חדשות

עדכון חשבון בא כוח

 הודעה ?

 עדכון חשבון בא כוח

 תקציר ההודעה

 

 החל מחודש אפריל (בעקבות תקנה 11 א’ 4)

 בבקשה לעדכון חשבון בא כוח - נדרש לצרף "אישור חשבון לזיכוי"

 (אסמכתא של פרטי הבנק לזיכוי - כדומה לפתיחת תיק)