לדו"ח 40 "סיכום הכנסות לפי תיקים" - נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי לקוח

איפה?

ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 40 "סיכום הכנסות לפי תיקים" > הדפס

מה התחדש בגרסה? [1.67]

 לתצוגת דו"ח 40 - נוסף דו"ח ההדפסה "סיכום הכנסות בתיקים לפי לקוח"

- Sun, Feb 15, 2015.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=616

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)