סיכום שעות עבודה ללקוח בדוח הדפסה

איפה?
 בתפריט כספים > חיובים > בחירת דוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות"
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 התווספה עמודה לדוח הדפסה "שעות עבודה" כאשר מתבצע סיכום שעות עבודה ללקוח.

 

- Tue, Apr 25, 2017. מאמר זה נצפה 1160 פעמים.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=2688

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)