עודכנית - מאגר ניהול ידע
משתמשים והרשאות/זכויות מאמרים RSS Feed
סטטוס סגירת תיק
פורסם בתאריך Sun, Jun 4, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות" > הצגת קבוצת משתמשים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה הרשאה חדשה "שינוי סטטוס תיק לסגור/ מסגור".  ההרשאה מכילה את כל הסטטוסים... קרא עוד
הרשאות למסמכים
פורסם בתאריך Sun, Jul 9, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > ניהול משרד < קוד 26 "ניהול משרד-קבוצות משתמשים/הרשאות" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה הרשאה להצגת נתיב הקובץ     ... קרא עוד
הרשאות לצפיה בנתיב קובץ
פורסם בתאריך Tue, Jul 11, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות > הצגת קבוצת הרשאות > מסמכים >הרשאה "מסמכים-הצגת נתיב הקובץ" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות להכיל את ההרשאה גם ... קרא עוד
הרשאה להצגת מצב כספי לתיק
פורסם בתאריך Tue, Sep 19, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות" > הצגת קבוצה  מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוספה הרשאה "חוצץ מצב כספי לתיק/לקוח".   כברירת מחדל הרשאה מסומנת, לכל מי שהיתה לו... קרא עוד
נוספה אפשרות להדפיס את רשימת העובדים בקבוצת משתמשים/הרשאות (הגדרה 26)
פורסם בתאריך Thu, Feb 19, 2015
איפה? הגדרות מערכת > ניהול משרד > קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26) מה התחדש בגרסה? [1.67] בהצגת פרטי קבוצה של משתמשים, בסרגל הכלים > נוספה אפשרות להדפיס את רשימת המשתמשים בקבוצה ... קרא עוד
איחוד משתמשים
פורסם בתאריך Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי> תצוגה> כלים ותחזוקה> הגדרות מערכת > רשימת משתמשים (קוד 13) פעולות לביצוע: מתוך רשימת המשתמשים: סמן את המשתמש הישן - זה שאת הנתונים שלו מעבירים למשתמש אחר בסרגל הכלים למעלה> לחץ על "איחו... קרא עוד
למה אין כפתור עדכן, מחק או הוסף בתפריט כלשהו? (רשימה, לקוח או תיק)
פורסם בתאריך Tue, Sep 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת  פעולות לביצוע: מרשימת הגדרות המערכת> הגדרות "ניהול משרד"> קוד 13 ו 26  קוד 13> הצג את פרטי המשתמש כדי לראות את קבוצת ההרשאות אליה הוא משתייך (יכולות להיות כמה). קוד 26> הצג את קבוצות ה... קרא עוד
הוספה/שינוי סיסמת כניסה
פורסם בתאריך Tue, Oct 7, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > ניהול משרד > רשימת משתמשים (קוד 13). פעולות לביצוע: מרשימת המשתמשים: בחר את המשתמש ולחץ להציג את הפרטים שלו. "עדכן". הוסף, שנה או מחק את הסיסמה כמו שרצית. שמור. חשוב לשים לב... ניתן לבצע ... קרא עוד
שינוי משתמש/ים ללא פעילים - מתוך רשימת המשתמשים
פורסם בתאריך Sun, Nov 30, 2014
 איפה? הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 13 > ניהול משרד - רשימת משתמשים  מה התחדש בגרסה? [1.63] אפשרות להפוך משתמש (ניתן לסמן יותר מאחד) ל"לא פעיל" מתוך רשימת המשתמשים, מבלי להציג קודם את חלון פרטי המשתמש.  עד לגרסה... קרא עוד
סרטון הדרכה - הגדרות ניהול משתמשים
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
הגדרה 13 - ניהול משרד - רשימת משתמשים
פורסם בתאריך Thu, Mar 26, 2015
מתי נצטרך? בהגדרת מערכת זו מופיעה רשימת כל העובדים במשרד להם קיים שם משתמש במערכת עו"דכנית פלטינום. ניגש להגדרה במקרה שנרצה להוסיף משתמש, לעדכן פרטים של משתמש קיים (כמו הרשאות או סיסמת כניסה), לסמן משתמש כ" לא פעיל ", למ... קרא עוד
למי במשרד יש הרשאה להוספת משתמשים?
פורסם בתאריך Thu, Sep 11, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > ניהול משרד פעולות לביצוע: מהגדרות ניהול משרד: קוד 13 - רשימת משתמשים קוד 26 - קבוצת משתמשים/הרשאות עובד שמצליח להכנס לשתי ההגדרות הנ"ל יכול להוסיף מ... קרא עוד
חסרים חוצצים בתצוגת סרגל הניווט מימין
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? לבדיקה: מסך ראשי > סרגל הניווט.לפתרון: הגדרות מערכת > קוד 13 ו26 - הגדרות ניהול משתמשים פעולות לביצוע: חוצצים או אייקונים לא נראים בסרגל הניווט יכולים לנבוע מהרשאות חסרות, או מהגדרה של תצוגת סרגל הניווט בר... קרא עוד
איך אני משנה הרשאות למשתמש?
פורסם בתאריך Mon, Oct 6, 2014
איך מגיעים? מעמדה (משתמש) שיש לו הרשאות מתאימות :הגדרות מערכת > רשימת משתמשים (קוד 13). פעולות לביצוע: מרשימת המשתמשים: לחץ פעמיים על פרטי המשתמש לו רוצים לשנות את הרשאות. בחלון פרטי המשתמש > עדכן. בחלק של "קבוצות ה... קרא עוד