של "שם תיק פנימי"
פורסם בתאריך Sun, Mar 8, 2015
איפה? התראות כלים שלובים > רשימת תקבולי מס"ב > הדפס > דו"ח ההדפסה "דו"ח תקבולים בסינון לפי חשבון בנק" מה התחדש בגרסה? [1.67] לדו"ח נוספה עמודה של שם תיק פנימי ... קרא עוד
עמלת כרטיס אשראי
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד מס' 144 "כספים - רשימת כרטיס אשראי סולק" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות להגדרת עמלה בהתאם לסוג כרטיס אשראי. העמלה שתוגדר תתווסף כאשר נפיק קבלת פקדון - בהתאם לגובה העמלה ת... קרא עוד
תיאום חשבונות בנק
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט כספים > חשבונות בנק > הצגת חשבון בנק > חוצץ תנועות בחשבון מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות לביטול מספר תנועות שתואמו ידנית.       ... קרא עוד
הגדרה 15 - טבלאות - רשימת בנקים
פורסם בתאריך Wed, Mar 25, 2015
מתי נצטרך? הגדרה זו מכילה את רשימת הבנקים ו... קרא עוד
מה ההבדל בין "תנועות חשבון" לבין "תנועות בנק" ?
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? תפריט "כספים"> חשבונות בנק> הצגת... קרא עוד
איך מוסיפים חשבון בנק ?
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? מהמסך הראשי> תפריט "כספים"> אייק... קרא עוד