חדשות ועדכונים
חדשות ועדכונים
*מה חדש* לגרסה 1.72 | פורסם ב: Thu, Jul 14, 2016 10:10 AM
**עדכון למשרדים העובדים עם מודול צפיה במסמכי נט המשפט** | פורסם ב: Tue, May 31, 2016 10:12 AM
*מה חדש* לגרסה 1.71 | פורסם ב: Tue, Mar 22, 2016 11:55 AM
*מה חדש* לגרסה 1.70 | פורסם ב: Wed, Nov 25, 2015 1:28 PM
*מה חדש* לגרסה 1.69 | פורסם ב: Sun, Aug 9, 2015 3:39 PM
*מה חדש* לגרסה 1.68 | פורסם ב: Wed, Jun 17, 2015 12:24 PM
*מה חדש* לגרסה 1.67 | פורסם ב: Thu, Mar 26, 2015 1:39 PM
סטטוס פעולות התקשורת | פורסם ב: Mon, Mar 23, 2015 3:10 PM
כלים שלובים - סטטוס תקלות | פורסם ב: Thu, Oct 30, 2014 12:06 PM
חיפוש בנושאים
חשובים
אחרונים שנוספו
צפייה ברשימות מוגבלים וחברות בפירוק
פורסם בMon, Apr 3, 2017 - תביעה והוצלפ
הוספנו דו"ח הדפסה חדש - רשימת חיובים לפי לקוחות עם שעת התחלה וסיום
אם הוגדר כי יכלול סכום ריטיינר במייל, יועבר סכום הריטיינר בתוספת מע"מ
ברשימת החיובים הוספנו דו"חות הדפסה חדשים
בהגדרת "חיובים - כללי" - הוספנו אפשרות לחסום רישום של יותר מחיוב אחד עם ערכים זהים בשדות: תאריך, שם עובד, משעה ועד שעה
ביחידות מניה הוספנו אפשרות לנעול שדות של כמות שעות לעריכה (כך שיחושבו אוטומטית)
פורסם בWed, Mar 29, 2017 - חשבונאית - עדכונים לגרסה 1.08
חשבונאית - *מה חדש* לגרסה 1.08
פורסם בTue, Mar 28, 2017 - *חשבונאית*
פופולריים
בעלי דירוג גבוה
סרטון הדרכה - הכנת בקשות לשידור בתקשורת כלים שלובים
דירוג: 4.6/5 מתוך 7 מצביעים