פעולות

איך להסיף דיווח אזהרה מרחוק בתקשורת

מומלצים

כלים שלובים והוצל"פ בהתאם לשינויים שנעשו במערכת כלים שלובים "דיווח אזהרה מרחוק": השינוי מייתר את ההגעה ללשכה לצורך החזרת אישורי מסירת אזהרה שבוצעו ע"י ב"כ הזוכה ניתן להגיש הבקשה מרחוק ללא טופס בקשה, אך עם מסמכי חובה הנלווים בסוג בקשה זו, יוכל ב"כ ה... קרא עוד

פתיחה מחדש של חייב/תיק שנסגר

לפעולות הניתנות לשידור התווספה פעולה פתיחה מחדש של חייב/תיק שנסגר לפעולה מצטרף טופס- בקשות כלליות 3 החייאת תיק :במידה ובוחרים לבצע את הפעולה על התיק יש לצרף את המסמכים הבאים אישור מסירת הודעה לחייב, טופס נתוני חישוב קרן  במידה ומבצעים את הפעול... קרא עוד

רשימת פעולות לביצוע לפי סוג - סינון

ברשימת פעולות לביצוע לפי סוג מוצגות הפעולות שעליך לבצע בעקבות פעולה אחרת שנעשתה. הפעולות המוצגות ברשימה הן בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהגדרות מערכת. דוגמה לקישור פעולה יכול להיות פעולת "פתיחת תיק בהוצאה לפועל" שלאחריה ניצור פעולות משנה כדוגמת "המצאת מכ... קרא עוד

הפקת טופס

הפק טופס לחיצה על  נועד להפקת טופס ופעולה [במידה ומקושרת לטופס] בתיק. הדפס טופס - יפתח מסך עם רשימת טפסים לבחירה. להדפסה סמן את הטופס הרצוי ולחץ על כפתור [אשר] הצג למסך - יציג את הטופס טרם ההדפסה. [נבחר באפשרות זו במידה ונרצה לבצע שינויים או מילוי פר... קרא עוד

הוספה ועדכון פעולה בתיקי הוצאה לפועל ותביעה

חלון פרטי פעולה מוצג ברישום ובעדכון פעולה חדשה בתיקי תביעה ו הוצאה לפועל. לעדכן פעולה קיימת יש ללחוץ על הכפתור  בהוספת פעולה חדשה פעולות הניתנות לשידור יוצגו בליווי "אייקון כחול" לצידן. לאחר רישום הפעולה בתיק יש לבצע שידור נתונים למערכת כלים שלובים. ... קרא עוד

פעולות מורכבות שנכשלו

בחלון פעולות מורכבות שנכשלו מוצגים התיקים אשר לגבם לא היה ניתן לבצע את הפעולה המורכבת. בחלון מוצגים נתוני התיק/פעולה שנכשלה/פרטי חייב ונתונים נוספים. מרשימת השגויים המשתמש יכול להכנס לתיק לבצע את התיקון הנדרש ו"לחדש" את ביצוע הפעולה. רשימת כפתורים/פע... קרא עוד

הוספה ועדכון פעולת הוצל"פ

בחלון עדכון פרטי פעולת משתמש בהוצל"פ נגדיר פעולת משתמש חדשה או עדכון פעולה קיימת. במאמר נעבור על השלבים השונים בהוספת פעולה חדשה בהגדרות מערכת. חשוב! לאחר הוספת פעולה חדשה ומילוי השדות השונים, יש לעבור על החוצצים המרכיבים את הפעולה ולהשלים נתונים במי... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 70 רשומות