נוספה אפשרות להדפיס את רשימת העובדים בקבוצת משתמשים/הרשאות (הגדרה 26)

איפה?
הגדרות מערכת > ניהול משרד > קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26)
מה התחדש בגרסה? [1.67]

בהצגת פרטי קבוצה של משתמשים, בסרגל הכלים > נוספה אפשרות להדפיס את רשימת המשתמשים בקבוצה

- Thu, Feb 19, 2015.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=650

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)