עודכנית - מאגר ניהול ידע
משימות מאמרים RSS Feed
הוספת משימה למספר תיקים בו זמנית
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   בתפריט תיקים ולקוחות > תיקים > ביצוע סינון > פעולות > הוסף משימה מה התחדש בגרסה ? [1.77]   נוספה אפשרות להוסיף משימה לתיק אחד או למספר תיקים בו-זמנית         ... קרא עוד
דוח הדפסה משימות ותזכורות
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?   כותרת יומן ומשימות > משימות > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוסף דו"ח הדפסה לפי תיק, מיון לפי תאריך תזכורת   לדו"ח נוספו העמודות: שעה, תאריך יעד, תיאור משימה, הערות, סטטוס, דחיפות, מס' תיק, ש... קרא עוד
דוח הדפסה למשימות
פורסם בתאריך Wed, Aug 16, 2017
איפה ?    כותרת יומן ומשימות > משימות > ביצוע סינון > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוסף דוח הדפסה "משימות ותזכורות לפי תיק"   מיון הנתונים המוצגים יהיה לפי תאריך תזכורות.   העמודות הנכללות הן:   תאריך ... קרא עוד
קבוצת משימות
פורסם בתאריך Tue, Oct 17, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > תיקים > קוד 128 "תיקים-קבוצת משימות" מה התחדש בגרסה ? [1.77]   בהצגת קבוצת משימות נוספה העמודה "מטפל"     ... קרא עוד
הגדרת צבע לדיון
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 127 "ניהול משרד - משימות/תזכורות  מה התחדש בגרסה ? [1.76]    נוספה אפשרות להגדיר צבע עפ"י רמת "דחיפות" רגילה /נמוכה /גבוהה.   נוספה אפשרות להגדיר צבע למשימות שתאריך ה... קרא עוד
דוח משימות
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט יומן ומשימות > צלמית משימות > תצוגה > משימות כולל סיכומים כספיים מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף כפתור סכם לתצוגת משימות עם סיכומים כספיים. כדי להציג אפשרות תצוגה זו יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. לחיצה... קרא עוד
סרטון הדרכה - משימות ותזכורות
פורסם בתאריך Sun, Nov 30, 2014
איך מעבירים משימות באופן גורף ממטפל למטפל?
פורסם בתאריך Tue, Nov 4, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > סרגל הניווט > יומן ומ—... קרא עוד
איך מוחקים משימות באופן גורף?
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? רשימת המשימות הכללית = מסך ראש&#... קרא עוד
איך ניתן לשכפל משימה כך שתחזור על עצמה בפרק זמן קבוע?
פורסם בתאריך Tue, Sep 23, 2014
איך מגיעים? רשימת משימות> כללית, ו/או רשימ—... קרא עוד