אינדקס

האידקס מכיל מושגים ממויינים לפי סדר הא’-ב’. ניתן לקפוץ ישירות לאות הרצויה.

אייקון רשימה
אייקון אשר בלחיצה עליו מתקבלת רשימת נתונים מאותו סוג. בד"כ בלחיצה על אייקון או חוצץ רשימה - יפתח חלון סינון המאפשר לתחום את הרשימה לפי תנאים רצויים שונים.
אייקון רשימת
אייקון אשר בלחיצה עליו מתקבלת רשימת נתונים מאותו סוג. בד"כ בלחיצה על אייקון או חוצץ רשימה - יפתח חלון סינון המאפשר לתחום את הרשימה לפי תנאים רצויים שונים.
בדו"ח ההדפסה
מתצוגת רשימה > הדפס > רשימת הדו"חות האפשריים להדפסה של הרשימה המוצגת.
בחלון סינון
חלון הנפתח בד"כ בלחיצה על אייקון של רשימה. מאפשר לסנן-לתחום לפי תנאים שונים. ברוב הרשימות ניתן לשמור חלונות סינון מועדפים.
בחר את כל הרשומות
מתצוגת רשימה - לחיצה ימנית בעכבר "בחר את כל הרשומות". או הקיצור Ctrl+A
ביומן הודעות הקליטה
תצוגה > מערכת תקשורת הוצל"פ > יומן הודעות קליטה
ביצוע עדכון
במסך הראשי > עזרה > לחיצה על "בדוק אם קיימים עדכונים"
בסינון ריק
סינון ללא תנאים - לצפייה בכל הנתונים מהסוג. לביצוע סינון ריק > בחלון סינון רשימה - יש לוודא שלא מופיע תנאי לסינון (בכל תנאי המסומן ב√ - השדה משמאלו צריך להופיע ריק)
בסרגל הכלים
שורת כלים בחלקו העליון של המסך. נראה בה אפשרויות של - הוסף, מחק, עדכן, הדפס וכו’. משתנה בלחיצה על הכותרות השונות במסך המשולב, לפי האפשרויות הרלוונטיות למסך זה
ברשימת הדוחות
מהמסך הראשי > חוצץ "ניהול משרד" > אייקון "רשימת דו"חות". מדובר בדו"חות מערכת מובנים - בנושאים שונים
ברשימת ההתראות למשתמש
חוצץ "ניהול משרד" - ההתראות שלי. נראה בצורה מרוכזת התראות של המערכת לגבי דברים שהגיע תאריך היעד שלהם לביצוע.
ברשימת התקבולים להפקדה,
במסך הראשי > חוצץ כספים > "תקבולים להפקדה". רשימת התקבולים במערכת שלא הופק בגינם טופס הפקדה לבנק.
ברשימת פירוט חיובי הוצל"פ
חוצץ כלים שלובים > התראות > פירוט חיובי הוצל"פ. ו/או חוצץ כלים שלובים > אייקון רשימת פירוט חיובי הוצל"פ. נקראת גם "שוברים/דרישות תשלום)
בשורת התפריטים
שורה בחלקו העליון של המסך, משתנה בלחיצה על הכותרות השונות, לפי האפשרויות הרלוונטיות
דו"ח הדפסה
מתצוגת רשימה > הדפס > רשימת הדו"חות האפשריים להדפסה של הרשימה המוצגת.
דו"ח ההדפסה
מתצוגת רשימה > הדפס > רשימת הדו"חות האפשריים להדפסה של הרשימה המוצגת.
דו"חות הדפסה
מתצוגת רשימה > כפתור "הדפס" : רשימת הדו"חות האפשריים להדפסה של הרשימה המוצגת.
דו"חות ההדפסה
מתצוגת רשימה > כפתור "הדפס" : רשימת הדו"חות האפשריים להדפסה של הרשימה המוצגת.
דואר פנימי
במסך הראשי > טלפונים והודעות > הודעות
הגדרות מערכת
הקיצור Shift+F10 או מהמסך הראשי > תצוגה > כלים ותצוגה >הגדרות מערכת
ההתראות שלי
רשימת ההתראות למשתמש - חוצץ "ניהול משרד" - ההתראות שלי. נראה בצורה מרוכזת התראות של המערכת לגבי דברים שהגיע תאריך היעד שלהם לביצוע.
הסינון ריק
סינון ללא תנאים - לצפייה בכל הנתונים מהסוג. לביצוע סינון ריק > בחלון סינון רשימה - יש לוודא שלא מופיע תנאי לסינון (בכל תנאי המסומן ב√ - השדה משמאלו צריך להופיע ריק)
התראות כלים שלובים
סרגל הניווט > חוצץ כלים שלובים > "התראות". ניתן לראות את הנתונים שהתקבלו מהוצל"פ בפילוח לפי סוג הנתון - לפי החוצצים מימין.
חוצץ רשימה
אייקון אשר בלחיצה עליו מתקבלת רשימת נתונים מאותו סוג. בד"כ בלחיצה על אייקון או חוצץ רשימה - יפתח חלון סינון המאפשר לתחום את הרשימה לפי תנאים רצויים שונים.
חוצץ רשימת
חוצץ או אייקון אשר בלחיצה עליו מתקבלת רשימת נתונים מאותו סוג. בד"כ בלחיצה על אייקון או חוצץ רשימה - יפתח חלון סינון המאפשר לתחום את הרשימה לפי תנאים רצויים שונים.
חלון סינון
חלון הנפתח בד"כ בלחיצה על אייקון של רשימה. מאפשר לסנן-לתחום לפי תנאים שונים. ברוב הרשימות ניתן לשמור חלונות סינון מועדפים.
יחידת מניה
מתייחסת לפריט חיוב במחירון, מאפיינת את צורת החיוב לאותו הפריט - ז"א לפי מה יחויב. לדוג’ שעה, דקה, נסיעה, מכתב
כפתור פעולות מורכבות
אפשרות לבצע פעולות תביעה והוצל"פ מתוך רשימה ומבלי להכנס לפרטי התיק. לביצוע פעולה גורפת יש לסמן את מספר הרשומות הרצוי ואז ללחוץ על הכפתור.
כרטיס לקוח
כרטיס לקוח מורכב מפרטי כרטיס הישות,רשימת תיקים מקושרת בה יש לפחות תיק אחד, וחוצצים רלוונטיים.
לבצע עדכון
במסך הראשי > עזרה > לחיצה על "בדוק אם קיימים עדכונים"
לחלון הסינון
חלון הנפתח בד"כ בלחיצה על אייקון של רשימה. מאפשר לסנן-לתחום לפי תנאים שונים. ברוב הרשימות ניתן לשמור חלונות סינון מועדפים.
לסרגל הכלים
שורת כלים בחלקו העליון של המסך. נראה בה אפשרויות של - הוסף, מחק, עדכן, הדפס וכו’. משתנה בלחיצה על הכותרות השונות במסך המשולב, לפי האפשרויות הרלוונטיות למסך זה
לעשות עדכון
במסך הראשי > עזרה > לחיצה על "בדוק אם קיימים עדכונים"
לעשות עדכונים
במסך הראשי > עזרה > לחיצה על "בדוק אם קיימים עדכונים"
לשבלונת מסמך:
מסמך "תבנית" לו ניתן להוסיף שדות שיתעדכנו באופן אוטומטי בהפקה מכרטיס לקוח, תיק או מרשימה בה אפשרי להפיק מסמכים על ידי "מיזוג דואר".
מדו"ח ההדפסה
מתצוגת רשימה > הדפס > רשימת הדו"חות האפשריים להדפסה של הרשימה המוצגת.
מחירון כללי
רשימת כל פריטי החיוב - היחידות הקטנות ביותר שהמשרד מחייב עליהן, כמו מכתב, נסיעה, שעת יעוץ וכו. נמצא בהגדרת מערכת מס 1.
מחירון מיוחד
רשימת פריטי חיוב להם יש עלות מיוחדת, שונה מהמחירון הכללי, ללקוח או לתיקים שהוגדר בהם
מספר איחוד
בתיק התקשורת נראה את מספר האיחוד ברשומה המתייחסת לחייב, היות ותיק האיחוד רלוונטי לחייב.
מספר לקוח
מספר פנימי המזהה את הלקוח במשרד עו"ד. ישתייך לרצף לפי שיטת המספור שהוגדרה למשרד בתחילת העבודה בתוכנה. מספר הלקוח הוא ללא קו מפריד (/)
מספר תיק איחוד
בתיק התקשורת נראה את מספר האיחוד ברשומה המתייחסת לחייב, היות ותיק האיחוד רלוונטי לחייב.
מסרגל הכלים
שורת כלים בחלקו העליון של המסך. נראה בה אפשרויות של - הוסף, מחק, עדכן, הדפס וכו’. משתנה בלחיצה על הכותרות השונות במסך המשולב, לפי האפשרויות הרלוונטיות למסך זה
מרשימת הדו"חות
מהמסך הראשי > חוצץ "ניהול משרד" > אייקון "רשימת דו"חות". מדובר בדו"חות מערכת מובנים - בנושאים שונים
נספח
הערה, מלל חופשי - בכרטיס תיק, כרטיס לקוח או חשבון עסקה
סוג חיוב
מתייחס לפריט חיוב במחירון, קובע לאיזה סעיף ישויך הפריט - שכ"ט, הוצאות, נוטריון ושונות. מדובר ברשימה סגורה.
סוג קבלה
במערכת ניתן להפיק קבלות רגילות וקבלות פיקדון. שתיהן מתייחסות למודולים שונים. את הקבלות הרגילות נראה תחת חוצץ "כספים" ואת קבלות הפיקדון נראה תחת חוצץ מודול "פקדונות".
סינון ריק
סינון ללא תנאים - לצפייה בכל הנתונים מהסוג. לביצוע סינון ריק > בחלון סינון רשימה - יש לוודא שלא מופיע תנאי לסינון (בכל תנאי המסומן ב√ - השדה משמאלו צריך להופיע ריק)
ספק
ישות שבנוסף לתשלומים ניתן לרשום לו גם הוצאות. התנהלות המשרד מול ספקים בד"כ תהיה גם בנושאים אלה (תשלומים והוצאות). ספק מוסיפים מתוך רשימת הספקים שבחוצץ "כספים" , אבל יופיע גם ברשימת הישויות
סרגל הכלים
שורת כלים בחלקו העליון של המסך. נראה בה אפשרויות של - הוסף, מחק, עדכן, הדפס וכו’. משתנה בלחיצה על הכותרות השונות במסך המשולב, לפי האפשרויות הרלוונטיות למסך זה
סרגל הניווט
עמודה בצידו הימני של המסך, בה מופיעים החוצצים לפי המודולים השונים, עם אייקונים המתייחסים למודול
רשימה
חוצץ או אייקון אשר בלחיצה עליו מתקבלת רשימת נתונים מאותו סוג. בד"כ בלחיצה על אייקון או חוצץ רשימה - יפתח חלון סינון המאפשר לתחום את הרשימה לפי תנאים רצויים שונים.
רשימה-סגורה
רשימת מערכת. לא ניתן להוסיף, למחוק או לעדכן בה.
רשימת בקשות והחלטות
חוצץ "כלים שלובים" > התראות. ו/או חוצץ כלים שלובים > אייקון בקשות והחלטות.
רשימת דוחות ניהול משרד
מהמסך הראשי > חוצץ "ניהול משרד" > אייקון "רשימת דו"חות". מדובר בדו"חות מערכת מובנים - בנושאים שונים
רשימת ההתראות למשתמש
חוצץ "ניהול משרד" - ההתראות שלי. נראה בצורה מרוכזת התראות של המערכת לגבי דברים שהגיע תאריך היעד שלהם לביצוע.
רשימת הלקוחות
רשימה של כל כרטיסי הלקוח הקיימים במערכת. נמצאת בחוצץ "תיקים ולקוחות" - לקוחות. ניתנת לסינון לפי תנאים שונים.
רשימת התיקים
רשימה של כל כרטיסי התיק הקיימים במערכת. נמצאת בחוצץ "תיקים ולקוחות" - תיקים
רשימת התקבולים במס"ב
במסך הראשי > חוצץ מודול "כלים שלובים" > אייקון "תקבולי מס"ב". ו/או התראות כלים שלובים > חוצץ "תקבולי מס"ב
רשימת התקבולים להפקדה
במסך הראשי > חוצץ כספים > "תקבולים להפקדה". רשימת התקבולים במערכת שלא הופק בגינם טופס הפקדה לבנק.
רשימת התראות למשתמש
חוצץ "ניהול משרד" - ההתראות שלי. נראה בצורה מרוכזת התראות של המערכת לגבי דברים שהגיע תאריך היעד שלהם לביצוע.
רשימת טפסי ההפקדה
במסך הראשי > סרגל הניווט מימין > חוצץ כספים > אייקון רשימה - "טפסי הפקדה".
רשימת טפסי הפקדה
במסך הראשי > סרגל הניווט מימין > חוצץ כספים > אייקון רשימה - "טפסי הפקדה".
רשימת מידע-הכנסות
סרגל הניווט > כלים שלובים > מידע-הכנסות. ו/או התראות כלים שלובים > מידע - הכנסות.
רשימת פירוט חיובי הוצל"פ
חוצץ כלים שלובים > התראות > פירוט חיובי הוצל"פ. ו/או חוצץ כלים שלובים > אייקון רשימת פירוט חיובי הוצל"פ. נקראת גם "שוברים/דרישות תשלום)
רשימת תקבולי המס"ב
במסך הראשי > חוצץ מודול "כלים שלובים" > אייקון "תקבולי מס"ב". ו/או התראות כלים שלובים > חוצץ "תקבולי מס"ב
רשימת תקבולים להפקדה
במסך הראשי > חוצץ כספים > "תקבולים להפקדה". רשימת התקבולים במערכת שלא הופק בגינם טופס הפקדה לבנק.
שבלונה
מסמך "תבנית" לו ניתן להוסיף שדות שיתעדכנו באופן אוטומטי בהפקה מכרטיס לקוח, תיק או מרשימה בה אפשרי להפיק מסמכים על ידי "מיזוג דואר".
שבלונה למסמך
מסמך "תבנית" לו ניתן להוסיף שדות שיתעדכנו באופן אוטומטי בהפקה מכרטיס לקוח, תיק או מרשימה בה אפשרי להפיק מסמכים על ידי "מיזוג דואר".
שבלונת מסמך
מסמך "תבנית" לו ניתן להוסיף שדות שיתעדכנו באופן אוטומטי בהפקה מכרטיס לקוח, תיק או מרשימה בה אפשרי להפיק מסמכים על ידי "מיזוג דואר".
שדה חובה
שדה שמסומנת לידו כוכבית אדומה. לא ניתן להמשיך מבלי למלא אותו.
שדות חובה
שדות המסומנים בכוכבית אדומה, לא ניתן להמשיך מבלי למלא אותם.
שורת התפריטים
שורה בחלקו העליון של המסך, משתנה בלחיצה על הכותרות השונות, לפי האפשרויות הרלוונטיות
תיק איחוד
בתיק התקשורת נראה את מספר האיחוד ברשומה המתייחסת לחייב, היות ותיק האיחוד רלוונטי לחייב.
תקבולי מס"ב
במסך הראשי > חוצץ מודול "כלים שלובים" > אייקון "תקבולי מס"ב". ו/או התראות כלים שלובים > חוצץ "תקבולי מס"ב
תקבולים במס"ב
במסך הראשי > חוצץ מודול "כלים שלובים" > אייקון "תקבולי מס"ב". ו/או התראות כלים שלובים > חוצץ "תקבולי מס"ב