עודכנית - מאגר ניהול ידע
פעולות מאמרים RSS Feed
תנאים לביצוע דיווח מסירת אזהרה מרחוק
פורסם בתאריך Mon, Feb 11, 2019
תנאים ואפשרויות נוספות לביצוע בדיווח מסירת אזהרה מרחוק         מצ"ב נוסח ההודעה שהועברה ללשכת עורכי הדין בעניין דיווח מסירת אזהרה מרחוק      השינוי מייתר את ההגעה ללשכה לצורך החזרת אישורי מסירת אזהרה שבוצעו ע"י ... קרא עוד
מסמכי חובה בפתיחת תיקים בתקשורת
פורסם בתאריך Mon, Oct 7, 2019
            כלים שלובים והוצל"פ   בפתיחת תיקים בתקשורת קיימים מסמכי חובה אשר צריכים לצרף לתיקים טרם שידור הבקשה מסמכי חובה לכלל סוגי התיקים  יפוי כח אישור ניהול חשבון לזיכוי(צילום צ'ק/צילום כרטיס אשראי/אישור בנק על ניהול חשבון/הפנייה ... קרא עוד
איך להציג סיכום פעולות לפי סוג
פורסם בתאריך Wed, Mar 18, 2015
         איך מדפיסים סיכומי פעולות לפי סוג ?     הוצל"פ > פעולות > סינון > תצוגת רשימה של פעולות > הדפס           החל מגרסה 1.67 בכל דו"חות ההדפסה ברשימה זו, נוספה טבלת סיכום לפי סוגי פעולות.   ... קרא עוד
איך בוחרים את סוג הנכס בעיקול במידה
פורסם בתאריך Tue, Feb 24, 2015
             איך בוחרים את סוג הנכס בפעולת עיקול במידה ?      בהוספת פעולה של עיקול במדיה > גורמים שנבחרו           החל מגרסה 1.76 בחלק התחתון במסך המשולב - גורמים שנבחרו > נוספה אפשרות לקבוע את סוג הנכס לעיקול... קרא עוד
איך לשכפל שאילתה
פורסם בתאריך Wed, Jul 8, 2015
               איך לשכפל שאילתה ?    חוצץ מודול הוצל"פ > שאילתות מורכבות (ראו  כאן סרטון המסביר על האפשרות )         החל מגרסה 1.69 לרשימת השאילתות נוסף כפתור [שכפל]   בסימון שאילתא מהרשימה ולחיצה על כ... קרא עוד
איך לרשום פעולת תקבול לאחר הפקת קבלת פקדון
פורסם בתאריך Wed, Jul 22, 2015
       איך לרשום תקבול לאחר הפקת קבלת פקדון   -  כרטיס תיק תביעה/הוצל"פ > הפקת קבלת פקדון > בסיום ההפקה - בחירה באפשרות לרישום פעולת תקבול בתיק. -  חוצץ פקדונות > רשימת תקבולי פקדון שטרם נפרעו > סימון נפרע . -  ח... קרא עוד
בהצגת פרטי פעולה ליצוא בתקשורת, לכפתור [הצג] נוספו אפשרויות של הוספת טופס ו/או הוספת מסמכים
פורסם בתאריך Thu, Jul 23, 2015
        איך להוסיף טופס או מסמך לפעולה ?  תקשורת הוצל"פ > נתונים לייצוא > הצג פעולה        בגרסה 1.69 בהצגת פרטי פעולה, לכפתור [הצג] נוספו אפשרויות: הוסף טופס: להוספה של טופס הוצל"פ לפעולה. הוסף מסמכ... קרא עוד
איך להוסיף בקשה כללית בפתיחת תיק
פורסם בתאריך Tue, Jun 11, 2019
   איך לפתוח תיק ולהוסיף בקשה כללית ?  בעקבות גרסת כלים שלובים - מרץ 19    בגרסה 1.82 בפעולת בפתיחת תיק בתקשורת, נוספה אפשרות לצרף בקשה כללית במעמד פתיחת התיק. בחלון המידע הנוסף שעולה לאחר הוספת פעולת פתיחת תיק, תתווסף תיבת סימון: צי... קרא עוד
פעולות בתקשורת אשר לא צריכות טפסים
פורסם בתאריך Tue, Jun 25, 2019
       לאיזה פעולת בתקשורת לא צריך לצרף טפסים ?      בהתאם לשינויים שבוצעו במערכת כלים שלובים, קיימות מספר פעולות בתקשורת שאין צורך בצירוף טפסים    עם הוספת הפעולה. הפעולות הן: הקטנת חוב עיקול רכב עיקול רכב עפ"י ת.ז. בקשת מידע מסירה... קרא עוד
איך לבצע פעולה של בקשה למסירת מידע
פורסם בתאריך Wed, Jul 3, 2019
    איך להוסיף פעולה של מסירת מידע ?       הצגה של תנאים מקדימים להוספת הפעולה:     בתוכנת עודכנית בצע את הפעולות הבאות: כנס לכרטיס התיק > לחוצץ פעולות הוסף את הפעולה "בקשת מידע" וסמן את החייב/חייבים שים לב שהקוביה "בתקשורת" מסו... קרא עוד
איך למחוק מסמך המצורף לפעולה
פורסם בתאריך Tue, Nov 24, 2015
 איך למחוק מסמך מצורף לפעולה  תקשורת הוצל"פ > נתונים לייצוא > הצג פעולה > הצג מסמכים מקושרים        החל מגרסה 1.71בהצגת פרטי פעולה לייצוא, בחלון פרטי הפעולה > בסרגל הכלים נוסף כפתור [מחק]  לא תתאפשר... קרא עוד
לרשימת פעולות הוצל"פ נוספו פעולות של קבלת/ביטול צו מידע על כניסת חייב לישראל
פורסם בתאריך Mon, Feb 22, 2016
      איך מבצעים פעולה של קבלת מידע או ביטול צו מידע   הגדרות מערכת > הוצל"פ > הגדרה 12 - פעולות הוצל"פ         החל מגרסה 1.71 לרשימת פעולות הוצל"פ נוספו פעולות מערכת עם קישור לטופס המתאים: - קבלת מידע על כ... קרא עוד
איך לצרף מסמך אישור ניהול חשבון
פורסם בתאריך Thu, Nov 29, 2018
איך לצרף אישור ניהול חשבון         החל מגרסה 1.80 בכרטיס לקוח בחוצץ הגדרות > הוצל"פ, בחלון ההגדרות נוספה אפשרות לצרף מסמך המעיד על אישור ניהול חשבון    מסמך זה יופיע אוטומטית בכל פתיחת תיק בתיקי הלקוח (כפי שמצרפים ייפוי כח, מ... קרא עוד
איך להגדיר ספק להוצאות הנרשמות עבור חיובי הוצל"פ
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
    ברישום הוצאה עבור פריט חיוב הוצל"פ : כלים שלובים > התראות > פירוט חיובי הוצל"פ > רשום הוצאה כלים שלובים > סה"כ חיובי הוצל"פ > הצגת פרטי חיוב הוצל"פ > חלון "שוברים/דרישות תשלום" > רשום הוצאה כלים שלובי... קרא עוד
איך לשנות פרטי גורם שאינו בא כוח
פורסם בתאריך Sun, Oct 18, 2015
      איפה? פעולות הוצל"פ לשידור בתקשורת       מה התחדש בגרסה? [1.70]   לרשימת הפעולות אותן ניתן לשדר בתקשורת, נוספה הפעולה - שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח      ... קרא עוד
איך לסגור תיק תיק פנימי ותיק בתקשורת
פורסם בתאריך Sun, May 31, 2015
     איך לשנות סטטוס פנימי ותקשורת לסגור ?    מתוך כרטיס תיק פנימי מסוג תביעה/הוצל"פ > שינוי סטטוס תיק  ל"סגור"      מה התחדש בגרסה? [1.68]    ב עדכון סטטוס תיק  לסגור, בשאלה "האם להוסיף פעו... קרא עוד
איך לבצע עיקול צד ג’ או עיקול צד שלישי
פורסם בתאריך Thu, May 28, 2015
     איך לבצע עיקול צד ג'    אם החייב אינו משלם את החוב או אינו עומד בצו תשלומים, ניתן להטיל עיקול על נכסיו, הנמצאים בידי צד שלישי או על חובות שמגיעים לחייב מהצד השלישי.   העיקול יכול להיות על כל נכסי החייב הנמצאים אצל הצד השלישי... קרא עוד
צירוף מסמך בפתיחת תיק
פורסם בתאריך Wed, Jan 21, 2015
                                                                    איך לבחור עמודים בצירוף מסמך בפתיחת תיק בתקשורת ?   פתיחת תיק הוצל"פ בתקשורת > צרף מסמך               החל מגרסה 1.66 ניתן לבחור עמודים בצירוף מס... קרא עוד
איך לבצע עיקול מתחדש מרשימת מידע הכנסות
פורסם בתאריך Sun, Feb 1, 2015
     איך לבצע עיקול מתחדש מרשימת הכנסות בתקשורת ? רשימת מידע - הכנסות: סרגל הניווט > חוצץ כלים שלובים > רשימת מידע - הכנסות. התראות כלים שלובים > מידע - הכנסות.  מה התחדש בגרסה? [1.66] מתצוגת הרשימה של מידע ... קרא עוד
איך להגדיר ייפוי כוח בהגדרות הלקוח
פורסם בתאריך Wed, Jun 19, 2019
       איך להגדיר ייפוי כח בכרטיס לקוח ?            הגדרת ייפוי כח בכרטיס הלקוח, יחסוך מהמשמש צירוף  יפוי בעת פתיחת תיקים בתקשורת     כל תיק שיפתח "תחת" אותו לקוח הייפוי יצורף באופן אוטומטי. הדרכים הניתנים לביצוע הן:... קרא עוד
איך לפתוח תיק מסוג תביעה
פורסם בתאריך Wed, Jun 19, 2019
       איך לפתוח תיק מסוג תביעה עד הוצאה לפועל ?     שלבי הקמת תיקי תביעה ועד פתיחת התיק בהוצאה לפועל  בתוכנת הפלטינום ניתן להקים שני סוגי תיקי תביעה. תיקים מסוג תביעה כספית תיקים מסוג תביעה שטרית   שלב 1: הזנת פרטי התובע - מי שפו... קרא עוד
איך להגדיר אסמכתא לזיכוי חשבון בלקוח
פורסם בתאריך Wed, Jun 19, 2019
       איך להגדיר אסמכתא לזיכוי חשבון בלקוח ?       בהתאם לדרישות רשות האכיפה, לתיקים הנפתחים בתקשורת על עורך הדין להגדיר את מספר האסמכתא שקבל מהלשכה לזיכוי חשבון או לצרף מסמך לזיכוי חשבון.    במידה ומבצעים הגדרה זו ברמת הל... קרא עוד
רשימת פעולות בתקשורת
פורסם בתאריך Wed, Jan 21, 2015
מצורפת לעיונכם רשימת כל הפעולות אותן ניתן לשלוח דרך עו"דכנית פלטינום בתקשורת כלים שלובים. בחלק מהפעולות יש נושאים המצריכים פתרון במערכת המחשוב של הוצל"פ ובינתיים ממשיכים להגיש את הבקשה באופן ידני. נעדכן גם כאן על שינויים ועדכונים ב... קרא עוד
איך לבצע בקשה לשינוי פרטי גורם שאינו בא כוח בתקשורת
פורסם בתאריך Sun, May 5, 2019
  איך לבצע בקשה לשינוי פרטי גורם שיאנו בא כוח בתקשורת ?    בעקבות גרסת כלים שלובים - מרץ 19 החל מגרסה 1.81 הפעולה תבוצע ללא צורך בטופס מקושר.   לביצוע הפעולה יש להכנס לכרטיס תיק הוצל"פ > הוספת פעולת עדכון פרטי גורם שאינו בא כו... קרא עוד
איך לצרף תצהיר בפתיחת תיק חוב קצוב
פורסם בתאריך Sun, May 26, 2019
      איך לצרף תצהיר בטופס פתיחת תיק מסוג חוב קצוב בתקשורת ?         במידה וקיים צורך לצרף תצהיר בטופס פתיחת תיק מסוג חוב קצוב, אין להחתים את המצהיר על גבי הטופס    אלה, יש לצרף את מסמכי התצהיר לטופס בקשה בקובץ וורד נפ... קרא עוד
איך לבצע עיקול משכורת או עיקול מתחדש
פורסם בתאריך Tue, May 14, 2019
     איך לבצע עיקול משכורת או עיקול מתחדש ?               בתוכנת עודכנית ניתן לבצע עיקול משכורת או עיקול מתחדש בתקשורת    לביצוע הפעולה יש להכנס לכרטיס התיק > פעולות > הוסף פעולה > עיקול צד ג' משכורת    בהתאם להוראות שה... קרא עוד
איך לשלוח פריט בהליך עיקול רכב בדואר היברידי
פורסם בתאריך Sun, Dec 30, 2018
   איך לשלוח בדואר היברידי נתוני פריט בהליך עיקול רכב ?      בגרסה 1.81 אנו מאפשרים לשלוח שבלונה בדואר היברידי מתוך פריט בהליך עיקול רכב    בתפריט כלים שלובים  > פריט בהליך עיקול רכב  > תתאפשר שליחת שבלונה בדואר היברידי עם הפרט... קרא עוד
איך להוסיף פרטי פעולת תגובה לפעילות לצדדים
פורסם בתאריך Wed, Feb 6, 2019
איך להוסיף פרטי פעולת תגובה לפעילות לצדדים      בגרסה החדשה 1.81שינינו את אופן העבודה עם הפעולה "בקשת תגובה בגין הוראה לפעילות לצדדים".    מאחר וכל פעילות יכולה להיות מקושרת למספר מסמכים, יש צורך להציג את המסמך/ים המקושרים לפעי... קרא עוד
איך משדרים פעולת עיקול במדיה לגורמים בודדים
פורסם בתאריך Wed, Dec 3, 2014
    עיקול במידה מגנטית  הוספת פעולה "עיקול במדיה מגנטית" מצריך מודול תקשורת בתוכנה המותקנת במשרדך  התיק שבו תתווסף הפעולה חייב להיות מקושר לתיק תקשורת. ללא תיק תקשורת בתיק הפנימי הפעולה לא תוכל להתבצע בתקשורת.   הוספ... קרא עוד
איך להוסיף פעולה חדשה ולקשר לטופס
פורסם בתאריך Wed, Apr 1, 2015
     איך להוסיף פעולה ואיך לקשר פעולה לטופס      בתוכנת הפלטינום ניתן לקשר בין פעולה קיימת לטופס, או ליצור פעולות משמש ולקשר לטופס קיים. בהגדרות מערכת > פעולות הוצל"פ מערכת ניתן לצפות ברשימת הפעולות הקיימות, להוסיף פעולות משתמש... קרא עוד
איך לעדכן טופס הוצאה לפועל לפני שידור
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
    איך לעדכן טופס של הוצאה לפועל לפני שידור הפעולה   בתוכנת עודכנית ניתן לבצע שינויים בטופס המקושר לפעולה במידת הצורך, השינוי יתבצע בפעולות אשר מכילות שגיאה, ובמידה ולא שודרה להוצאה לפועל.  לבדיקת הפעולות לפני שידור נכנס לתפריט תקשו... קרא עוד
איך לקשר בין תיק פנימי לתיק תקשורת
פורסם בתאריך Sun, Mar 17, 2019
איך לקשר בין תיק פנימי לתיק תקשורת     הצורך בקישור תיק תקשורת לתיק פנימי נובע כאשר אין אפשרות להציג את התיק התקשורת מתוך התיק הפנימי והפוך.   הדבר יכול לקרות ממספר סיבות מדובר על לקוח חדש, כאשר נשלחה בקשה "להקמה" מהוצא... קרא עוד
איך לפתוח תיק בתקשורת
פורסם בתאריך Tue, Mar 12, 2019
איך  לפתוח תיק בתקשורת     טרם פתיחת התיק בתקשורת צריכים להתקיים מספר תנאים על המשרד להיות מצוייד בכרטיס חכם (יכול להיות אותו כרטיס שמתחבר לאתר נט-המשפט). ביצוע הגדרות "ניהול משרד - ברירת מחדל לנתונים למילוי טפסים" (יתבצע על... קרא עוד
איך לקשר בין טופס לפועלה
פורסם בתאריך Sun, Feb 17, 2019
איך  לקשר בין טופס לפעולה        בתוכנת הפלטינום הפעולות הקיימות בתיקי תביעה והוצאה-לפועל מגיעות עם קישור לטופס מתאים    אם זאת ניתן לבצע קישור ידני בין פועלה לטופס במקרים הבאים: בעת יצירת פעולת משתמש חדשה - במקרה זה הפעולה ... קרא עוד
שימוש בכפתור "טופל" בחוצץ נכסים
פורסם בתאריך Sun, Apr 29, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]    למשרדים המשתמשים עם האייקון   לסימון נתונים שטופלו, הוספנו את הכפתור בחוצץ נכסים כספיים בתיק תקשורת, בהתראות בתפריט כלים שלובים    ובסרגל הניווט הראשי.     זכור! לחיצה על הכפתור מתוך כותרת כלים ש... קרא עוד
בקשת מידע בתקשורת
פורסם בתאריך Thu, May 24, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]    בגרסה החדשה הפעולה "בקשת מידע בתקשורת" ניתנת לשידור    לכל גורם שלגביו נרצה מידע יש עלות זהה, בחלון ביצוע הפעולה ניתן לראות את עלות הגורם ועלות סה"כ הפעולה.    כמו כן בהגדרות מערכת > הגדרת מערכת 24-... קרא עוד
בדיקת עיכוב הליכים לחייבים
פורסם בתאריך Sun, May 27, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]      בגרסה החדשה בביצוע הפועלות הבאות, המערכת תבדוק באופן אוטומטי האם החייבים נמצאים "בעיכוב הליכים" עיקול צד שלישי צו הבאה רישום עיקול כספי זוכה רישום עיקול רכב הוצאת מעוקלים הגבלות צד ג' עיכוב יצ... קרא עוד
רובוט פעולות
פורסם בתאריך Mon, Oct 23, 2017
  הסבר כללי  רובוט פעולות נוצר על מנת לאפשר למשרדים לפעול בצורה אוטומטית ומהירה על מספר רב של תיקים בו זמנית.  רובוט פעולות מאפשר הגדרת פעולות בהתאם לתנאים המוגדרים מראש.  במידה ומוגדרות מספר פעולות בהגדרות מערכת, כל הפעולו... קרא עוד
עיקול ומימוש כספי זוכה
פורסם בתאריך Tue, May 15, 2018
     עיקול כספי זוכה      בתוכנת הפלטינום ניתן לבצע עיקול ומימוש כספי זוכה בתקשורת    1. עיקול כספי זוכה - ניתן לבצע את הפעולה ללא טופס, נפתח חלון להזנת פרטים    2. מימוש עיקול כספי זוכה - כולל טופס מקושר    פיר... קרא עוד
חקירת יכולת
פורסם בתאריך Tue, Jun 20, 2017
איפה ?  כרטיס תיק > פעולות > הוספת פעולה בתקשורת > חקירת יכולת מה התחדש בגרסה ? [1.76]  בעת הוספת הפעולה תתבצע בדיקה מול נתוני חייב בתקשורת.  במידה ואין תאריך מסירה לא תתאפשר המשך הפעולה.  ... קרא עוד
הוספת הנחה בתיקי תביעה/הוצל"פ
פורסם בתאריך Tue, Jun 20, 2017
איפה ?  בכרטיס התיק > חוצץ פעולות > כפתור הוסף הנחה מה התחדש בגרסה ? [1.76]  ביצוע הנחה בתיק תביעה/הוצאה לפועל על אחד הסעיפים המרכיבים את התיק, יגרור הוספת פעולה המתייחסת לסעיף שבו ניתנה ההנחה.  שלבי עבודה:... קרא עוד
הצגת מידע נוסף לפעולת הקטנת חוב
פורסם בתאריך Tue, Jun 20, 2017
איפה ?  בכרטיס תיק > חוצץ פעולות > הצגת פעולה > לחיצה על כפתור הצג מה התחדש בגרסה ? [1.76]  בפעולה של הקטנת חוב בתקשורת, הצגת הפעולה נוסף כפתור "הצג מידע נוסף"  מאחר והפעולה מתבצעת בתקשורת, יש צורך להציג... קרא עוד
הדפסת גורמי עיקול מדיה
פורסם בתאריך Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כרטיס תיק > חוצץ פעולות > פעולת עיקול במדיה מגנטית לגורמים בודדים > הדפס > הדפסת פעולות מה התחדש בגרסה? [1.73] מתוך פרטי פעולת עיקול במדיה - הוספנו לתדפיס את רשימת הגורמים עבורם נשלח ה... קרא עוד
הוספנו אפשרות לפתוח תיק מימוש משכון/משכנתא
פורסם בתאריך Tue, Jan 31, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: תיק הוצל"פ > פעולות > הוספת פעולת פתיחת תיק בתקשורת מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו אפשרות לפתוח תיק מימוש משכון/משכנתא. לפני הוספת הפעולה, יש צורך ברישום הנכסים בחוצץ נכסים שבתיק. בהוספת הפעו... קרא עוד
פעולת משתמש
פורסם בתאריך Thu, Oct 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת  > הוצל"פ > פעולות (קוד 12). פעולות לביצוע: פעולת משתמש חדשה לדוג' "מכתב התראה בתיקים של" המבוססת על פעולה קיימת אחרת, לדוג' "מכתב התראה". בד"כ רוצים להגדיר באופן דומה לפעולה שמתבססת... קרא עוד
פעולות משתמש
פורסם בתאריך Thu, Oct 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > פעולות (קוד 12). פעולות לביצוע: ברשימת הפעולות (קוד 12): שורת התפריטים > הוסף. תן שם לפעולה החדשה (לדוג' "מכתב התראה - בתיקים של- שם הלקוח"). הגדר את הפעולה בהתאם ((מנהלי, ... קרא עוד
פתיחת תיק בתקשורת
פורסם בתאריך Thu, Oct 30, 2014
איך מגיעים? כרטיס לקוח > חוצץ הגדרות > הוצל"פ > הגדרת יפוי כוח. כרטיס תיק פנימי - אותו רוצים להגיש לפתיחה בהוצל"פ. פעולות לביצוע: מכרטיס הלקוח: לפני תחילת שליחת בקשות בתקשורת יש להגדיר יפוי כוח, כך שיצורף אוטומטית ... קרא עוד
לא ניתן להוסיף פעולה או טופס פתיחת תיק - מתקבלת הודעה שאין קרנות
פורסם בתאריך Wed, Nov 5, 2014
איך מגיעים? כרטיס התיק > חוצץ "קרנות". פעולות לביצוע: מחוצץ "קרנות": לחץ על השורה של פרטי הקרן ע"מ להציג אותה. שים לב אם מעודכן סוג סעיף. עדכן. בחר את סוג הסעיף המתאים. שמור. נסה להוסיף את הפעולה או הטופס מחדש. חשוב ל... קרא עוד
האם יש צורך לחתום דיגיטלית את כל הטפסים - לכל הפעולות?
פורסם בתאריך Mon, Nov 24, 2014
  יש צורך לחתום דיגיטלית את כל הפעולות-טפסים מלבד פעולת עיקול במדיה לגורמים (כמו שהיה גם בפורמט הישן של התקשורת). לפעולה זו אין צורך בחתימה וניתן לשדר אותה מכל עמדה במשרד, לא רק מזו שמותקן בה כרטיס חכם.  ... קרא עוד
מהן הפעולות שניתן לשדר בתקשורת?
פורסם בתאריך Tue, Nov 25, 2014
פעולה המסומנת באייקון כחול מימין זו פעולה אפשרית לשידור בתקשורת: אלו הן הפעולות אותן ניתן להגיש בתקשורת כלים שלובים- בנוסף, ניתן להגדיר פעולות משתמש כך שיהיו פעולות "בתקשורת"- חשוב לשים לב... קודי הפעולות אצל הלקוחות הם לא ... קרא עוד
נוסף כפתור "פעולות מורכבות" מרשימת מידע - הכנסות
פורסם בתאריך Thu, Dec 11, 2014
איפה? רשימת מידע-הכנסות  מה התחדש בגרסה? [1.64] מרשימת מידע-הכנסות : שורת סרגל הכלים > נוסף כפתור פעולות מורכבות. קרא עוד
בהוספת פעולה "בתקשורת" (בתיק הפנימי) תתבצע בדיקה אם סוג ומס’ המזהה תואמים לתיק התקשורת
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? תיק פנימי > הוספת פעולה בתקשורת  מה התחדש בגרסה? [1.64] בהוספת פעולה "בתקשורת" (בתיק פנימי - הוסף פעולה) תתבצע בדיקה אם סוג ומס' המזהה תואמים לתיק התקשורת ... קרא עוד
נחסמה אפשרות לצרף טפסים או מסמכים לפעולות שכבר שודרו בתקשורת
פורסם בתאריך Mon, Jun 20, 2016
איפה? כרטיס תיק מסוג הוצל"פ > חוצץ פעולות > פרטי פעולה שנשלחה בתקשורת (פעולה > הצג) מה התחדש בגרסה? [1.72] נחסמה האפשרות לקשר מסמכים או להוסיף טפסים לפעולות שכבר נשלחו בתקשורת.   בנסיון לצרף מסמך או טופס לפעולה ... קרא עוד
שינוי סטטוס תיק בתפריט כלים שלובים > חייבים
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה?  בכלים שלובים > חייבים  > לחיצה על הכפתור "שנה סטטוס בתיק פנימי" מה התחדש בגרסה? [1.75]  בתפריט כלים שלובים בצלמית חייבים לחיצה על כפתור שנה סטטוס בתיק פנימי  ניתן לשנות את סטטוס החייב והתיק.האפשרויות המוצגות ... קרא עוד
הקטנת חוב בתקשורת
פורסם בתאריך Mon, May 15, 2017
איפה?  בכרטיס תיק > פעולות > הקטנת חוב מה התחדש בגרסה? [1.75]  בהתאם לשינויים שהתבצעו ברשות האכיפה, פעולה של הקטנת חוב בתקשורת, אינה מחייבת צירוף טופס.  שלבי פעולה: 1. ביצוע פעולה תקבול בתקשורת 2. לאחר לחיצה ע... קרא עוד
מסירה אישית של אזהרה
פורסם בתאריך Sun, May 28, 2017
איפה ?  כרטיס תיק הוצל"פ > פעולות > מה התחדש בגרסה ? [1.75]   ניתן להגיש "מסירה אישית של אזהרה" בתקשורת       קרא עוד
הוספת פעולה - בקשת מידע בתקשורת
פורסם בתאריך Tue, Nov 7, 2017
איפה ?   מכרטיס תיק > פעולות > הוסף פעולה   מכל מקום בו ניתן לבצע פעולות מורכבות מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לפעולה "בקשת מידע בתקשורת" לא נדרש לצרף טופס   שלב ראשון בחירת הפעולה       שלב שני אישור הפעולה ו... קרא עוד
פתיחת תיק בהוצל"פ
פורסם בתאריך Wed, Dec 6, 2017
איפה ?   כרטיס תיק > פעולות > פתיחת תיק בתקשורת מה התחדש בגרסה ? [1.77]   לחלון פתיחת תיק בתקשורת נוספה תיבת סימון "אזהרה תימסר במסירה אישית"   התוכנה תשמור את הבחירה האחרונה שהתבצעה על ידי המשתמש.  ... קרא עוד
עיקול מטלטלין
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   כרטיס תיק > פעולות > עיקול מטלטלין מה התחדש בגרסה ? [1.77]  החל מה-26/12/17 יהיה ניתן לסמן בשדה "מבצע ההליך" בטופס רק את האפשרות "פקיד הוצל"פ"     ... קרא עוד
ייצוא רשימת פעולות הוצל"פ לאקסל
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > קוד 12 הוצל"פ-פעולות הוצל"פ > ייצא מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוספה עמודה לייצוא "האם בתקשורת"     ... קרא עוד
קידוד פעולות הוצל"פ
פורסם בתאריך Mon, Jun 12, 2017
איפה ?  תפריט הוצל"פ > קידוד פעולות הוצל"פ מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לחלון סינון נוסף שדה "לקוח אב מטבלה".     קרא עוד
נוספה אפשרות לסמן פעולות הוצל"פ כפעילות או שלא באופן גורף
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? הגדרות מערכת > הגדרות הוצל"פ > פעולות הוצל"פ (קוד 12) מה התחדש בגרסה? [1.67] נוספה אפשרות לעדכן פעולה או פעולות הוצל"פ כפעילות/לא פעילות - מתוך תצוגת רשימת הפעולות ומבלי להיכנס לפרטי פעולה.   מתצוגת הרשימה יש ... קרא עוד
בביצוע שאילתא מורכבת - לחלונות הסינון נוספו שדות של תיק בית משפט, יתרת חוב וסה"כ קרן
פורסם בתאריך Sun, Feb 1, 2015
איפה? הוצל"פ > שאילתות מורכבות מה התחדש בגרסה? [1.66] לחלונות הסינון (בביצוע שאילתה) נוספו שדות - תיק בימ"ש, תיק בימ"ש ארצי, יתרת חוב, סה"כ קרן. ... קרא עוד
בפעולות הוצל"פ בהן מוגדר רישום חיוב ללקוח - יירשם חיוב גם אם הפעולה מוגדרת כמנהלית
פורסם בתאריך Sun, Feb 1, 2015
איפה? הגדרות מערכת > פעולות הוצל"פ (קוד 12) > פעולות בהן מוגדר רישום חיוב ללקוח. מה התחדש בגרסה? [1.66] בהוספת פעולה בתיק, בה מוגדר רישום חיוב ללקוח, ניתן יהיה לרשום חיוב גם בפעולות המוגדרות בסוג "מנהלי", עליהן לא ב... קרא עוד
***בהוספת תיק מסוג פס"ד - הגדרת השדה "סוג סעיף" כשדה חובה
פורסם בתאריך Wed, Dec 10, 2014
איפה? בתיק מסוג פס"ד > חוצץ קרנות > הוספת קרן. מה התחדש בגרסה? [1.64] השדה "סוג סעיף" הוגדר כשדה חובה. קרא עוד
בפתיחת תיק "חוב קצוב" בתקשורת, לא ניתן יהיה להמשיך בפעולה אם אין בתיק מכתב התראה
פורסם בתאריך Mon, Dec 22, 2014
איפה? בפתיחת תיק "ביצוע חוב קצוב" בתקשורת מה התחדש בגרסה? [1.64] בפתיחת התיק, תתבצע בדיקה האם קיימת בתיק פעולת "מכתב התראה". במידה ואין פעולת מכתב התראה - לא ניתן יהיה להמשיך בפעולה.   ... קרא עוד
ברשימת פעולות הוצל"פ (קוד 12) נוספה עמודת "תאריך פעולה אחרונה"
פורסם בתאריך Sun, Dec 28, 2014
איפה?  הגדרות מערכת > הוצל"פ - פעולות הוצל"פ (קוד 12). מה התחדש בגרסה? [1.64] מתצוגת רשימת הפעולות - בסרגל הכלים > בחר תצוגה > נוספה אפשרות - "פעולות הוצל"פ מורחב". בתצוגה המורחבת נראה עמודה נוספת של תאריך פעולה ... קרא עוד
ברשימת פעולות הוצל"פ נוספה אפשרות לסמן פעולה כ"לא פעילה"
פורסם בתאריך Sun, Dec 28, 2014
איפה? הגדרות מערכת > פעולות הוצל"פ (קוד 12) > הצגת פרטי פעולה מהרשימה. מה התחדש בגרסה? [1.64] נוספה אפשרות לסמן פעולה כ"לא פעילה". פעולה שתסומן כך, לא תוצג ברשימת הפעולות בתהליך הוספת פעולה בתיק או דרך פעולות מורכב... קרא עוד
ברשימת הפעולות נוספה תצוגת "פעולות עם סכום חיוב מקושר"
פורסם בתאריך Sun, Jan 4, 2015
איפה? מסך ראשי > חוצץ הוצל"פ > פעולות  מה התחדש בגרסה? [1.64] מתצוגת רשימת הפעולות > בסרגל הכלים > "בחר תצוגה": נוספה תצוגה "פעולות עם סכום חיוב מקושר" - בתצוגה זו נוסף שדה/עמודה "סה"כ חיוב" המציג סכום חיוב שנ... קרא עוד
בהוספת שאילתא מורכבת - נוספו שתי שורות תנאי של "לא בוצע"
פורסם בתאריך Sun, Nov 30, 2014
איפה? הוצל"פ > שאילתות מורכבות > "הוסף שאילתה מורכבת"   מה התחדש בגרסה? [1.63] בתנאי "ולא נרשמו בהם הפעולות הבאות" - נוספו שתי שורות נוספות ... קרא עוד
סרטון הדרכה - ביצוע שאילתות ופעולות מורכבות (פעולה גורפת)
פורסם בתאריך Mon, Apr 6, 2015
בהוספת פעולה של הקטנה או הגדלת חוב - איך השפעה על יתרת החוב
פורסם בתאריך Mon, Oct 20, 2014
 סיבות אפשריות : פעולה מנהלית- הצג את הפעול&#... קרא עוד