חדשות

מסמכי חובה לצירוף בפתיחת תיקים בתקשורת

  להלן המסמכים שיש לצרף לפעולת פתיחת תיק בתקשורת

 

בביצוע פס"ד –  ייפוי כח , פסק דין, תצהיר- במידת הצורך (לא חובה)

 

בביצוע שטר/שיק – ייפוי כוח , צילומי צקים / שטרות , תצהיר- במידת הצורך (לא חובה)

 

בביצוע חוב קצוב - ייפוי כוח , אישור על משלוח התראה בדואר רשום, העתק התראה/הודעת חיוב , כתב תביעה ומסמכים תומכים , תצהיר- במידת הצורך (לא חובה)

 

תצלום מסך - פעולת פתיחת תיק בתקשורת