**עדכון למשרדים העובדים עם מודול צפיה במסמכי נט המשפט**

לאחר עדכון מערכת שהיה בסופ"ש האחרון במערכת נט המשפט, המסמכים שמתקבלים אינם נפתחים ומתקבלת שגיאה.

העניין ידוע ונמצא בטיפול מול נט המשפט.

צפוי להסתדר בימים הקרובים ונפרסם גם כאן עדכון בנושא.


 ** עדכון **

התקבלה הודעה ממערכת נט המשפט (06/06/2016):

התקלה בהורדת מסמכים מנט המשפט תוקנה.

ניתן לחזור ולהוריד מסמכים מנט המשפט.