עודכנית - מאגר ניהול ידע
איך מעדכנים/משנים מאמרים RSS Feed
איך להעביר תיק מלקוח אחד ללקוח אחר?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? במסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות פעולות לביצוע: בחר באפשרות "העבר תיק מלקוח אחד ללקוח אחר" בשדות שם או מספר לקוח ושם או מספר תיק > ציין את פרטי התיק הקיים - אותו רוצים ל... קרא עוד
איך מוסיפים סעיף הוצאה
פורסם בתאריך Mon, Sep 29, 2014
     סעיף הוצאה   סעיפי הוצאה הוא מונח שמשתמשים בתוכנת עודכנית בהוצאות משרדיות. במידה ומשרדך מבצע רישום של הוצאות משרדיות יש צורך להגדיר סעיפי הוצאה. בחלון "פרטי סעיף הוצאה" נגדיר את אחוז המע"מ המוכר, וסוג החישוב (תוצאתי או מאזני) בתו... קרא עוד
איחוד משתמשים
פורסם בתאריך Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי> תצוגה> כלים ותחזוקה> הגדרות מערכת > רשימת משתמשים (קוד 13) פעולות לביצוע: מתוך רשימת המשתמשים: סמן את המשתמש הישן - זה שאת הנתונים שלו מעבירים למשתמש אחר בסרגל הכלים למעלה> לחץ על "איחו... קרא עוד
למה אין כפתור עדכן, מחק או הוסף בתפריט כלשהו? (רשימה, לקוח או תיק)
פורסם בתאריך Tue, Sep 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת  פעולות לביצוע: מרשימת הגדרות המערכת> הגדרות "ניהול משרד"> קוד 13 ו 26  קוד 13> הצג את פרטי המשתמש כדי לראות את קבוצת ההרשאות אליה הוא משתייך (יכולות להיות כמה). קוד 26> הצג את קבוצות ה... קרא עוד
הוספה/שינוי סיסמת כניסה
פורסם בתאריך Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > ניהול משרד > רשימת משתמשים (קוד 13). פעולות לביצוע: מרשימת המשתמשים: בחר את המשתמש ולחץ להציג את הפרטים שלו. "עדכן". הוסף, שנה או מחק את הסיסמה כמו שרצית. שמור. חשוב לשים לב... ניתן לבצע ... קרא עוד
סרטון הדרכה - הגדרות מודול כספים
פורסם בתאריך Tue, Feb 17, 2015
איך מעדכנים פרטים (שם, סטטוס, מטפל, סוג, זיהוי נוסף וכו.) בתיק ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס התיק בו רוצים לעדכן ... קרא עוד
איך ניתן לראות ערך מקורי של פריט מידע שעודכן או נמחק או מה הפעולות שנעשו בתיק כלשהו?
פורסם בתאריך Tue, Sep 23, 2014
איך מגיעים? לבדיקת ערך מקורי של פריט מידע: –... קרא עוד
איך אני מגדיר מחיר לפריט חיוב כך שישתנה בלקוחות או תיקים מסויימים ?
פורסם בתאריך Mon, Oct 6, 2014
שאלה: איך אני מגדיר מחיר שונה (מהמחירון הכל... קרא עוד
איך להפוך תיק שפתחתי בלקוח כללי (לקוחות מזדמנים) ללקוח בפני עצמו ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
  כשעובדים עם "לקוח כללי" או "לקוחות מזדמנים"... קרא עוד
איך משנים מספר לקוח?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה > ... קרא עוד
איך הופכים תיק רגיל להיות תת תיק של לקוח אחר?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה >... קרא עוד