עודכנית - מאגר ניהול ידע
מסמכי הדרכה מאמרים RSS Feed
הנהלת חשבונות כפולה - מדריך למשתמש
פורסם בתאריך Sun, Feb 8, 2015
תוכן עניינים מבוא הנה"ח כפולה: פקודות יומן כרטיסי הנה"ח רישום פקודת יומן ידנית כרטיסי משתמש מאזן בוחן תנועות דו"ח מאזן דו"ח מע"מ דו"ח רווח והפסד יצוא לחשבשבת יצוא לפריוריטי מבוא ... קרא עוד
חיובים וחשבונות עסקה
פורסם בתאריך Tue, Sep 30, 2014
   ראו מסמך הדרכה מצורף בנושא חיובים וחשבו... קרא עוד