חיוב הסכם ריטיינר

חיוב הסכם ריטיינר יכול להתבצע בתוכנה משני מקומות:

1. באופן ידני דרך תפריט כספים > הסכמי ריטיינר > ביצוע חיוב של הסכם ריטיינר.

2. באופן אוטומטי דרך שורת ההתראות > הסכמי ריטיינר לחיוב

חיוב הסכם באופן אוטומטי מרשימת ההתראות

  1. בסרגל התראות בחר את אייקון הכספים. מתוך הרשימה בחר הסכמי ריטיינר לחיוב > הצג.

2.  בחלון שיפתח לחץ על הכפתור   ובחר מבין האפשרויות הבאות:

1. רשום חיוב ריטיינר, ללא הפקת חן עסקה – הפקת חיוב מסוג ריטיינר בכרטיס התיק אליו מקושר הריטיינר.

2.  רשום חיוב ריטיינר והפק חשבון עסקה  [כלול בחשבון עסקה חיובים פתוחים] כולל 4 אפשרויות בחירה: 

       אפשרות ראשונה - כל החיובים בתיקים הנכללים בהסכם.
       אפשרות שנייה -  כל החיובים בתיק שנרשם בחלק העליון של פרטי הריטיינר (מתחת למספר הלקוח)
       אפשרות שלישית - כל החיובים בכל תיקי הלקוח.
       חיובים תקופתיים בלבד - רק החיובים מסוג "ריטיינר" יכללו בחשבון עסקה.

 

3. כלול חיובים מסומנים (בריטיינר) בלבד - יגרום להכללת חיובים אשר מסומנים לריטיינר .  

חיוב הסכם הריטיינר באופן ידני מרשימת הסכמי הריטיינר

טרם חיוב ההסכם חשוב לבדוק כי אכן הגיע מועד החיוב. נתון זה מוצג בשדה [תאריך לחיוב]. במידה והגיע מועד החיוב לחץ על הכפתור   

להסבר עבור לסעיף 2 במאמר

- Thu, Oct 18, 2018. מאמר זה נצפה 749 פעמים.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=3181

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)