חדשות

הודעה ממערכת הוצאה לפועל לגבי אופן חישוב ריבית פיגורים

   בהתאם להודעה של החשב הכללי מס’ 3.1.0.3 שונה אופן חישוב ריבית הפיגורים

 כלומר מי שהיה משתמש עד היום בטבלת ריבית מס’ 195 , צריך החל מה-01.01.2018 להתחיל להשתמש בטבלה מס’ 221

להסבר מפורט יותר לגבי השינוי ואופן העבודה בתוכנה ניתן ללחוץ על הקישור הבא

טבלה מדורגת