לדו"ח 72 נוסף שדה/עמודה של "אחוז מהתקבול לרישום חיוב"

איפה?
ברשימת הדו"חות > דו"ח 72 "ריכוז הגדרות בתיק" 
מה התחדש בגרסה? [1.67]

לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "% מהתקבול לרישום חיוב

בעמודה זו יוצג האחוז שהוגדר בתיק לרישום חיובים.  

- Tue, Feb 17, 2015.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=642

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)