ברשימת הלקוחות - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור"

איפה?
תיקים ולקוחות > רשימת לקוחות
מה התחדש בגרסה? [1.67]

לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור" - בשדה תוצג הכתובת שמופיעה בפרטי כתובת ברירת המחדל של הלקוח.

- Tue, Mar 10, 2015.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=735

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)