בכרטיס לקוח/תיק, ברשימת חשבונות העסקה - נוסף שדה המציג את הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה

איפה?
בכרטיס לקוח/תיק > חוצץ "חשבונות עסקה"
מה התחדש בגרסה? [1.67]

נוספה עמודה של "נספח אחרון" - בה יוצג הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה.

 

- Sun, Feb 15, 2015.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=620

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)