עודכנית - מאגר ניהול ידע
מע"מ מאמרים RSS Feed
במחשבון המע"מ נוסף שדה תאריך - לחישוב לפי טבלת שינוי המע"מ במערכת
פורסם בתאריך Wed, Jan 21, 2015
איפה? חישובים > מחשבון מע"מ מה התחדש בגרסה? [1.66] במחשבון המע"מ נוסף שדה תאריך > חישוב המע"מ יתבצע על פי טבלת שינוי המע"מ במערכת (הגדרות מערכת > הגדרת אחוז מע"מ במערכת - קוד 60) ... קרא עוד
נוספה אפשרות לציין תאריך סגירת שנה למסמכים חשבונאיים
פורסם בתאריך Sun, Feb 1, 2015
איפה? הגדרות מערכת > קטגורית כספים מה התחדש בגרסה? [1.66] נוספה הגדרה 136 - "תאריך סגירת שנה" - ציון התאריך לא יאפשר הזנת מסמך חשבונאי חדש עם תאריך מוקדם ממה שצוין בהגדרה. *דוחות מע"מ, דוח רווח והפסד ודוח ניכוי מס לא נ... קרא עוד
נוסף כפתור "הוסף מע"מ" בחלון הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה
פורסם בתאריך Wed, Dec 17, 2014
איפה? חלון הוספת קבלה ו/או חשבונית מס/קבלה  מה התחדש בגרסה? [1.64] בפרטי תקבול, ליד שדה "סכום" > נוסף כפתור "הוסף מע"מ".   קרא עוד
הוספנו אפשרות להגדיר תיק פטור ממע"מ ו/או חייב במע"מ בשיעור של 0%
פורסם בתאריך Mon, Feb 13, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כרטיס תיק > הגדרות > הגדרות מע"מ  מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו אפשרות להגדיר בתיק אם פטור ממע"מ ו/או חייב במע"מ בשיעור של 0%. ההגדרה תשפיע על הצגה וחישוב של אחוז המע"מ וסכומים ב:  הוספת חיו... קרא עוד
איך מפיקים דו"ח רווח הפסד ?
פורסם בתאריך Sun, Sep 28, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט > חוצץ "כספים"> דו"חות רווח והפסד . פעולות לביצוע: מתוך רשימת דו"חות רווח והפסד> שורת התפריטים > בחר איזה דו"ח להפיק : דו"ח שנתי = ימשיך לפי רצף הדו"חות הקודמים שהופקו. לדוג' - ברשי... קרא עוד
נוספה אפשרות להפיק דו"ח מע"מ זמני לטווח תאריכים נבחר
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
איפה? סרגל הניווט > כספים > דו"חות מע"מ מה התחדש בגרסה? [1.66] בסרגל הכלים > נוסף כפתור דו"ח מע"מ זמני, המאפשר להפיק דו"ח מע"מ לטווח תאריכים רצוי. ... קרא עוד
שידור קובץ למע"מ במבנה PCN874
פורסם בתאריך Thu, Nov 5, 2015
   שידור קובץ למע"מ במבנה PCN874   לקוחות נכבדים... קרא עוד
בחוצץ מצב כספי ללקוח או לתיק, עמודת סה"כ מע"מ פוצלה לחובה/זכות
פורסם בתאריך Thu, Jul 23, 2015
איפה? - בכרטיס תיק או כרטיס לקוח > חוצץ מצב כס... קרא עוד
איך מוחקים דו"ח מע"מ ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > סרגל הניווט > כספים > ד... קרא עוד
איך אני יוצר קובץ PCN לדו"ח מע"מ ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט במסך הראשי > כספים >... קרא עוד
הפקתי דו"ח מע"מ והוא יצא לפי תקופת דיווח שונה ממה שהוגדר למשרד (חודשי, דו חודשי)
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
  במידה ודו"ח המע"מ הופק לפי תקופה שונה ממה ש... קרא עוד
איך מגדירים תקופת דיווח למע"מ ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > ניהול משרד - פרטי &... קרא עוד
איך מפיקים דו"ח מע"מ ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 14, 2014
איך מגיעים? סרגל הניווט במסך הראשי > כספים >... קרא עוד