עודכנית - מאגר ניהול ידע
טפסים מאמרים RSS Feed
טופס התחייבות כונס נכסים
פורסם בתאריך Tue, Aug 8, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  בוצע שינוי טופס 401 "נספח- התחייבות כונס נכסים"  זמן הסתגלות – ניתן להגיש בקשות גם באמצעות הטפסים הקודמים עד 1.1.2018. ... קרא עוד
טופס כתב ויתור על סודיות
פורסם בתאריך Tue, Aug 8, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 "הוצל"פ - רשימת טפסים" מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בוצע שינוי טופס 502 "כתב ויתור על סודיות - כונס נכסים"   זמן הסתגלות – ניתן להגיש בקשות גם באמצעות הטפסים הקודמים עד ... קרא עוד
טופס בקשה למינוי כונס נכסים
פורסם בתאריך Tue, Aug 8, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 "הוצל"פ - רשימת טפסים" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  בוצע שינוי טופס 224 "בקשה למינוי כונס נכסים"  זמן הסתגלות – ניתן להגיש בקשות גם באמצעות הטפסים הקודמים עד 1.1.2018. ... קרא עוד
טופס - פנייה ביחס להגבלה על רישיון נהיגה
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?  בהגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ-רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  לרשימת הטפסים נוסף טופס חדש  "פנייה ביחס להגבלה על רישיון נהיגה"     ... קרא עוד
טופס - דוח כונס ביניים זמן הסתגלות
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?  בהגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  בוצע שינוי בטופס 226  דו"ח כונס נכסים - ביניים.  ניתן להגיש בקשות גם באמצעות הטפסים הקודמים עד לתאריך ה- 01/01/2018   ... קרא עוד
טופס - דוח כונס כספי חדש
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?  בהגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בוצע שינוי בטופס 228 "דוח כונס כספי חדש"   ניתן להגיש בקשות גם באמצעות הטפסים הקודמים עד 01/01/2018     ... קרא עוד
טופס - דוח כונס ראשוני
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?  בהגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בוצע שינוי בטופס 228 "דוח כונס כספי חדש"   ניתן להגיש בקשות גם באמצעות הטפסים הקודמים עד ה- 01/01/2018     ... קרא עוד
טופס - בקשה למכר או צו חיוב נאמן
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?  בהגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  ברשימת הטפסים בוצע שינוי בטופס 227 "בקשה למכר או צו חיוב נאמן"  ניתן להגיש בקשות גם באמצעות הטפסים הקודמים עד 01/01/2018... קרא עוד
טופס - בקשה כללית כינוס נכסים חדש
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?   בהגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   ברשימת הטפסים בוצע שינוי בטופס 232 "בקשה כללית כינוס נכסים חדש"   ניתן להגיש בקשות גם באמצעות הטפסים הקודמים עד ה- 01/... קרא עוד
טופס בקשה לעיכוב יציאה מהארץ
פורסם בתאריך Mon, Aug 21, 2017
איפה ?   טופס בקשה לעיכוב יציאה מהארץ מה התחדש בגרסה ? [1.76]   במידה ולנשוא הבקשה יש אזרחות זרה,   חובה להזין ערך בשדה "ארץ דרכון"   את שם המדינה יש להזין בעברית בלבד     ... קרא עוד
בקשה למינוי כונס נכסים
פורסם בתאריך Mon, Aug 21, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ-רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בוצע שינוי בטופס 224 "בקשה למינוי כונס נכסים"   בסעיף -9 מסמכי חובה מצורפים   נוספה רשימת צרופות עבור תיקים ע"פ פקודת המס... קרא עוד
טופס - תצהיר מוסר
פורסם בתאריך Sun, Sep 10, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 27 הוצל"פ-רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בוצע שינוי בטופס 21 "תצהיר מוסר"     ... קרא עוד
טפסים הוצאה לפועל
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ? תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים בכרטיס תיק > חוצץ טפסים > הפק טופס   מה התחדש בגרסה ? [1.76]     בוצע שינוי בטופס 209 "בקשה לביצוע פסק דין עשה" טפסי פתיחת ת... קרא עוד
תצהיר מוסר
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים  מה התחדש בגרסה ? [1.76]  לרשימת טפסי הוצל"פ, נוסף טופס 21 "תצהיר מוסר" טופס מספר 21         ... קרא עוד
טפסים
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ? תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.75]   בוצע שינוי בטופס 207 "בקשה לביצוע פס"ד כספי - מזונות"  בוצע שינוי בטופס 200 "בקשה לביצוע חוב חלוט לפי הו... קרא עוד
הערה קבועה בטופס
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > פעולות (קוד 12). פעולות לביצוע: נתונים שניתן לקבע יהיו בד"כ כלל הערות שונות. לא ניתן לשנות את אותם הנתונים הנרשמים באופן אוטומטי ע"ג הטופס בזמן ההפקה.  מרשימת הפעולות: בחר והצג את ... קרא עוד
רשימת טפסים בתוכנה
פורסם בתאריך Wed, Sep 17, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > חיפוש לפי שם הגדרה > "טפסים". פעולות לביצוע:   קוד 27 - טפסי הוצל"פ  (כולל כלים שלובים)    קוד 56 - טפסי ניהול משרד ( ביטוח לאומי, מקרקעין, עזבונות וירושות, פשיטת רגל, בתי משפט וחברות ותאגי... קרא עוד
מלל קבוע בטופס
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > פעולות (קוד 12). פעולות לביצוע: כשמדובר בטפסים שיופקו בתיקים של לקוח מסוים; כך שאותו המלל בטופס לא יופיע בתיקים של לקוחות אחרים, מומלץ להוסיף פעולת הוצל"פ חדשה (משתמש) שתהיה מזוהה ע... קרא עוד
עדכון שדות המתייחסים לחשבון בנק - בטפסים של כלים שלובים
פורסם בתאריך Tue, Nov 4, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > עזרה > בדוק אם קיימים עדכונים. פעולות לביצוע: בחלק מהטפסים, שדות המתייחסים למספר חשבון בנק - לא הותאמו לחשבונות בעלי  9 ו-10 ספרות השדות הוארכו והותאמו גם לחשבונות בעלי 9 ו-10 ספרות. עליכם לבצע... קרא עוד
מילוי טפסים חדשים
פורסם בתאריך Mon, Nov 17, 2014
  בהמשך לשאלות על מילוי והגשת הטפסים החדשים-מצורפת מצגת של רשות האכיפה והגבייה, בה מפורט המידע הרלוונטי.(ראו צרופות) קרא עוד
לא נמצא טופס 300- בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג’
פורסם בתאריך Thu, Nov 20, 2014
טופס 300 - בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג' יתווסף לרשימת הטפסים בעו"דכנית פלטינום בגירסה הקרובה (1.59) לצפייה ברשימת הטפסים המופיעה ברשות האכיפה והגבייה ראו קישור:http://www.eca.gov.il/index2.php?id=23&lang=HEB ... קרא עוד
קישור פעולה לטופס - מרשימת הטפסים
פורסם בתאריך Mon, Oct 20, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > רשימת הטפסים (קוד 27). פעולות לביצוע: מרשימת הטפסים (קוד 27) : לחץ על הטופס אליו רוצים לקשר פעולה ע"מ להציג אותו. בחלון פרטי הטופס, מימין > לחץ על "פעולות מקושרות". לחץ על "הוסף... קרא עוד
לא מופק טופס הוספת פעולה בתיק
פורסם בתאריך Mon, Oct 20, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > הגדרות 12 או 27 פעולות לביצוע: אם בעת רישום פעולה בתיק, לא מופק טופס (לא מוצג למסך או מודפס), ככל הנראה הטופס לא מקושר לפעולה ויש צורך לעשות את הקישור בינהם. לפירוט על איך לבצע ראה ... קרא עוד
בטופס 216 לשדה "סכום למימוש" תועבר יתרת החוב בתיק
פורסם בתאריך Tue, Dec 16, 2014
איפה? טופס 216 - קוד סעיף 57 - "בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע - מימוש עיקול צד ג'"  מה התחדש בגרסה? [1.64] לשדה "סכום למימוש" תועבר יתרת החוב בתיק. *אם הסכום שאותר אצל הגורם נמוך יותר מיתרת החוב בתיק, יתבצע מימוש על ה... קרא עוד
**בטופס 205 - תוקן אחוז הריבית העירונית מ-9 ל-6
פורסם בתאריך Wed, Dec 24, 2014
איפה? בהפקת טופס "בקשה לביצוע שטרות והמחאות" - מספר טופס 205. מה התחדש בגרסה? [1.64] אחוז הריבית העירונית תוקן מ-9 ל-6. קרא עוד
בטופס "בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2 - צו הבאה" - שני שדות הוגדרו כחובה
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? הגדרות מערכת > רשימת טפסים > טופס "בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2 - צו הבאה" (217).  מה התחדש בגרסה? [1.64] לשדה "סכום לביטול הצו" - תועבר יתרת החוב בתיק. לשדות של "כתובת לביצוע" - תועבר כתובת החייב.  נוסף ב... קרא עוד
טופס "בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג’ באמצעות מדיה מגנטית" - עודכן בהתאם לשינויים ברשות האכיפה והגבייה
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? הגדרות מערכת > רשימת טפסים (קוד 27) > טופס "בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג - באמצעות מדיה מגנטית" (300) מה התחדש בגרסה? [1.64] טופס 300 - "בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג - באמצעות מדיה מגנטית" ... קרא עוד
איך מפיקים טפסי הוצל"פ ?
פורסם בתאריך Wed, Jan 14, 2015
שאלה: איך מפיקים טפסי הוצל"פ? (למשל, בקשה לסגירת תיק) תשובה: ניתן להפיק טופס בתיק הוצל"פ בשתי דרכים:מחוצץ פעולות או חוצץ טפסים - כפתור "הפק טופס" - בשורת סרגל הכלים > בוחרים בטופס הרצוי ומאשרים. כפתור "הוסף פעולה" - בש... קרא עוד
טופס הכרת לקוח
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  תצוגה > כלים ותחזוקה > ניהול משרד > קוד 56 ניהול משרד - טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.76]    נוסף טופס "הכרת לקוח" על פי הנחיות הרגולטור       ... קרא עוד
לרשימת טפסי הוצל"פ נוסף הטופס "שאלון וכתב ויתור על סודיות" (529)
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
איפה? הגדרות מערכת > הוצל"פ - רשימת טפסים (הגדרה 27)  מה התחדש בגרסה? [1.68] לרשימת הטפסים נוסף טופס מס' 529 - "שאלון וכתב ויתור על סודיות" ... קרא עוד
לטופס אישור מסירה (102) נוסף שדה "מס’ חשבון בנק" - אליו יעבור מספר החשבון המעודכן בפרטי התיק
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? מתוך תיק תביעה/הוצל"פ > הפק טופס: בהפקת טופס אישור מסירה (102) או טפסים משולבים עם אישור מסירה (1040, 1050, 1070, 1080, 1090)   מה התחדש בגרסה? [1.67] לטופס אישור מסירה נוסף שדה "מס' חשבון בנק" בהפקת הטופס... קרא עוד
לרשימת הטפסים נוסף טופס 333 - "בקשה להכללת חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם"
פורסם בתאריך Mon, Mar 2, 2015
איפה? ברשימת טפסי הוצל"פ מה התחדש בגרסה? [1.67] נוסף טופס 333 - "בקשה להכללת חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם" כפי שפורסם באתר רשות האכיפה והגבייה.  ... קרא עוד
אופן הדפסת הטפסים שונה, כך שמודפסים ללא האקרובט
פורסם בתאריך Wed, Jan 21, 2015
איפה? בהדפסת טפסים: חוצץ טפסים > הדפס טופס. פעולות מורכבות > הדפסה ישירות למדפסת. פעולות מורכבות > הדפסה לתור.  מה התחדש בגרסה? [1.66]  אופן ההדפסה שונה כך שהטפסים מודפסים ללא האקרובט. ... קרא עוד
טופס 300 - "בקשת זוכה ברישום אצל גורמי צד ג’" עודכן על פי שינויים ברשות האכיפה
פורסם בתאריך Sun, Feb 1, 2015
איפה? רשימת טפסי הוצל"פ( הגדרות מערכת - הגדרה 27 ) מה התחדש בגרסה? [1.66] טופס 300 - "בקשת זוכה ברישום אצל גורמי צד ג'" עודכן לפי השינויים ברשות האכיפה והגבייה. ... קרא עוד
טופס 232 - "בקשת כינוס כללי" עודכן בהתאם לשינויים ברשות האכיפה והגבייה
פורסם בתאריך Sun, Feb 1, 2015
איפה? רשימת טפסי הוצל"פ( הגדרות מערכת - הגדרה 27 )  מה התחדש בגרסה? [1.66] טופס 232 - "בקשת כינוס כללי" עודכן בהתאם לשינויים ברשות האכיפה והגבייה.  ... קרא עוד
טופס בקשות כלליות (211) עודכן בהתאם לשינויים ברשות האכיפה והגבייה
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? הגדרות מערכת > רשימת טפסים (קוד 27) > טופס "בקשות כלליות" (211) מה התחדש בגרסה? [1.64] טופס 211 - בקשות כלליות 1 - עודכן בהתאם לשינויים ברשות האכיפה והגבייה.  http://www.eca.gov.il/loadedFiles/form_211.pdf ... קרא עוד
טופס 218-התנגדות/פרעתי - עודכן בהתאם לשינויים ברשות האכיפה והגבייה
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? הגדרות מערכת > רשימת טפסים (קוד 27) > טופס 218 - "התנגדות / פרעתי" מה התחדש בגרסה? [1.64] הטופס עודכן בהתאם לשינויים ברשות האכיפה והגבייה - http://www.eca.gov.il/loadedFiles/form_218.pdf  ... קרא עוד
קישור לעדכון חבילת שפות של ACROBAT
פורסם בתאריך Sun, Feb 19, 2017
איפה ?  קישור לעדכון חבילת שפות ל ACROBAT READER כיצד לבצע ?  לקוחות אשר בהפקת/פתיחת טופס מסוג מסמך PDF במערכת מקבלים הודעה של ADOBE על בקשה לעדכון חבילת שפות, מצורף קישור ממנו ניתן לבצע את העדכון -    http://supportd... קרא עוד
נוסף טופס 55 - בקשת חייב לקבלת צו הפטר
פורסם בתאריך Tue, Nov 10, 2015
איפה? הגדרות מערכת > רשימת טפסים מה התחדש בגרסה? [1.70] נוסף טופס 55 - בקשת חייב לקבלת צו הפטר קרא עוד
בהגדרת מערכת 56 - לרשימת הטפסים נוסף טופס ייפוי כוח
פורסם בתאריך Thu, Jul 23, 2015
איפה? הגדרות מערכת > ניהול משרד > הגדרה 56 - טפס&#... קרא עוד