חדשות

הבהרה בנושא - מסירה אישית של אזהרה/הפקה חוזרת

הבהרה בנושא אזהרות

גם במקרה של מסירה אישית של אזהרה, או בהפקה חוזרת של אזהרה בשתי הפעולות האזהרה תופק ע"י רשות האכיפה

  במסירה אישית של אזהרה - אזהרה תופיע גם באזור האישי וגם יסרק לתיק המתנהל בתוכנת עודכנית לחוצץ אזהרות

בהפקה חוזרת של אזהרה - אזהרה תיסרק רק לאתר של רשות האכיפה באזור האישי. ישלח דואר רשום בלבד

האזהרה לא תסרק לתיק המתנהל בתוכנת עודכנית